Po wystąpieniu poważnej utraty danych aż 94% firm nie jest w stanie ich odzyskać, dlatego tak ważne jest podejmowanie działań na rzecz ochrony danych przez każdą organizację.