WYRÓŻNIONY BLOG

Sztuczna inteligencja potrafi łamać hasła. Oto jak Keeper może pomóc.

W związku z rozwojem sztucznej inteligencji ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie sposoby, w jakie sztuczna inteligencja może być złośliwie wykorzystywana przez cyberprzestępców, zwłaszcza jeśli chodzi o łamanie haseł....

Czytaj dalej

Najnowsze wpisy na blogu Keeper

Bilet w cyberbezpieczeństwie to zestaw danych uwierzytelniających używanych do uwierzytelniania użytkowników. Srebrny bilet to sfałszowany bilet utworzony przez nieautoryzowanego użytkownika. Sfałszowany srebrny bilet umożliwia atakującym przeprowadzenie cyberataku, który wykorzystuje słabości systemu uwierzytelniania Kerberos. W tym systemie usługa przyznawania biletów (TGS) służy jako token uwierzytelniający, zapewniając upoważnionym użytkownikom dostęp do określonych usług. Po udanym ataku sfałszowany srebrny bilet

Czym jest atak z wykorzystaniem srebrnego biletu?

Keeper z przyjemnością ogłasza nawiązanie nowej, wieloletniej współpracy z Williams Racing, łączącej dwie organizacje działające na rzecz innowacji, najnowocześniejszych technologii, perfekcji i najwyższej wydajności. W sporcie, w którym milisekundy decydują o wygranej, ochrona danych poufnych jest kluczowa. Williams Racing doskonale to rozumie, dlatego partnerstwo z Keeper Security jest naturalnym rozwiązaniem. Wspieranie innowacji na torze i poza nim Partnerstwo pomiędzy zespołem Williams Racing i Keeper

Keeper Security nawiązuje współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa z zespołem Williams Racing

Wykorzystanie rozwiązania Keeper Password Manager może zapobiec zhakowaniu. Oprócz tego zabezpiecza najważniejsze dane i eliminuje konieczność zapamiętywania wielu haseł. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o Keeper Password Manager oraz o zaletach jego wykorzystania do użytku osobistego i firmowego. Co to jest Keeper Password Manager? Keeper Password Manager to rozwiązanie do zarządzania hasłami, które ułatwia użytkownikom indywidualnym oraz organizacjom

Zalety wykorzystania menedżera haseł Keeper

Zasada braku stałych uprawnień (ZSP) to strategia zarządzania uprzywilejowanym dostępem (PAM), w której organizacje ograniczają dostęp do danych poufnych poprzez usunięcie stałego dostępu użytkowników. Zasada ta wymaga od użytkowników przesłania prośby o dostęp do zasobów, których potrzebują do wykonania zadania. Zamiast przyznawania użytkownikom stałego dostępu, zasada ZSP oznacza przyznanie dostępu tymczasowego do czasu ukończenia zadania. Zasada braku

Co to jest zasada braku stałych uprawnień?

Według raportu Verizon dotyczącego dochodzeń w sprawie naruszeń danych z 2023 r. kradzież danych uwierzytelniających jest jedną z najczęstszych metod stosowanych przez cyberprzestępców na potrzeby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do organizacji. Kradzież danych uwierzytelniających zwiększa ryzyko naruszenia danych w organizacji, dlatego należy podjąć działania w celu zapobiegania takiej kradzieży. Organizacje powinny zachęcać użytkowników do korzystania z kluczy dostępu, wdrożyć menedżera haseł na potrzeby

Jak organizacje mogą zapobiegać kradzieży danych uwierzytelniających

Cyberprzestępcy wykorzystują różne cyberataki do kradzieży poufnych informacji. Jednak menedżer haseł może pomóc w zapobieganiu takim atakom. Menadżery haseł chronią poufne informacje przed kradzieżą przez nieautoryzowanych użytkowników, zapewniając stosowanie silnych i niepowtarzalnych haseł. Chronią również dane poufne przed kradzieżą za pomocą funkcji automatycznego wypełniania i szyfrowania. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o typowych cyberatakach i sprawdzić, jak menedżery haseł

Jak menedżery haseł chronią przed cyberatakami?

Stan zabezpieczeń odnosi się do ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa organizacji. Określa sposób reakcji mechanizmów, zasad, procedur i operacji organizacji na cyberzagrożenia oraz ochrony przed nimi. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się definicji stanu zabezpieczeń, dlaczego stan zabezpieczeń organizacji jest ważny, jak go ocenić i jak go poprawić. Dlaczego stan zabezpieczeń organizacji jest ważny Stan zabezpieczeń określa skuteczność środków bezpieczeństwa

Co to jest stan zabezpieczeń?

Wszystkie konta, w tym konto HubSpot, są narażone na ryzyko zhakowania w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia. Menedżer haseł może pomóc w ochronie konta HubSpot, ułatwiając tworzenie silnych haseł i haseł-zwrotów, generowanie oraz przechowywanie kodów 2FA, rozpoznawanie fałszywych stron internetowych i wysyłanie alertów dotyczących sieci dark web. Co to jest menedżer haseł? Menedżer haseł to narzędzie, które pomaga generować hasła oraz hasła-zwroty,

Jak chronić konto HubSpot za pomocą menedżera haseł

Bez menedżera haseł administratorom IT trudno jest uzyskać wgląd w praktyki pracowników w zakresie haseł oraz kontrolę nad nimi. Luka ta naraża organizacje na większe ryzyko cyberataków związanych z hasłami, co może prowadzić do szkodliwego naruszenia danych. Keeper Password Manager pomaga zespołom IT uzyskać pełny wgląd w hasła pracowników i kontrolę nad nimi, zapewniając im najlepsze zabezpieczenia oraz lepszą współpracę

Menedżer haseł dla zespołów IT

Szyfrogram odnosi się do danych, które zostały zaszyfrowane i nie można ich odczytać. Jedynym sposobem na odczytanie zaszyfrowanych danych jest odszyfrowanie ich za pomocą klucza szyfrowania. Ponieważ szyfrogramów nie można odczytać bez zastosowania klucza szyfrowania, jest to najlepszy sposób na ochronę danych poufnych przed wścibskimi osobami i nieautoryzowanym dostępem. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej szyfrogramach i poznać ich

Czym jest szyfrogram?

Ataki siłowe są jedną z najczęstszych metod stosowanych przez cyberprzestępców do kradzieży danych uwierzytelniających organizacji. Aby zapobiegać atakom siłowym, organizacje powinny egzekwować stosowanie silnych i niepowtarzalnych haseł, zainwestować w menedżera haseł w firmie, wymagać od pracowników stosowania MFA, monitorowania i ograniczania prób logowania, wdrożyć uwierzytelnianie bezhasłowe oraz usuwać nieaktywne konta. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o atakach siłowych oraz poznać

Zapobieganie atakom siłowym

Keeper Security wprowadza obsługę haseł-zwrotów w magazynie Keeper Vault. Hasła-zwroty są wyjątkowo bezpieczną, a jednocześnie łatwą do zapamiętania metodą logowania użytkowników i mogą być generowane oraz przechowywane za pomocą rozwiązania Keeper. Generator haseł-zwrotów Keeper to nowa opcja w istniejącym generatorze haseł. Użytkownicy i administratorzy mają możliwość wyboru generatora do użycia lub wymuszenia jego stosowania w organizacji. Generator haseł-zwrotów Keeper wykorzystuje zalecaną

Keeper® ułatwia logowanie za pomocą generatora haseł-zwrotów

Organizacje muszą zapobiegać atakom związanym z eskalacją uprawnień, aby chronić dane poufne przed nieautoryzowanym dostępem. Aby zapobiegać atakom związanym z eskalacją uprawnień, organizacje powinny wdrażać dostęp z najniższym poziomem uprawnień, stosować najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa haseł, wymuszać uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA), aktualizować oprogramowanie, monitorować ruch w sieci i regularnie przeprowadzać testy penetracyjne. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o eskalacji uprawnień, na

Sześć sposobów zapobiegania atakom związanym z eskalacją uprawnień

Ślad cyfrowy to wszystkie dane, które pozostawiasz w Internecie. Ważne jest utrzymywanie pozytywnego śladu cyfrowego, aby dbać o relacje, uzyskiwać pomoc we wszystkich działaniach osobistych i zawodowych oraz trzymać cyberprzestępców na dystans. Aby stworzyć pozytywny ślad cyfrowy, należy usuwać wszelkie negatywne wpisy, publikować pozytywne treści, zawsze przemyśleć, co się publikuje oraz wchodzić w interakcje z innymi osobami z szacunkiem i życzliwością. Czytaj

Jak stworzyć pozytywny ślad cyfrowy?

Wyzwania związane z wdrażaniem zabezpieczeń DevOps, znanych również jako DevSecOps, to między innymi zbyt duży nacisk na narzędzia, a nie na procesy, opór kulturowy, słaba kontrola dostępu i złe zarządzanie wpisami tajnymi. Chociaż wdrożenie zabezpieczeń DevOps wiąże się z wyzwaniami, istnieje kilka najlepszych praktyk, które można zastosować, aby wdrożenie było jak najbardziej skuteczne i bezproblemowe, w tym odpowiednie zarządzanie zmianą, zwalczanie

Wyzwania związane z zabezpieczeniami DevOps i najlepsze praktyki

Model dojrzałości zero-trust to inicjatywa Agencji ds. cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa infrastruktury (CISA), której celem jest pomoc w osiągnięciu nowoczesnego podejścia zero-trust poprzez wdrożenie jego pięciu filarów o przekrojowych możliwościach. Pięć filarów zabezpieczeń zero-trust to tożsamość, urządzenie, sieć, aplikacja i obciążenie robocze oraz dane. Każdy z tych filarów należy ocenić, aby zweryfikować tożsamość wszystkich użytkowników ludzkich i innych niż ludzie, sprawdzić, czy

Jakie jest pięć filarów zabezpieczeń zero-trust?

Koncepcja bezpieczeństwa znana jako „przenikanie uprawnień” polega na akumulowaniu praw dostępu przez użytkownika wraz z upływem czasu i zachowywaniu dostępu do systemów i danych po zakończeniu określonego zadania lub ustaniu potrzeby posiadania takiego dostępu. To stopniowe zwiększanie niepotrzebnych uprawnień w organizacji nie tylko komplikuje zarządzanie prawami dostępu, ale także zwiększa ryzyko naruszenia bezpieczeństwa, kradzieży danych i niewłaściwego wykorzystania informacji. Przy

Keeper chroni przed kradzieżą danych uwierzytelniających za pomocą bezpiecznego dostępu ograniczonego czasowo

Zaufanie odgrywa istotną rolę w zarządzaniu dostępem, ale nie wszystkie rodzaje zaufania są jednakowe. W zakresie zarządzania dostępem istnieją dwa rodzaje zaufania, na które należy zwrócić szczególną uwagę: zaufanie domyślne i wyraźne. Przedstawiamy te rodzaje zaufania w zarządzaniu dostępem oraz różnice pomiędzy nimi. Co to jest domyślne zaufanie? Domyślne zaufanie zapewnia dostęp do zasobów na podstawie założenia, że należy

Domyślne zaufanie a wyraźne zaufanie w zarządzaniu dostępem

Zarządzanie uprzywilejowanym dostępem (PAM) chroni najważniejsze systemy i konta organizacji przed nieautoryzowanym dostępem, dlatego ważne jest wdrożenie dobrej strategii PAM. Do najlepszych praktyk w zakresie opracowania dobrej strategii PAM należą: wdrożenie dostępu na zasadzie niezbędnych minimalnych uprawnień, monitorowanie kont uprzywilejowanych, stosowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa haseł, regularne stosowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego i przeprowadzanie audytów. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się

Siedem najlepszych praktyk w zakresie zarządzania uprzywilejowanym dostępem

Wektor ataku, znany również jako wektor zagrożeń, to sposób, w jaki cyberprzestępcy uzyskują dostęp do sieci lub systemu organizacji. Do typowych rodzajów wektorów ataków, przed którymi organizacje muszą się bronić, należą słabe i naruszone dane uwierzytelniające, ataki socjotechniczne, zagrożenia wewnętrzne, niezaktualizowane oprogramowanie, brak szyfrowania i błędy w konfiguracji. Organizacje muszą identyfikować wszystkie potencjalne wektory ataku i chronić przed nimi swoją

Osiem typowych wektorów ataków, które organizacje muszą znać