Konfigurując nowego iPhone'a, należy korzystać z menedżera haseł, ponieważ ułatwi on przesyłanie wszystkich danych uwierzytelniających konta i będzie można aktualizować wszelkie słabe hasła, zwiększając bezpieczeństwo ko...