Ilu pracowników chcesz objąć ochroną aplikacji Keeper?

Koszty związane z hasłami
Średni koszt na pracownika, który traci czas na szukanie, zapamiętywanie i wpisywanie haseł
{{costSearching}}
Koszty związane ze spadkiem produktywności (A)
{{lostProductivitySavings}}
Średnia liczba próśb o resetowanie hasła przypadająca na pracownika
{{resetsPerYear}}
Koszt zresetowania hasła przez dział IT
{{costPerReset}}
Koszty związane z pomocą techniczną (B)
{{helpDeskSavings}}
Koszty związane z naruszeniem danych
Średni koszt skradzionego wpisu
{{costPerStolenRecord}}
Średnia liczba wpisów przechowywana przez użytkownika aplikacji Keeper
{{recordsPerUser}}
Zmniejszone koszty naruszenia danych (C)
{{dataBreachSavings}}
Przewidywane roczne oszczędności (A + B + C)
{{proFormaSavings}}
*Forrester i **Ponemon 2015