Azure

Integracja Keepera z platformą Microsoft Entra ID (Azure)®

Keeper szybko i bezproblemowo integruje się z usługą Microsoft Entra ID (Azure), zapewniając użytkownikom zarządzanie hasłami i szyfrowanie „zero-knowledge”.

Dlaczego warto zintegrować Entra ID (Azure) z Keeperem?

Używanie platformy Microsoft Entra ID (Azure) z aplikacjami SAML samo w sobie ma poważne luki funkcjonalne i bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa zazwyczaj konfigurują tylko kilka aplikacji opartych na SAML w swoim środowisku Microsoft Entra ID (Azure) ze względu na złożoność i ograniczenia zasobów. Wszystkie inne aplikacje i przypadki użycia oparte na hasłach są obsługiwane przez Keepera.

Jeśli Twoja organizacja już korzysta z platformy Microsoft Entra ID (Azure) lub wykonuje migrację z lokalnej usługi AD do Entra ID (Azure), należy wdrożyć Keepera wraz z SSO.

Keeper + Entra ID (Azure) = 100% pokrycia wszystkich przypadków użycia

Wdrażając Keepera w swojej organizacji wraz z platformą Microsoft Entra ID (Azure), można rozwiązać wszystkie luki funkcjonalne i bezpieczeństwa przedstawione w następujących przypadkach użycia.

Przypadek użycia
Keeper Enterprise
Dostawca tożsamości SSO
Aplikacje oparte na hasłach
 
Udostępniane hasła i poufne dane
 
Zabezpieczone szyfrem przechowywanie danych
 
Strony mediów społecznościowych
 
Aplikacje natywne
 
Dostęp off-line
 
Klucze SSH i certyfikaty SSL
 
Dane logowania API
 
Zaszyfrowane poufne pliki
 
Szyfrowanie „zero-knowledge”
 
Aplikacje oparte na SAML
przez Keeper
SSO Connect®

Keeper SSO Connect® uzupełnia luki w zabezpieczeniach pojedynczego logowania SSO.

Keeper SSO Connect® wykorzystuje architekturę zabezpieczeń „zero-knowledge” Keepera, aby płynnie i bezpiecznie uwierzytelniać użytkowników sejfu Keeper i dynamicznie wdrażać sejfy użytkowników na platformie przy użyciu danych logowania Entra ID (Azure).

Keeper SSO Connect<sup>®</sup> uzupełnia luki w zabezpieczeniach pojedynczego logowania SSO.

Szybkie wdrażanie w każdym środowisku

  • Wdrażanie użytkowników przez SSO lub hasło główne
  • Włącz dostęp off-line do sejfu w przypadku niedostępności logowania SSO
  • Automatyczne wdrażanie sejfów, zespołów i roli przez SCIM
  • Obsługa autoryzacji Just-In-Time
  • Obsługuje środowiska w chmurze, stacjonarne i hybrydowe
  • Instalacja i wdrażanie w zaledwie kilka minut

Keeper zapewnia integrację z wszystkimi głównymi dostawcami tożsamości

Microsoft Entra ID (Azure AD) oraz O365

Microsoft Entra ID (Azure AD) oraz O365

Usługi federacyjne Active Directory

Usługi federacyjne Active Directory

Google Workspace

Google Workspace

Okta

Okta

Duo

Duo

OneLogin

OneLogin

JumpCloud

JumpCloud

I wiele więcej!

I wiele więcej!

Możemy zaczynać?

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas