Najlepszy menedżer haseł dla unii kredytowych

Keeper Security to najlepszy menedżer haseł do ochrony unii kredytowych przed cyberzagrożeniami i naruszeniami danych.

Zagrożenia bezpieczeństwa, przed którymi stoją unie kredytowe

Unie kredytowe są głównym celem cyberprzestępców

Unie kredytowe są lukratywnym celem ataków ransomware, ponieważ przechowują ogromne ilości cennych danych, takich jak rejestry podatkowe, dane osobowe, informacje finansowe i plany biznesowe.

Unie kredytowe są głównym celem cyberprzestępców

Sektor usług finansowych był najczęściej narażoną branżą w 2022 roku.

Źródło

Praca hybrydowa wiąże się ze zwiększonym ryzykiem

Krajowa Administracja Unii Kredytowych (NCUA) i podobne agencje regulacyjne złagodziły wymagania dotyczące pracy w biurze dla branży unii kredytowych w następstwie pandemii COVID-19, a wiele firm utrzymało hybrydowy model pracy. Jednak sieci domowe i urządzenia osobiste mogą mieć słabsze środki bezpieczeństwa w porównaniu do sieci i urządzeń korporacyjnych.

Rozszerza to powierzchnię ataku i zwiększa trudności dla zespołów IT, których zadaniem jest ochrona środowisk wielochmurowych na potrzeby pracy z dowolnego miejsca.

Praca hybrydowa wiąże się ze zwiększonym ryzykiem

Liczba ataków wymierzonych w sektor finansowy wzrosła ponad dwukrotnie od czasu globalnej pandemii i przejścia na pracę zdalną.

Źródło

Ataki na łańcuch dostaw są częste i niszczycielskie

Unie kredytowe często polegają na oprogramowaniu innych firm, takim jak podstawowe systemy bankowe, aplikacje bankowości mobilnej i inne oprogramowanie finansowe. Jeśli którykolwiek z tych dostawców oprogramowania zostanie naruszony, może to potencjalnie wpłynąć na unię kredytową i jej członków poprzez atak na łańcuch dostaw, jeden z najczęstszych wektorów zgłaszanych incydentów ransomware w branży unii kredytowych.

Ataki na łańcuch dostaw są częste i niszczycielskie

W 2022 roku incydenty u dostawców zewnętrznych stanowiły prawie jedną trzecią wszystkich naruszeń w uniach kredytowych.

Źródło

Zgodność jest kosztowna i chaotyczna

Rygorystyczne ramy regulacyjne, takie jak Sarbanes-Oxley (SOX) i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), wymagają określonych kontroli w celu zapewnienia zgodności i bezpiecznej wymiany poufnych informacji.

Kontrole związane z zarządzaniem hasłami i uprzywilejowanym dostępem mogą być szczególnie zniechęcające dla unii kredytowych z ograniczonym personelem i budżetem na cyberbezpieczeństwo.

Zgodność jest kosztowna i chaotyczna

Procent dyrektorów ds. bezpieczeństwa w branży bankowej, którzy wskazali niezgodność z przepisami jako główny problem.

Źródło

Korzyści płynące z używania menedżera haseł

Generowanie, przechowywanie i bezpieczne udostępnianie haseł i poświadczeń

Generowanie, przechowywanie i bezpieczne udostępnianie haseł i poświadczeń

Generując złożone, unikatowe hasła i przechowując je w zaszyfrowanym sejfie, menedżery haseł pomagają udaremnić cyberataki w punkcie wejścia.

Audyt siły i ponownego użycia haseł pracowników

Audyt siły i ponownego użycia haseł pracowników

Generuj, przechowuj i bezpiecznie udostępniaj hasła i poświadczenia. Generując złożone, unikatowe hasła i przechowując je w zaszyfrowanym sejfie, menedżery haseł pomagają udaremnić cyberataki w punkcie wejścia.

Ulepszenie raportowania i alertów

Ulepszenie raportowania i alertów

Zapewnij zespołom IT i ds. zgodności wgląd i kontrolę nad poświadczeniami użytkowników i dostępem.

Redukcja liczby zgłoszeń do działu pomocy technicznej związanych z hasłami

Redukcja liczby zgłoszeń do działu pomocy technicznej związanych z hasłami

Menedżery haseł upraszczają proces logowania dla użytkowników końcowych, eliminując prośby o reset hasła i zwiększając produktywność.

Jak menedżer haseł pomaga uniom kredytowym zachować zgodność z przepisami

Unie kredytowe są zobowiązane do przestrzegania rygorystycznych zasad bezpieczeństwa określonych przez organy regulacyjne, takie jak NCUA. Oto, w jaki sposób menedżer haseł może pomóc spełnić te wymagania:

Wymaganie zgodności NCUA
Funkcja menedżera haseł
Ochrona danych

Egzekwowanie zasad dotyczących haseł

Egzekwuj stosowanie i bezpieczne przechowywanie unikatowych i złożonych haseł.

Data Security

MFA

Płynnie zintegruj MFA, aby zapewnić dodatkową warstwę zabezpieczeń i zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, nawet w przypadku naruszenia hasła.

Zarządzanie danymi

Bezpieczne przechowywanie poświadczeń

Bezpiecznie przechowuj poufne poświadczenia, aby zapewnić dostęp do wszystkiego, od danych członkowskich po systemy finansowe, w bezpiecznym, zaszyfrowanym repozytorium.

Mechanizm audytu

Audyty

Rejestruj i monitoruj aktywność związaną z dostępem i zmianą haseł.

Kontrola dostępów

Dostęp oparty na rolach, szybkie wdrażanie i usuwanie użytkowników

Zarządzaj centralnie dostępem do różnych systemów, przypisując pracownikom określone uprawnienia na podstawie ich roli.

Dlaczego Keeper jest preferowanym menedżerem haseł dla unii kredytowych

Architektura bezpieczeństwa zero-trust i zero-knowledge

Keeper wykorzystuje najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia zero-trust i architekturę bezpieczeństwa zero-knowledge, która chroni dane użytkowników za pomocą wielu warstw kluczy szyfrowania, zapewniając, że tylko użytkownik końcowy ma dostęp do danych sejfu.

Integracja z systemem pojedynczego logowania SSO

Keeper SSO Connect® to usługa SAML 2.0, która płynnie i szybko integruje się z Entra ID (Azure), Okta, Google Workspace i większością innych dostawców SSO, zapewniając pełną, kompleksową ochronę haseł i szybsze wdrażanie.

Najsilniejsze certyfikaty

Keeper jest zgodny z normami SOC 2 i ISO27001 – najdłużej w branży – a także ma autoryzacje FedRAMP i StateRAMP. Szyfrowanie Keeper zostało certyfikowane przez NIST CMVP i zweryfikowane zgodnie ze standardem FIPS 140 przez akredytowane laboratoria zewnętrzne.

Szczegółowa kontrola dostępu

Wszechstronne funkcje administracyjne Keeper umożliwiają zespołom IT przypisywanie określonych uprawnień opartych na rolach różnym zespołom i użytkownikom, zapewniając, że tylko autoryzowany personel może uzyskać dostęp do określonych poświadczeń.

Kody uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA)

Keeper synchronizuje i przechowuje kody 2FA we wpisach sejfu, zapewniając płynne logowanie.

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym (PAM)

Keeper Password Manager można skonsolidować w zunifikowaną platformę PAM, aby chronić hasła, poświadczenia, wpisy tajne i połączenia w celu zmniejszenia ryzyka cyberataków i ochrony przed wewnętrznymi i zewnętrznymi wektorami zagrożeń.

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym dla unii kredytowych

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym dla unii kredytowych

Platforma nowej generacji do zarządzania dostępem uprzywilejowanym firmy Keeper zapewnia skalowalne, łatwe w użyciu i przystępne cenowo rozwiązanie PAM.

Każda organizacja musi zabezpieczyć swoje hasła, klucze dostępu, poświadczenia, wpisy tajne i połączenia, aby zmniejszyć ryzyko cyberataków i chronić się przed wewnętrznymi i zewnętrznymi wektorami zagrożeń.

KeeperPAM zapewnia zarządzanie hasłami, wpisami tajnymi i połączeniami uprzywilejowanymi klasy korporacyjnej w ramach jednej zunifikowanej platformy.

Enterprise Password Manager

Enterprise Password Manager
(EPM)

Umożliwia organizacjom bezpieczne zarządzanie, ochronę, odkrywanie, udostępnianie i rotację haseł z pełną kontrolą i widocznością w celu uproszczenia audytów i zgodności.

Keeper Secrets Manager

Keeper Secrets Manager
(KSM)

Dostarcza w pełni zarządzane, oparte na chmurze rozwiązanie do zabezpieczania wpisów tajnych infrastruktury, takich jak klucze API, poświadczenia baz danych, klucze dostępu i certyfikaty.

Keeper Connection Manager

Keeper Connection Manager
(KCM)

Zapewnia bramę pulpitu zdalnego bez agentów do natychmiastowego zarządzania uprzywilejowanymi sesjami, zdalnego dostępu do infrastruktury i bezpiecznego zdalnego dostępu do bazy danych dla RDP, kluczy SSH, baz danych i punktów końcowych Kubernetes – VPN nie jest wymagany.

Chroń swoje hasła i zachowaj higienę haseł dzięki Keeper

Keeper zapewnia uniom kredytowym widoczność i kontrolę, których potrzebują, aby zapobiegać cyberatakom opartym na poświadczeniach, umożliwiając administratorom IT monitorowanie i zarządzanie hasłami pracowników oraz dostępem do systemu w całym środowisku danych.

Dzięki rozwiązaniu Keeper firmy zyskują zarządzanie sesjami kont uprzywilejowanych, zarządzanie wpisami tajnymi, integrację pojedynczego logowania (SSO), zarządzanie poświadczeniami kont uprzywilejowanych oraz zaawansowane przechowywanie poświadczeń i kontrolę dostępu.

Ochroń swoją unię kredytową już dziś. Rozpocznij bezpłatny 14-dniowy okres próbny.

Chroń swoje hasła i zachowaj higienę haseł dzięki Keeper
close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas