Jak banki mogą uchronić się przed naruszeniami danych

Rozwiązanie nowej generacji do zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM) firmy Keeper Security to najlepszy sposób na ochronę banków przed oprogramowaniem ransomware i innymi cyberzagrożeniami.

AICPA Service Oranization Control (SOC) Reports logo.Information Security Management System ISO 27001 Certified FedRamp Authorized logo.StateRAMP

Banki są atakowane przez cyberprzestępców

Banki i firmy świadczące usługi finansowe są głównymi celami cyberprzestępców

Cyberprzestępcy atakują zarówno aktywa pieniężne, jak i wrażliwe dane przechowywane przez banki, takie jak numery kart kredytowych, dane kont bankowych, rejestry transakcji i inne.

Banki są również celem ataków ze strony wyrafinowanych podmiotów państwowych i haktywistów motywowanych politycznie, co sprawia, że sektor usług finansowych jest najczęściej naruszanym sektorem w 2022 roku.

$5.9M

Średni koszt naruszenia bezpieczeństwa danych dla organizacji finansowych w 2023 roku.

Rozproszony personel zwiększył powierzchnię ataku

Ciągłe wdrażanie hybrydowych i zdalnych środowisk pracy w erze po pandemii znacznie poszerzyło powierzchnię ataków{{{}}} na organizacje finansowe, ponieważ pracownicy uzyskują dostęp do wrażliwych danych i systemów z domu i za pośrednictwem różnych urządzeń.

W rezultacie zespoły IT stają przed wyzwaniem obrony drastycznie zróżnicowanych środowisk.

238%

Liczba ataków wymierzonych w sektor finansowy wzrosła ponad dwukrotnie od czasu globalnej pandemii i przejścia na pracę zdalną.

Słabe hasła i zarządzanie wpisami tajnymi nadal stanowią wyzwanie

Zdecydowana większość naruszeń danych jest spowodowana słabymi, skradzionymi lub ponownie użytymi hasłami.

Pracownicy zarządzają poświadczeniami w wielu różnych systemach w celu wykonywania swoich codziennych obowiązków zawodowych. Podobnie, pracownicy DevOps pracują z różnymi wpisami tajnymi, takimi jak klucze SSH, klucze API i inne. Administratorzy IT często nie mają kontroli i wglądu w poświadczenia pracowników.

3/4

Spośród wszystkich naruszeń danych wynika z czynnika ludzkiego.

Firmy świadczące usługi finansowe muszą spełniać rygorystyczne wymogi w zakresie zgodności z przepisami

Branża usług finansowych podlega rygorystycznym przepisom dotyczącym zgodności z cyberbezpieczeństwem, takim jak Sarbanes-Oxley (SOX), Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) i Statement on Standards for Attestation Engagements No.18 (SSAE-18).

Heterogeniczne środowiska IT i ograniczone możliwości raportowania w różnych systemach i regionach sprawiają, że raportowanie zgodności jest kosztowne i chaotyczne.

74%

Procent dyrektorów CISO w bankach, którzy uznali niezgodność z przepisami za główny problem.

Dlaczego Keeper jest preferowanym rozwiązaniem PAM dla banków i firm świadczących usługi finansowe

Platforma nowej generacji do zarządzania dostępem uprzywilejowanym firmy Keeper zapewnia skalowalne, łatwe w użyciu i ekonomiczne rozwiązanie PAM.

 • Bez agentów i klientów

  Bez agentów i klientów

 • Szybkie i łatwe wdrożenie

  Szybkie i łatwe wdrożenie

 • Prosty cennik

  Prosty cennik

 • Brak opłat za wdrożenie

  Brak opłat za wdrożenie

 • Obniżone koszty operacyjne

  Obniżone koszty operacyjne

 • Ponad 50 integracji

  Ponad 50 integracji

Keeper pomaga bankom spełnić wymogi zgodności w zakresie cyberbezpieczeństwa

Normy regulacyjne i branżowe nakazują organizacjom świadczącym usługi finansowe zwiększenie ochrony prywatności klientów, zminimalizowanie systemowego ryzyka cybernetycznego oraz harmonizację protokołów bezpieczeństwa i prywatności. Oto jak KeeperPAM™ może pomóc:

Funkcje KeeperPAM zapewniające zgodnośćWymagania dotyczące zgodności

Ścieżka audytu i monitorowanie aktywności

Obsługa szczegółowych dzienników wszystkich działań związanych z uprzywilejowanym dostępem, takich jak zmiany haseł, działania związane z dostępem i inne.

Demonstrowanie zgodności poprzez zapewnienie kompleksowego zapisu aktywności uprzywilejowanego dostępu i możliwości audytu.

Przykład: Regulacje Basel III podkreślają potrzebę solidnych praktyk zarządzania ryzykiem, które obejmują kontrolowanie i monitorowanie uprzywilejowanego dostępu.

Analiza

Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC)

Centralna administracja dostępu do systemu poprzez przydzielanie pracownikom precyzyjnych uprawnień w oparciu o ich wyznaczone role i obowiązki.

Zapewnienie, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do wrażliwych danych i systemów finansowych.

Przykład: Rada Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) nakazuje wdrożenie silnej kontroli dostępu, w tym uwierzytelniania opartego na ryzyku.

Ścisła kontrola dostępu

Bezpieczne zarządzanie hasłami i ich rotowanie

Egzekwowanie regularnych zmian haseł i bezpiecznego przechowywania poświadczeń poprzez zarządzanie i rotowanie haseł do uprzywilejowanych kont, zmniejszając ryzyko nieautoryzowanego dostępu.

Przykład: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakazuje wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych.

Wymagania dotyczące silnych haseł

Szyfrowanie i ochrona danych

Keeper posiada certyfikaty SOC 2 i ISO 27001 najdłużej w branży, a także autoryzacje FedRAMP i StateRAMP. Szyfrowanie Keeper zostało certyfikowane przez NIST CMVP i zweryfikowane zgodnie ze standardem FIPS 140 przez akredytowane laboratoria zewnętrzne.

Przykład: Norma ISO 27001 wymaga zaawansowanych możliwości szyfrowania danych.

Bezpieczne dane w spoczynku i podczas przesyłania

Integracja uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA)

Bezproblemowe wdrożenie 2FA w celu wzmocnienia bezpieczeństwa, co zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem, nawet w przypadku skompromitowanego hasła.

Przykład: Wymóg PCI DSS 8.3 nakazuje stosowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego dla wszystkich nie-konsolowych dostępów administracyjnych i wszystkich zdalnych dostępów sieciowych do systemów danych kart płatniczych.

Uwierzytelnianie i weryfikacja użytkowników
Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym dla banków

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym dla banków

Setki instytucji finansowych polegają na rozwiązaniu Keeper, aby ściśle kontrolować i monitorować uprzywilejowany dostęp do krytycznych systemów i danych, ograniczając ryzyko naruszenia danych i nieautoryzowanych transakcji.

KeeperPAM™ zapewnia najważniejsze komponenty PAM zunifikowane w ramach jednej skalowalnej i ekonomicznej platformy:

 • Zarządzanie kontami i sesjami uprzywilejowanymi (PASM)
 • Zarządzanie tajnymi
 • Integracja pojedynczego logowania
 • Zarządzanie poświadczeniami kont uprzywilejowanych
 • Zapisywanie poświadczeń w sejfie i kontrola dostępu
 • Zarządzanie sesjami, monitorowanie i rejestrowanie
 • Privileged Elevation and Delegation Management (PEDM)
Enterprise Password Manager

Enterprise Password Manager
(EPM)

Umożliwia organizacjom bezpieczne zarządzanie, ochronę, odkrywanie, udostępnianie i rotację haseł z pełną kontrolą i widocznością w celu uproszczenia audytów i zgodności.

Keeper Secrets Manager

Keeper Secrets Manager
(KSM)

Dostarcza w pełni zarządzane, oparte na chmurze rozwiązanie do zabezpieczania wpisów tajnych infrastruktury, takich jak klucze API, poświadczenia baz danych, klucze dostępu i certyfikaty.

Keeper Connection Manager

Keeper Connection Manager
(KCM)

Zapewnia bramę pulpitu zdalnego bez agentów do natychmiastowego zarządzania uprzywilejowanymi sesjami, zdalnego dostępu do infrastruktury i bezpiecznego zdalnego dostępu do bazy danych dla RDP, kluczy SSH, baz danych i punktów końcowych Kubernetes – VPN nie jest wymagany.

Integruje się z dowolną infrastrukturą i stosem zarządzania tożsamością i dostępem (IAM)

KeeperPAM szybko i bezproblemowo integruje się z istniejącą technologią i stosem IAM, aby zapewnić zasięg i widoczność w całym przedsiębiorstwie.

Integruje się z dowolną infrastrukturą i stosem zarządzania tożsamością i dostępem (IAM)

Certyfikaty Keeper Security

Spełnij wymagania dotyczące zgodności z przepisami dzięki światowej klasy zabezpieczeniom Keeper.

ISO 27001

ISO 27001

SOC 2

SOC 2

FedRAMP

FedRAMP

StateRAMP

StateRAMP

HIPAA

HIPAA

GDPR

GDPR

PCI DSS Level 1

PCI DSS Level 1

TRUSTe

TRUSTe

Level 1

Level 1

FIPS-140-2

FIPS-140-2

Chcesz zobaczyć więcej?

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas