Keeper Security Government Cloud Password Manager i Privileged Access Manager mają teraz autoryzację FedRAMP

Keeper chroni agencje rządowe przed cyberzagrożeniami dzięki cyberbezpieczeństwu na zasadzie zero-trust.

Menedżer haseł i dostępu uprzywilejowanego Keeper Security Government Cloud (KSGC) posiada autoryzację FedRAMP i jest dostępny w chmurze AWS GovCloud.

Nie daj się hakerom.

Wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem stojące przed agencjami rządowymi

Wdrażanie podejścia zero-trust

Biuro Zarządzania i Budżetu Białego Domu (OMB) wyznaczyło termin dla większości agencji federalnych na przyjęcie pewnego poziomu architektury zero-trust na 30 września 2024 roku. Ponadto droga do podejścia zero-trust wymaga, aby wszystkie części składowe Departamentu Obrony (DoD) przyjęły i zintegrowały zdolności, technologie, rozwiązania i procesy zero-trust w swoich architekturach, systemach oraz w ramach budżetu i planów wykonawczych. Kilka agencji miało trudności ze zrozumieniem i ustaleniem priorytetów w zakresie rozwiązań cyberbezpieczeństwa niezbędnych do wprowadzenia tych zmian.

Usprawniona skalowalność i elastyczność

Agencje rządowe potrzebują rozwiązań ICAM, które można łatwo skalować i dostosowywać do zmieniających się wymagań, w tym zmiennej liczby użytkowników i ewoluujących zagrożeń bezpieczeństwa. Wiele agencji rządowych boryka się jednak z brakami kadrowymi i zaległościami w realizacji złożonych projektów. Każde rozwiązanie, które oceniają, musi być opłacalne oraz łatwe do zintegrowania i wdrożenia. Co więcej, rozwiązania ICAM muszą być wystarczająco elastyczne, aby można je było zintegrować z istniejącym stosem technologii.

Zwiększanie liczby użytkowników

Organizacje rządowe każdej wielkości muszą chronić wysoce wrażliwe dane przy ograniczonych budżetach i starszych systemach. Nowoczesne rozwiązanie do zarządzania tożsamością, poświadczeniami i dostępem (ICAM), które jest przyjazne dla pracowników i wykonawców, zwiększa zaangażowanie użytkowników i chroni przed najbardziej rozpowszechnionymi zagrożeniami cyberbezpieczeństwa.

Zdecentralizowane środowiska

Agencje rządowe często działają w środowiskach pracy bez granic i w wielu chmurach. Stworzenie ujednoliconej strategii ICAM wymaga scentralizowanej widoczności i kontroli wszystkich użytkowników na wszystkich urządzeniach.

Organizacje sektora publicznego polegają na rozwiązaniu Keeper Security Government Cloud, aby sprostać tym wyzwaniom

KSGC łączy trzy podstawowe produkty ICAM

Keeper łączy korporacyjne zarządzanie hasłami, wpisami tajnymi i połączeniami w jedno zunifikowane rozwiązanie do zarządzania dostępem uprzywilejowanym, zapewniając niezrównaną efektywność kosztową, szybkie udostępnianie i łatwość użytkowania.

Zarządzanie hasłami

Umożliwia organizacjom zarządzanie, ochronę, wykrywanie, udostępnianie i rotację haseł i kluczy dostępu z zachowaniem bezpieczeństwa, kontroli i widoczności w celu uproszczenia audytu i zgodności.

Zarządzanie połączeniami

Zapewnia bezagentową bramę pulpitu zdalnego do natychmiastowego zarządzania uprzywilejowanymi sesjami, zdalnego dostępu do infrastruktury i bezpiecznego zdalnego dostępu do bazy danych – bez potrzeby korzystania z VPN.

Zarządzanie tajnymi

Dostarcza w pełni zarządzane, oparte na chmurze rozwiązanie do zabezpieczania wpisów tajnych infrastruktury, takich jak klucze API, poświadczenia baz danych, klucze dostępu i certyfikaty.

Dlaczego warto wybrać Keeper Security Government Cloud?

Uproszczenie wdrożenia podejścia zero-trust

KSGC zapewnia solidną i skalowalną platformę zarządzania hasłami, wpisami tajnymi i uprzywilejowanym dostępem, która zapewnia, że dostęp do poufnych informacji jest ściśle uwierzytelniany, autoryzowany i stale weryfikowany, niezależnie od lokalizacji lub urządzenia.

Zabezpiecz się przed atakami szantażującymi

Ograniczanie ryzyka prowadzącego do naruszeń poprzez ochronę w czasie rzeczywistym i dostęp do aplikacji, systemów, wpisów tajnych i zasobów IT.

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki szybkiej konfiguracji

Rozwiązanie KSGC jest łatwe, szybkie i niedrogie w integracji i wdrażaniu dla organizacji, wydziałów i agencji dowolnej wielkości, ze światowej klasy obsługą klienta.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa

Zapewnienie analitycznego wglądu w bezpieczeństwo poświadczeń i higienę cybernetyczną we wszystkich punktach końcowych i systemach dzięki natywnej integracji zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM).

Zaawansowane funkcje raportowania i zgodności

Uprość i wzmocnij możliwości w zakresie audytu i zgodności dzięki kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC), uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu (2FA), szyfrowaniu FIPS 140-2, HIPAA, FINRA, SOC, ITAR itp.

KSGC pomaga agencjom rządowym w przestrzeganiu wymagań federalnych

Agencje federalne są zobowiązane przez Biuro Zarządzania i Budżetu (OMB) i agencję Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) do osiągnięcia określonych celów cyberbezpieczeństwa zero-trust związanych z tożsamością, urządzeniami, sieciami, aplikacjami i danymi do końca roku podatkowego 2024.

KSGC pomaga agencjom federalnym zająć się wszystkimi pięcioma filarami, które składają się na ramy bezpieczeństwa zero-trust, i zapewnia organizacjom całkowity wgląd i kontrolę nad praktykami dotyczącymi haseł pracowników. Administratorzy IT mogą monitorować i kontrolować użycie haseł w całej organizacji oraz konfigurować i egzekwować kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC), dostęp oparty na najmniejszych uprawnieniach oraz uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA).

Wykonawcy federalni, którzy zarządzają kontrolowanymi informacjami jawnymi (CUI), są zobowiązani do przestrzegania programu Departamentu Obrony (DoD) o nazwie Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC). Wdrażając KSGC, wykonawcy DoD mogą zapewnić 26 ze 110 kontroli na poziomie 2 CMMC.

KSGC pomaga agencjom rządowym w przestrzeganiu wymagań federalnych
KSGC posiada autoryzację FedRAMP i StateRAMP

KSGC posiada autoryzację FedRAMP i StateRAMP

Menedżer haseł i dostępu uprzywilejowanego Keeper Security Government Cloud posiada autoryzację FedRAMP i autoryzację StateRAMP{{{}}} oraz utrzymuje strukturę bezpieczeństwa Keeper Security zero-trust wraz z zero-knowledge security architecture. Zapewnia to użytkownikom pełną wiedzę, zarządzanie i kontrolę nad poświadczeniami i kluczami szyfrowania.

KSGC zapewnia skoncentrowane na człowieku rozwiązanie cyberbezpieczeństwa dla Twojego zespołu i organizacji. Podnieś cyberbezpieczeństwo swojej organizacji dzięki prostej i skutecznej metodzie przyjęcia najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa haseł, takich jak MFA i integracja z pojedynczym logowaniem (SSO) w celu wyeliminowania luk w zabezpieczeniach.

KSGC przekracza wymagania ICAM w zakresie zarządzania dostępem uprzywilejowanym

87% specjalistów IT wolałoby „uproszczoną” formę zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM), która byłaby łatwiejsza w użyciu. Menedżer dostępu uprzywilejowanego Keeper konsoliduje różne rozwiązania ICAM w jedną zunifikowaną platformę.

Nasz menedżer dostępu uprzywilejowanego odpowiada na kluczowe bolączki i wymagania organizacji w zakresie zapobiegania naruszeniom danych, oferując tylko te funkcje, które są potrzebne.

  • Efektywność kosztowa: Pojedyncza platforma z minimalnym personelem IT wymaganym do zarządzania nią.
  • Szybkie wdrażanie: Bezproblemowe wdrożenie i integracja z dowolną technologią lub stosem tożsamości w ciągu zaledwie kilku godzin.
  • Łatwość użycia: Zunifikowana konsola administratora i nowoczesny interfejs użytkownika dla każdego pracownika na wszystkich typach urządzeń – średni czas szkolenia to mniej niż 2 godziny.
Konsolidacja rozproszonych narzędzi PAM na zunifikowanej platformie
Przyspieszenie wydajności operacyjnej dzięki integracjom za pomocą jednego kliknięcia

Przyspieszenie wydajności operacyjnej dzięki integracjom za pomocą jednego kliknięcia

Keeper oferuje płynną integrację z dowolnym stosem technologii tożsamości i integrację jednym kliknięciem, w tym wsparcie dla popularnych rozwiązań SSO, takich jak Entra ID (dawniej Azure) i Okta.

  • Logowanie jednokrotne i wdrażanie użytkowników: Zintegruj rozwiązanie Keeper ze swoim stosem tożsamości za pomocą SSO Connect Cloud i wdrażaj sejfy Keeper za pośrednictwem dostawcy tożsamości.
  • Zarządzanie informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa: Rejestruj i analizuj zdarzenia związane z bezpieczeństwem i użytkowaniem.
  • Bez haseł: Zyskaj możliwość uwierzytelniania z dowolnego urządzenia – Twoje urządzenie jest Twoim hasłem.
  • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe: Chroń swój sejf dzięki rozbudowanym integracjom MFA w rozwiązaniu Keeper.

Keeper integruje się z kartami inteligentnymi jako forma MFA

Keeper integruje się z kartami inteligentnymi do uwierzytelniania klientów SSL, w tym kartami Common Access Cards (CAC) i Personal Identity Verification (PIV).

Keeper SSO Connect® umożliwia użytkownikom dostęp do sejfu Keeper poprzez uwierzytelnianie kartą inteligentną za pośrednictwem dostawcy tożsamości (IdP). Keeper chroni wszystkie hasła i poświadczenia dla systemów i aplikacji nieobjętych SSO oraz zarządza nimi.

Keeper integruje się z kartami inteligentnymi jako forma MFA

Dodatkowa ochrona dzięki zaawansowanym funkcjom

Keeper łączy korporacyjne zarządzanie hasłami, wpisami tajnymi i połączeniami w jedno zunifikowane rozwiązanie do zarządzania dostępem uprzywilejowanym, zapewniając niezrównaną efektywność kosztową, szybkie udostępnianie i łatwość użytkowania.

Zarządzanie wpisami tajnymi

Zarządzanie wpisami tajnymi

Pozwala zastąpić zakodowane poświadczenia wszędzie tam, gdzie one istnieją. Integruje się łatwo z najpopularniejszymi narzędziami deweloperskimi.

Bezpieczne miejsce na pliki

Bezpieczne miejsce na pliki

Zapewnia tylko zatwierdzonym użytkownikom uprawnienia do przechowywania, pobierania i odszyfrowywania plików dzięki funkcji Bezpieczne przechowywanie plików Keeper, która działa na zasadzie zero-knowledge.

Monitorowanie dark web

Monitorowanie dark web

BreachWatch® stale skanuje w poszukiwaniu naruszonych haseł i zapewnia alerty, dzięki czemu organizacja może podjąć natychmiastowe kroki w celu ochrony przed atakami polegającymi na przejęciu konta.

Zaawansowane funkcje raportowania i zgodności

Zaawansowane funkcje raportowania i zgodności

Zapewnia wgląd na żądanie w uprawnienia dostępu do poświadczeń i wpisów tajnych organizacji w celu spełnienia przepisów wymagających monitorowania kontroli dostępu i audytu zdarzeń.

Zarządzane wdrażanie użytkowników końcowych

Zarządzane wdrażanie użytkowników końcowych

Dedykowani specjaliści ds. wsparcia technicznego są gotowi zapewnić szybką obsługę klienta, szkolenia i bezproblemowe wdrożenie.

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas