close

Najlepsza alternatywa dla Teleport

Keeper Connection Manager jest najlepszą alternatywą dla Teleport, ponieważ można go łatwo wdrożyć na dowolnym urządzeniu, w przeciwieństwie do rozwiązania Teleport, które ma niezwykle złożony model wdrażania.

Czym jest Teleport i kto z niego korzysta?

Teleport to narzędzie dostępu zdalnego i uwierzytelniania używane do uzyskiwania dostępu do serwerów, aplikacji i zasobów w środowiskach rozproszonych. Teleport jest używany przez przedsiębiorstwa i zespoły DevOps ze środowiskami natywnymi dla chmury do zarządzania i zabezpieczania zdalnego dostępu do zasobów w różnych infrastrukturach.

Czym jest Keeper Connection Manager?

Keeper Connection Manager® został zaprojektowany w celu usprawnienia i zabezpieczenia sposobu, w jaki użytkownicy łączą się z różnymi zasobami online, takimi jak witryny internetowe, aplikacje i usługi. Działa jako bezpieczne rozwiązanie do uwierzytelniania połączeń i zarządzania nimi, pomagając użytkownikom w bezpiecznym dostępie do ich kont.

Keeper Connection Manager a Teleport: porównanie funkcji

KeeperTeleport
Zaawansowana platforma a samodzielne narzędzie

Keeper Security oferuje zaawansowane funkcje zarządzania połączeniami i zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM) dla tysięcy przedsiębiorstw i milionów użytkowników. Funkcje te są płynnie zintegrowane z wyjątkowo bezpieczną platformą do zarządzania hasłami i wpisami tajnymi w przedsiębiorstwie.

Keeper Connection Manager, brama zdalnego dostępu, jest w pełni zintegrowany z ekosystemem Keeper, który chroni organizacje przed naruszeniami danych związanymi z hasłami i cyberzagrożeniami.

Teleport to autonomiczne narzędzie do łączenia dla inżynierów oprogramowania, które zapewnia dostęp do infrastruktury poprzez wykorzystanie krótkotrwałych certyfikatów.

Instalacja

Keeper Connection Manager działa w 100% bez agentów i bez klientów. W instancjach docelowych nie trzeba instalować żadnej konfiguracji ani usług firm trzecich, nie ma też ryzyka naruszenia przez agenty firm trzecich. Keeper Connection Manager wymaga jedynie zainstalowania prostego kontenera Docker w środowisku docelowym.

Teleport wymaga zainstalowania oprogramowania agenta na każdym punkcie końcowym, do którego będzie potrzebny dostęp. Dodatkowo wymagana jest instalacja serwera uwierzytelniania i proxy. W zależności od tego, do czego użytkownicy potrzebują dostępu, może być również konieczne zainstalowanie klientów, np. „tsh”.

Szyfrowanie

Keeper Connection Manager jest oparty na architekturze zero-knowledge i zero-trust. Keeper nie może uzyskać dostępu do infrastruktury zarządzanej przez klienta. W połączeniu z narzędziem Keeper Secrets Manager do przechowywania poświadczeń, Keeper zapewnia szyfrowanie typu zero-knowledge zarówno haseł do kont usług, jak i innych poświadczeń.

Chmura Teleport jest hostowana przez Gravitational i przekazuje wszystkie połączenia przez scentralizowany serwer proxy. Nieautoryzowany dostęp do serwera uwierzytelniania generuje certyfikat umożliwiający logowanie do dowolnego zarządzanego hosta. W zależności od przypadku użycia sesja TSL może być odszyfrowywana na serwerze.

Model wdrażania

Keeper Connection Manager można łatwo wdrożyć na dowolnym urządzeniu za pomocą lekkiego kontenera Docker.

Model wdrażania Teleport jest niezwykle złożony i wymaga agenta, centralnego serwera proxy i centralnego serwera uwierzytelniania. Ponadto, zgodnie z własną dokumentacją Teleport, rozwiązanie to wykorzystuje funkcje, które nie są uważane za „gotowe do produkcji”. Oprogramowanie Teleport należy wdrażać w każdej instancji.

Obsługa natywnych protokołów RDP i SSH

Keeper Connection Manager korzysta ze standardowych połączeń RDP, które nie wymagają od administratora zmiany konfiguracji całego środowiska danych organizacji. Poświadczenia używane w celu uzyskania dostępu do serwera docelowego są zarządzane przez administratora i nie są dostępne dla użytkowników końcowych. Zapisy sesji są dostępne w celach audytowych.

Teleport wymaga dostępu do kontrolera domeny w celu uzyskania dostępu RDP, instancji Linux, zmian GPO, zatwierdzenia urzędu certyfikacji Teleport i wdrożenia interfejsów API Smart Card. Ta metoda dostępu do pulpitu jest niezwykle złożona i jest niezgodna ze standardami typowej konfiguracji przedsiębiorstwa. Ponadto sesje RDP rozwiązania Teleport nie mogą być rejestrowane do celów audytu.

Model bezpieczeństwa

Bramę Keeper Connection Manager można całkowicie zablokować w infrastrukturze klienta w celu ograniczenia dostępu między urządzeniami klienta i docelowym serwerem. Poświadczeniami używanymi w celu połączenia do serwera docelowego można zarządzać w ramach zaszyfrowanego sejfu Keeper Secrets Manager. Poświadczenia dostępu zapewniają również dynamiczny dostęp do instancji docelowych dla dowolnego użytkownika, który nie korzysta z opcji przechowywania poufnych danych w ramach bramy.

Serwer uwierzytelniania Teleport generuje krótkotrwałe poświadczenia i stanowi pojedynczy punkt ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa. Naruszenie bezpieczeństwa serwera uwierzytelniania Teleport umożliwiłoby dostęp do dowolnego węzła w ramach Teleport. Ten system obsługuje również urząd certyfikacji użytkownika, który jest długotrwałym kluczem. Wyodrębnienie tego klucza podpisywania umożliwia jednostce przeprowadzającej atak stworzenie własnych poświadczeń do dowolnego hosta zarządzanego przez Teleport. Architektura Teleport zapewnia dużo szersze pole do ataku.

Opcje monitorowania, audytu i raportowania

Keeper oferuje zaawansowane opcje raportowania w zakresie zachowań uprzywilejowanych użytkowników. Zapewnia zbiorcze audyty bezpieczeństwa, rejestrowanie ponad 140 rodzajów zdarzeń, powiadomienia oparte na zdarzeniach i integrację z popularnymi rozwiązaniami SIEM stron trzecich. Raporty Keeper w zakresie zgodności umożliwiają administratorom monitorowanie uprawnień dostępu uprzywilejowanych kont w całej organizacji i raportowanie związane z tymi dostępami w architekturze bezpieczeństwa typu „zero-trust” i „zero-knowledge”.

Narzędzia raportowania i monitorowania oferowane przez Teleport są ograniczone. Rejestrowanie danych zdarzeń dotyczących haseł nie jest oferowane, podobnie jak zaawansowane funkcje raportów zgodności.

Możliwości organizacyjne i udostępniania

W modelu rozwiązania Keeper Connection Manager użytkownicy końcowi nie mają dostępu do bazowych poświadczeń używanych przy pośredniczeniu w połączeniu. Keeper umożliwia dostęp do systemów w taki sam sposób, jak robisz to obecnie: przez konto danej usługi, poświadczenia administratora lub przez przekazywanie poświadczeń dynamicznych.

W celu dostępu do pulpitu zdalnego Teleport wymaga użycia metody uwierzytelniania opartej na certyfikacie, która wiąże się ze zmianą obecną metodą używaną przez Twój zespół i wprowadzeniem zmian konfiguracyjnych w Twoich kontrolerach domeny.

Zarządzanie wpisami tajnymi

Keeper Secrets Manager, zintegrowany bezpośrednio z rozwiązaniem Keeper , stanowi w pełni zarządzaną platformę opartą na chmurze i wykorzystującą architekturę „zero-knowledge”, która umożliwia zabezpieczanie wszystkich wpisów tajnych infrastruktury, takich jak klucze API, hasła do baz danych, klucze dostępu, certyfikaty i poufne dane innego rodzaju.

Teleport nie oferuje zarządzania poufnymi danymi ani szyfrowania cyfrowych zasobów.

Dlaczego warto wybrać Keeper jako menedżera połączeń?

Keeper posiada najdłużej w branży certyfikaty SOC2 i ISO 27001. Keeper wykorzystuje najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia, z architekturą bezpieczeństwa „zero-trust” i „zero-knowledge”, która chroni dane klientów za pomocą wielu warstw kluczy szyfrujących na poziomie sejfów, folderów współdzielonych i wpisów.

Keeper Security Government Cloud ma autoryzację FedRAMP Authorized i zapewnia zgodność z przepisami Stanów Zjednoczonych dotyczącymi międzynarodowego obrotu bronią (ITAR).

Teleport posiada od 2021 r. jedynie certyfikat SOC2, który nie obejmuje platformy w chmurze.

Dlaczego warto wybrać Keeper jako menedżera połączeń?

Jesteś gotowy, by przejść z Teleport do Keeper?

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas