Bezpieczny dostęp zdalny dla rozproszonych pracowników

70% organizacji zezwala pracownikom na dostęp do infrastruktury IT i innych zasobów firmowych z urządzeń osobistych. Dowiedz się, dlaczego organizacje potrzebują bezpiecznego dostępu zdalnego.

Wypróbuj za darmo

Czym jest bezpieczny dostęp zdalny?

Bezpieczny dostęp zdalny odnosi się do rozwiązań, które umożliwiają organizacjom i ich pracownikom bezpieczny dostęp zdalny do aplikacji, sieci, centrów danych i zasobów w chmurze. Dzięki bezpiecznemu dostępowi zdalnemu pracownicy mogą nawiązywać zdalne połączenia z dowolnego miejsca, minimalizując ryzyko nieautoryzowanego dostępu do wrażliwych zasobów.

Czym jest bezpieczny dostęp zdalny?

Wyzwania związane z dostępem zdalnym

Nowoczesne modele pracy rozproszonej stawiają nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ pracownicy uzyskują dostęp do zasobów korporacyjnych z wielu lokalizacji na różnych urządzeniach. Polityka BYOD (Przynieś swoje własne urządzenie) stwarza zagrożenia bezpieczeństwa, które mogą prowadzić do naruszeń danych, ataków ransomware i innych cyberataków.

Jest to szczególnie ważne dla rozproszonych zespołów IT i DevOps, które używają kont uprzywilejowanych do zdalnego monitorowania infrastruktury i zarządzania nią. Personel IT i DevOps potrzebuje bezpiecznego, niezawodnego i skalowalnego sposobu na zdalne łączenie się ze swoimi komputerami przez RDP, SSH, VNC, MySQL i inne popularne protokoły.

Wyzwania związane z dostępem zdalnym

Jak podnieść bezpieczeństwo dostępu zdalnego

Przyjęcie podejścia zero trust

Zero trust to nowoczesna struktura zabezpieczeń oparta na trzech głównych zasadach: zakładanie naruszenia bezpieczeństwa, jednoznaczna weryfikacja i zapewnienie najmniejszych uprawnień.

  • Zakładanie naruszenia bezpieczeństwa: Ta zasada wymaga od organizacji założenia, że każdy użytkownik w sieci (człowiek lub urządzenie) może być zagrożony w danym momencie. Należy wdrożyć środki bezpieczeństwa, aby zminimalizować wpływ naruszenia, takie jak kompleksowe szyfrowanie i segmentacja sieci.
  • Jednoznaczna weryfikacja: Każda osoba i urządzenie powinny udowodnić, kim są, zanim uzyskają dostęp do sieci, systemów, aplikacji i danych organizacji.
  • Zapewnienie najmniejszych uprawnień: Po zalogowaniu się do sieci organizacji użytkownicy powinni mieć dostęp tylko do systemów, kont i danych, których potrzebują do wykonywania swojej pracy i nie więcej.

Wdrożenie zasady najmniejszych uprawnień

Zasada najmniejszych uprawnień oznacza ograniczenie kont użytkowników i systemu do minimalnego poziomu dostępu potrzebnego do wykonania zadania. Aby wdrożyć tę zasadę, organizacje potrzebują kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC), która definiuje role i przydziela określone uprawnienia dla każdej z tych ról. RBAC upraszcza zarządzanie dostępem i umożliwia organizacjom egzekwowanie najmniejszych uprawnień.

Stworzenie rygorystycznych zasad pracy zdalnej

Rygorystyczne zasady pracy zdalnej to wytyczne wprowadzone przez organizację w celu ustalenia zasad i oczekiwań wobec pracowników zdalnych. Niektóre przykłady zasad pracy zdalnej określają:

  • Czy pracownicy mogą korzystać z urządzeń osobistych
  • Jakie oprogramowanie mogą pobierać pracownicy
  • Jak pracownicy powinni zgłaszać podejrzenia cyberataków

Inwestycja w rozwiązanie do zarządzania połączeniami

Rozwiązanie do zarządzania połączeniami upraszcza połączenia zdalne, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo. Zamiast męczyć się z VPN, zdalne zespoły uzyskują dostęp do wewnętrznych zasobów po prostu logując się przez przeglądarkę internetową. Po zalogowaniu cała praca wykonywana przez użytkowników zdalnych odbywa się za zaporą sieciową przedsiębiorstwa, zapewniając im taką samą ochronę przez korporacyjne systemy bezpieczeństwa, jaką mieliby w fizycznym środowisku biurowym.

Jak skonsolidować dostęp zdalny za pomocą Keeper

Wiele organizacji korzysta z oddzielnych narzędzi, aby zapewnić użytkownikom zdalnym dostęp do urządzeń wewnętrznych. Podczas gdy użytkownicy wewnętrzni mogą logować się za pomocą rozwiązań IPSEC Remote Access VPN, strony trzecie lub użytkownicy wewnętrzni BYOD mogą korzystać z serwerów proxy i rozwiązań SSL VPN. Jeśli organizacje chcą zezwolić na dostęp mobilny, muszą wdrożyć kolejną warstwę infrastruktury dostępu.

Rozproszona infrastruktura dostępu zdalnego wiąże się z poważnymi wyzwaniami, w tym ograniczoną skalowalnością i elastycznością, wysokim poziomem obciążeń administracyjnych, dezorientacją użytkowników końcowych i oczywiście kwestiami bezpieczeństwa. Wgląd w tego typu konfigurację jest ograniczony i niezwykle trudno jest jednolicie egzekwować zasady bezpieczeństwa w całej firmie.

Keeper Connection Manager® działa z niemal każdym urządzeniem, a szczegółowa kontrola dostępu umożliwia administratorom IT zapewnienie użytkownikom końcowym odpowiedniego poziomu dostępu od pojedynczej aplikacji do całej sieci. Nie ma klientów punktów końcowych do zainstalowania, skonfigurowania lub utrzymania.

Keeper Connection Manager umożliwia administratorom zapewnienie pracownikom IT i DevOps bezpiecznego, uprzywilejowanego dostępu zdalnego za pośrednictwem RDP, SSH, VNC, MySQL i innych popularnych protokołów. Precyzyjna kontrola umożliwia administratorom zapewnienie dostępu do całego systemu – lub tylko jednego komputera. Dostęp można cofnąć w dowolnym momencie, a niezawodna ścieżka audytu identyfikuje, kiedy i w jaki sposób system był używany.

Jak skonsolidować dostęp zdalny za pomocą Keeper

Wiodące na runku polityki i infrastruktura bezpieczeństwa

Keeper posiada certyfikaty SOC 2 i ISO 27001 najdłużej w branży. Keeper stosuje najlepsze w swojej klasie rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, strukturę zero-trust i architekturę bezpieczeństwa zero-knowledge, która chroni dane klientów kilkoma warstwami kluczy szyfrujących na poziomie sejfów, udostępnianych folderów i wpisów.

* Źródło: Check Point Research Team

Wiodące na runku polityki i infrastruktura bezpieczeństwa

Chcesz zabezpieczyć dostęp zdalny za pomocą rozwiązania Keeper Connection Manager?

Chat
close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas