Bezpieczne miejsce na pliki | Udostępniaj pliki bezpiecznie | Keeper Security

Firmy powierzają Keeper zabezpieczanie nie tylko haseł pracowników

Statystyki dla branży

plików przechowywanych w chmurze zawiera poufne dane1

firm przechowuje poufne dane w publicznych chmurach2

usług w chmurze nie szyfruje nieużywanych danych3

Zabezpiecz poufne informacje Twojej firmy

Większość dostawców usług przechowywania w chmurze przechowuje pliki jako zwykły niezaszyfrowany tekst. Jeśli cyber-przestępca naruszy usługę, uzyska dostęp do wszystkich plików klientów, które są tam przechowywane. Bezpieczne miejsce na pliki Keeper zapewnia oddzielne szyfrowanie wszystkich przesyłanych plików przy użyciu metod szyfrowania „zero-knowledge”, które gwarantują, że tylko użytkownik może uzyskać dostęp do swoich przechowywanych plików i odszyfrować je.

Główne funkcje

Bezpieczne uwierzytelnianie

Bezpieczne uwierzytelnianie

Stosowanie algorytmu PBKDF2, aby uzyskać klucze uwierzytelniające w oparciu o hasło główne użytkownika; lub uwierzytelnianie użytkowników przy użyciu istniejących dostawców tożsamości, takich jak Azure/Office 365 i Okta, korzystając z Keeper SSO Connect®. Dowiedz się więcej o architekturze bezpieczeństwa Keeper.

Bezpieczne przechowywanie

Przechowywane pliki są szyfrowane na poziomie poszczególnych wpisów, klucze szyfrujące AES-256 są generowane lokalnie na poziomie urządzenia. Wystarczy przenieść pliki do Sejfu internetowego lub Aplikacji na komputery osobiste, korzystając z opcji Przeciągnij i upuść.

Bezpieczne przechowywanie
Bezpieczne udostępnianie

Bezpieczne udostępnianie

Keeper umożliwia bezpieczne udostępniania między sejfami z innymi użytkownikami Keeper przy zastosowaniu szyfrowania PKI, aby zapewnić, że docelowi odbiorcy będą mogli odszyfrować udostępnione pliki.

Integracja z Keeper Commander SDK

Organizacje mogą przesyłać certyfikaty cyfrowe i klucze SSH jako załączniki do plików, a następnie użyć Keeper Commander, aby łatwo i bezpiecznie połączyć się z systemami zdalnymi.

Integracja z Keeper Commander SDK

Główne korzyści

Ważne dokumenty biznesowe w jednym miejscu

Zabezpieczaj i przechowuj wpisy pracowników, dokumenty podatkowe i ubezpieczeniowe, licencje biznesowe, akty, wyciągi z rachunków bankowych, listy klientów i dostawców oraz inne poufne pliki i dokumenty.

Ważne dokumenty biznesowe w jednym miejscu
Bezpieczne przechowywanie obrazów i nagrań

Bezpieczne przechowywanie obrazów i nagrań

Przechowuj poufne, ważne obrazy i nagrania, takie jak projekty, zdjęcia lokalizacji, materiały reklamowe, zdjęcia dokumentów tożsamości pracowników, prototypy i projekty produktów, nagrania szkoleniowe dla pracowników.

Przechowuj i zabezpieczaj uprzywilejowane poświadczenia

Przechowuj certyfikaty SSL, klucze SSH, Pary kluczy RSA/ECC, Certyfikaty podpisywane kodem, klucze API i inne uprzywilejowane poświadczenia; i używaj Keeper Commander SDK, aby zapewnić bezpieczne połączenia zdalne.

Przechowuj i zabezpieczaj uprzywilejowane poświadczenia
Pliki nigdy nie będą publicznie dostępne

Pliki nigdy nie będą publicznie dostępne

Z największą liczbą naruszeń danych w chmurze mamy do czynienia, gdy dane przez przypadek staną się publicznie dostępne. Pliki przechowywane w Bezpiecznym miejscu na pliki Keeper nigdy nie będą publicznie dostępne. Mogą być udostępniane tylko innym użytkownikom Keeper. Dodatkowo stosowane jest szyfrowanie PKI, tak więc tylko docelowy odbiorca ma dostęp do udostępnianego pliku. Dzięki zastosowaniu architektury bezpieczeństwa „zero-knowledge” firmy Keeper nawet pracownicy Keeper nie mają dostępu do Twoich plików!

Możesz kupić Bezpieczne miejsce na pliki w sekcji Abonamenty lub Bezpieczne dodatki w Twojej Konsoli administratora lub bezpośrednio z poziomu Menedżera kont Keeper.

Wybierz abonament na Bezpieczne miejsce na pliki odpowiedni dla Twojej firmy

100GB

$125 za rok
*zzgl MwSt
*Includes GST

Kup teraz

1TB

$500 za rok
*zzgl MwSt
*Includes GST

Kup teraz

10TB

$2,000 za rok
*zzgl MwSt
*Includes GST

Kup teraz

1McAfee 2Security Magazine 3Security Brief

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas