Bezpieczne miejsce na pliki | Udostępniaj pliki bezpiecznie | Keeper Security

Bezpieczny magazyn plików dla firm

Chroń poufne pliki swojej firmy za pomocą Bezpiecznego magazynu plików Keeper – najbezpieczniejszego sposobu przechowywania i udostępniania plików.

Bezpieczny magazyn plików dla firm

Czym jest Bezpieczny magazyn plików Keeper?

Bezpieczny magazyn plików Keeper to oparte na chmurze rozwiązanie, które umożliwia firmom przechowywanie i udostępnianie poufnych plików w zaszyfrowanym formacie. Wszystkie przechowywane pliki są indywidualnie szyfrowane przy użyciu szyfrowania zero knowledge , aby zapewnić, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać do nich dostęp i je odszyfrować.

Czym jest Bezpieczny magazyn plików Keeper?

Główne funkcje: Bezpieczny magazyn plików Keeper dla firm

Szyfrowanie

Wszystkie pliki przechowywane w Keeper są szyfrowane na poziomie wpisu, a klucze AES-256 szyfrowania są generowane lokalnie na poziomie urządzenia. Cała zawartość przechowywana w sejfie Keeper, w tym hasła i pliki, jest szyfrowana przy użyciu szyfrowania zero knowledge, co oznacza, że nikt poza firmą lub osobą fizyczną, która jest właścicielem konta, nie jest w stanie odszyfrować przechowywanych w nim danych.

Szyfrowanie
Bezpieczne udostępnianie

Bezpieczne udostępnianie

Keeper umożliwia bezpieczne udostępnianie plików między sejfami z innymi użytkownikami Keeper. Pliki udostępniane między użytkownikami są chronione za pomocą szyfrowania PKI, dzięki czemu tylko docelowi odbiorcy mogą odszyfrować udostępnione pliki. Funkcja udostępniania jednorazowego Keeper pozwala użytkownikom na udostępnianie plików dowolnym osobom, w tym dostawcom, wykonawcom i innym użytkownikom niebędącym użytkownikami Keeper, przez wybrany czas przed wygaśnięciem dostępu.

Bezpieczne uwierzytelnianie

Inni dostawcy usług przechowywania danych w chmurze zazwyczaj uwierzytelniają użytkowników za pomocą nazwy użytkownika, hasła, a czasami uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA). Z kolei Keeper wykorzystuje PBKDF2 do uzyskiwania kluczy uwierzytelniania na podstawie hasła głównego użytkownika, które generuje klucze szyfrowania lokalnie na urządzeniu w celu szyfrowania i odszyfrowywania każdego przechowywanego pliku. Administratorzy IT mogą również wymusić korzystanie z MFA} i zezwolić użytkownikom na uwierzytelnianie za pomocą istniejących dostawców tożsamości, takich jak Azure i Office 365 przy użyciu Keeper SSO Connect®.

Bezpieczne uwierzytelnianie
Integracja z Keeper Commander

Integracja z Keeper Commander

Keeper Commander to SDK wiersza poleceń i zestaw narzędzi dla użytkowników DevOps. Korzystając z Bezpiecznego magazynu plików, użytkownicy DevOps mogą przesyłać certyfikaty cyfrowe i klucze SSH jako załączniki do plików, a następnie używać Keeper Commander do łatwego i bezpiecznego łączenia się z systemami zdalnymi.

Korzyści z używania Keeper do bezpiecznego przechowywania plików

Pliki nigdy nie będą publicznie dostępne

Pliki przechowywane w Bezpiecznym magazynie plików Keeper nigdy nie są publicznie dostępne. Można je udostępniać wyłącznie innym użytkownikom Keeper bezpośrednio, w ramach udostępnionego folderu, lub stronom zewnętrznym za pomocą funkcji udostępniania jednorazowego. Architektura zabezpieczeń Keeper zapewnia, że nawet pracownicy Keeper nie mają dostępu do przechowywanych plików.

Ważne dokumenty biznesowe w jednym miejscu

Firmy mogą przechowywać wszystkie swoje ważne dokumenty w jednym bezpiecznym miejscu. Bezpieczny magazyn plików pozwala użytkownikom znaleźć poufne pliki i uzyskać dostęp do nich zawsze i wszędzie, gdzie ich potrzebują.

Firmy mogą przechowywać i chronić dokumentację pracowniczą, dokumenty podatkowe, dokumentację ubezpieczeniową, licencje biznesowe, akty notarialne i tytuły własności, wyciągi z kont bankowych, listy klientów i dostawców oraz wszelkie inne poufne pliki lub dokumenty.

Przechowywanie i zabezpieczanie uprzywilejowanych poświadczeń

Oprócz przechowywania plików, Bezpieczny magazyn plików pozwala również użytkownikom na przechowywanie uprzywilejowanych poświadczeń, takich jak:

  • Certyfikaty SSL
  • Klucze SSH
  • Pary kluczy RSA i ECC
  • Certyfikaty podpisywania kodu
  • Klucze API

Bezpieczne przechowywanie zdjęć i filmów

Bezpieczny magazyn plików pozwala użytkownikom na przechowywanie nie tylko dokumentów; użytkownicy mogą również przechowywać poufne obrazy i filmy, takie jak plany, zdjęcia lokalizacji, materiały reklamowe, zdjęcia identyfikacyjne pracowników, prototypy i projekty produktów, filmy szkoleniowe dla pracowników i inne.

Bezproblemowe przekazywanie plików po wycofaniu

Keeper umożliwia administratorom bezpieczne przekazywanie haseł, kluczy dostępu, poświadczeń i plików do użytkowników przejmujących obowiązki byłych pracowników. Wystarczy zablokować sejf zwolnionego pracownika, przenieść zawartość do nowego użytkownika i usunąć stare konto. Administratorzy Keeper nigdy nie mają dostępu do wycofanego sejfu, dzięki czemu kontrola dostępu oparta na rolach pozostaje aktywna.

Bezproblemowe przekazywanie plików po wycofaniu

Zabezpiecz swoje pliki firmowe za pomocą rozwiązania Keeper

100GB

  za rok
*zzgl MwSt
*Includes GST

Kup teraz

Najlepsza oferta Najlepsza oferta

1TB

  za rok
*zzgl MwSt
*Includes GST

Kup teraz

10TB

  za rok
*zzgl MwSt
*Includes GST

Kup teraz

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas