Generator fraz hasłowych

Skorzystaj z naszego bezpłatnego generatora fraz hasłowych, aby tworzyć długie, losowe frazy hasłowe, które są trudne do złamania przez cyberprzestępców.

Dlaczego warto używać losowej frazy hasłowej?

Tworząc hasła, użytkownicy często uciekają się do używania krótkich, słabych haseł, aby łatwiej było je zapamiętać. Krótkie i słabe hasła mogą zostać błyskawicznie złamane przez cyberprzestępców. Używanie losowej frazy hasłowej jest bezpieczniejszą alternatywą, ponieważ jest ono łatwiejsze do zapamiętania i dłuższe. Ponieważ hasło łączy w sobie wiele losowych słów, jest ono trudniejsze do złamania przez cyberprzestępców.

Najlepsze praktyki dotyczące fraz hasłowych

Nie używaj informacji osobistych we frazie hasłowej

Należy unikać używania informacji osobistych we frazach hasłowych. Chociaż fraza hasłowa zawierające informacje osobiste, takie jak imię psa, może być łatwe do zapamiętania, może być łatwo złamane przez cyberprzestępców. Cyberprzestępcy mogą znaleźć Twoje informacje osobiste w Internecie i wykorzystać je do odgadnięcia fraz hasłowych.

Używaj unikatowych, losowych słów słownikowych

Podczas tworzenia frazy hasłowej należy unikać używania popularnych słów słownikowych, takich jak „hasło”. Popularne słowa słownikowe są przewidywalne i mogą łatwo zostać odgadnięte przez cyberprzestępców. Cyberprzestępcy mogą również odgadnąć frazy hasłowe, które używają słów powiązanych ze sobą. Aby wzmocnić frazę hasłową, należy używać unikatowych i losowych słów słownikowych, które nie są ze sobą powiązane.

Uwzględnij wielkie i małe litery, cyfry i symbole

Aby wzmocnić frazy hasłowe, należy użyć kombinacji wielkich i małych liter, cyfr i symboli. Możesz użyć cyfr, symboli lub spacji, aby oddzielić każde słowo frazy. Jeśli frazy hasłowe będą bardziej złożone, cyberprzestępcom będzie znacznie trudniej je odgadnąć.

Utwórz inną frazę dla każdego konta

Chociaż frazy hasłowe są silne i łatwe do zapamiętania, należy utworzyć inną frazę hasłową dla każdego ze swoich kont. Niezależnie od tego, jak silna jest fraza hasłowa, jeśli ponownie wykorzystana fraza hasłowa zostanie naruszona, narazi to wiele kont na ryzyko przejęcia przez cyberprzestępcę.

Jak zarządzać hasłami

Najlepszym sposobem na bezpieczne zarządzanie hasłami jest menedżer haseł. Menedżer haseł umożliwia użytkownikom tworzenie, przechowywanie haseł do każdego z ich kont online oraz zarządzanie nimi, dzięki czemu nie muszą ich wszystkich zapamiętywać. Jedynym hasłem, które użytkownicy muszą zapamiętać, jest ich hasło główne, które może być również silną frazą hasłową!

Bezpieczne przechowuj hasła i zarządzaj nimi dzięki Keeper®

Chociaż tworzenie fraz hasłowych może ułatwić zapamiętanie danych logowania do kont online, nie można zapamiętać wszystkich różnych fraz hasłowych potrzebnych do każdego konta. Pomocny może okazać się menedżer haseł, taki jak Keeper.

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas