close

Take a Keeper Business Demo and get a FREE 3-Year Personal Plan

Upcoming Webinar: How to Mitigate the Risk of Ransomware Attacks

Rejestracja Zarejestruj się teraz

Niskie bezpieczeństwo haseł to koń trojański, który może wywołać szkody w Twojej firmie.

Keeper to wiodący menedżer haseł dla przedsiębiorstw i platforma do zabezpieczania haseł do zapobiegania naruszeniom danych i cyber-zagrożeniom związanym z hasłami.

Upcoming Webinar: 5 Critical Cybersecurity Strategies for Remote Work Environments

Upcoming Webinar: 5 Critical Cybersecurity Strategies for Remote Work Environments

Zarejestruj się teraz

Cyber-bezpieczeństwo zaczyna się od zabezpieczenia haseł.

naruszeń danych wynika
z niskiego poziomu bezpieczeństwa haseł

to średni koszt
naruszenia danych

Menedżer haseł Keeper Enterprise pomaga w skomplikowanym wdrażaniu rozwiązań w firmach na dużą skalę.

Aplikację Keeper można wdrożyć w całym przedsiębiorstwie łącznie z zaawansowanymi funkcjami zautomatyzowanej autoryzacji użytkowników, synchronizacją z Active Directory, pojedynczym logowaniem (SAML 2.0), SCIM i API dewelopera. Keeper dostosowuje się do struktury Twojej firmy, stosując hierarchiczne jednostki organizacyjne i możliwość delegowania roli administratora.

Dlaczego duże organizacje korzystają z menedżera haseł Keeper Enterprise

 • Zmniejsza ryzyko naruszeń danych

  Keeper korzysta z własnej architektury bezpieczeństwa „zero-knowledge”, której można używać zarówno w środowisku lokalnym, w chmurze i w środowisku mieszanym do zarządzania kluczami szyfrującymi po stronie klienta.

 • Zwiększa bezpieczeństwo i prywatność

  Każdy pracownik otrzymuje prywatny, zaszyfrowany sejf do przechowywania haseł, plików i poufnych danych klientów i do zarządzania nimi.

 • Zwiększa produktywność pracowników

  Ogranicza koszty pomocy technicznej, oszczędza czas pracowników, zmniejsza ich frustrację i eliminuje potrzebę zapamiętywania i ponownego używania haseł.

 • Zwiększa przestrzeganie standardów w zakresie zgodności

  Oferuje kontrolę dostępu opartą na rolach, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, raportowanie wydarzeń i zgodność z HIPAA, DPA, FINRA, RODO i innymi przepisami.

Sprosta wymaganiom Twojej firmy dzięki niezawodnym funkcjom

 • Integracja z systemem pojedynczego logowania (SSO)

  Wprowadź menedżer haseł Keeper Enterprise przy użyciu istniejących rozwiązań w zakresie uwierzytelniania dwuskładnikowego zgodnych z SAML 2.0 ze sprawnym uwierzytelnianiem. Obsługa popularnych IdPs, takich jak Microsoft Azure, ADFS, Okta oraz G Suite.

 • Skalowalna autoryzacja użytkowników

  Keeper usprawnia wdrażanie użytkowników dzięki konsoli administratora i zaawansowanej integracji z usługą Active Directory, SSO, SCIM oraz API deweloperów.

 • Integracja ze sprzętowym modułem bezpieczeństwa (HSM)

  Keeper SSO Connect zapewnia pełną integrację z rozwiązaniami HSM, stacjonarnymi oraz w chmurze, aby zagwarantować dodatkową ochronę kluczy szyfrujących.

 • Udostępnianie współpracownikom i zespołom

  Twórz i udostępniaj pojedyncze wpisy i zaszyfrowane foldery zespołom i indywidualnym użytkownikom i zarządzaj nimi.

 • Przyznawanie dostępu oparte na rolach.

  Zezwolenia pracowników można w pełni dostosować dzięki zarządzaniu dostępami opartemu na rolach i odpowiedzialności członków zespołu.

 • Audyt, analiza i raportowanie

  Menedżer haseł Keeper Enterprise zapewnia przejrzystości pod względem bezpieczeństwa haseł dzięki niezawodnym narzędziom do raportowania i audytu, umożliwiając ograniczenie ryzyka naruszenia danych i zachowanie standardów zgodności.

 • Kontrola wersji i historia wpisów

  Pracownicy mają dostęp do pełnej historii swoich wpisów, mogą zobaczyć ich poprzednie wersje i wprowadzone zmiany, a także przywrócić wcześniejsze wersje wpisów w dowolnej chwili.

 • Zaawansowane narzędzia DevOps

  Keeper Commander SDK zapewnia administratorom IT i deweloperom kod open source, narzędzia wiersza polecenia i API w celu wykonywania funkcji zarządzania hasłami i rotacji haseł.

 • Bezpieczeństwo nie tylko haseł

  Pracownicy mogą szyfrować i przechowywać pliki dowolnego rodzaju i metadane w swoich sejfach Keeper, takie jak klucze prywatne, certyfikaty cyfrowe, notatki, listy, kody, poufne dokumenty i pliki multimedialne.

 • Oddzielny sejf osobisty i firmowy

  Pracownicy mogą posiadać oddzielne sejfy do ochrony swoich prywatnych informacji i informacji firmowych i z łatwością przechodzić z jednego sejfu do drugiego na nieograniczonej liczbie urządzeń.

Menedżer haseł Keeper Enterprise

$5.00
za użytkownika, za miesiąc
(AAA płatne raz w roku)

*zzgl MwSt
 • Wszystkie funkcje Keeper dla firm plus:
 • Uwierzytelnianie w formie pojedynczego logowania (SAML 2.0)
 • Zautomatyzowane zarządzanie zespołem
 • Zaawansowane uwierzytelnianie dwuskładnikowe (DUO i RSA)
 • Synchronizacja z usługą Active Directory i protokołem LDAP
 • Autoryzacja SCIM i Azure AD
 • Autoryzacja automatyczna przy użyciu adresu e-mail
 • Autoryzacja przy użyciu wiersza poleceń
 • API dewelopera do rotacji haseł i integracji back-end

Zalecane ulepszenia

 • Bezpieczne Przechowywanie Plików

  Zapisuj poufne pliki, zdjęcia i nagrania w swoim prywatnym sejfie Keeper. Miejsce na pliki jest podzielone między użytkowników w Twojej firmie.

 • Niezwykle bezpieczna wymiana poufnych wiadomości

  KeeperChat® zwiększa Twoje cyber-bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu wiadomości na każdym urządzeniu, aby chronić poufne informacje przed hakerami i wścibskimi osobami.

 • Monitorowanie dark web

  Zapewnij wszystkim swoim pracownikom aktualną ocenę ryzyka związanego z hasłami bezpośrednio w ich sejfach. Aplikacja zapewnia również podsumowanie statusu naruszonych haseł w Twojej organizacji.

 • Zaawansowane raportowanie i ostrzeżenia

  Ulepsz standardową funkcję raportowania dostępną w aplikacji Keeper – skorzystaj z funkcji raportowania i ostrzeżeń dla przedsiębiorstw wbudowaną w architekturę bezpieczeństwa „zero-knowledge” aplikacji Keeper, z możliwością dostosowania do Twoich potrzeb.

 • Wdrożenie dedykowane i szkolenie

  Szkolenia na wyłączność i pomoc w trakcie wdrażania, przydzielony specjalista ds. wsparcia oraz wskazówki i szkolenie dot. nowych funkcji produktu.

close