Czym jest atak typu „brute force”?

Atak siłowy to rodzaj ataku cybernetycznego, który wykorzystuje metodę prób i błędów w celu odgadnięcia danych logowania, kluczy bezpieczeństwa lub innych poufnych informacji. Ataki siłowe są zaskakująco skuteczne, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że około 56% ludzi używa ponownie tych samych haseł. Ponowne używanie haseł jest niebezpieczną i powszechną praktyką, a jedno skompromitowane hasło wystarczy, aby narazić cały system lub grupę poświadczeń.

Typy ataków siłowych

Proste ataki siłowe

Proste ataki siłowe

Proste ataki siłowe wykorzystują metodę prób i błędów do wypróbowania różnych kombinacji w celu odgadnięcia danych uwierzytelniających. Osoba atakująca używa komputera o dużej mocy obliczeniowej, aby wypróbować każdą możliwą kombinację liter, cyfr i symboli. Chociaż może się to wydawać nieefektywne, niektóre komputery mogą przetwarzać biliony kombinacji jednocześnie.

Ataki słownikowe

Ataki słownikowe

Ataki słownikowe wykorzystują proste słowa lub frazy słownikowe do złamania poświadczeń użytkownika. Zaleca się, aby nie używać słów lub zwrotów, które można znaleźć w słowniku, ponieważ atak siłowy może je przechwycić i złamać hasło.

Hybrydowe ataki siłowe

Hybrydowe ataki siłowe

Korzystając z zewnętrznej logiki, atakująca osoba używa oprogramowania do odgadnięcia, które hasła będą miały największe szanse na powodzenie, a następnie wykorzystuje atak siłowy, aby zastosować każdą kombinację.

Odwrócone ataki siłowe

Odwrócone ataki siłowe

Ta metoda opiera się na dobrze znanych hasłach. Listy typowych haseł można łatwo znaleźć w Internecie Oto lista 10 000 takich haseł. Odwrotny atak siłowy wykorzystuje taką listę do wprowadzenia popularnych haseł do wielu kont w nadziei na dopasowanie.

Credential Stuffing

Credential Stuffing

Credential stuffing jest jedną z najskuteczniejszych metod siłowych. Listy z wcześniej złamanymi hasłami można kupić w dark webie, a cyberprzestępcy używają ich do „upychania” haseł na dziesiątkach stron internetowych, aby sprawdzić, czy pasują do siebie.

Często użytkownicy nie zmieniają haseł na wszystkich swoich kontach, nawet jeśli zostały one wcześniej zhakowane.

Jak zapobiegać atakom siłowym

Zapewnienie użycia silnych i unikatowych haseł

Upewniając się, że używasz silnych, unikatowych haseł do wszystkich swoich kont, utrudniasz cyberprzestępcom odgadnięcie Twoich haseł. Upewnij się, że zawsze używasz złożonych haseł, które zawierają litery, cyfry i symbole oraz mają długość co najmniej 16 znaków. Im dłuższe i bardziej złożone hasło, tym lepiej.

Możesz używać generatora haseł, który pomoże Ci wygenerować silne, unikatowe hasła do wszystkich Twoich kont.

Usuwanie nieaktywnych kont

Kiedy pracownik odchodzi z firmy, należy całkowicie usunąć jego konto, aby uniknąć nieautoryzowanych prób logowania. Nawet jeśli konto pracownika jest dezaktywowane, nadal działa jako potencjalny punkt wejścia dla cyberprzestępców. Nieaktywne konta powinny zostać jak najszybciej zlikwidowane, a ich dane uwierzytelniające wymazane z systemu.

Ograniczenie liczby prób logowania

Ataki siłowe polegają na wielokrotnych próbach logowania. Atak tego typu zostaje ograniczony, gdy może wykonać tylko ograniczoną liczbę prób. Trzy próby logowania to dobry punkt wyjścia. Jest to wystarczająco dużo, aby zapewnić pole manewru dla kogoś, kto naprawdę pomylił swoje dane logowania, i wystarczająco mało, aby zablokować potencjalne zagrożenia, zanim atakujący odgadnie hasło. Po trzech nieudanych próbach należy zablokować całkowicie konto i wymagać od administratora systemu, aby przywrócił dostęp po zweryfikowaniu tożsamości użytkownika.

Włącz uwierzytelnianie MFA na swoich kontach

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) może być ratunkiem w przypadku ataku siłowego. Kiedy hasło jest używane z dziwnego lub nieudokumentowanego urządzenia, uruchamia to dodatkowy krok uwierzytelniania. Może to być łącze weryfikacyjne w wiadomości SMS lub e-mail, użycie danych biometrycznych lub inna metoda. Zapewnia to dodatkową warstwę ochrony Twoich kont.

Spowolnienie prób logowania

Możesz również spowolnić próby logowania, wymagając odliczania czasu pomiędzy nieudanymi próbami logowania. W połączeniu z ograniczeniem liczby prób logowania, metoda ta może zatrzymać atak siłowy po trzech próbach i ograniczyć szybkość, z jaką cyberprzestępca może wprowadzać informacje. Pomaga to również zasygnalizować administratorowi podejrzaną aktywność.

Używaj zautomatyzowanych narzędzi

Możesz zapobiegać atakom siłowym, korzystając z zaawansowanych, zautomatyzowanych narzędzi. Firmy już teraz podejmują walkę z atakami siłowymi i innymi zagrożeniami związanymi ze złośliwym oprogramowaniem przy użyciu takich narzędzi. W miarę jak wykrywanie zagrożeń staje się coraz bardziej zaawansowane, coraz więcej zależy od technologii sztucznej inteligencji, która wykrywa, zapobiega i usuwa zagrożenia, zanim spowodują one szkody.

Ochrona za pomocą botów może pomóc w monitorowaniu ruchu sieciowego pod kątem podejrzanej aktywności i blokowaniu użytkowników w przypadku podejrzenia ataku. Boty mogą również przewidywać podejrzane działania, takie jak wielokrotne próby logowania, i ostrzegać ofiary przed zakończeniem ataku.

Ataki siłowe są proste, ale często skuteczne, zwłaszcza jeśli dana osoba lub firma nie posiada odpowiednich zabezpieczeń.

Unikaj ataków siłowych dzięki menedżerowi haseł

Menedżery haseł, takie jak Keeper®, mogą przydatne w zapobieganiu atakom siłowym, pomagając użytkownikom w generowaniu silnych haseł i bezpiecznym ich przechowywaniu. Użytkownicy nie będą już musieli polegać na sobie przy tworzeniu haseł, co oznacza koniec ze słabymi lub powtarzającymi się hasłami do kont online.

Menedżery haseł pomagają zarówno osobom fizycznym, jak i firmom w zabezpieczaniu ich kont online. Przekonaj się sam, rozpoczynając bezpłatny okres próbny.

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas