Warunki użytkowania

Zastrzeżenia ogólne

Firma Keeper Security, Inc. („Keeper Security”) rozpowszechnia, reklamuje i sprzedaje oprogramowanie Keeper®, program zabezpieczający na urządzenia przenośne i komputery stacjonarne, osobom prywatnym, władzom rejonowym, instytucjom oświatowym, instytucjom finansowym oraz firmom. Oprogramowanie Keeper pozwala użytkownikowi wprowadzać, przechowywać, zabezpieczać oraz wykonywać kopie zapasowe i odtwarzać „mikrodane” i „pliki” na komputerach i urządzeniach przenośnych w celu zabezpieczania ich przed dostępem publicznym. Mikrodane to termin oznaczający krótkie ciągi danych z różnych powodów istotne dla użytkownika (np. numery PESEL, numery kont bankowych, dane logowania do stron internetowych, hasła, numery kont sprzedawców, informacje transakcyjne, prywatne numery telefonów, kody alarmowe oraz poufne notatki). Pliki mogą obejmować dokumenty prywatne oraz zdjęcia i filmy osobiste. Aplikacja Keeper korzysta z silnego szyfrowania za pomocą 256-bitowego algorytmu szyfrującego i została zatwierdzona jako towar eksportowy przez biuro ds. przemysłu i bezpieczeństwa ministerstwa handlu Stanów Zjednoczonych (U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security) pod numerem licencyjnym #5D992. Oprogramowanie Keeper w dalszej części dokumentu jest określane mianem „Keeper”, „System” lub „Oprogramowanie”.

Przeczytaj dokładnie niniejsze warunki użytkowania. W dalszej części niniejszego dokumentu zostały określone warunki użytkowania dotyczące Oprogramowania oraz abonamentu aplikacji Keeper. Korzystając z aplikacji Keeper, przystajesz na następujące warunki. Niniejszych warunków użytkowania nie można przypisać żadnej innej osobie.

Informacje dotyczące praw autorskich, patentów i znaków handlowych

Aplikacja Keeper oraz zawarte w niej informacje stanowią własność firmy Keeper Security i są chronione przed nieautoryzowanym kopiowaniem i rozpowszechnianiem przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych, prawo handlowe, umowy międzynarodowe i inne prawa dotyczące własności intelektualnej. Przykładowo, ale nie ograniczając się do wymienionych, nazwy „Keeper”, „Password Keeper”, „Keeper DNA”, „KeeperChat”, „BreachWatch”, „Cybersecurity starts here” oraz loga aplikacji Keeper są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Keeper Security w świetle prawa Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Nazwa Apple, logo Apple oraz nazwa Mac są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Google Play jest znakiem handlowym firmy Google Inc. Amazon Web Services oraz logo "Powered by Amazon Web Services" są znakami handlowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jednostek z nią powiązanych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Inne nazwy Oprogramowania lub usług oraz loga wykorzystane w Oprogramowaniu są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Keeper Security lub ich właścicieli. Niewymienienie nazwy Oprogramowania lub usługi albo loga w tej adnotacji nie oznacza, że firma Keeper Security zrzeka się praw do znaku towarowego bądź innych praw dotyczących własności intelektualnej obejmujących daną nazwę lub logo.

Keeper jest objęty ochroną patentową – amerykańskie numery patentowe: 8,656,504, 9,294,476, 9,465,786, 8,868,932, 8,738,934, 10,356,079, 10,708,237 oraz 11,363,009. Kolejne zgłoszenia patentowe oczekują na rejestrację.

Zobowiązania i ograniczenia

Oprogramowanie Keeper jest używane przez miliony osób na całym świecie do ochrony i zapisywania haseł oraz prywatnych informacji. Oprogramowanie może być używane wyłącznie do celów zgodnych z prawem, a w związku z tym potwierdzasz, że nie będziesz używać oprogramowania Keeper do niewłaściwych celów. Korzystając z Oprogramowania, potwierdzasz, że nie będziesz:

Przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail ani transmitować w inny sposób żadnych materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, pliki lub programy, których celem jest zakłócenie, zniszczenie, zeszpecenie lub ograniczenie użycia, dostępu lub funkcjonalności Oprogramowania.

Przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail ani transmitować w inny sposób żadnych materiałów, które są nielegalne, pornograficzne, obelżywe lub obsceniczne.

Przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail ani transmitować w inny sposób żadnych materiałów, które naruszają prywatność lub prawa własności intelektualnej innych osób.

Wykonywać inżynierii odwrotnej, zmieniać, modyfikować, hakować, tłumaczyć, kopiować, dystrybuować, zastawiać, przypisywać, przenosić, tworzyć praw pochodnych, nadużywać, obciążać ani łamać żadnej części Oprogramowania.

Jeżeli nie jesteś autoryzowanym sprzedawcą Oprogramowania, nie możesz pokazywać, kopiować, reprodukować, licencjonować ani rozpowszechniać Oprogramowania ani żadnej jego części, żadnej dokumentacji związanej z Oprogramowaniem lub jakichkolwiek związanych z nim treści, w tym, lecz nie tylko, biuletynów udostępnianych użytkownikowi przez firmę Keeper Security, w związku z Oprogramowaniem.

Firma Keeper Security może, według własnego uznania, usunąć zawartość lub zablokować dostęp użytkownika do wszelkich treści, które zostaną uznane za nielegalne, zagrażające, pornograficzne, obelżywe lub obsceniczne albo w inny sposób naruszają własność intelektualną innej strony.

Hasło główne

Przyjmujesz do wiadomości, że, korzystając z Oprogramowania, jesteś zobowiązany utworzyć „Hasło główne”. Hasło główne będzie używane wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie poufności i bezpieczeństwa hasła głównego oraz wpisów wprowadzanych do aplikacji Keeper oraz importowanych i eksportowanych za pomocą Oprogramowania. Firma Keeper Security nie zna hasła głównego żadnego ze swoich użytkowników ani też nigdy nie będzie mogła poprosić o ujawnienie go. Firma Keeper Security w żadnym przypadku nie będzie posiadać dostępu do Twojego hasła głównego ani Twoich wpisów zapisanych w aplikacji Keeper.

Użytkownik zgadza się na to, że nigdy nie udostępni swojego hasła głównego osobom trzecim ani też w żadnym przypadku nie poda swojego hasła głównego żadnemu przedstawicielowi działu obsługi klienta firmy Keeper Security podczas zgłaszania prośby o pomoc. Wyrażasz zgodę na to, że nie udostępnisz hasła głównego żadnemu pracownikowi jakiegokolwiek szczebla, przedstawicielowi czy dyrektorowi firmy Keeper Security. Firma Keeper Security nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, które nieprawnie korzystają z danych użytkownika przechowywanych w aplikacji Keeper lub innych należących do niego dóbr, wykorzystując do tego hasło główne bądź dane użytkownika w aplikacji Keeper.

Należy zapamiętać swoje hasło główne. Jeżeli zgubisz lub zapomnisz hasło główne, firma Keeper Security nie będzie mogła Ci pomóc odzyskać dostęp do wpisów zachowanych w aplikacji, gdyż firma Keeper Security nie posiada dostępu do ani nie zna Twojego hasła głównego. Istotnym jest, aby nie zapomnieć hasła głównego, gdyż jest ono wymagane, aby korzystać z wpisów przechowywanych w aplikacji Keeper.

Obsługa Twoich wpisów w aplikacji Keeper

Mikrodane i pliki przechowywane w sejfie Keeper są nazywane „wpisami w aplikacji Keeper”. Firma Keeper Security będzie przechowywać plik binarny, zawierający Twoje wpisy w aplikacji Keeper, w chmurze Cloud Security Vault™, jeżeli posiadasz aktualny abonament na Oprogramowanie. Plik binarny jest tworzony podczas wykonywania kopii zapasowych wpisów i jest przechowywany na wypadek konieczności odtworzenia danych w przypadku ich utraty z powodu awarii systemu, uszkodzenia, utraty lub prób włamania, których wynikiem jest autodestrukcja wpisów.

Jeśli Twój abonament wygaśnie i nie odnowisz go w ciągu 90 dni, firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do zamknięcia i usunięcia wszystkich zawartych na koncie wpisów w aplikacji Keeper, które zawierają pliki (np. dokumenty, zdjęcia, filmy itp.). Jeśli Twój abonament wygaśnie i nie odnowisz go w ciągu 90 dni, firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich zawartych na koncie wpisów w aplikacji Keeper, które zawierają pliki (np. dokumenty, zdjęcia, filmy itp.). Przed takim zamknięciem zostanie wysłane powiadomienie na adres e-mail powiązany z Twoim kontem Keeper. Wygasłe konta użytkowników zostaną przekształcone w konto użytkownika wersji darmowej.

Użytkownik wersji darmowej Oprogramowania może korzystać z aplikacji Keeper na jednym urządzeniu mobilnym, bez możliwości wykonywania kopii zapasowych, odtwarzania lub zapisywania wpisów poza tym jednym urządzeniem mobilnym. Jeżeli urządzenie lub dane ulegną zaginięciu lub kradzieży, użytkownik wersji darmowej nie będzie mógł odtworzyć swoich wpisów.

Konta użytkowników Free mogą tworzyć i przechowywać dziesięć (10) wpisów w sejfie Keeper. Po przekroczeniu tego limitu użytkownik Free będzie musiał wykupić płatny plan Keeper (np. Unlimited, Family, Business lub Enterprise).

Konta użytkowników Free mogą mieć maksymalnie dwa (2) wpisy w sejfie zawierające kody TOTP (ograniczone czasowo jednorazowe kody dostępu). Aby korzystać z większej liczby kodów dwuskładnikowych we wpisach w sejfie, użytkownik Free będzie musiał wykupić płatny plan Keeper (np. Unlimited, Family, Business lub Enterprise).

Konta użytkowników wersji darmowej umożliwiają przesyłanie i przechowywanie pięciu (5) plików w sejfie Keeper, w przypadku którego maksymalny limit miejsca wynosi 100 MB. Po osiągnięciu tego limitu użytkownik wersji darmowej będzie musiał zakupić płatny plan miejsca.

Jeśli użytkownik wersji darmowej nie korzystał z Oprogramowania przez ostatnie 12 miesięcy, firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do zamknięcia i usunięcia jego konta. Przed takim zamknięciem zostanie wysłane powiadomienie na adres e-mail powiązany z kontem KeeperChat użytkownika.

Wszyscy użytkownicy Oprogramowania są zobowiązani przyjąć Politykę prywatności i stosować się do niej. Polityka ta może być od czasu do czasu zmieniana przez firmę Keeper Security.

Naruszenie któregokolwiek z wyżej wymienionych zobowiązań lub ograniczeń może wiązać się z unieważnieniem niniejszej Umowy.

Oprogramowanie i pomoc techniczna

Oprogramowanie Keeper wymaga posiadania sprawnego połączenia z Internetem na urządzeniach Mac, Windows Phone i innych systemach działających w oparciu o infrastrukturę w chmurze. Dane zapisywane w aplikacji Keeper są przesyłane do chmury Cloud Security Vault za pośrednictwem protokołu Secure Socket Layer (SSL/https) z 256-bitowym szyfrowaniem. Dane są dodatkowo szyfrowane 256-bitowym algorytmem AES. Pracownicy firmy Keeper Security nie posiadają dostępu do Twoich wpisów. W przypadku zapomnienia przez użytkownika hasła głównego nie będziemy mogli pomóc go odzyskać. Dane takie, jak adres IP bądź dane logowania są wykorzystywane wyłącznie dla bezpieczeństwa i ochrony użytkownika.

Oprogramowanie podlega ustaleniom niniejszej Umowy, włącznie ze zmianami, którym może ulegać, oraz wszelkim innym wytycznym, regulaminom bądź politykom działania, które firma Keeper Security może od czasu do czasu publikować (niniejsza „Umowa” oraz Polityka prywatności firmy Keeper Security, dostępna poprzez odnośnik we wszystkich wiadomościach e-mail wysyłanych przez firmę Keeper Security bądź przedstawiona w inny sposób – za wyjątkiem przypadków specjalnych wszelkie odniesienia do niniejszej Umowy dotyczą także Polityki prywatności).

Keeper Security ooferuje wsparcie za pośrednictwem strony internetowej https://keepersecurity.com/support.html. Użytkownicy korzystający z bezpłatnego planu indywidualnego Keeper nie są uprawnieni do wsparcia na żywo.

Wiek użytkownika

Z Oprogramowania mogą korzystać wyłącznie osoby, które mogą zawierać prawomocne umowy. Nie ograniczając powyższego zastrzeżenia, z Oprogramowania nie mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 18. roku życia. Korzystając z Oprogramowania, użytkownik potwierdza, że ukończył 18 lat życia. Jeżeli nie spełniasz powyższych warunków, nie możesz korzystać z Oprogramowania. Jeżeli korzystasz z oprogramowania Keeper jako pracownik firmy w ramach administrowanego programu, musisz posiadać zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania.

Możesz czasami zezwalać pracownikom pomocy technicznej firmy Keeper Security Inc. na zdalny podgląd ekranu swojego komputera, wyłącznie w celu rozwiązywania problemów wynikłych podczas korzystania z Oprogramowania. Firma Keeper Security nie będzie miała dostępu do Twojego hasła głównego ani Twoich danych. Niniejszym zrzekasz się wszelkich ewentualnych roszczeń odnośnie szkód bądź problemów wynikających z umożliwienia takiego dostępu, w tym wszelkich zakłóceń bądź szkód wywołanych przez firmę Keeper Security lub jej pracowników.

Opłaty abonamentowe, warunki płatności oraz zwroty

Opłaty abonamentowe

Opłaty pobierane przez firmę Keeper Security są nazywane Opłatami abonamentowymi. b. Oprogramowanie podlega rocznym Opłatom abonamentowym w przypadku korzystania z Oprogramowania na więcej niż jednym urządzeniu przenośnym lub komputerze lub korzystania z zaawansowanych funkcji Oprogramowania, w tym, lecz nie ograniczając się do: importowania/eksportowania wpisów, synchronizacji wpisów pomiędzy wieloma urządzeniami lub komputerami oraz odtwarzania i wykonywania kopii zapasowych wpisów i zapisanych plików.

Po pozyskaniu komercyjnej wersji aplikacji Keeper z rozszerzoną funkcjonalnością w stosunku do wersji darmowej, będziesz zobowiązany wywiązywać się z rocznych Opłat abonamentowych, określonych w Terminarzu płatności dostępnym na naszej stronie internetowej. Będziesz zobowiązany dokonywać corocznych płatności za Oprogramowanie z góry Dostęp do płatnej wersji aplikacji Keeper zostanie zablokowany aż do otrzymania płatności. Rachunki za Opłaty abonamentowe będą wystawiane corocznie z góry, w zależności od rodzaju abonamentu.

Partnerzy handlowi, operatorzy mobilni i sprzedawcy

Odpowiadasz za to, aby co jakiś czas sprawdzać Terminarz płatności i wiedzieć, jakie opłaty pobiera firma Keeper Security. Terminarz płatności, w tym liczba abonamentów i cennik, może w każdej chwili ulec zmianie wedle uznania firmy Keeper Security. Firma Keeper Security w dobrej wierze będzie informować pocztą elektroniczną przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w Terminarzu płatności. Jeżeli otrzymasz specjalną zniżkę od partnera sprzedaży Oprogramowania, zniżka może przestać obowiązywać, jeżeli zaprzestaniesz być klientem naszego partnera – wówczas będą obowiązywać standardowe opłaty firmy Keeper Security. Firma Keeper Security będzie polegać na informacjach uzyskanych od partnera sprzedaży odnośnie statusu Twojego członkostwa.

Płatności

Jednym z warunków korzystania z aplikacji Keeper jest uiszczanie płatności. Płatność za korzystanie z Oprogramowania można uiszczać za pomocą ważnej karty kredytowej, karty debetowej lub karty obciążeniowej (dalej zbiorczo nazywanymi „Kartą płatniczą”), przyjętej przez firmę Keeper Security, na której znajdują się dostateczne środki, aby pokryć Opłaty abonamentowe. Sposoby płatności takie jak czek, przelew lub inne muszą zostać wcześniej ustalone i zatwierdzone przez firmę Keeper Security. Firma Keeper zastrzega sobie prawo do automatycznego naliczania i pobierania cyklicznych Opłat abonamentowych. Jesteś odpowiedzialny za uiszczanie opłat pobieranych przez firmę Keeper Security z Twoich kart płatności. Klienci firmowi, którzy korzystają z aplikacji Keeper, w przypadku płatności przekraczającej kwotę 10 000 USD mogą także dokonać płatności za pośrednictwem przelewu, ACH lub w inny sposób.

Nieprawidłowe lub anulowane płatności

W przypadku anulowania Karty płatniczej bądź unieważnienia jej musisz natychmiast podać nam nowy numer ważnej Karty płatniczej. Zezwalasz nam na podejmowanie od czasu do czasu kroków, mających na celu sprawdzenie ważności podanego numeru Karty płatniczej. Jeżeli nie podasz nam na żądanie ważnego numeru Karty płatniczej z odpowiednią ilością wolnych środków w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, złamiesz postanowienia Umowy i może ona zostać przez nas zerwana. Jeżeli podasz nam numer karty debetowej zamiast numeru karty kredytowej, zezwalasz nam na obciążanie konta przypisanego do karty debetowej płatnościami przedstawionymi w tej Umowie. W przypadku wybrania opcji płatności rocznej albo jeżeli przedtem otrzymaliśmy numer Karty płatniczej jako formę płatności, zezwalasz firmie Keeper Security na obciążanie karty w określonych umową kwotach co miesiąc lub co rok na początku każdego cyklu rozliczeniowego. Jeżeli firma Keeper Security z jakichkolwiek przyczyn nie uzyska automatycznej płatności z Karty płatniczej, zostaniesz o tym poinformowany pocztą elektroniczną, a Twoje konto w aplikacji Keeper zostanie zablokowane do czasu uiszczenia płatności.

Rozszerzenia

Konto można w każdej chwili rozszerzyć. Jeżeli rozszerzasz abonament o dodatkowe urządzenia, zapłacisz wyłącznie za czas pozostały do wygaśnięcia abonamentu rocznego. Na przykład jeżeli dodasz urządzenie po 6 miesiącach korzystania z aplikacji, za nowe urządzenie zapłacisz tylko 4,99 EUR (50% x 9,99 EUR za ½ roku). Po wygaśnięciu obecnego abonamentu, wszystkie abonamenty będzie można wznowić jednocześnie za jedną, roczną kwotę. Pełna kwota nowego abonamentu będzie następnie pobierana co rok. Przystajesz na to, aby uiszczać wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z abonamentem Keeper zgodnie z cenami obowiązującymi, gdy płatności były pobierane. Standardowy roczny cykl rozliczeniowy wynosi 365 dni.

Zmiany cen

Firma Keeper może zmieniać obowiązujące kwoty płatności lub wprowadzać nowe opłaty, informując o tym pisemnie i z wyprzedzeniem. Wszelkie opłaty powiązane z Twoją nazwą użytkownika i hasłem będą obciążać metodę płatności określoną podczas rejestracji. Odpowiadasz także za koszty lub opłaty związane z dostępem do strony internetowej firmy Keeper za pośrednictwem dostawcy Internetu bądź innej usługi.

Zwroty

Konto można w każdej chwili anulować. Ponieważ Oprogramowanie jest dostarczane w pełni w momencie dokonania zakupu i nie możemy go odinstalować z urządzeń użytkownika, płatności nie podlegają zwrotowi.

Prawo od zablokowania dostępu

Firma Keeper Security może wedle własnego uznania natychmiastowo zablokować dostęp do Oprogramowania bez zwrotu pieniędzy lub zadośćuczynienia, jeżeli firma uzna, że zostały naruszone zasady opisane powyżej lub w jakiejkolwiek innej części niniejszej Umowy.

Instrukcje dot. odinstalowywania

Jeśli musisz odinstalować Keeper ze swojego urządzenia, odwiedź stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami (https://docs.keeper.io/user-guides/uninstall-keeper).

Zgodność z prawem i nadzór

Należy używać Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Użytkownik zgadza się nie używać niniejszego Oprogramowania w sposób naruszający jakiekolwiek lokalne, stanowe lub federalne przepisy prawne w Stanach Zjednoczonych oraz jakiekolwiek przepisy w jego państwie.

Odpowiedzialność cywilnoprawna

Użytkownik niniejszym stwierdza, że będzie bronił, uiszczał rekompensaty i nie pociągał do odpowiedzialności firmy Keeper Security, jej partnerów handlowych, dostarczycieli zewnętrznych, licencjodawców i licencjobiorców, pracowników dowolnego szczebla, dyrektorów i przedstawicieli w przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód, strat, wydatków, odpowiedzialności finansowych i ugód finansowych (w tym, lecz nie ograniczając się do kosztów postępowania sądowego) w związku z jakąkolwiek reklamacją lub działaniem, które (i) jest wynikiem rzekomego załamania zasad niniejszej Umowy, (ii) jest wynikiem treści lub efektu jakichkolwiek wiadomości rozpowszechnianych za pomocą Oprogramowania lub (iii) w inny sposób wynika lub jest związane z użytkowaniem Oprogramowania przez użytkownika. Ponadto gwarantuje firmie Keeper Security prawo do żądania odszkodowania w przypadku, gdyby Oprogramowanie zostało wykorzystane przez użytkownika w celach lub w sposób niezgodny z prawem lub też w celach lub w sposób niezgodny z treścią niniejszej Umowy, oraz że szkody te mogą obejmować, lecz nie tylko, szkody bezpośrednie, pośrednie, wymierne, wynikowe, uboczne lub wynikające z oczekiwania egzekwowania umowy.

Prawo do własności intelektualnej w treściach wprowadzonych przez użytkownika

Użytkownik przystaje na to, że nie będzie używał Oprogramowania do wysyłania lub przekazywania jakichkolwiek list kontaktów, wiadomości ani treści, które mogłyby naruszać lub łamać jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek strony. Przesyłając pomysły, koncepcje, wynalazki lub treści na niniejszą stronę lub korzystając z nich w powiązaniu z Oprogramowaniem, użytkownik potwierdza, że informacje te nie są poufne. W przypadku przekazania wymienionych powyżej treści, użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie prześle ani nie przekaże firmie Keeper Security lub jakiekolwiek stronie trzeciej korzystającej z Oprogramowania wiadomości ani treści, które mogłyby naruszać lub łamać jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek strony. Jeżeli użytkownik przekaże firmie Keeper Security jakiekolwiek dane biznesowe, pomysły, wynalazki lub koncepcje za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdza, że nie są one poufne. Jeżeli użytkownik przedstawi jakąkolwiek propozycję firmie Keeper Security lub jeżeli przekaże firmie Keeper Security jakiekolwiek dane biznesowe, pomysły, wynalazki lub koncepcje za pośrednictwem poczty elektronicznej, wówczas automatycznie potwierdza lub gwarantuje, że właściciel danych treści lub własności intelektualnej wyraźnie daje firmie Keeper Security nieodwracalną niewyłączną licencję na wykorzystanie tych danych bez jakichkolwiek opłat przez czas nieokreślony na całym świecie, pozwalającą na wykorzystanie, odtwarzanie, przetwarzanie, modyfikację, publikację, edycję, tłumaczenie, dystrybucję, wykonywanie lub prezentację tych treści w każdy możliwy sposób.

Polityka powiadomień w kwestiach zabezpieczeń

Firma Keeper Security stosuje rozbudowane środki ochrony wobec wewnętrznej infrastruktury, Oprogramowania, własności intelektualnej, udziałowców i klientów.

Korzystając z Oprogramowania, użytkownik może przekazać firmie Keeper Security informacje o sobie bądź swoim pracodawcy (informacje takie jak: imię i nazwisko, informacje kontaktowe lub inne dane rejestracyjne). Firma Keeper Security może wykorzystywać te informacje oraz wszelkie informacje techniczne dotyczące korzystania z Oprogramowania przez użytkownika, aby dostosowywać sposób jego prezentacji, usprawniać korzystanie z niego przez użytkownika lub bezpośrednio komunikować się z użytkownikiem. Firma Keeper Security nie przekaże informacji kontaktowych użytkownika firmom do tego przez niego nieuprawnionym, z wyjątkiem sytuacji, w których wymaga tego prawo.

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności. Jeżeli użytkownik zajmuje się pracą naukową związaną z systemami zabezpieczeń lub pracuje w tej branży, należy pamiętać, że wszelkie powiadomienia dotyczące ewentualnych luk w zabezpieczeniach naszego oprogramowania lub infrastruktury przesłane do firmy będą rozpatrzone i szybko rozwiązane. Keeper chętnie współpracuje w zakresie odpowiedzialnego informowania o lukach w zabezpieczeniach z osobami zajmującymi się pracą naukową na temat zabezpieczeń. Prosimy o kontakt na adres: security@keepersecurity.com.

Keeper chętnie korzysta z informacji i opinii na temat swojego oprogramowania i swoich systemów, przekazywanych przez osoby zajmujące się pracą naukową w tym zakresie. Nieuprawniony dostęp do systemów i oprogramowania firmy Keeper Security oraz/lub urządzenia użytkownika, korzystającego z aplikacji Keeper, jest niezgodny z prawem. Ponadto ujawnienie bądź grożenie ujawnieniem rzekomych słabości, luk w zabezpieczeniach lub pomówień na temat naszego oprogramowania lub systemów (które są objęte prawem autorskim i należą do firmy Keeper Security) na forum publicznym będzie traktowane jako naruszenie i nieuprawniony dostęp do systemów Keeper.

Wyłączenie gwarancji i środki naprawcze

Wyrażasz zgodę na użycie Oprogramowania Keeper na własne ryzyko. Firma Keeper Security nie gwarantuje, że działanie Oprogramowania będzie ciągłe lub wolne od błędów; nie czyni także żadnych gwarancji odnośnie efektów korzystania z oprogramowania. Oprogramowanie jest udostępniane użytkownikowi w stanie zastanym, a firma Keeper Security nie podejmuje się jakichkolwiek gwarancji, w tym, lecz nie tylko, domyślnych gwarancji zbywalności lub przydatności do określonego celu oraz gwarancji nienaruszalności.

Twoim jedynym i wyłącznym środkiem odwoławczym w przypadku nieskuteczności Oprogramowania będzie przedsięwzięcie przez firmę Keeper Security rozsądnych z punktu widzenia rynku środków, mających na celu dostosowanie lub naprawę Oprogramowania. Firma Keeper Security regularnie poprawia i usprawnia Oprogramowanie z korzyścią dla wszystkich odbiorców płatnych abonamentów.

Ograniczenie odpowiedzialności

W PEŁNYM WYMIARZE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, W ŻADNYM PRZYPADKU ANI W ŚWIETLE JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWNEJ, PRAWA ANI POZWU CYWILNEGO, UMOWY ITP. FIRMA KEEPER SECURITY ANI ŻADEN Z PODLEGAJĄCYCH JEJ USŁUGODAWCÓW, PARTNERÓW, DOSTAWCÓW INFORMACJI, DOSTAWCÓW KONT, LICENCJODAWCÓW I LICENCJOBIORCÓW, PRACOWNIKÓW JAKIEGOKOLWIEK SZCZEBLA, DYREKTORÓW, DYSTRYBUTORÓW ANI PRZEDSTAWICIELI (NA POTRZEBY TEGO USTĘPU NINIEJSZEJ UMOWY ZBIORCZO OKREŚLANYCH „KEEPER SECURITY”) NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY ANI SZKODY FINANSOWE, W TYM BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYMIERNE, WYNIKOWE, UBOCZNE ANI WYNIKAJĄCE Z OCZEKIWANIA EGZEKWOWANIA UMOWY, NAWET W PRZYPADKU, GDYBY FIRMA KEEPER SECURITY BYŁA POINFORMOWANIA O MOŻLIWOŚCI PONIESIENIA STRAT LUB WYSTĄPIENIA SZKODY, ANI TEŻ NIE ODPOWIADA W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ JAKIEJKOLWIEK STRONY.

W SYTUACJI, GDYBY NIE ZWAŻYWSZY NA POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA FIRMA KEEPER SECURITY ZOSTAŁA POCIĄGNIĘTA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU PONIESIENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA STRAT W JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY (ODNOŚNIE UMOWY, POZWU CYWILNOPRAWNEGO – W TYM ZANIEDBANIA – ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPROGRAMOWANIE I INNYCH), MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA FIRMY KEEPER SECURITY WOBEC UŻYTKOWNIKA W WYNIKU TEJ UMOWY NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA OPROGRAMOWANIE W OKRESIE DWUNASTU (12) MIESIĘCY PRZED UPRAWOMOCNIENIEM ODNOŚNEGO WNIOSKU, OBNIŻONEJ O WARTOŚĆ JAKICHKOLWIEK ODSZKODOWAŃ WYPŁACONYCH UŻYTKOWNIKOWI W TYM SAMYM OKRESIE. NIEKTÓRE PRAWODAWSTWA NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, ZATEM POWYŻSZE OGRANICZENIA NIE DOTYCZĄ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW.

Podmioty o ograniczonych prawach, eksport oprogramowania lub danych technicznych

Niniejszym potwierdzasz, że nie jesteś osobą o ograniczonych prawach. Na potrzeby niniejszej Umowy jesteś „osobą o ograniczonych prawach”, jeżeli Ty lub jakikolwiek pracownik wysokiego szczebla, dyrektor lub główny udziałowiec organizacji, z ramienia której korzystasz z tego Oprogramowania jest (1) obywatelem lub bytem prawnym działającym w ramach prawodawstwa państwa Kuby, Iranu, Sudanu, Syrii lub jakiegokolwiek innego kraju, z którym obywatele Stanów Zjednoczonych nie mogą w wyniku sankcji prawnych przeprowadzać jakichkolwiek transakcji finansowych, zgodnie z ustaleniami ministerstwa skarbu Stanów Zjednoczonych; (2) został określony jako osoba lub instytucja zaangażowana w działalność związaną z praniem brudnych pieniędzy przez ministerstwo skarbu Stanów Zjednoczonych; (3) znajduje się na liście osób, którym zabroniony jest wstęp do Stanów Zjednoczonych, liście terrorystów lub liście instytucji, którym zabronione jest działanie na terenie Stanów Zjednoczonych, wydawanej przez ministerstwo handlu Stanów Zjednoczonych; (4) osobą zaangażowaną w działalność związaną z bronią atomową, dalekiego zasięgu, chemiczną lub biologiczną, w której obywatele Stanów Zjednoczonych nie mogą brać udziału bez rządowego pozwolenia; lub (5) działa w imieniu lub jest kontrolowana przez osobę o ograniczonych prawach. Jeżeli w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy staniesz się osobą o ograniczonych prawach, poinformujesz o tym fakcie firmę Keeper Security w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od tego wydarzenia. Firma Keeper Security będzie miała prawo zrzec się wszelkich zobowiązań wobec Twojej osoby z efektem natychmiastowym, ale nie niwelując przy tym wszelkich istniejących zobowiązań Twojej osoby wobec firmy Keeper Security.

Zobowiązujesz się do tego, że nie będziesz korzystać z Oprogramowania w celu prowadzenia lub umożliwienia jakiejkolwiek transakcji z jakąkolwiek osobą o ograniczonych prawach z wyjątkiem przypadków, w których uzyskasz wcześniejszą pisemną zgodę rządu Stanów Zjednoczonych. Nie możesz kolportować, eksportować ani umożliwiać eksportu bądź eksportu wtórnego niniejszego Oprogramowania lub jakiegokolwiek Oprogramowania z nim powiązanego, w tym danych technicznych, ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli jest to niezgodne z jakimkolwiek prawem lub jakimikolwiek ograniczeniami lub ustawami prawnymi, obowiązującymi na terenie Stanów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek innego kraju.

Łącza do stron firm trzecich

Niniejsze Oprogramowanie pozwala użytkownikom na łączenie się z zewnętrznymi stronami internetowymi nienależącymi do firmy Keeper Security. Linki do tych stron są udostępniane dla wygody użytkowników i firma Keeper Security nie odpowiada za zawartość jakiejkolwiek z tych stron. Wszelkie strony internetowe nienależące do firmy Keeper Security, które użytkownik odwiedza za pośrednictwem tej strony są stronami niezależnymi od Keeper Security i firma Keeper Security nie ma żadnej kontroli nad ich zawartością. Ponadto, umieszczenie łącza do jakiejkolwiek strony internetowej nienależącej do Keeper Security nie oznacza, że firma Keeper Security poleca taką stronę lub przyjmuje odpowiedzialność za zawartość takiej strony lub za korzystanie z niej.

Brak kryptoreklamy

Jakiegokolwiek odniesienia do jakiejkolwiek strony trzeciej, Oprogramowania strony trzeciej lub jej usług nie należy postrzegać jako promowanie przez firmę Keeper Security tej strony trzeciej ani jakiegokolwiek Oprogramowania lub usługi strony trzeciej.

Prawa autorskie

Jeżeli uważasz, że jakiekolwiek materiały dostępne na lub ze strony internetowej Keeper Security naruszają Twoje prawa autorskie, możesz zgłosić żądanie ich usunięcia (bądź zablokowania dostępu do nich) za pośrednictwem naszej strony internetowej, kontaktując się z przedstawicielem firmy Keeper Security ds. praw autorskich (dane kontaktowe znajdziesz poniżej) i podając następujące informacje:

1. Informacje pozwalające zidentyfikować dzieło, do którego prawa miały zostać naruszone. Opisz dzieło i, jeśli to możliwe, przekaż jego kopię lub odnośnik (np. link URL) prowadzący do autoryzowanej wersji dzieła.

2. Imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

3. Orzeczenie, w którym stwierdzasz, że uznajesz w dobrej wierze, jakoby zgłaszane materiały stanowiły nieuprawnione wykorzystanie własności intelektualnej posiadacza praw do nich lub jego przedstawiciela lub były użyte niezgodnie z prawem.

4. Orzeczenie, w którym stwierdzasz, że podane informację są dokładne oraz że, w świetle prawa przyjmując na siebie odpowiedzialność karną za to stwierdzenie, jesteś właścicielem praw autorskich do wskazanych materiałów bądź zostałeś uprawniony przez ich właściciela do interwencji.

5. Podpis lub podpis elektroniczny właściciela praw autorskich bądź jego przedstawiciela.

Przedstawiciel firmy Keeper Security do spraw praw autorskich związanych z niniejszą stroną internetową:

Keeper Security, Inc.
Intellectual Property Administrator
333 N Green Street
Suite 811
Chicago, IL 60607


Tel. +1 312.971.5702
info@keepersecurity.com

Aby chronić prawa posiadaczy własności intelektualnej, firma Keeper Security stosuję politykę usuwania posiadaczy abonamentu, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie.

Privacy Policy

Z polityką prywatności firmy Keeper Security można zapoznać się tutaj: https://keepersecurity.com/pl_PL/privacypolicy.html. Korzystając z naszego Oprogramowania, przystajesz na wszelkie warunki i ustalenia zawarte w naszej polityce prywatności.

Całość Umowy

W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okazało się niemożliwe do wykonania bądź nieważne w świetle prawa, dane postanowienie zostanie ograniczone w najmniejszym możliwym stopniu bądź przestanie obowiązywać, a wszelkie inne postanowienia Umowy wciąż będą obwiązywały z pełną mocą.

Zrzeczenie się praw, rozdzielność postanowień, zmiany i powiadomienia

Zarówno firma Keeper Security jak i użytkownik stwierdzają, że niniejsza Umowa jest kompletnym i jedynym wyrazem porozumienia stron, zastępuje i anuluje wszelkie uprzednie umowy pisemne i ustne oraz jakąkolwiek korespondencję oraz inne porozumienia dotyczące zagadnień niniejszej Umowy oraz że wszelkie modyfikacje lub jakiekolwiek zrzeczenie się praw bądź obowiązków wyrażonych w Umowie muszą zostać wyrażone pisemnie i podpisane przez obie strony, z wyjątkiem przypadków wymienionych w Umowie. Żadne opóźnienie wykonania bądź pominięcie dowolnego prawa bądź środka zgodnego z zasadami Umowy bądź z obowiązującymi przepisami prawnymi nie zostanie uznane za zrzeczenie się roszczeń z nich wynikających. Firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w dowolnej chwili i będzie publikować najnowszą wersję tych warunków na swojej stronie internetowej. Kontynuowanie użytkowania Oprogramowania jest jednoznaczne z podleganiem pod zmienione warunki użytkowania. Firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z użytkownikiem drogą e-mailową na poziomie urządzenia lub poprzez aplikację Keeper w celu poinformowania o istotnych zdarzeniach lub ważnych zmianach związanych z jego kontem.

Brak pośredników

Korzystanie z oprogramowania Keeper nie tworzy żadnego rodzaju przedstawicielstwa, partnerstwa, spółki joint venture ani stosunku pracy. Użytkownik nie jest w żaden sposób uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek zobowiązań względem firmy Keeper Security.

Właściwe prawo, właściwość miejscowa sądów i jurysdykcja

Niniejsza umowa podlega przepisom prawa stanu Illinois w Stanach Zjednoczonych. Dla wszelkich spraw sądowych związanych z niniejszą Umową jurysdykcją właściwą jest jurysdykcja sądów stanowych lub federalnych zlokalizowanych w Chicago, w stanie Illinois, w Hrabstwie Cook.

Dodatkowe informacje

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z oprogramowania Keeper lub odnośnie tego Regulaminu, skontaktuj się z nami drogą e-mailową info@keepersecurity.com lub pocztą tradycyjną na adres: CRM Management, Keeper Security, Inc., 333 N Green St, Suite 811, Chicago, IL 60607.

Zastrzeżenia ogólne

Firma Keeper Security, Inc. („Keeper Security” lub „KSI”) tworzy, wprowadza na rynek i sprzedaje KeeperChatTM, program dla osób indywidualnych i organizacji do wysyłania zaszyfrowanych wiadomości. KeeperChat umożliwia tworzenie i przechowywanie na urządzeniach mobilnych i komputerach bezpiecznych i prywatnych wiadomości na czacie, które są chronione przed dostępem publicznym. Do każdej wiadomości można dołączyć prywatne pliki, takie jak dokumenty, osobiste zdjęcia czy nagrania. KeeperChat to prywatny, chroniony hasłem „sejf”, który szyfruje i przechowuje Twoje wiadomości na czacie i załączone do nich pliki. KeeperChat działa na smartfonach, tabletach i komputerach i na wszystkich głównych systemach operacyjnych, takich jak iOS, Android, Mac oraz Windows. KeeperChat to platforma wykorzystująca szyfrowanie „zero-knowledge” z 256-bitowym kluczem, która została zatwierdzona do eksportu przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Amerykańskiego Departamentu Hadlu Stanów Zjednoczonych (U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security) pod numerem licencyjnym 5D992. Oprogramowanie KeeperChat jest zwane w niniejszym dokumencie jako „KeeperChat”, „System” lub „Oprogramowanie”.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania. Niniejsze warunki obejmują takie kwestie, jak abonament KeeperChat i użytkowanie Oprogramowania. Korzystanie z KeeperChat jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych warunków użytkowania. Niniejsze Warunki użytkowania nie podlegają przeniesieniu na jakąkolwiek inną osobę.

Informacje dotyczące praw autorskich, patentów i znaków handlowych

KeeperChat oraz informacje zawarte w tym oprogramowaniu stanowią własność firmy Keeper Security i są chronione przed nieuprawnionym kopiowaniem i rozpowszechnianiem przez prawo autorskie i prawo ochrony znaków towarowych Stanów Zjednoczonych, międzynarodowe konwencje i inne prawa dot. własności intelektualnej. Przykładowo, bez żadnych ograniczeń, „KeeperChat”, „Keeper”, „Password Keeper”, „Keeper DNA”, „Cybersecurity starts here” oraz logo Keeper i KeeperChat to zastrzeżone znaki towarowe firmy Keeper Security na mocy obowiązujących przepisów prawnych Stanów Zjednoczonych i innych państw. Apple, logo Apple oraz Mac to znaki towarowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych państwach. App Store to znak usługi firmy Apple Inc. Google Play to znak towarowy firmy Google Inc. Amazon Web Services oraz logo „Powered by Amazon Web Services” są znakami handlowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jednostek z nią powiązanych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych państwach. Inne nazwy Oprogramowania lub usług lub loga pojawiające się w Oprogramowaniu stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Keeper Security i/lub ich właścicieli. Brak nazwy Oprogramowania lub usługi na powyższej liście nie stanowi zrzeczenia się praw dotyczących ochrony tego znaku towarowego lub nazwy, ani innych praw dotyczących ochrony własności intelektualnej przez firmę Keeper Security. Keeper jest objęty ochroną patentową – amerykańskie numery patentowe: 10,708,237.

Znaki handlowe

Następujące loga i nazwy są chronionymi znakami handlowymi w świetle prawa Stanów Zjednoczonych („Keeper Marks”). Prosimy zatem, aby przy pierwszym użyciu danego określenia w tekście oznaczano je literą „R” w indeksie górnym, na przykład KeeperChat®, Keeper®, Password Keeper®, KeeperFill®, Keeper DNA®, Cybersecurity starts here®, itp. @Keeper(logo) jest zarejestrowanym znakiem handlowym (Stany Zjednoczone) nr 3,719,919; Keeper® (nazwa) jest zarejestrowanym znakiem handlowym (Stany Zjednoczone) nr 3,965,190; Password Keeper® (nazwa) jest zarejestrowanym znakiem handlowym (Stany Zjednoczone) nr 3,995,241; KeeperChat® (nazwa) jest zarejestrowanym znakiem handlowym (Stany Zjednoczone) nr 5,439,068.

Warunki użytkowania

Korzystając z marek Keeper, zaświadczasz, że marki Keeper oraz treść niniejszych wytycznych dot. marek są wyłączną własnością firmy Keeper Security, Inc. ("Keeper Security"). Marki Keeper są chronione przed nieautoryzowanym kopiowaniem i rozpowszechnianiem przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych, prawo handlowe, umowy międzynarodowe i inne prawa dotyczące własności intelektualnej. Przykładowo, ale nie ograniczając się do wymienionych, nazwy „Keeper”, „Password Keeper”, „Keeper DNA”, „KeeperChat”, „Cybersecurity starts here” oraz loga aplikacji Keeper są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Keeper Security w świetle prawa Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Inne nazwy Oprogramowania lub usług oraz loga wykorzystane w Oprogramowaniu są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Keeper Security lub ich właścicieli.

Zobowiązania i ograniczenia

KeeperChat jest używany przez miliony osób na całym świecie do tworzenia, wysyłania i przechowywania zaszyfrowanych wiadomości i prywatnych informacji, takich jak poufne dokumenty, zdjęcia i nagrania. Oprogramowanie może być używane wyłącznie do celów zgodnych z prawem, w związku z czym użytkownik potwierdza, że nie będzie używać oprogramowania KeeperChat do niewłaściwych celów. Korzystając z Oprogramowania, użytkownik potwierdza, że nie będzie:

Przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail ani transmitować w inny sposób żadnych materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, pliki lub programy, których celem jest zakłócenie, zniszczenie, zeszpecenie lub ograniczenie użycia, dostępu lub funkcjonalności Oprogramowania.

Przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail ani transmitować w inny sposób żadnych materiałów, które są nielegalne, pornograficzne, obelżywe lub obsceniczne.

Przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail ani transmitować w inny sposób żadnych materiałów, które naruszają prywatność lub prawa własności intelektualnej innych osób.

Wykonywać inżynierii odwrotnej, zmieniać, modyfikować, hakować, tłumaczyć, kopiować, dystrybuować, zastawiać, przypisywać, przenosić, tworzyć praw pochodnych, nadużywać, obciążać ani łamać żadnej części Oprogramowania.

Jeżeli użytkownik nie jest autoryzowanym sprzedawcą Oprogramowania, nie może pokazywać, kopiować, reprodukować, licencjonować ani rozpowszechniać Oprogramowania ani żadnej jego części, żadnej dokumentacji związanej z Oprogramowaniem lub jakichkolwiek związanych z nim treści, w tym, lecz nie tylko, biuletynów udostępnianych użytkownikowi przez firmę Keeper Security, w związku z Oprogramowaniem.

Firma Keeper Security może, według własnego uznania, anulować konto użytkownika, jeśli zostanie ono uznane za nielegalne, zagrażające, pornograficzne, obelżywe lub obsceniczne albo w inny sposób naruszające własność intelektualną innej strony.

Hasło główne

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że, korzystając z Oprogramowania, jest zobowiązany utworzyć „Hasło główne”. Hasło główne będzie używane wyłącznie przez użytkownika.

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie poufności i bezpieczeństwa hasła głównego oraz wiadomości na czacie (i wszelkich załączanych do nich plików) tworzonych, importowanych i eksportowanych za pomocą Oprogramowania. Firma Keeper Security nie zna hasła głównego użytkownika ani też nigdy nie będzie mogła poprosić o ujawnienie go. Firma Keeper Security w żadnym przypadku nie będzie posiadać dostępu do hasła głównego użytkownika ani do wiadomości (w tym do jakichkolwiek załączanych plików).

Użytkownik zgadza się na to, że nigdy nie udostępni swojego hasła głównego osobom trzecim ani też w żadnym przypadku nie poda swojego hasła głównego żadnemu przedstawicielowi działu obsługi klienta firmy Keeper Security podczas zgłaszania prośby o pomoc. Wyraża też zgodę na to, że nie udostępni hasła głównego żadnemu pracownikowi jakiegokolwiek szczebla, przedstawicielowi czy dyrektorowi firmy Keeper Security. Firma Keeper Security nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, które nieprawnie korzystają z danych użytkownika przechowywanych w KeeperChat lub innych należących do niego dóbr, wykorzystując do tego hasło główne bądź dane użytkownika z KeeperChat.

Należy zapamiętać swoje hasło główne. Jeżeli użytkownik zgubi lub zapomni hasło główne, firma Keeper Security nie będzie mogła pomóc w odzyskaniu dostępu do wpisów, gdyż firma Keeper Security nie posiada dostępu do hasła głównego użytkownika ani nie zna tego hasła. Istotnym jest, aby nie zapomnieć hasła głównego, gdyż jest ono wymagane do uzyskania dostępu do wpisów przechowywanych w KeeperChat.

Obsługa Twoich wiadomości KeeperChat i załączonych do nich plików

Firma Keeper Security będzie przechowywać plik binarny, zawierający wiadomości użytkownika na czacie KeeperChat (w tym wszelkie załączone pliki do 100 MB), w chmurze Cloud Security Vault™ firmy Keeper Security. Zaszyfrowany plik binarny jest wykorzystywany do wykonywania w czasie rzeczywistym kopii zapasowych wiadomości na czasie (w tym wszystkich załączanych plików) i jest przechowywany na wypadek konieczności odtworzenia danych w przypadku ich utraty z powodu awarii systemu, uszkodzenia, utraty lub wymiany urządzenia bądź prób włamania, których wynikiem jest autodestrukcja wiadomości na czacie KeeperChat. Sejf Cloud Security Vault jest wykorzystywany również w celu umożliwienia płynnego wykonywania synchronizacji wiadomości z czatu na urządzeniach, na których jest zainstalowane oprogramowanie KeeperChat.

Jeśli abonament użytkownika wygaśnie, a użytkownik, zgodnie z niniejszymi warunkami, nie zdecyduje się na jego odnowienie, firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich wiadomości z czatu KeeperChat przechowywanych na koncie użytkownika, które zawierają pliki (np. dokumenty, zdjęcia, filmy itp.). Przed ich usunięciem zostanie wysłane powiadomienie na adres e-mail powiązany z kontem KeeperChat użytkownika. Wygasłe konta użytkownika, płatne lub bezpłatne, zostaną przekształcone w konto w wersji darmowej.

Jeśli użytkownik wersji darmowej nie korzystał z Oprogramowania przez ostatnie 12 miesięcy, firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do zamknięcia i usunięcia jego konta. Przed takim zamknięciem zostanie wysłane powiadomienie na adres e-mail powiązany z kontem KeeperChat użytkownika.

Wszyscy użytkownicy Oprogramowania są zobowiązani przyjąć Politykę prywatności i stosować się do niej. Polityka ta może być od czasu do czasu zmieniana przez firmę Keeper Security.

Naruszenie któregokolwiek z wyżej wymienionych zobowiązań lub ograniczeń może wiązać się z unieważnieniem niniejszej Umowy.

Oprogramowanie i pomoc techniczna

Dane zapisywane w aplikacji KeeperChat są przesyłane do chmury Cloud Security Vault za pośrednictwem protokołu Secure Socket Layer (SSL/https) z 256-bitowym szyfrowaniem. Dane są dodatkowo szyfrowane 256-bitowym algorytmem AES. Pracownicy firmy Keeper Security nie posiadają dostępu do wpisów użytkownika. Jeśli użytkownik zapomni hasło główne, nie będziemy mogli pomóc go odzyskać. Dane, takie jak adres IP bądź dane logowania, są wykorzystywane wyłącznie dla bezpieczeństwa i ochrony użytkownika.

Oprogramowanie podlega ustaleniom niniejszej Umowy, włącznie ze zmianami, którym może ulegać, oraz wszelkim innym wytycznym, regulaminom bądź politykom działania, które firma Keeper Security może od czasu do czasu publikować (niniejsza „Umowa” oraz Polityka prywatności firmy Keeper Security, dostępna poprzez odnośnik we wszystkich wiadomościach e-mail wysyłanych przez firmę Keeper Security bądź przedstawiona w inny sposób (za wyjątkiem przypadków specjalnych wszelkie odniesienia do niniejszej Umowy dotyczą także Polityki prywatności).

Wiek użytkownika

Z Oprogramowania mogą korzystać wyłącznie osoby, które mogą zawierać prawomocne umowy. Nie ograniczając powyższego zastrzeżenia, z Oprogramowania nie mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 18. roku życia. Korzystanie z Oprogramowania jest jednoznaczne z oświadczeniem, że użytkownik jest osobą, która ukończyła 18 lat. Jeżeli użytkownik nie spełnia powyższych warunków, nie może korzystać z Oprogramowania. Jeżeli korzysta z Oprogramowania jako pracownik firmy w ramach administrowanego programu wykorzystania Oprogramowania, musi posiadać zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania.

Użytkownik może czasami zezwalać pracownikom pomocy technicznej firmy Keeper Security Inc. na zdalny podgląd ekranu swojego komputera, wyłącznie w celu rozwiązywania problemów wynikłych podczas korzystania z Oprogramowania. Firma Keeper Security Inc. nie będzie miała dostępu do hasła głównego użytkownika ani jego danych. Niniejszym użytkownik zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń odnośnie szkód bądź problemów wynikających z umożliwienia takiego dostępu, w tym wszelkich zakłóceń bądź szkód wywołanych przez firmę Keeper Security Inc. lub jej pracowników.

Rejestracja, opłaty abonamentowe, warunki płatności i polityka dot. zwrotów

Rejestracja

Użytkownik zgadza się podać podczas rejestracji prawidłowy adres e-mail, numer telefonu, hasło główne oraz pytanie zabezpieczające z odpowiedzią na nie. Te informacje są wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas generowania unikatowego klucza szyfrującego, który może zostać wygenerowany i odszyfrowany wyłącznie przez użytkownika. Keeper nie będzie miał dostępu do tych informacji ani wiedzy na ich temat. Następnie użytkownik zostanie poproszony o podanie numeru telefonu w celu zweryfikowania tożsamości urządzenia i jego lokalizacji. Pozwoli to również na zapewnienie dodatkowej ochrony konta za pomocą Keeper DNA™, naszego systemu uwierzytelniania dwuskładnikowego. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości tekstowych i powiadomień z kodami i ważnymi aktualizacjami dotyczącymi jego konta.

Lista kontaktów

Użytkownik zgadza się na przyznanie KeeperChat regularnego dostępu do swoich kontaktów, który umożliwi użytkownikowi zapraszanie nowych użytkowników do KeeperChat. Użytkownik potwierdza, że jest właścicielem swojej listy kontaktów i jest osobą upoważnioną do przekazania nam tych informacji.

Dostęp do urządzenia

Użytkownik zgadza się na udzielenie KeeperChat dostępu do aparatu i mikrofonu swojego urządzenia oraz połączeń transmisji danych w celu korzystania z naszego Oprogramowania i instalowania aktualizacji produktu.

Darmowy abonament

Po dokonaniu rejestracji użytkownik będzie mógł korzystać z oprogramowania KeeperChat Plus, które zawiera wszystkie funkcje premium, m.in. wycofywanie i autodestrukcja wiadomości, dostępne na wszystkich urządzeniach użytkownika przez okres 30 dni. Galeria multimediów użytkownika będzie objęta limitem miejsca na dane wynoszącym 1 GB. Okresowo mogą pojawiać się promocje marketingowe uprawniające użytkownika do korzystania z KeeperChat Plus przez dłuższy okres bez dodatkowych opłat. Po zakończeniu darmowego okresu próbnego korzystania z KeeperChat Plus użytkownik będzie mógł korzystać z bezpłatnego abonamentu z ograniczonymi funkcjami. Na przykład, korzystanie z funkcji wycofywania i autodestrukcji wiadomości będzie ograniczone do pięciu (5) użyć funkcji dziennie, a miejsce na pliki multimedialne będzie ograniczone do 1 GB.

Rozszerzenie abonamentu

Konto można w każdej chwili rozszerzyć. Jeżeli użytkownik rozszerzy abonament w czasie obowiązywania obecnego abonamentu, czas pozostały do wygaśnięcia abonamentu zostanie doliczony do nowego okresu. Pełna kwota nowego abonamentu będzie następnie pobierana co rok. Użytkownik przystaje na to, aby uiszczać wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z abonamentem KeeperChat zgodnie z cenami obowiązującymi, gdy płatności będą pobierane. Standardowy roczny cykl rozliczeniowy wynosi 365 dni. Jeśli użytkownik rozszerza abonament do opcji z większą ilością miejsca na pliki, obecne miejsce na pliki zostanie uwzględnione w nowym abonamencie z większą ilością miejsca. Na przykład, jeśli użytkownik posiada abonament z 20 GB miejsca i rozszerzy go do abonamentu z 50 GB, po rozszerzeniu otrzyma na swoim koncie dodatkowe 30 GB, co da łączny limit przechowywania plików wynoszący 50 GB.

Opłaty abonamentowe

Opłaty pobierane przez firmę Keeper Security są nazywane Opłatami abonamentowymi. Oprogramowanie podlega rocznym Opłatom abonamentowym w przypadku chęci korzystania z wersji Oprogramowania z funkcjami premium, jak przedstawiono tutaj: https://keepersecurity.com/pl_PL/pricing/business-and-enterprise.html. Użytkownik będzie zobowiązany dokonywać z góry corocznych płatności za Oprogramowanie. Dostęp do płatnej wersji KeeperChat zostanie zablokowany aż do otrzymania płatności. Rachunki za Opłaty abonamentowe będą wystawiane corocznie z góry, w zależności od rodzaju abonamentu.

Wygaśnięcie płatnego abonamentu

Pięć (5) dni kalendarzowych przed wygaśnięciem abonamentu użytkownik zostanie o powiadomiony, że abonament dobiega końca i zostanie automatycznie odnowiony. Jeśli płatność za pomocą ustawionej przez użytkownika metody płatności nie powiedzie się, użytkownik otrzyma powiadomienie z prośbą o uaktualnienie metody płatności. Klienci, którzy nie odnowili abonamentu otrzymają okres prolongaty trwający piętnaście (15) dni kalendarzowych, umożliwiający odnowienie abonamentu rocznego. Następnie użytkownik będzie miał pięć (5) dni kalendarzowych na usunięcie, pobranie lub zapisanie plików multimedialnych w celu zwolnienia miejsca w galerii multimediów w KeeperChat zgodnie z limitem plików obowiązującym w darmowym abonamencie. Po tym okresie firma Keeper Security będzie miała prawo usunąć na stałe pliki multimedialne, które przekraczają limit określony dla abonamentu użytkownika.

Płatności

Warunkiem korzystania z oprogramowania KeeperChat Plus jest dokonanie opłaty. Opłaty za Oprogramowanie należy wnieść przy użyciu ważnej karty kredytowej, debetowej lub obciążeniowej (dalej zbiorczo zwanych „kartą płatniczą”) przyjętej przez firmę Keeper Security, na której znajdują się dostateczne środki, aby pokryć Opłaty abonamentowe. Sposoby płatności takie jak czek, przelew lub inne muszą zostać wcześniej ustalone i zatwierdzone przez firmę Keeper Security. Użytkownik jest odpowiedzialny za uiszczanie opłat pobieranych przez firmę Keeper Security z karty płatniczej użytkownika.

Nieprawidłowe lub anulowane płatności

W przypadku anulowania Karty płatniczej bądź unieważnienia jej użytkownik musi natychmiast podać nam nowy numer ważnej Karty płatniczej. Użytkownik zezwala nam na podejmowanie od czasu do czasu kroków, mających na celu sprawdzenie ważności podanego numeru Karty płatniczej. Jeżeli użytkownik nie poda nam na żądanie ważnego numeru Karty płatniczej z odpowiednią ilością wolnych środków w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, złamie postanowienia Umowy i może ona zostać przez nas zerwana. Jeżeli użytkownik poda nam numer karty debetowej zamiast numeru karty kredytowej, zezwala nam na obciążanie konta przypisanego do karty debetowej płatnościami przedstawionymi w tej Umowie. W przypadku wybrania opcji płatności rocznej albo jeżeli przedtem otrzymaliśmy numer Karty płatniczej jako formę płatności, użytkownik zezwala firmie Keeper Security na obciążanie karty w określonych umową kwotach co miesiąc lub co rok na początku każdego cyklu rozliczeniowego. Jeżeli firma Keeper Security z jakichkolwiek przyczyn nie uzyska automatycznej płatności z Karty płatniczej, użytkownik zostanie o tym poinformowany pocztą elektroniczną, a konto użytkownika w aplikacji KeeperChat zostanie zablokowane do czasu uiszczenia płatności.

Zmiany cen

KeeperChat może w dowolnym momencie zmienić ceny swoich produktów. Zmiany cen zostaną opublikowane w witrynie internetowej KeeperChat lub na zewnętrznych stronach sklepów z aplikacjami. Wszelkie opłaty powiązane z nazwą użytkownika i hasłem będą obciążać metodę płatności określoną podczas rejestracji. Użytkownik odpowiada także za koszty lub opłaty związane z dostępem do strony internetowej KeeperChat za pośrednictwem dostawcy Internetu bądź innej usługi zewnętrznej.

Zwroty

Konto można w każdej chwili anulować. Ponieważ Oprogramowanie jest dostarczane w pełni w momencie dokonania zakupu i nie możemy go odinstalować z urządzeń użytkownika, płatności nie podlegają zwrotowi.

Zakupy na stronach stron trzecich lub w sklepie z aplikacjami

W przypadku zakupu abonamentu KeeperChat od stron trzecich lub w sklepie z aplikacjami, takim jak Google Play lub Apple iTunes, konieczne będzie korzystanie z ich systemu, aby zarządzać abonamentem lub anulować go.

Prawo od zablokowania dostępu

Firma Keeper Security może wedle własnego uznania natychmiastowo zablokować dostęp do Oprogramowania bez zwrotu pieniędzy lub zadośćuczynienia, jeżeli firma uzna, że zostały naruszone zasady opisane powyżej lub w jakiejkolwiek innej części niniejszej Umowy.

Instrukcje dot. odinstalowywania

W przypadku konieczności odinstalowania KeeperChat ze swojego urządzenia należy odwiedzić stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami - FAQ.

Zgodność z przepisami prawa i monitorowanie

Należy używać Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Użytkownik zgadza się nie używać niniejszego Oprogramowania w sposób naruszający jakiekolwiek lokalne, stanowe lub federalne przepisy prawne w Stanach Zjednoczonych oraz jakiekolwiek przepisy w jego państwie.

Odpowiedzialność cywilnoprawna

Użytkownik niniejszym stwierdza, że będzie bronił, uiszczał rekompensaty i nie pociągał do odpowiedzialności firmy Keeper Security, jej partnerów handlowych, dostarczycieli zewnętrznych, licencjodawców i licencjobiorców, pracowników dowolnego szczebla, dyrektorów i przedstawicieli w przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód, strat, wydatków, odpowiedzialności finansowych i ugód finansowych (w tym, lecz nie ograniczając się do kosztów postępowania sądowego) w związku z jakąkolwiek reklamacją lub działaniem, które (i) jest wynikiem rzekomego załamania zasad niniejszej Umowy, (ii) jest wynikiem treści lub efektu jakichkolwiek wiadomości rozpowszechnianych za pomocą Oprogramowania lub (iii) w inny sposób wynika lub jest związane z użytkowaniem Oprogramowania przez użytkownika. Ponadto gwarantuje firmie Keeper Security prawo do żądania odszkodowania w przypadku, gdyby Oprogramowanie zostało wykorzystane przez użytkownika w celach lub w sposób niezgodny z prawem lub też w celach lub w sposób niezgodny z treścią niniejszej Umowy, oraz że szkody te mogą obejmować, lecz nie tylko, szkody bezpośrednie, pośrednie, wymierne, wynikowe, uboczne lub wynikające z oczekiwania egzekwowania umowy.

Prawo do własności intelektualnej w treściach wprowadzonych przez użytkownika

Użytkownik przystaje na to, że nie będzie używał Oprogramowania do wysyłania lub przekazywania jakichkolwiek list kontaktów, wiadomości ani treści, które mogłyby naruszać lub łamać jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek strony. Przesyłając pomysły, koncepcje, wynalazki lub treści na niniejszą stronę lub korzystając z nich w powiązaniu z Oprogramowaniem, użytkownik potwierdza, że informacje te nie są poufne. W przypadku przekazania wymienionych powyżej treści, użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie prześle ani nie przekaże firmie Keeper Security lub jakiekolwiek stronie trzeciej korzystającej z Oprogramowania wiadomości ani treści, które mogłyby naruszać lub łamać jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek strony. Jeżeli użytkownik przekaże firmie Keeper Security jakiekolwiek dane biznesowe, pomysły, wynalazki lub koncepcje za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdza, że nie są one poufne. Jeżeli użytkownik przedstawi jakąkolwiek propozycję firmie Keeper Security lub jeżeli przekaże firmie Keeper Security jakiekolwiek dane biznesowe, pomysły, wynalazki lub koncepcje za pośrednictwem poczty elektronicznej, wówczas automatycznie potwierdza lub gwarantuje, że właściciel danych treści lub własności intelektualnej wyraźnie daje firmie Keeper Security nieodwracalną niewyłączną licencję na wykorzystanie tych danych bez jakichkolwiek opłat przez czas nieokreślony na całym świecie, pozwalającą na wykorzystanie, odtwarzanie, przetwarzanie, modyfikację, publikację, edycję, tłumaczenie, dystrybucję, wykonywanie lub prezentację tych treści w każdy możliwy sposób.

Powiadomienia dot. bezpieczeństwa i Polityka ujawniania informacji

Firma Keeper Security stosuje rozbudowane środki ochrony wobec wewnętrznej infrastruktury, Oprogramowania, własności intelektualnej, udziałowców i klientów.

Korzystając z Oprogramowania, użytkownik może przekazać firmie Keeper Security informacje o sobie bądź swoim pracodawcy (informacje takie jak: imię i nazwisko, informacje kontaktowe lub inne dane rejestracyjne). Firma Keeper Security może wykorzystywać te informacje oraz wszelkie informacje techniczne dotyczące korzystania z Oprogramowania przez użytkownika, aby dostosowywać sposób jego prezentacji, usprawniać korzystanie z niego przez użytkownika lub bezpośrednio komunikować się z użytkownikiem. Firma Keeper Security nie przekaże informacji kontaktowych użytkownika firmom do tego przez niego nieuprawnionym, z wyjątkiem sytuacji, w których wymaga tego prawo.

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności. Jeżeli użytkownik zajmuje się pracą naukową związaną z systemami zabezpieczeń lub pracuje w tej branży, należy pamiętać, że wszelkie powiadomienia dotyczące ewentualnych luk w zabezpieczeniach naszego oprogramowania lub infrastruktury przesłane do firmy będą rozpatrzone i szybko rozwiązane. Keeper chętnie współpracuje w zakresie odpowiedzialnego informowania o lukach w zabezpieczeniach z osobami zajmującymi się pracą naukową na temat zabezpieczeń. Prosimy o kontakt na adres: security@keepersecurity.com.

Keeper chętnie korzysta z informacji i opinii na temat swojego oprogramowania i swoich systemów, przekazywanych przez osoby zajmujące się pracą naukową w tym zakresie. Nieuprawniony dostęp do systemów i oprogramowania firmy Keeper Security oraz/lub urządzenia użytkownika, korzystającego z aplikacji Keeper, jest niezgodny z prawem. Ponadto ujawnienie bądź grożenie ujawnieniem rzekomych słabości, luk w zabezpieczeniach lub pomówień na temat naszego oprogramowania lub systemów (które są objęte prawem autorskim i należą do firmy Keeper Security) na forum publicznym będzie traktowane jako naruszenie i nieuprawniony dostęp do systemów Keeper.

Wyłączenie gwarancji i środki naprawcze

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z oprogramowania KeeperChat na własne ryzyko. Firma Keeper Security nie gwarantuje, że działanie KeeperChat będzie nieprzerwane lub wolne od błędów; nie czyni także żadnych gwarancji odnośnie efektów korzystania z oprogramowania. Oprogramowanie jest udostępniane użytkownikowi w stanie zastanym, a firma Keeper Security nie podejmuje się jakichkolwiek gwarancji, w tym, lecz nie tylko, domyślnych gwarancji zbywalności lub przydatności do określonego celu oraz gwarancji nienaruszalności.

Jedynym i wyłącznym środkiem odwoławczym w przypadku nieskuteczności Oprogramowania będzie przedsięwzięcie przez firmę Keeper Security rozsądnych z punktu widzenia rynku środków, mających na celu dostosowanie lub naprawę Oprogramowania. Firma Keeper Security regularnie poprawia i usprawnia Oprogramowanie z korzyścią dla wszystkich odbiorców płatnych abonamentów.

Ograniczenie odpowiedzialności

W PEŁNYM WYMIARZE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, W ŻADNYM PRZYPADKU ANI W ŚWIETLE JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWNEJ, PRAWA ANI POZWU CYWILNEGO, UMOWY ITP. FIRMA KEEPER SECURITY ANI ŻADEN Z PODLEGAJĄCYCH JEJ USŁUGODAWCÓW, PARTNERÓW, DOSTAWCÓW INFORMACJI, DOSTAWCÓW KONT, LICENCJODAWCÓW I LICENCJOBIORCÓW, PRACOWNIKÓW JAKIEGOKOLWIEK SZCZEBLA, DYREKTORÓW, DYSTRYBUTORÓW ANI PRZEDSTAWICIELI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY ANI SZKODY FINANSOWE, W TYM BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYMIERNE, WYNIKOWE, UBOCZNE ANI WYNIKAJĄCE Z OCZEKIWANIA EGZEKWOWANIA UMOWY, NAWET W PRZYPADKU, GDYBY FIRMA KEEPER SECURITY BYŁA POINFORMOWANIA O MOŻLIWOŚCI PONIESIENIA STRAT LUB WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY, ANI TEŻ NIE ODPOWIADA W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ JAKIEJKOLWIEK STRONY.

W SYTUACJI, GDYBY NIE ZWAŻYWSZY NA POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA FIRMA KEEPER SECURITY ZOSTAŁA POCIĄGNIĘTA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU PONIESIENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA STRAT W JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY (ODNOŚNIE UMOWY, POZWU CYWILNOPRAWNEGO – W TYM ZANIEDBANIA – ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPROGRAMOWANIE I INNE), MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA FIRMY KEEPER SECURITY WOBEC UŻYTKOWNIKA W WYNIKU TEJ UMOWY NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA OPROGRAMOWANIE W OKRESIE DWUNASTU (12) MIESIĘCY PRZED UPRAWOMOCNIENIEM ODNOŚNEGO WNIOSKU, OBNIŻONEJ O WARTOŚĆ JAKICHKOLWIEK ODSZKODOWAŃ WYPŁACONYCH UŻYTKOWNIKOWI W TYM SAMYM OKRESIE DWUNASTU (12) MIESIĘCY. NIEKTÓRE PRAWODAWSTWA NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, ZATEM POWYŻSZE OGRANICZENIA NIE DOTYCZĄ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW.

Podmioty o ograniczonych prawach, eksport oprogramowania lub danych technicznych

Użytkownik niniejszym potwierdza, że nie jest „osobą o ograniczonych prawach”. Na potrzeby niniejszej Umowy użytkownika uznaje się za „osobę o ograniczonych prawach”, jeżeli użytkownik lub jakikolwiek pracownik wysokiego szczebla, dyrektor lub główny udziałowiec organizacji, z ramienia której korzysta z tego Oprogramowania jest (1) obywatelem lub bytem prawnym działającym w ramach prawodawstwa państwa Kuby, Iranu, Sudanu, Syrii lub jakiegokolwiek innego kraju, z którym obywatele Stanów Zjednoczonych nie mogą w wyniku sankcji prawnych przeprowadzać jakichkolwiek transakcji finansowych, zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Skarbu Stanów Zjednoczonych; (2) jeżeli został określony jako osoba lub instytucja zaangażowana w działalność związaną z praniem brudnych pieniędzy przez Ministerstwo Skarbu Stanów Zjednoczonych; (3) znajduje się na liście osób, którym zabroniony jest wstęp do Stanów Zjednoczonych, liście terrorystów lub liście instytucji, którym zabronione jest działanie na terenie Stanów Zjednoczonych, wydawanej przez Ministerstwo Handlu Stanów Zjednoczonych; (4) jest osobą zaangażowaną w działalność związaną z bronią atomową, dalekiego zasięgu, chemiczną lub biologiczną, w której obywatele Stanów Zjednoczonych nie mogą brać udziału bez rządowego pozwolenia; lub (5) działa w imieniu lub jest kontrolowany przez osobę o ograniczonych prawach. Jeżeli w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy użytkownik stanie się osobą o ograniczonych prawach, poinformuje o tym fakcie firmę Keeper Security w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od tego wydarzenia. Firma Keeper Security będzie miała prawo zrzec się wszelkich zobowiązań wobec użytkownika z efektem natychmiastowym, ale nie niwelując przy tym wszelkich istniejących zobowiązań użytkownika wobec firmy Keeper Security.

Użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie będzie korzystać z Oprogramowania w celu prowadzenia lub umożliwienia jakiejkolwiek transakcji z jakąkolwiek osobą o ograniczonych prawach z wyjątkiem przypadków, w których uzyska wcześniejszą pisemną zgodę rządu Stanów Zjednoczonych. Użytkownik nie może kolportować, eksportować ani umożliwiać eksportu bądź eksportu wtórnego niniejszego Oprogramowania lub jakiegokolwiek Oprogramowania z nim powiązanego, w tym danych technicznych, ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli jest to niezgodne z jakimkolwiek prawem lub jakimikolwiek ograniczeniami lub ustawami prawnymi, obowiązującymi na terenie Stanów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek innego kraju.

Łącza do stron firm trzecich

Niniejsze Oprogramowanie pozwala użytkownikom na łączenie się z zewnętrznymi stronami internetowymi nienależącymi do firmy Keeper Security. Linki do tych stron są udostępniane dla wygody użytkowników i firma Keeper Security nie odpowiada za zawartość jakiejkolwiek z tych stron. Wszelkie strony internetowe nienależące do firmy Keeper Security, które użytkownik odwiedza za pośrednictwem tej strony są stronami niezależnymi od Keeper Security i firma Keeper Security nie ma żadnej kontroli nad ich zawartością. Ponadto, umieszczenie łącza do jakiejkolwiek strony internetowej nienależącej do Keeper Security nie oznacza, że firma Keeper Security poleca taką stronę lub przyjmuje odpowiedzialność za zawartość takiej strony lub za korzystanie z niej.

Brak kryptoreklamy

Jakiegokolwiek odniesienia do jakiejkolwiek strony trzeciej, Oprogramowania strony trzeciej lub jej usług nie należy postrzegać jako promowanie przez firmę Keeper Security tej strony trzeciej ani jakiegokolwiek Oprogramowania lub usługi strony trzeciej.

Prawa autorskie

Jeżeli użytkownik uważa, że jakiekolwiek materiały dostępne na stronie internetowej Keeper Security lub pochodzące z tej strony naruszają jego prawa autorskie, może zgłosić żądanie ich usunięcia ze strony internetowej, kontaktując się z przedstawicielem firmy Keeper Security ds. praw autorskich i podając następujące informacje:

1. Informacje pozwalające zidentyfikować dzieło, do którego prawa miały zostać naruszone. Należy opisać dzieło i, jeśli to możliwe, przekazać jego kopię lub odnośnik (np. link URL) prowadzący do autoryzowanej wersji dzieła.

2. Imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

3. Orzeczenie, w którym użytkownik stwierdza, że uznaje w dobrej wierze, jakoby zgłaszane materiały stanowiły nieuprawnione wykorzystanie własności intelektualnej posiadacza praw do nich lub jego przedstawiciela lub były użyte niezgodnie z prawem.

4. Orzeczenie, w którym użytkownik stwierdza, że podane informację są dokładne oraz że, w świetle prawa przyjmując na siebie odpowiedzialność karną za to stwierdzenie, jest właścicielem praw autorskich do wskazanych materiałów bądź został uprawniony przez ich właściciela do interwencji.

5. Podpis lub podpis elektroniczny właściciela praw autorskich bądź jego przedstawiciela.

Przedstawiciel firmy Keeper Security do spraw praw autorskich związanych z niniejszą stroną internetową:

Keeper Security, Inc.
Intellectual Property Administrator
333 N Green Street
Suite 811
Chicago, IL 60607

(312) 226-5544 Tel
(312) 829-2971 Fax
info@keepersecurity.com

Aby chronić prawa posiadaczy własności intelektualnej, firma Keeper Security stosuję politykę usuwania posiadaczy abonamentu, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie.

Privacy Policy

Treść Polityki prywatności firmy Keeper Security można znaleźć pod adresem https://keepersecurity.com/pl_PL/privacypolicy.html. Korzystanie z Oprogramowania jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wszelkich warunków i postanowień naszej Polityki prywatności.

Całość Umowy

W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okazało się niemożliwe do wykonania bądź nieważne w świetle prawa, dane postanowienie zostanie ograniczone w najmniejszym możliwym stopniu bądź przestanie obowiązywać, a wszelkie inne postanowienia Umowy wciąż będą obwiązywały z pełną mocą.

Zrzeczenie się praw, rozdzielność postanowień, zmiany i powiadomienia

Zarówno firma Keeper Security jak i użytkownik stwierdzają, że niniejsza Umowa jest kompletnym i jedynym wyrazem porozumienia stron, zastępuje i anuluje wszelkie uprzednie umowy pisemne i ustne oraz jakąkolwiek korespondencję oraz inne porozumienia dotyczące zagadnień niniejszej Umowy oraz że wszelkie modyfikacje lub jakiekolwiek zrzeczenie się praw bądź obowiązków wyrażonych w Umowie muszą zostać wyrażone pisemnie i podpisane przez obie strony, z wyjątkiem przypadków wymienionych w Umowie. Żadne opóźnienie wykonania bądź pominięcie dowolnego prawa bądź środka zgodnego z zasadami Umowy bądź z obowiązującymi przepisami prawnymi nie zostanie uznane za zrzeczenie się roszczeń z nich wynikających. Firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w dowolnej chwili i będzie publikować najnowszą wersję tych warunków na swojej stronie internetowej. Kontynuowanie użytkowania Oprogramowania jest jednoznaczne z podleganiem pod zmienione warunki użytkowania. Firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z użytkownikiem drogą e-mailową na poziomie urządzenia lub poprzez aplikację Keeper w celu poinformowania o istotnych zdarzeniach lub ważnych zmianach związanych z jego kontem.

Brak pośredników

Korzystanie z oprogramowania Keeper nie tworzy żadnego rodzaju przedstawicielstwa, partnerstwa, spółki joint venture ani stosunku pracy. Użytkownik nie jest w żaden sposób uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek zobowiązań względem firmy Keeper Security.

Rozwiązywanie sporów

Użytkownik zgadza się rozwiązywać spory dotyczące konta KeeperChat w pierwszej kolejności za pośrednictwem naszego działu wsparcia: https://keeperchat.com/pl_PL/support.html. W przypadku nierozwiązania ich w ciągu 30 dni kalendarzowych, użytkownik zgadza się złożyć wniosek o przeprowadzenie arbitrażu przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażu pod warunkiem, że taki wniosek zostanie sporządzony w ciągu dwunastu miesięcy od dnia wystąpienia sporu i ogranicza się do tej czynności. Jeśli użytkownik złoży wniosek po tym terminie, wniosek zostanie odrzucony, ale użytkownik zostanie obciążony kosztami postępowania arbitrażowego związanego ze złożonym wnioskiem.

Powództwa zbiorowe lub wytaczane przez uprawnione podmioty

Użytkownik i firma Keeper Security zgadzają się na niewnoszenie pozwów zbiorowych przeciw drugiej stronie i nieuczestniczenie w takich pozwach osobiście ani w imieniu jakiejkolwiek osoby lub jednostki będącej w sporze z drugą stroną. Zgadzają się również, że wszelkie spory będą rozwiązywane wyłącznie między nimi.

Właściwe prawo, właściwość miejscowa sądów i jurysdykcja

Niniejsza umowa podlega przepisom prawa stanu Illinois w Stanach Zjednoczonych. Dla wszelkich spraw sądowych związanych z niniejszą Umową jurysdykcją właściwą jest jurysdykcja sądów stanowych lub federalnych zlokalizowanych w Chicago, w stanie Illinois, w Hrabstwie Cook.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań dot. korzystania z oprogramowania KeeperChat lub przedstawionych Warunków użytkowania, prosimy o kontakt e-mailowy: support@keeperchat.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej: CRM Management, Keeper Security, Inc., 333 N Green St, Suite 811, Chicago, IL 60607.

Zastrzeżenia ogólne

Firma Keeper Security, Inc. („Keeper Security”) tworzy, wprowadza na rynek i sprzedaje Keeper®, oprogramowanie na urządzenia mobilne i stacjonarne przeznaczone dla osób indywidualnych, urzędów, instytucji edukacyjnych, finansowych i przedsiębiorstw. Niniejsze warunki użytkowania dotyczą Keeper Commander – zestawu narzędzi dla programistów („SDK”) oraz iOS SDK (nazywanych razem „zestawami SDK”), które umożliwiają administratorom IT oraz programistom dostęp do wiersza poleceń i interfejsu programistycznego aplikacji („API”) przez ich konto Keeper oraz integrację z aplikacjami stron trzecich. Proszę przeczytać dokładnie niniejsze Warunki użytkowania. Firma Keeper Security nie udziela użytkownikowi licencji na korzystanie z zestawów SDK i interfejsów API. Użytkownik nie może przenieść niniejszych warunków użytkowania na nikogo innego. Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać uaktualnione w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Licencja open source

Zestawy SDK są udostępniane na podstawie licencji MIT.

Prawa użytkowania

Keeper Security jest właścicielem zestawów SDK i API, które zostają udostępnione użytkownikowi w ramach niewyłącznej licencji bez prawa do udzielania sublicencji.   Z SDK i API może korzystać tylko zarejestrowany właściciel konta Keeper. Oprogramowanie Keeper, zestawy SDK i interfejsy API są zbiorczo nazywane “Oprogramowaniem.” Firma Keeper Security może w każdej chwili uaktualnić SDK i API i opublikować te uaktualnienia na stronie internetowej: https://keepersecurity.com.   Każda ze stron może korzystać z SDK i API, jak i przestać z nich korzystać w każdej chwili. Keeper Security może według własnego uznania zakończyć licencję w dowolnym momencie lub w sytuacji, gdy naruszone zostaną niniejsze warunki.

Wiek użytkownika

Oprogramowanie jest dostępne wyłącznie dla osób, które mogą zawrzeć prawnie wiążącą umowę na mocy właściwego prawa. Nie ograniczając powyższego, oprogramowanie nie jest dostępne dla osób poniżej 18 roku życia. Korzystanie z oprogramowania jest jednoznaczne z oświadczeniem, że użytkownik ma ponad 18 lat. Jeśli użytkownik nie spełnia tych warunków, nie może korzystać z Oprogramowania. Jeśli użytkownik korzysta z oprogramowania Keeper jako pracownik w ramach określonego administrowanego programu musi posiadać zezwolenie na korzystanie z oprogramowania udzielone przez administratora.

Od czasu do czasu, może być konieczne zapewnienie pracownikom działu pomocy Keeper dostępu zdalnego umożliwiającego zobaczenie ekranu komputera wyłącznie w celach związanych z rozwiązywaniem problemów mogących pojawić się w trakcie korzystania z oprogramowania. Firma Keeper Security nie będzie miała dostępu do hasła głównego użytkownika ani do jego danych. Niniejszym użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń o odszkodowanie za jakiekolwiek problemy, które mogą wyniknąć w związku z udzieleniem takiego dostępu, w tym za jakiekolwiek zakłócenia lub szkody spowodowane przez firmę Keeper Security lub jej pracowników.

Obowiązki i ograniczenia

Oprogramowanie może być wykorzystywane jedynie w celach zgodnych z prawem i w związku z tym, użytkownik potwierdza, że nie będzie korzystać z niego w innych celach. Korzystanie z oprogramowania jest jednoznaczne z przestrzeganiem postanowień ogólnego Regulaminu:

Zabrania się przesyłania, publikowania, wysyłania drogą e-mailową lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, trojany, robaki komputerowe, pliki lub programy mające na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie użytkowania, dostępu lub funkcjonalności niniejszego oprogramowania.

Zabrania się przesyłania, publikowania, wysyłania drogą e-mailową lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek materiałów nielegalnych, pornograficznych, obraźliwych lub obscenicznych.

Zabrania się przesyłania, publikowania, wysyłania drogą e-mailową lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek materiałów, które naruszają prawo własności, prywatność, warunki użytkowania lub prawa własności intelektualnej innych osób.

Zabrania się stosowania "inżynierii odwrotnej", zmieniania, modyfikowania, hakowania, tłumaczenia, kopiowania, rozpowszechniania, zastawiania, cedowania, przenoszenia, wytwarzania prac pochodnych, wykorzystywania, obciążania lub uszkadzania jakiejkolwiek części Oprogramowania obsługiwanego przez systemy wewnętrzne firmy Keeper Security.

Zabrania się korzystania z zestawu SDK i interfejsów API w przypadku jakichkolwiek aplikacji, które kopiują lub próbują zastąpić podstawowe środowisko użytkownika lub funkcjonalność Oprogramowania innym produktem lub usługą.

Zabrania się podejmowania prób ukrycia lub zamaskowania swojej tożsamości, rodzaju Twoich usług lub rodzaju Twojej aplikacji podczas ubiegania się o zgodę na korzystanie z SDK lub API.

Jeżeli nie jesteś autoryzowanym dystrybutorem Oprogramowania, zabrania się wyświetlania, kopiowania, odtwarzania, licencjonowania i rozprowadzania Oprogramowania, wszelkich jego składników, udostępnionej dokumentacji dotyczącej Oprogramowania lub jakichkolwiek innych treści, w tym m.in. biuletynu dotyczącego Oprogramowania, wysyłanego przez firmę Keeper Security.

Firma Keeper Security, według własnego uznania, może usuwać treści i zablokować dostęp użytkownika do wszelkich treści, które uzna za nielegalne, groźne, pornograficzne, obraźliwe, obsceniczne lub które naruszają własność intelektualną lub prawa innej osoby.

Oprogramowanie i pomoc techniczna

Dostawca oprogramowania podlega niniejszej Umowie, również w formie zmienionej przez Keeper Security Inc., i wszelkim wskazówkom, zasadom i politykom operacyjnym, które mogą być wprowadzane przez firmę Keeper Security Inc. i publikowane co jakiś czas (uwzględniając Politykę prywatności firmy Keeper Security Inc.).

Informacje dotyczące praw autorskich, patentów i znaków handlowych

Oprogramowanie Keeper oraz zawarte w nim informacje stanowią własność firmy Keeper Security i są chronione przed nieuprawnionym kopiowaniem i rozpowszechnianiem przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych, prawo dotyczące ochrony znaków towarowych, konwencje międzynarodowe i inne prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej. Na przykład "Keeper", "Password Keeper", "Keeper DNA" i loga Keeper to zarejestrowane znaki towarowe firmy Keeper Security na mocy obowiązujących przepisów prawa Stanów Zjednoczonych i/lub innych państw. Apple, logo Apple oraz Mac to znaki towarowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych państwach. App Store to znak usługowy firmy Apple Inc. Google Play to znak handlowy firmy Google Inc. Logo Amazon Web Services oraz "Powered by Amazon Web Services" to znaki towarowe firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych państwach. Inne nazwy Oprogramowania lub usług lub loga pojawiające się w Oprogramowaniu stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Keeper Security i/lub ich właścicieli. Brak nazwy Oprogramowania lub usługi na powyższej liście nie stanowi zrzeczenia się praw dotyczących ochrony tego znaku towarowego lub nazwy, ani innych praw dotyczących ochrony własności intelektualnej przez firmę Keeper Security. Wytyczne dotyczące znaków handlowych Keeeper oraz warunki użytkowania logo i kolorów Keeper można znaleźć tutaj.

Keeper jest objęty ochroną patentową – amerykańskie numery patentowe: 8,656,504, 9,294,476, 9,465,786, 8,868,932, 8,738,934, 10,356,079, 10,708,237 oraz 11,363,009. Kolejne zgłoszenia patentowe oczekują na rejestrację.

Oprogramowanie i pomoc techniczna

Firma Keeper Security może, według własnego uznania i bez żadnego zobowiązania, zapewnić Ci wsparcie związane z zestawami SDK i z interfejsami API, jak również zapewnić ich modyfikacje. Firma Keeper Security może modyfikować lub zakończyć takie wsparcie w każdym momencie, co tyczy się również udostępniania SDK i API.

Opłaty

Firma Keeper Security poczyniła znaczne inwestycje w związku z SDK i API i wciąż w nie inwestuje. SDK i API są darmowe i udostępniane na zasadzie open source dla zarejestrowanych użytkowników Keeper. Jednakże, jeśli użytkowanie SDK i API będzie znaczne lub będzie wymagało licznych dostosowań dla kont użytkowników do użytku w aplikacjach komercyjnych, Keeper Security zastrzega sobie prawo do pobrania opłat na ten cel.

Prawo od zablokowania dostępu

Firma Keeper Security może, według własnego uznania, natychmiast pozbawić użytkownika dostępu do Oprogramowania bez refundacji, jeżeli uzna, że naruszone zostały jakiekolwiek warunki użytkowania.

Zgodność z przepisami prawa i monitorowanie

Należy używać Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Użytkownik zgadza się nie używać niniejszego Oprogramowania w sposób naruszający jakiekolwiek lokalne, stanowe lub federalne przepisy prawne w Stanach Zjednoczonych oraz jakiekolwiek przepisy w jego państwie.

Odpowiedzialność cywilnoprawna

Niniejszym użytkownik zgadza się zwolnić firmę Keeper Security, jej partnerów biznesowych, dostawców, w tym dostawców zewnętrznych, licencjodawców, pracowników wyższego szczebla, dyrektorów, pracowników, dystrybutorów i przedstawicieli z odpowiedzialności oraz chronić ich i zabezpieczać przed szkodami, stratami, zobowiązaniami, rozliczeniami i wydatkami (w tym m.in. kosztami adwokackimi) związanymi z wszelkimi roszczeniami, które mogą (i) pojawić się w związku z rzekomymi naruszeniami niniejszych warunków użytkowania, (ii) pojawić się w związku z zawartością lub skutkiem jakichkolwiek wiadomości przesyłanych przez użytkownika za pomocą Oprogramowania lub (iii) w inny sposób wyniknąć z użytkowania Oprogramowania przez użytkownika lub w związku z tym użytkowaniem. Ponadto użytkownik potwierdza i akceptuje, że firma Keeper Security ma prawo dochodzić odszkodowania za użytkowanie Oprogramowania w celach niezgodnych z prawem lub w sposób niezgodny z prawem lub z niniejszymi warunkami użytkowania, i że takie odszkodowanie może uwzględniać m.in. odszkodowanie bezpośrednie, pośrednie, szczególne, odszkodowanie za szkody przypadkowe, odszkodowanie na pokrycie szkód, odszkodowanie związane z poleganiem na zawartej umowie i odszkodowanie za szkody pośrednie.

Prawo do własności intelektualnej w treściach wprowadzonych przez użytkownika

Użytkownik zgadza się nie korzystać z Oprogramowania w celu przesyłania lub przekazywania jakichkolwiek list kontaktów, komunikacji ani jakichkolwiek innych treści, które naruszają, łamią lub sprzeniewierzają jakiekolwiek prawa którejkolwiek ze stron. Dostarczając pomysły, idee oraz treści na tę stronę lub korzystając z nich w związku z Oprogramowaniem, użytkownik potwierdza, że ich dostarczanie nie jest poufne niezależnie od celu ich wykorzystania. Jeśli użytkownik dostarcza takie treści, potwierdza, że nie będzie przesyłał firmie Keeper Security, ani żadnej stronie trzeciej za pośrednictwem Oprogramowania żadnej komunikacji ani żadnych treści, które naruszają lub łamią jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek ze stron. Jeśli użytkownik przekazuje jakiekolwiek informacje, pomysły, idee lub treści biznesowe firmie Keeper Security drogą e-mailową, potwierdza, że ich przekazanie nie jest poufne niezależnie od celu. Dostarczanie firmie Keeper Security lub przesyłanie firmie Keeper Security drogą e-mailową jakichkolwiek informacji, idei lub pomysłów biznesowych jest jednoznaczne z zagwarantowaniem, że właściciel takich treści lub właściciel praw intelektualnych do takich treści udziela firmie Keeper Security niewyłącznej, bezpłatnej, bezterminowej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej licencji na użytkowanie, kopiowanie, wytwarzanie prac pochodnych, modyfikowanie, publikowanie, edytowanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i pokazywanie takich treści w jakikolwiek sposób. W związku z tym, wszelkie przekazywanie kodu źródłowego do repozytorium Github Keeper, takie jak wtyczki lub ulepszenia funkcji przy użyciu zestawów SDK lub interfejsów API może zostać wykorzystane i opublikowane przez firmę Keeper Security dla korzyści innych użytkowników Keeper.

Polityka powiadomień w kwestiach zabezpieczeń

Keeper Security takes extensive measures to protect and safeguard its internal infrastructure, Software, intellectual property, stakeholders and its customers. In using the Software, you may provide information about yourself or your employer (such as name, contact information, or other registration information) to Keeper Security. Keeper Security may use this information and any technical information about your use of the Software to tailor its presentations to you, facilitate your movement through the Software or communicate separately with you. If you purchased the Software as a result of solicitation by a channel partner of Keeper Security, Keeper Security may share your information with the channel partner and the channel partner may share related information with Keeper Security. Keeper Security will not provide your contact information to companies you have not authorized for that purpose unless required by law.

Please read our Privacy Policy. If you are a security researcher or security expert, please be advised that any notifications made to Keeper Security by you, involving a purported security vulnerability of our Software and/or infrastructure will be investigated and acted upon swiftly for timely remediation. Keeper welcomes collaboration with security researchers on potential opportunities of responsible disclosure. Please contact us at security@keepersecurity.com.

Keeper welcomes input and feedback about its Software and systems from security researchers. The unauthorized access to Keeper Security's systems, Software and/or a user’s device which runs Keeper is against the law. Furthermore, the threat of maliciously disclosing or actual malicious disclosure of any purported weakness, security flaw or degradation of our Software or systems (which are proprietary and property of Keeper Security) will be treated as a breach and unauthorized access to Keeper systems.

Jeśli zauważymy, że jakiś podmiot lub osoba indywidualna próbuje stosować inżynierię odwrotną względem Oprogramowania, infrastruktury i/lub urządzenia użytkownika, uzyskuje do nich dostęp, infiltruje je lub narusza (z uwzględnieniem naruszeń i słabości systemu operacyjnego stworzonego lub użytkowanego przez jednego z naszych strategicznych partnerów OEM), podejmiemy szybkie działania – w formie procesu sądowego i/lub poinformowania o tym odpowiedniej lokalnej, stanowej lub federalnej agencji egzekwowania prawa.

Wyłączenie gwarancji i środki naprawcze

Użytkownik zgadza się korzystać z oprogramowania Keeper na własne ryzyko. Firma Keeper Security nie gwarantuje, że nie wystąpią przerwy lub błędy w działaniu oprogramowania Keeper i nie udziela żadnej gwarancji na skutki związane z działaniem oprogramowania. Oprogramowanie jest dostarczanie w stanie "w jakim jest" i firma Keeper Security zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, bezpośrednie lub dorozumiane, w tym m.in. dorozumiane gwarancje zbywalności i przydatności do określonych celów i gwarancji nienaruszalności.

Działania komercyjne firmy Keeper Security mające na celu dostosowanie lub naprawienie Oprogramowania będą stanowiły jedyny i wyłączny środek naprawczy z tytułu jakiejkolwiek przerwy lub błędu w działaniu Oprogramowania. Firma Keeper Security regularnie wprowadza poprawki, ulepszenia i aktualizacje swojego Oprogramowania, aby zapewnić korzyści wszystkim użytkownikom korzystającym z płatnego abonamentu.

Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, W ŻADNYM WYPADKU I WEDŁUG ŻADNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, DELIKTU, UMOWY LUB INNEGO DOKUMENTU, FIRMA KEEPER SECURITY LUB JAKIKOLWIEK DOSTAWCA JEJ GŁÓWNYCH USŁUG, PARTER BIZNESOWY, DOSTAWCA INFORMACJI LUB KONT, LICENCJODAWCA, PRACOWNIK WYŻSZEGO SZCZEBLA, DYREKTOR, PRACOWNIK, DYSTRYBUTOR LUB PRZEDSTAWICIEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY ZA ODSZKODOWANIE PIENIĘŻNE, NIEZALEŻNIE CZY JEST TO ODSZKODOWANIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, ODSZKODOWANIE ZA SZKODY PRZYPADKOWE, ODSZKODOWANIE NA POKRYCIE SZKÓD, ODSZKODOWANIE ZWIĄZANE Z POLEGANIEM NA ZAWARTEJ UMOWIE, CZY ODSZKODOWANIE ZA SZKODY POŚREDNIE, NAWET JEŚLI FIRMA KEEPER SECURITY ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI TAKIEGO ODSZKODOWANIA, ANI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA JAKIEKOLWIEK INNEJ STRONY.

NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, JEŚLI FIRMA KEEPER SECURITY ZOSTANIE UZNANA ZA ODPOWIEDZIALNĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA ODSZKODOWANIE, NIEZALEŻNIE OD JEGO POWODU I NIEZALEŻNIE OD FORMY [UMOWA, DELIKT (W TYM ZANIEDBANIE), ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OPROGRAMOWANIE LUB INNE], MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY KEEPER SECURITY WOBEC UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY JEST OGRANICZONA DO KWOTY, JAKĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ ZA OPROGRAMOWANIE W OKRESIE TRZECH (3) MIESIĘCY PRZED OKREŚLENIEM ROSZCZENIA, POMNIEJSZONEJ O WSZELKIE WCZEŚNIEJSZE ODSZKODOWANIA WYPŁACONE PRZEZ FIRMĘ KEEPER SECURITY W OKRESIE TYCH TRZECH (3) MIESIĘCY. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODSZKODOWANIA ZA SZKODY PRZYPADKOWE ANI SZKODY POŚREDNIE, WIĘC TAKIE OGRANICZENIE BĄDŹ WYŁĄCZENIE NIE MA ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UŻYTKOWNIKA.

Podmioty o ograniczonych prawach, eksport oprogramowania lub danych technicznych

Niniejszym użytkownik gwarantuje, że nie jest "Podmiotem o ograniczonych prawach". Na potrzeby niniejszej Umowy przyjmuje się, że użytkownik jest "Podmiotem o ograniczonych prawach" jeżeli użytkownik lub pracownik wyższego szczebla, dyrektor lub udziałowiec większościowy przedsiębiorstwa, w imieniu którego użytkownik korzysta z Oprogramowania (1) jest obywatelem Kuby, Iranu, Sudanu, Syrii lub jakiegokolwiek innego państwa, z którymi obywatele Stanów Zjednoczonych nie mogą zawierać transakcji, i których lista jest ustalana okresowo przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych lub jest podmiotem powołanym na mocy prawa któregoś z tych państw; (2) znajduje się na liście podmiotów objętych sankcjami (Specially Designated National) lub instytucji uznanych przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych za główne źródło zagrożenia pod względem prania pieniędzy; (3) znajduje się na liście osób odrzuconych (Denied Persons List) lub liście terrorystów (Terrorists List) lub liście podmiotów (Entity List) prowadzonej przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych; (4) jest zaangażowany w działania związane z produkcją broni nuklearnej, chemicznej lub biologicznej lub pocisków rakietowych, w których obywatel Stanów Zjednoczonych nie może uczestniczyć, jeśli nie posiada licencji wydanej przez rząd Stanów Zjednoczonych; lub (5) posiadał lub kontrolował podmiot o ograniczonych prawach lub działał w imieniu takiego podmiotu. Jeśli użytkownik stanie się Podmiotem o ograniczonych prawach w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, ma obowiązek powiadomić firmę Keeper Security o tym fakcie w przeciągu dwudziestu czterech (24) godzin, a firma Keeper Security ma prawo natychmiast zerwać wszelkie zobowiązania względem takiego użytkownika i nie będzie miała żadnych dalszych zobowiązań wobec niego, bez uszczerbku dla jakichkolwiek istniejących zobowiązań użytkownika wobec firmy Keeper Security.

Użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie będzie korzystać z Oprogramowania w celu prowadzenia lub umożliwienia jakiejkolwiek transakcji z jakimkolwiek Podmiotem o ograniczonych prawach z wyjątkiem przypadków, w których uzyska wcześniejszą pisemną zgodę rządu Stanów Zjednoczonych. Użytkownik nie może kolportować, eksportować ani umożliwiać eksportu bądź eksportu wtórnego niniejszego Oprogramowania lub jakiegokolwiek Oprogramowania z nim powiązanego, w tym danych technicznych, ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli jest to niezgodne z jakimkolwiek prawem lub jakimikolwiek ograniczeniami lub ustawami prawnymi, obowiązującymi na terenie Stanów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek innego kraju.

Łącza do stron firm trzecich

Niniejsze Oprogramowanie pozwala użytkownikom na łączenie się z zewnętrznymi stronami internetowymi nienależącymi do firmy Keeper Security. Linki do tych stron są udostępniane dla wygody użytkowników i firma Keeper Security nie odpowiada za zawartość jakiejkolwiek z tych stron. Wszelkie strony internetowe nienależące do firmy Keeper Security, które użytkownik odwiedza za pośrednictwem tej strony są stronami niezależnymi od Keeper Security i firma Keeper Security nie ma żadnej kontroli nad ich zawartością. Ponadto, umieszczenie łącza do jakiejkolwiek strony internetowej nienależącej do Keeper Security nie oznacza, że firma Keeper Security poleca taką stronę lub przyjmuje odpowiedzialność za zawartość takiej strony lub za korzystanie z niej.

Brak kryptoreklamy

Jakiegokolwiek odniesienia do jakiejkolwiek strony trzeciej, Oprogramowania strony trzeciej lub jej usług nie należy postrzegać jako promowanie przez firmę Keeper Security tej strony trzeciej ani jakiegokolwiek Oprogramowania lub usługi strony trzeciej.

Privacy Policy

Polityka Prywatności firmy Keeper Security znajduje się na stronie: https://keepersecurity.com/pl_PL/privacypolicy.html. Korzystając z naszego Oprogramowania użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia i warunki naszej Polityki Prywatności.

Całość Umowy

W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków użytkowania okaże się nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie ograniczone lub wyeliminowane do niezbędnego minimum tak, by niniejsze warunki pozostały w pełni obowiązujące i wykonalne.

Zrzeczenie się praw, rozdzielność postanowień, zmiany i powiadomienia

Firma Keeper Security i użytkownik zgadzają się, że niniejsze warunki użytkowania stanowią kompletne i wyłączne oświadczenie wzajemnego zrozumienia pomiędzy stronami, zastępują i anulują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i inne uzgodnienia związane z przedmiotem niniejszych warunków użytkowania w formie pisemnej i ustnej oraz zgadzają się, że wszelkie zrzeczenia się praw i zmiany postanowień muszą mieć formę pisemną i zawierać podpis obu stron, chyba że określono inaczej w niniejszym dokumencie. Żadna zwłoka lub uchybienie którejkolwiek ze stron w wykonaniu któregokolwiek prawa lub środka prawnego określonego w niniejszych warunkach użytkowania lub istniejących na mocy przepisów prawa nie będzie traktowana jako zrzeczenie się tego prawa lub środka prawnego. Firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnej chwili i będzie publikować najnowszą wersję tych warunków na swojej stronie internetowej. Kontynuowanie użytkowania Oprogramowania jest jednoznaczne z podleganiem pod zmienione warunki użytkowania. Firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z użytkownikiem drogą e-mailową na poziomie urządzenia lub poprzez aplikację Keeper w celu poinformowania o istotnych zdarzeniach lub ważnych zmianach związanych z jego kontem.

Brak pośredników

Korzystanie z oprogramowania Keeper nie tworzy żadnego rodzaju przedstawicielstwa, partnerstwa, spółki joint venture ani stosunku pracy. Użytkownik nie jest w żaden sposób uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek zobowiązań względem firmy Keeper Security.

Właściwe prawo, właściwość miejscowa sądów i jurysdykcja

Niniejsza umowa podlega przepisom prawa stanu Illinois w Stanach Zjednoczonych. Dla wszelkich spraw sądowych związanych z niniejszą Umową jurysdykcją właściwą jest jurysdykcja sądów stanowych lub federalnych zlokalizowanych w Chicago, w stanie Illinois, w Hrabstwie Cook.

Dodatkowe informacje

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z oprogramowania Keeper lub odnośnie tego Regulaminu, skontaktuj się z nami drogą e-mailową info@keepersecurity.com lub pocztą tradycyjną na adres: CRM Management, Keeper Security, Inc., 333 N Green St, Suite 811, Chicago, IL 60607.

Zastrzeżenia ogólne

Firma Keeper Security, Inc. („Keeper Security”) rozpowszechnia, reklamuje i sprzedaje oprogramowanie Keeper®, programy zabezpieczające na urządzenia mobilne i komputery oraz działające w chmurze, osobom prywatnym, władzom rejonowym, instytucjom oświatowym, instytucjom finansowym oraz firmom. Oprogramowanie Keeper pozwala użytkownikowi wprowadzać, przechowywać, zabezpieczać oraz wykonywać kopie zapasowe i odtwarzać „mikrodane” i „pliki” na komputerach i urządzeniach przenośnych w celu zabezpieczania ich przed dostępem publicznym. Mikrodane to termin oznaczający krótkie ciągi danych z różnych powodów istotne dla użytkownika (np. dane logowania do stron internetowych, hasła, numery PESEL, numery kont bankowych, kody dostępu, kody PIN i prywatne notatki). Pliki mogą obejmować dokumenty prywatne oraz zdjęcia i filmy osobiste. Aplikacja Keeper korzysta z silnego szyfrowania za pomocą 256-bitowego algorytmu szyfrującego i została zatwierdzona jako towar eksportowy przez biuro ds. przemysłu i bezpieczeństwa ministerstwa handlu Stanów Zjednoczonych (U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security) pod numerem licencyjnym #5D992. Oprogramowanie Keeper w dalszej części dokumentu jest określane mianem „Keeper”, „System” lub „Oprogramowanie”.

Przeczytaj dokładnie niniejsze warunki użytkowania. W dalszej części niniejszego dokumentu zostały określone warunki użytkowania dotyczące Oprogramowania oraz abonamentu Keeper. Korzystając z oprogramowania Keeper, przystajesz na następujące warunki. Niniejszych warunków użytkowania nie można przypisać żadnej innej osobie.

Informacje dotyczące praw autorskich, patentów i znaków handlowych

Aplikacja Keeper oraz zawarte w niej informacje stanowią własność firmy Keeper Security i są chronione przed nieautoryzowanym kopiowaniem i rozpowszechnianiem przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych, prawo handlowe, umowy międzynarodowe i inne prawa dotyczące własności intelektualnej. Przykładowo, ale nie ograniczając się do wymienionych, nazwy „Keeper”, „Password Keeper”, „KeeperFill”, „Keeper DNA”, „KeeperChat”, „BreachWatch”, „Cybersecurity Starts Here" oraz loga aplikacji Keeper są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Keeper Security w świetle prawa Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Apple, logo Apple oraz Mac to znaki towarowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych państwach. App Store to znak usługowy firmy Apple Inc. Google Play to znak handlowy firmy Google Inc. Logo Amazon Web Services oraz „Powered by Amazon Web Services” to znaki towarowe firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych państwach. Inne nazwy Oprogramowania lub usług oraz loga wykorzystane w Oprogramowaniu są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Keeper Security i/lub ich właścicieli. Brak nazwy albo logo Oprogramowania lub usługi na powyższej liście nie oznacza, że firma Keeper Security zrzeka się praw do znaku towarowego bądź innych praw dotyczących własności intelektualnej obejmujących daną nazwę lub logo.

Keeper jest objęty ochroną patentową – amerykańskie numery patentowe: 8,656,504, 9,294,476, 9,465,786, 8,868,932, 8,738,934, 10,356,079, 10,708,237 oraz 11,363,009. Kolejne zgłoszenia patentowe oczekują na rejestrację.

Zobowiązania i ograniczenia

Oprogramowanie Keeper jest używane przez miliony ludzi i tysiące organizacji na całym świecie do ochrony i przechowywania swoich haseł i prywatnych informacji. Oprogramowanie może być wykorzystywane jedynie w celach zgodnych z prawem i w związku z tym, użytkownik potwierdza, że nie będzie korzystać z niego w innych celach.

Zabrania się przesyłania, publikowania, wysyłania drogą e-mailową lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, trojany, robaki komputerowe, pliki lub programy mające na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie użytkowania, dostępu lub funkcjonalności niniejszego oprogramowania.

Zabrania się przesyłania, publikowania, wysyłania drogą e-mailową lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek materiałów nielegalnych, pornograficznych, obraźliwych lub obscenicznych.

Zabrania się przesyłania, publikowania, wysyłania drogą e-mailową lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek materiałów, które naruszają prawo własności, prywatność, warunki użytkowania lub prawa własności intelektualnej innych osób.

Zabrania się wykonywania inżynierii odwrotnej, zmieniania, modyfikowania, hakowania, tłumaczenia, kopiowania, dystrybucji, zastawiania, przypisywania, przenoszenia, tworzenia praw pochodnych, nadużywania, obciążania oraz łamania jakiejkolwiek części Oprogramowania.

Jeżeli nie jesteś autoryzowanym dystrybutorem Oprogramowania, zabrania się wyświetlania, kopiowania, odtwarzania, licencjonowania i rozprowadzania Oprogramowania, wszelkich jego składników, udostępnionej dokumentacji dotyczącej Oprogramowania lub jakichkolwiek innych treści, w tym m.in. biuletynu dotyczącego Oprogramowania, wysyłanego przez firmę Keeper Security.

Zabrania się zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Oprogramowania w charakterze dostawcy usług aplikacji, biura usług lub w podobnym charakterze na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem sytuacji, gdy Oprogramowanie może zostać udostępnione podmiotom zależnym.

Zabrania się udostępniania Oprogramowania nieupoważnionym osobom trzecim.

Firma Keeper Security, według własnego uznania, może usuwać treści i zablokować dostęp użytkownika do wszelkich treści, które uzna za nielegalne, groźne, pornograficzne, obraźliwe, obsceniczne albo które naruszają własność intelektualną lub prawa innej osoby.

Hasło główne

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że, korzystając z Oprogramowania, jest zobowiązany utworzyć „hasło główne”. Hasło główne będzie używane wyłącznie przez użytkownika.

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie poufności i bezpieczeństwa hasła głównego oraz wpisów wprowadzanych do aplikacji Keeper oraz importowanych i eksportowanych za pomocą Oprogramowania. Firma Keeper Security nie zna hasła głównego żadnego ze swoich użytkowników ani też nigdy nie będzie mogła poprosić o ujawnienie go. Firma Keeper Security w żadnym przypadku nie będzie posiadać dostępu do hasła głównego użytkownika ani jego wpisów zapisanych w aplikacji Keeper.

Użytkownik zgadza się na to, że nigdy nie udostępni swojego hasła głównego osobom trzecim ani też w żadnym przypadku nie poda swojego hasła głównego żadnemu przedstawicielowi działu obsługi klienta firmy Keeper Security podczas zgłaszania prośby o pomoc. Wyraża też zgodę na to, że nie udostępni hasła głównego żadnemu pracownikowi jakiegokolwiek szczebla, przedstawicielowi czy dyrektorowi firmy Keeper Security. Firma Keeper Security nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, które nieprawnie korzystają z danych użytkownika przechowywanych w aplikacji Keeper lub innych należących do niego zasobów, wykorzystując do tego hasło główne bądź dane użytkownika w aplikacji Keeper.

Należy pamiętać swoje hasło główne. Jeżeli użytkownik zgubi lub zapomni hasło główne, firma Keeper Security nie będzie mogła pomóc w odzyskaniu dostępu do wpisów, gdyż firma Keeper Security nie posiada dostępu do hasła głównego użytkownika ani nie zna tego hasła. Istotnym jest, aby nie zapomnieć hasła głównego, gdyż jest ono wymagane do uzyskania dostępu do wpisów przechowywanych w aplikacji Keeper.

Obsługa Twoich wpisów w aplikacji Keeper

Mikrodane i pliki przechowywane w sejfie Keeper są nazywane „wpisami w aplikacji Keeper”. Firma Keeper Security będzie przechowywać plik binarny, zawierający wpisy użytkownika w aplikacji Keeper, w chmurze Cloud Security Vault™, jeżeli użytkownik posiada aktualny abonament na Oprogramowanie. Plik binarny jest tworzony podczas wykonywania kopii zapasowych wpisów i jest przechowywany na wypadek konieczności odtworzenia danych w przypadku ich utraty z powodu awarii systemu, uszkodzenia, utraty lub prób włamania, których wynikiem jest autodestrukcja wpisów. Chmura Cloud Security Vault jest także używana do płynnej synchronizacji wpisów użytkownika na urządzeniach z zainstalowaną aplikacją Keeper.

Jeśli abonament użytkownika wygaśnie i nie zostanie odnowiony w ciągu 90 dni, firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do zamknięcia i usunięcia wszystkich zawartych na koncie wpisów w aplikacji Keeper, które zawierają pliki (np. dokumenty, zdjęcia, filmy itp.). Przed takim zamknięciem zostanie wysłane powiadomienie na adres e-mail powiązany z kontem Keeper użytkownika. Wygasłe konta użytkowników zostaną przekształcone w konto użytkownika wersji darmowej.

Użytkownik wersji darmowej Oprogramowania może korzystać z aplikacji Keeper na jednym urządzeniu mobilnym, bez możliwości wykonywania kopii zapasowych, odtwarzania lub zapisywania wpisów poza tym jednym urządzeniem mobilnym. Jeżeli urządzenie lub dane ulegną zaginięciu lub kradzieży, użytkownik wersji darmowej nie będzie mógł odtworzyć swoich wpisów.

Konta użytkowników Free mogą tworzyć i przechowywać dziesięć (10) wpisów w sejfie Keeper. Po przekroczeniu tego limitu użytkownik Free będzie musiał wykupić płatny plan Keeper (np. Unlimited, Family, Business lub Enterprise).

Konta użytkowników Free mogą mieć maksymalnie dwa (2) wpisy w sejfie zawierające kody TOTP (ograniczone czasowo jednorazowe kody dostępu). Aby korzystać z większej liczby kodów dwuskładnikowych we wpisach w sejfie, użytkownik Free będzie musiał wykupić płatny plan Keeper (np. Unlimited, Family, Business lub Enterprise).

Konta użytkowników wersji darmowej umożliwiają przesyłanie i przechowywanie pięciu (5) plików w sejfie Keeper, w przypadku którego maksymalny limit miejsca wynosi 100 MB. Po osiągnięciu tego limitu użytkownik wersji darmowej będzie musiał zakupić płatny plan miejsca.

Użytkownicy darmowych kont mogą mieć w sejfie do dwóch (2) wpisów zawierających dwuskładnikowe kody TOTP. Aby dodawać większą liczbę kodów dwuskładnikowych do wpisów w sejfie, użytkownicy darmowej wersji muszą zakupić płatny abonament Keeper (np. Bez limitów, Rodzinny, Firmowy lub Plan dla przedsiębiorstw).

Jeśli użytkownik wersji darmowej nie korzystał z Oprogramowania przez ostatnie 12 miesięcy, firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do zamknięcia i usunięcia jego konta. Przed takim zamknięciem zostanie wysłane powiadomienie na adres e-mail powiązany z kontem KeeperChat użytkownika.

Wszyscy użytkownicy Oprogramowania są zobowiązani przyjąć Politykę prywatności i stosować się do niej. Polityka ta może być od czasu do czasu zmieniana przez firmę Keeper Security.

Naruszenie któregokolwiek z wyżej wymienionych zobowiązań lub ograniczeń może wiązać się z unieważnieniem niniejszej Umowy.

Oprogramowanie i pomoc techniczna

Oprogramowanie Keeper wymaga posiadania sprawnego połączenia z Internetem na platformach oprogramowania działających w oparciu o w chmurze, takich jak przeglądarki internetowe i rozszerzenia przeglądarki. Dane zapisywane w aplikacji Keeper są szyfrowane za pomocą szyfrowanego 256-bitowo połączenia TLS. Pracownicy firmy Keeper Security nie posiadają dostępu do wpisów użytkownika. W przypadku zapomnienia przez użytkownika hasła głównego nie będziemy mogli pomóc go odzyskać. Dane takie, jak adres IP bądź dane logowania są wykorzystywane wyłącznie dla bezpieczeństwa i ochrony użytkownika.

Oprogramowanie podlega ustaleniom niniejszej Umowy, włącznie ze zmianami, którym może ulegać, oraz wszelkim innym wytycznym, regulaminom bądź politykom działania, które firma Keeper Security może od czasu do czasu publikować (niniejsza „Umowa” oraz, bez żadnych ograniczeń, Polityka prywatności firmy Keeper Security, dostępna poprzez odnośnik we wszystkich wiadomościach e-mail wysyłanych przez firmę Keeper Security Inc. bądź przedstawiona w inny sposób („Polityka”) – za wyjątkiem przypadków specjalnych wszelkie odniesienia do niniejszej Umowy dotyczą także Polityki.

Keeper Security ooferuje wsparcie za pośrednictwem strony internetowej https://keepersecurity.com/support.html. Użytkownicy korzystający z bezpłatnego planu indywidualnego Keeper nie są uprawnieni do wsparcia na żywo.

Oprogramowanie open source

Oprogramowanie open source („OSS”) oznacza składniki oprogramowania, w tym Apache Guacamole, które zostały wbudowane, połączone, spakowane lub w inny sposób rozpowszechnione w Oprogramowaniu lub z nim, z modyfikacjami lub bez, na podstawie odrębnych warunków licencji, które można uzyskać od autorów składników oprogramowania.

Keeper Connection Manager („KCM”) umożliwia użytkownikom natychmiastowy dostęp do infrastruktury w oparciu o zabezpieczenia typu „zero-trust”. Zapewnia zespołom DevOps i IT natychmiastowy dostęp do serwerów, baz danych, RDP, SSH, infrastruktury Kubernetes i pulpitów zdalnych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. KCM jest komercyjnie wspieranym rozwiązaniem zbudowanym na bazie bramy Apache Guacamole, z rozszerzonymi możliwościami, zaawansowanymi integracjami i ciągłym rozwojem funkcji.

Wiek użytkownika

Oprogramowanie jest dostępne wyłącznie dla osób, które mogą zawrzeć prawnie wiążącą umowę na mocy właściwego prawa. Nie ograniczając powyższego, oprogramowanie nie jest dostępne dla osób poniżej 18 roku życia. Korzystanie z oprogramowania jest jednoznaczne z oświadczeniem, że użytkownik ma ponad 18 lat. Jeśli użytkownik nie spełnia tych warunków, nie może korzystać z Oprogramowania. Jeśli użytkownik korzysta z oprogramowania Keeper jako pracownik w ramach określonego administrowanego programu musi posiadać zezwolenie na korzystanie z oprogramowania udzielone przez administratora.

Od czasu do czasu, może być konieczne zapewnienie pracownikom działu pomocy Keeper dostępu zdalnego umożliwiającego zobaczenie ekranu komputera wyłącznie w celach związanych z rozwiązywaniem problemów mogących pojawić się w trakcie korzystania z oprogramowania. Firma Keeper Security nie będzie miała dostępu do hasła głównego użytkownika ani do jego danych. Niniejszym użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń o odszkodowanie za jakiekolwiek problemy, które mogą wyniknąć w związku z udzieleniem takiego dostępu, w tym za jakiekolwiek zakłócenia lub szkody spowodowane przez firmę Keeper Security lub jej pracowników.

Opłaty abonamentowe, warunki płatności oraz zwroty

Opłaty abonamentowe

Opłaty pobierane przez firmę Keeper Security są nazywane Opłatami abonamentowymi. b. Oprogramowanie podlega rocznym Opłatom abonamentowym w przypadku korzystania z Oprogramowania na więcej niż jednym urządzeniu przenośnym lub komputerze lub korzystania z zaawansowanych funkcji Oprogramowania, w tym, lecz nie ograniczając się do: importowania/eksportowania wpisów, synchronizacji wpisów pomiędzy wieloma urządzeniami lub komputerami oraz odtwarzania i wykonywania kopii zapasowych wpisów i zapisanych plików.

Po dokonaniu rejestracji w aplikacji Keeper użytkownik będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji premium, takich jak bezpieczne przechowywanie w chmurze, kopie zapasowe i udostępnianie – bezpłatnie przez 30 dni. Po 30 dniach można kontynuować korzystanie z funkcji premium po zakupie abonamentu rocznego. Po pozyskaniu komercyjnej wersji aplikacji Keeper z rozszerzoną funkcjonalnością w stosunku do wersji darmowej użytkownik będzie zobowiązany wywiązywać się z rocznych Opłat abonamentowych, określonych w Terminarzu płatności dostępnym na naszej stronie internetowej. Użytkownik będzie zobowiązany dokonywać corocznych płatności za Oprogramowanie z góry. Dostęp do płatnej wersji aplikacji Keeper zostanie zablokowany aż do otrzymania płatności. Rachunki za Opłaty abonamentowe będą wystawiane z góry, w zależności od rodzaju abonamentu. Sklepy z aplikacjami należące do stron trzecich mogą oferować automatycznie odnawiające się miesięczne plany Oprogramowania. Ta opcja uwzględnia bezpłatny 7-dniowy okres próbny. Po upływie 7 dni użytkownik może dalej korzystać z aplikacji z zachowaniem funkcji premium, jeśli opłaci miesięczną subskrypcję.

Partnerzy kanałowi, operatorzy mobilni i dystrybutorzy

Odpowiadasz za to, aby co jakiś czas sprawdzać Terminarz płatności i wiedzieć, jakie opłaty pobiera firma Keeper Security. Terminarz płatności, w tym liczba abonamentów i cennik, może w każdej chwili ulec zmianie wedle uznania firmy Keeper Security. Firma Keeper Security w dobrej wierze będzie informować pocztą elektroniczną przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w Terminarzu płatności. Jeżeli otrzymasz specjalną zniżkę od partnera sprzedaży Oprogramowania, zniżka może przestać obowiązywać, jeżeli zaprzestaniesz być klientem naszego partnera – wówczas będą obowiązywać standardowe opłaty firmy Keeper Security. Firma Keeper Security będzie polegać na informacjach uzyskanych od partnera sprzedaży odnośnie statusu Twojego członkostwa.

Płatności

Warunkiem korzystania z aplikacji Keeper jest dokonanie opłaty. Opłaty za Oprogramowanie należy wnieść przy użyciu ważnej karty kredytowej, debetowej lub obciążeniowej (dalej zbiorczo zwanych „kartą płatniczą”) przyjętej przez firmę Keeper Security, na której znajdują się dostateczne środki, aby pokryć Opłaty abonamentowe. Sposoby płatności takie jak czek, przelew lub inne muszą zostać wcześniej ustalone i zatwierdzone przez firmę Keeper Security. Firma Keeper zastrzega sobie prawo do automatycznego naliczania i pobierania cyklicznych Opłat abonamentowych. Użytkownik jest odpowiedzialny za uiszczanie opłat pobieranych przez firmę Keeper Security z karty płatniczej użytkownika. Klienci firmowi, którzy korzystają z aplikacji Keeper, w przypadku płatności przekraczającej kwotę 10 000 USD mogą także dokonać płatności za pośrednictwem przelewu, ACH lub w inny sposób.

Nieprawidłowe lub anulowane płatności

W przypadku anulowania Karty płatniczej bądź unieważnienia jej musisz natychmiast podać nam nowy numer ważnej Karty płatniczej. Zezwalasz nam na podejmowanie od czasu do czasu kroków, mających na celu sprawdzenie ważności podanego numeru Karty płatniczej. Jeżeli nie podasz nam na żądanie ważnego numeru Karty płatniczej z odpowiednią ilością wolnych środków w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, złamiesz postanowienia Umowy i może ona zostać przez nas zerwana. Jeżeli podasz nam numer karty debetowej zamiast numeru karty kredytowej, zezwalasz nam na obciążanie konta przypisanego do karty debetowej płatnościami przedstawionymi w tej Umowie. W przypadku wybrania opcji płatności rocznej albo jeżeli przedtem otrzymaliśmy numer Karty płatniczej jako formę płatności, zezwalasz firmie Keeper Security na obciążanie karty w określonych umową kwotach co miesiąc lub co rok na początku każdego cyklu rozliczeniowego. Jeżeli firma Keeper Security z jakichkolwiek przyczyn nie uzyska automatycznej płatności z Karty płatniczej, zostaniesz o tym poinformowany pocztą elektroniczną, a Twoje konto w aplikacji Keeper zostanie zablokowane do czasu uiszczenia płatności.

Rozszerzenia

Konto można w każdej chwili rozszerzyć. Jeżeli rozszerzasz abonament o dodatkowe urządzenia, zapłacisz wyłącznie za czas pozostały do wygaśnięcia abonamentu rocznego. Na przykład jeżeli dodasz urządzenie po 6 miesiącach korzystania z aplikacji, za nowe urządzenie zapłacisz tylko 4,99 EUR (50% x 9,99 EUR za ½ roku). Po wygaśnięciu obecnego abonamentu, wszystkie abonamenty będzie można wznowić jednocześnie za jedną, roczną kwotę. Pełna kwota nowego abonamentu będzie następnie pobierana co rok. Przystajesz na to, aby uiszczać wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z abonamentem Keeper zgodnie z cenami obowiązującymi, gdy płatności były pobierane. Standardowy roczny cykl rozliczeniowy wynosi 365 dni.

Zmiany cen

Firma Keeper zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w dowolnej chwili. Zmiany cen będą publikowane na stronie firmy Keeper lub w sklepach z aplikacjami należących do stron trzecich. Wszelkie opłaty powiązane z nazwą użytkownika i hasłem będą obciążać metodę płatności określoną podczas rejestracji. Użytkownik odpowiada także za koszty lub opłaty związane z dostępem do strony internetowej Keeper za pośrednictwem dostawcy Internetu bądź innej usługi zewnętrznej.

Zwroty

Konto można w każdej chwili anulować. Ponieważ Oprogramowanie jest dostarczane w pełni w momencie dokonania zakupu i nie możemy go odinstalować z urządzeń użytkownika, płatności nie podlegają zwrotowi.

Prawo od zablokowania dostępu

Firma Keeper Security może wedle własnego uznania natychmiastowo zablokować dostęp do Oprogramowania bez zwrotu pieniędzy lub zadośćuczynienia, jeżeli firma uzna, że zostały naruszone zasady opisane powyżej lub w jakiejkolwiek innej części niniejszej Umowy.

Instrukcje dot. odinstalowywania

Jeśli musisz odinstalować Keeper ze swojego urządzenia, odwiedź stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami (https://docs.keeper.io/user-guides/uninstall-keeper).

Zgodność z prawem i nadzór

Należy używać Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Użytkownik zgadza się nie używać niniejszego Oprogramowania w sposób naruszający jakiekolwiek lokalne, stanowe lub federalne przepisy prawne w Stanach Zjednoczonych oraz jakiekolwiek przepisy w jego państwie.

Odpowiedzialność cywilnoprawna

Użytkownik niniejszym stwierdza, że będzie bronił, uiszczał rekompensaty i nie pociągał do odpowiedzialności firmy Keeper Security, jej partnerów handlowych, dostarczycieli zewnętrznych, licencjodawców i licencjobiorców, pracowników dowolnego szczebla, dyrektorów i przedstawicieli w przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód, strat, wydatków, odpowiedzialności finansowych i ugód finansowych (w tym, lecz nie ograniczając się do kosztów postępowania sądowego) w związku z jakąkolwiek reklamacją lub działaniem, które (i) jest wynikiem rzekomego załamania zasad niniejszej Umowy, (ii) jest wynikiem treści lub efektu jakichkolwiek wiadomości rozpowszechnianych za pomocą Oprogramowania lub (iii) w inny sposób wynika lub jest związane z użytkowaniem Oprogramowania przez użytkownika. Ponadto gwarantuje firmie Keeper Security prawo do żądania odszkodowania w przypadku, gdyby Oprogramowanie zostało wykorzystane przez użytkownika w celach lub w sposób niezgodny z prawem lub też w celach lub w sposób niezgodny z treścią niniejszej Umowy, oraz że szkody te mogą obejmować, lecz nie tylko, szkody bezpośrednie, pośrednie, wymierne, wynikowe, uboczne lub wynikające z oczekiwania egzekwowania umowy.

Prawo do własności intelektualnej w treściach wprowadzonych przez użytkownika

Użytkownik przystaje na to, że nie będzie używał Oprogramowania do wysyłania lub przekazywania jakichkolwiek list kontaktów, wiadomości ani treści, które mogłyby naruszać lub łamać jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek strony. Przesyłając pomysły, koncepcje, wynalazki lub treści na niniejszą stronę lub korzystając z nich w powiązaniu z Oprogramowaniem, użytkownik potwierdza, że informacje te nie są poufne. W przypadku przekazania wymienionych powyżej treści, użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie prześle ani nie przekaże firmie Keeper Security lub jakiekolwiek stronie trzeciej korzystającej z Oprogramowania wiadomości ani treści, które mogłyby naruszać lub łamać jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek strony. Jeżeli użytkownik przekaże firmie Keeper Security jakiekolwiek dane biznesowe, pomysły, wynalazki lub koncepcje za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdza, że nie są one poufne. Jeżeli użytkownik przedstawi jakąkolwiek propozycję firmie Keeper Security lub jeżeli przekaże firmie Keeper Security jakiekolwiek dane biznesowe, pomysły, wynalazki lub koncepcje za pośrednictwem poczty elektronicznej, wówczas automatycznie potwierdza lub gwarantuje, że właściciel danych treści lub własności intelektualnej wyraźnie daje firmie Keeper Security nieodwracalną niewyłączną licencję na wykorzystanie tych danych bez jakichkolwiek opłat przez czas nieokreślony na całym świecie, pozwalającą na wykorzystanie, odtwarzanie, przetwarzanie, modyfikację, publikację, edycję, tłumaczenie, dystrybucję, wykonywanie lub prezentację tych treści w każdy możliwy sposób.

Powiadomienia dot. bezpieczeństwa i Polityka ujawniania informacji

Firma Keeper Security podejmuje szeroko zakrojone działania w celu ochrony wewnętrznej infrastruktury Oprogramowania, własności intelektualnej, interesariuszy i ich klientów.

Korzystając z Oprogramowania, użytkownik może dostarczać informacje o sobie lub swoim pracodawcy (takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe lub inne zarejestrowane informacje) firmie Keeper Security. Firma Keeper Security może wykorzystywać te informacje oraz wszelkie techniczne informacje dotyczące korzystania z Oprogramowania przez użytkownika w celu ułatwiania korzystania z Oprogramowania przez użytkownika lub kontaktowania się z użytkownikiem. Jeśli użytkownik zakupił Oprogramowanie od partnera biznesowego firmy Keeper Security, firma Keeper Security może udostępnić informacje o użytkowniku partnerowi biznesowemu, a partner biznesowy może udostępnić firmie Keeper Security informacje związane ze sprzedażą. Firma Keeper Security nie będzie udostępniać danych kontaktowych użytkownika innym firmom, chyba że użytkownik upoważnił inne firmy do uzyskania takich informacji, i chyba że jest to wymagane na mocy przepisów prawa.

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności. Jeżeli użytkownik zajmuje się pracą naukową związaną z systemami zabezpieczeń lub pracuje w tej branży, należy pamiętać, że wszelkie powiadomienia dotyczące ewentualnych luk w zabezpieczeniach naszego oprogramowania lub infrastruktury przesłane do firmy będą rozpatrzone i szybko rozwiązane. Keeper chętnie współpracuje w zakresie odpowiedzialnego informowania o lukach w zabezpieczeniach z osobami zajmującymi się pracą naukową na temat zabezpieczeń. Prosimy o kontakt z nami pod adresem security@keepersecurity.com.

Keeper chętnie korzysta z informacji i opinii na temat swojego Oprogramowania i swoich systemów, przekazywanych przez osoby zajmujące się pracą naukową w tym zakresie. Nieuprawniony dostęp do systemów, Oprogramowania firmy Keeper Security i/lub urządzenia użytkownika korzystającego z aplikacji Keeper jest niezgodny z prawem. Ponadto ujawnienie bądź grożenie ujawnieniem rzekomych słabości, luk w zabezpieczeniach lub pomówień na temat naszego Oprogramowania lub systemów (które są objęte prawem autorskim i należą do firmy Keeper Security) na forum publicznym będzie traktowane jako naruszenie i nieuprawniony dostęp do systemów Keeper.

Wyłączenie gwarancji i środki naprawcze

Użytkownik zgadza się korzystać z oprogramowania Keeper na własne ryzyko. Firma Keeper Security nie gwarantuje, że nie wystąpią przerwy lub błędy w działaniu oprogramowania Keeper i nie udziela żadnej gwarancji na skutki związane z działaniem oprogramowania. Oprogramowanie jest dostarczanie w stanie „w jakim jest” i firma Keeper Security zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, bezpośrednie lub dorozumiane, w tym m.in. dorozumiane gwarancje zbywalności i przydatności do określonych celów i gwarancji nienaruszalności.

Działania komercyjne firmy Keeper Security mające na celu dostosowanie lub naprawienie Oprogramowania będą stanowiły jedyny i wyłączny środek naprawczy z tytułu jakiejkolwiek przerwy lub błędu w działaniu Oprogramowania. Firma Keeper Security regularnie wprowadza poprawki, ulepszenia i aktualizacje swojego Oprogramowania, aby zapewnić korzyści wszystkim użytkownikom korzystającym z płatnego abonamentu.

Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, W ŻADNYM WYPADKU I WEDŁUG ŻADNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, DELIKTU, UMOWY LUB INNEGO DOKUMENTU, FIRMA KEEPER SECURITY LUB JAKIKOLWIEK DOSTAWCA JEJ GŁÓWNYCH USŁUG, PARTER BIZNESOWY, DOSTAWCA INFORMACJI LUB KONT, LICENCJODAWCA, PRACOWNIK WYŻSZEGO SZCZEBLA, DYREKTOR, PRACOWNIK, DYSTRYBUTOR LUB PRZEDSTAWICIEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY ZA ODSZKODOWANIE PIENIĘŻNE, NIEZALEŻNIE CZY JEST TO ODSZKODOWANIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, ODSZKODOWANIE ZA SZKODY PRZYPADKOWE, ODSZKODOWANIE NA POKRYCIE SZKÓD, ODSZKODOWANIE ZWIĄZANE Z POLEGANIEM NA ZAWARTEJ UMOWIE, CZY ODSZKODOWANIE ZA SZKODY POŚREDNIE, NAWET JEŚLI FIRMA KEEPER SECURITY ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI TAKIEGO ODSZKODOWANIA, ANI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA JAKIEKOLWIEK INNEJ STRONY.

W SYTUACJI, GDYBY NIE ZWAŻYWSZY NA POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA FIRMA KEEPER SECURITY ZOSTAŁA POCIĄGNIĘTA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU PONIESIENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA STRAT W JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY (ODNOŚNIE UMOWY, POZWU CYWILNOPRAWNEGO – W TYM ZANIEDBANIA – ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPROGRAMOWANIE I INNE), MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA FIRMY KEEPER SECURITY WOBEC UŻYTKOWNIKA W WYNIKU TEJ UMOWY NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA OPROGRAMOWANIE W OKRESIE DWUNASTU (12) MIESIĘCY PRZED UPRAWOMOCNIENIEM ODNOŚNEGO WNIOSKU, OBNIŻONEJ O WARTOŚĆ JAKICHKOLWIEK ODSZKODOWAŃ WYPŁACONYCH UŻYTKOWNIKOWI W TYM SAMYM OKRESIE DWUNASTU (12) MIESIĘCY. NIEKTÓRE PRAWODAWSTWA NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, ZATEM POWYŻSZE OGRANICZENIA NIE DOTYCZĄ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW.

Podmioty o ograniczonych prawach, eksport oprogramowania lub danych technicznych

Niniejszym użytkownik gwarantuje, że nie jest „Podmiotem o ograniczonych prawach”. Na potrzeby niniejszej Umowy przyjmuje się, że użytkownik jest „Podmiotem o ograniczonych prawach”, jeżeli użytkownik lub pracownik wyższego szczebla, dyrektor lub udziałowiec większościowy przedsiębiorstwa, w imieniu którego użytkownik korzysta z Oprogramowania, (1) jest obywatelem Kuby, Iranu, Sudanu, Syrii lub jakiegokolwiek innego państwa, z którymi obywatele Stanów Zjednoczonych nie mogą zawierać transakcji, i których lista jest ustalana okresowo przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych lub jest podmiotem powołanym na mocy prawa któregoś z tych państw; (2) znajduje się na liście podmiotów objętych sankcjami (Specially Designated National) lub instytucji uznanych przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych za główne źródło zagrożenia pod względem prania pieniędzy; (3) znajduje się na liście osób odrzuconych (Denied Persons List), liście terrorystów (Terrorists List) lub liście podmiotów (Entity List) prowadzonej przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych; (4) jest zaangażowany w działania związane z produkcją broni nuklearnej, chemicznej lub biologicznej lub pocisków rakietowych, w których obywatel Stanów Zjednoczonych nie może uczestniczyć, jeśli nie posiada licencji wydanej przez rząd Stanów Zjednoczonych; lub (5) posiadał lub kontrolował podmiot o ograniczonych prawach lub działał w imieniu takiego podmiotu. Jeśli użytkownik stanie się Podmiotem o ograniczonych prawach w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, ma obowiązek powiadomić firmę Keeper Security o tym fakcie w przeciągu dwudziestu czterech (24) godzin, a firma Keeper Security ma prawo natychmiast zerwać wszelkie zobowiązania względem takiego użytkownika i nie będzie miała żadnych dalszych zobowiązań wobec niego, bez uszczerbku dla jakichkolwiek istniejących zobowiązań użytkownika wobec firmy Keeper Security.

Użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie będzie korzystać z Oprogramowania w celu prowadzenia lub umożliwienia jakiejkolwiek transakcji z jakimkolwiek Podmiotem o ograniczonych prawach z wyjątkiem przypadków, w których uzyska wcześniejszą pisemną zgodę rządu Stanów Zjednoczonych. Użytkownik nie może kolportować, eksportować ani umożliwiać eksportu bądź eksportu wtórnego niniejszego Oprogramowania lub jakiegokolwiek Oprogramowania z nim powiązanego, w tym danych technicznych, ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli jest to niezgodne z jakimkolwiek prawem lub jakimikolwiek ograniczeniami lub ustawami prawnymi, obowiązującymi na terenie Stanów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek innego kraju.

Łącza do stron firm trzecich

Niniejsze Oprogramowanie pozwala użytkownikom na łączenie się z zewnętrznymi stronami internetowymi nienależącymi do firmy Keeper Security. Linki do tych stron są udostępniane dla wygody użytkowników i firma Keeper Security nie odpowiada za zawartość jakiejkolwiek z tych stron. Wszelkie strony internetowe nienależące do firmy Keeper Security, które użytkownik odwiedza za pośrednictwem tej strony są stronami niezależnymi od Keeper Security i firma Keeper Security nie ma żadnej kontroli nad ich zawartością. Ponadto, umieszczenie łącza do jakiejkolwiek strony internetowej nienależącej do Keeper Security nie oznacza, że firma Keeper Security poleca taką stronę lub przyjmuje odpowiedzialność za zawartość takiej strony lub za korzystanie z niej.

Brak kryptoreklamy

Jakiegokolwiek odniesienia do jakiejkolwiek strony trzeciej, Oprogramowania strony trzeciej lub jej usług nie należy postrzegać jako promowanie przez firmę Keeper Security tej strony trzeciej ani jakiegokolwiek Oprogramowania lub usługi strony trzeciej.

Prawa autorskie

Jeżeli użytkownik uważa, że jakiekolwiek materiały dostępne na stronie internetowej Keeper Security lub pochodzące z tej strony naruszają jego prawa autorskie, może zgłosić żądanie ich usunięcia ze strony internetowej, kontaktując się z przedstawicielem firmy Keeper Security ds. praw autorskich i podając następujące informacje:

1. Informacje pozwalające zidentyfikować dzieło, do którego prawa miały zostać naruszone. Należy opisać dzieło i, jeśli to możliwe, przekazać jego kopię lub odnośnik (np. link URL) prowadzący do autoryzowanej wersji dzieła.

2. Imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

3. Orzeczenie, w którym użytkownik stwierdza, że uznaje w dobrej wierze, jakoby zgłaszane materiały stanowiły nieuprawnione wykorzystanie własności intelektualnej posiadacza praw do nich lub jego przedstawiciela lub były użyte niezgodnie z prawem.

4. Orzeczenie, w którym użytkownik stwierdza, że podane informację są dokładne oraz że, w świetle prawa przyjmując na siebie odpowiedzialność karną za to stwierdzenie, jest właścicielem praw autorskich do wskazanych materiałów bądź został uprawniony przez ich właściciela do interwencji.

5. Podpis lub podpis elektroniczny właściciela praw autorskich bądź jego przedstawiciela.

Przedstawiciel firmy Keeper Security do spraw praw autorskich związanych z niniejszą stroną internetową:

Keeper Security, Inc.
Intellectual Property Administrator
333 N Green Street
Suite 811
Chicago, IL 60607

(312) 226-5544 Tel
(312) 829-2971 Fax
info@keepersecurity.com

Aby chronić prawa posiadaczy własności intelektualnej, firma Keeper Security stosuję politykę usuwania posiadaczy abonamentu, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie.

Privacy Policy

Z polityką prywatności firmy Keeper Security można zapoznać się tutaj: https://keepersecurity.com/pl_PL/privacypolicy.html. Korzystając z naszego Oprogramowania, przystajesz na wszelkie warunki i ustalenia zawarte w naszej polityce prywatności.

Całość Umowy

W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okazało się niemożliwe do wykonania bądź nieważne w świetle prawa, dane postanowienie zostanie ograniczone w najmniejszym możliwym stopniu bądź przestanie obowiązywać, a wszelkie inne postanowienia Umowy wciąż będą obwiązywały z pełną mocą.

Zrzeczenie się praw, rozdzielność postanowień, zmiany i powiadomienia

Zarówno firma Keeper Security jak i użytkownik stwierdzają, że niniejsza Umowa jest kompletnym i jedynym wyrazem porozumienia stron, zastępuje i anuluje wszelkie uprzednie umowy pisemne i ustne oraz jakąkolwiek korespondencję oraz inne porozumienia dotyczące zagadnień niniejszej Umowy oraz że wszelkie modyfikacje lub jakiekolwiek zrzeczenie się praw bądź obowiązków wyrażonych w Umowie muszą zostać wyrażone pisemnie i podpisane przez obie strony, z wyjątkiem przypadków wymienionych w Umowie. Żadne opóźnienie wykonania bądź pominięcie dowolnego prawa bądź środka zgodnego z zasadami Umowy bądź z obowiązującymi przepisami prawnymi nie zostanie uznane za zrzeczenie się roszczeń z nich wynikających. Firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w dowolnej chwili i będzie publikować najnowszą wersję tych warunków na swojej stronie internetowej. Kontynuowanie użytkowania Oprogramowania jest jednoznaczne z podleganiem pod zmienione warunki użytkowania. Firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z użytkownikiem drogą e-mailową na poziomie urządzenia lub poprzez aplikację Keeper w celu poinformowania o istotnych zdarzeniach lub ważnych zmianach związanych z jego kontem.

Analiza

Przez cały okres korzystania z Oprogramowania i przez dwa (2) lata po jego zakończeniu, użytkownik musi prowadzić dokładną dokumentację korzystania z Oprogramowania w celu wykazania zgodności z niniejszymi Warunkami użytkowania. Firma Keeper Security ma prawo do przeprowadzenia audytu użytkowania Oprogramowania przez użytkownika w celu potwierdzenia zgodności. Audyt jest przeprowadzany przez firmę Keeper Security z odpowiednim wyprzedzeniem i nie będzie w sposób nieuzasadniony zakłócać działalności biznesowej użytkownika. W każdym okresie dwunastu (12) miesięcy może mieć miejsce nie więcej niż jeden (1) audyt i tylko w normalnych godzinach pracy. Użytkownik będzie w uzasadniony sposób współpracował z firmą Keeper Security i dowolnym audytorem zewnętrznym oraz, bez uszczerbku dla innych praw firmy Keeper Security, zajmie się wszelkimi niezgodnościami wskazanymi przez audyt.

Brak pośredników

Korzystanie z oprogramowania Keeper nie tworzy żadnego rodzaju przedstawicielstwa, partnerstwa, spółki joint venture ani stosunku pracy. Użytkownik nie jest w żaden sposób uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek zobowiązań względem firmy Keeper Security.

Właściwe prawo, właściwość miejscowa sądów i jurysdykcja

Niniejsza umowa podlega przepisom prawa stanu Illinois w Stanach Zjednoczonych. Dla wszelkich spraw sądowych związanych z niniejszą Umową jurysdykcją właściwą jest jurysdykcja sądów stanowych lub federalnych zlokalizowanych w Chicago, w stanie Illinois, w Hrabstwie Cook.

Dodatkowe informacje

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z oprogramowania Keeper lub odnośnie tego Regulaminu, skontaktuj się z nami drogą e-mailową info@keepersecurity.com lub pocztą tradycyjną na adres: CRM Management, Keeper Security, Inc., 333 N Green St, Suite 811, Chicago, IL 60607.

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas