Czy wiesz, gdzie są Twoje klucze SSH?

Poproś o wersję demo

Bezpieczne oprogramowanie do zarządzania kluczami SSH oparte na architekturze zero-knowledge

Klucze SSH i inne poświadczenia połączeń są istotnymi zasobami programistów, ale jeśli dostaną się w niepowołane ręce, może to mieć katastrofalne skutki dla organizacji. Ujawnienie poświadczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej, systemów przesyłania wiadomości lub lokalnych magazynów kluczy wiąże się z ryzykiem.

Keeper zapewnia ochronę wszystkich Twoich kluczy SSH, certyfikatów cyfrowych i innych poufnych tokenów połączeń. Keeper korzysta z architektury „zero-trust” i „zero-knowledge”, co oznacza, że Twoje wpisy tajne, hasła i pliki są dostępne tylko dla autoryzowanych osób.

Bezpieczne oprogramowanie do zarządzania kluczami SSH oparte na architekturze zero-knowledge

Łatwe wdrażanie bez wymaganego dodatkowego sprzętu

Jeśli system zarządzania wpisami tajnymi jest trudny do wdrożenia i słabo integruje się z istniejącymi rozwiązaniami technicznymi, jest martwy. Nawet najbezpieczniejszy system na świecie jest bezużyteczny, jeśli nie jest łatwy do wdrożenia i prosty w obsłudze.

Korzystając z platformy Keeper Secrets Manager, zespoły mogą tworzyć dynamiczny, programowy dostęp do tajnych poświadczeń w swoich obecnych systemach kompilacji bez konieczności zakupu nowego sprzętu lub oprogramowania agenta. Keeper działa natywnie w chmurze, a Keeper Secrets Manager ma wbudowane integracje> z popularnymi narzędziami branżowymi, dzięki czemu można łatwo połączyć platformę Keeper Secrets Manager z istniejącymi stosami technologicznymi, a dodatkowy sprzęt lub urządzenia nie są wymagane. Keeper Secrets Manager jest oparty na architekturze Keeper „zero-knowledge”, „zero-trust”, która zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Łatwe wdrażanie bez wymaganego dodatkowego sprzętu

Bezpieczne udostępnianie kluczy SSH dla zespołu

W przypadku poufnych poświadczeń trudno jest znaleźć właściwą równowagę między udostępnianiem a bezpieczeństwem. Klucze SSH muszą być łatwo dostępne dla osób, które ich potrzebują, ale muszą też być przechowywane z dala od nieupoważnionych użytkowników.

Na szczęście Keeper ułatwia to zadanie dzięki rozbudowanym funkcjom udostępniania i możliwościom audytu. Keeper zapewnia pełną kontrolę administracyjną nad kluczami SSH i innymi poświadczeniami, pozwalając jednocześnie na udostępnianie wpisów tajnych osobom i zespołom. Uzyskasz precyzyjną kontrolę nad możliwościami przeglądania, edytowania i udostępniania poświadczeń przez poszczególne osoby i zespoły.

Narzędzia do audytu i raportowania Keeper umożliwiają również sprawdzenie działań podjętych dla każdego rekordu zawierającego poufne poświadczenia. Za każdym razem, gdy wpis tajny jest udostępniany, używany, współdzielony lub edytowany, rejestrowane jest zdarzenie, a administratorzy mogą je raportować i kontrolować.

Bezpieczne udostępnianie kluczy SSH dla zespołu

Zrozumienie użycia kluczy SSH w celu osiągnięcia zgodności

Bezpieczne korzystanie z kluczy SSH i innych poświadczeń stanowi wyzwanie. Przekazywanie kluczy przez sieć lub pomiędzy użytkownikami wiąże się z ryzykiem. Użytkownicy tych poświadczeń muszą dbać o organizowanie i zabezpieczanie wielu wpisów tajnych.

Narzędzia Keeper do audytu i raportowania zapewniają administratorom szczegółowy wgląd w użytkowanie, udostępnianie i modyfikowanie kluczy i poświadczeń. Administratorzy mogą ustawiać alerty i otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy poświadczenia są używane, edytowane lub udostępniane. Mogą również tworzyć szczegółowe raporty zgodności i audytu oraz utrzymywać zgodność z przepisami przez cały cykl życia kluczy SSH i poświadczeń w organizacji.

Zrozumienie użycia kluczy SSH w celu osiągnięcia zgodności

Dostęp programowy dla inżynierów i zespołów DevOps

Zakodowane na sztywno poświadczenia, rozproszone wpisy tajne i nieuregulowany dostęp do kluczy stwarzają ryzyko dla organizacji i spowalniają rozwój.

SDK i integracje platformy Keeper Secrets Manager umożliwiają bezpieczne korzystanie z kluczy SSH, certyfikatów cyfrowych i innych tajnych poświadczeń bezpośrednio w kodzie lub w najpopularniejszych narzędziach DevOps. Keeper Secrets Manager dynamicznie pobiera poświadczenia z sejfu Keeper przy użyciu szyfrowania krzywymi eliptycznymi i AES-256.

Keeper Secrets Manager integruje się bezpośrednio z istniejącymi procesami kompilacji dzięki wbudowanym wtyczkom dla najpopularniejszych platform. Programiści mogą również korzystać z SDK menedżera wpisów tajnych, aby uzyskać dostęp do wpisów tajnych bezpośrednio z poziomu kodu.

Dostęp programowy dla inżynierów i zespołów DevOps

Dostęp programowy dla pozostałej części organizacji

Inżynierowie nie są jedynym zespołem, który może skorzystać z połączeń SSH. Użytkownicy nietechniczni często mają problemy z efektywnym i bezpiecznym użyciem kluczy SSH. Keeper umożliwia korzystanie z bezpieczeństwa i szybkości połączeń SSH przy zachowaniu prostoty w pełni funkcjonalnego menedżera połączeń.

Keeper Connection Manager zapewnia łatwy w użyciu interfejs umożliwiający dostęp do połączeń bezpośrednio z okna przeglądarki. Połączenia są łatwe do skonfigurowania, a nawet mogą być pobierane bezpośrednio z sejfu Keeper dzięki integracji z menedżerem wpisów tajnych. Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do komputerów poprzez SSH i inne protokoły bez konieczności uzyskiwania dostępu do określonych poświadczeń, co ułatwia pracę użytkownikom nietechnicznym i zapewnia bezpieczeństwo organizacji.

Dostęp programowy dla pozostałej części organizacji

Dostęp SSH dla innych stron

Połączenia SSH to potężne narzędzia, które w nieodpowiednich rękach mogą być ryzykowne. Niekiedy organizacje muszą zapewnić ograniczony, określony czasowo dostęp dostawcom, wykonawcom lub pracownikom.

Keeper Connection Manager umożliwia administratorom IT przydzielanie odpowiednich poziomów dostępu właściwym osobom. Dostęp można ograniczyć lub odebrać każdemu użytkownikowi oddzielnie. Ponieważ szczegóły połączeń nie są widoczne dla użytkowników, były użytkownik nie może już uzyskać dostępu do komputerów poprzez skopiowanie poświadczeń połączenia. Ograniczone czasowo, współdzielone sesje połączeń umożliwiają użytkownikom udostępnianie połączenia do krótkotrwałego użytku.

Keeper Connection Manager umożliwia także nagrywanie i odtwarzanie sesji. Pozwala to monitorować i kontrolować działania podejmowane przez użytkowników podczas łączenia się z komputerami. Nagrania sesji połączeń SSH mogą być wizualne lub tylko tekstowe, co ułatwia wyszukiwanie określonych poleceń.

Dostęp SSH dla innych stron

Zarządzanie całym cyklem życia kluczy SSH

Cykl życia klucza SSH może prowadzić do ogromnego bałaganu. Organizowanie aktywnych kluczy, rotacja kluczy i dezaktywacja starych kluczy to czasochłonne zadania. W dzisiejszych, szybko rozwijających się organizacjach, łatwo jest przeoczyć jeden krok, co prowadzi do obniżenia poziomu bezpieczeństwa.

Keeper może pomóc w zarządzaniu pełnym cyklem życia kluczy SSH i innych poświadczeń. Użyj narzędzi programistycznych Keeper, aby zautomatyzować niezbędne kroki. Keeper Secrets Manager może umieszczać nowe klucze SSH bezpośrednio w sejfie Keeper w celu wykorzystania przez poszczególnych użytkowników lub zespoły. Interfejs Keeper Commander CLI można skonfigurować w celu rotowania kluczy SSH w sejfie. Po zaktualizowaniu klucza w sejfie jest on automatycznie pobierany przez menedżer kluczy tajnych, menedżer połączeń i inne systemy Keeper. Gdy nadejdzie czas wycofania poświadczenia, usunięcie go z sejfu sprawi, że poświadczenie nie będzie dostępne w innych systemach.

Oprócz usuwania kluczy, Keeper zapewnia szczegółową kontrolę nad dostępem do poświadczeń. Klucze SSH i wpisy tajne można usuwać z określonych aplikacji menedżera wpisów tajnych lub narzędzia Keeper Connection Manager. Zaawansowane możliwości udostępniania i przesyłania danych z sejfu gwarantują, że nawet jeśli właściciel wpisu tajnego opuści firmę, nie utracisz dostępu do ważnych poświadczeń.

Zarządzanie całym cyklem życia kluczy SSH

Uzyskaj łatwy dostęp do zdalnej infrastruktury bez ujawniania poświadczeń SSH lub konieczności użycia sieci VPN.

Najczęściej zadawane pytania dot. zarządzanie kluczami SSH

Czym jest zarządzanie kluczami SSH?

Zarządzanie kluczami odnosi się do procesów, polityk i narzędzi wykorzystywanych do zarządzania całym cyklem życia klucza SSH od jego stworzenia do usunięcie, zabezpieczania go i automatyzacji. Obejmuje wdrażanie kluczy w puntach końcowych, uruchamianie sesji zdalnych, rotację kluczy, zarządzanie mapowaniem kluczy i użytkowników oraz okresowe usuwanie nieaktualnych lub nieużywanych kluczy.

Czym jest narzędzie do zarządzania kluczami SSH?

Narzędzia do zarządzania kluczami SSH pomagają administratorom IT zautomatyzować proces zarządzania kluczami i zyskać podgląd na klucze SSH używane w całym środowisku danych organizacji. Narzędzia do zarządzania kluczami SSH zapewniają takie funkcje jak: odnajdywanie i konsolidacja istniejących kluczy, mapowanie relacji zaufania, szczegółowa kontrola dostępów, monitorowanie użytkowników i raporty kontrolne, automatyzacja tworzenia, wdrażania, rotacji i usuwania kluczy SSH.

Czym jest rotacja kluczy SSH?

Rotacja kluczy SSH to proces okresowego usuwania powiązań między użytkownikami i kluczami SSH i wprowadzenia nowych par kluczy, aby zapobiegania naruszeniom kluczy SSH i wykorzystania uprzywilejowanych dostępów. Należy przeprowadzać rotację zarówno kluczy tożsamości i kluczy autoryzowanych.

Jaki jest najlepszy sposób na wprowadzenie zarządzania DevOps kluczami SSH?

Najlepszym sposobem wprowadzenia zarządzania DevOps kluczami SSH jest skorzystanie z bezpiecznego narzędzia do zarządzania kluczami SSH, np. Keeper Secrets Manager. Keeper Secrets Manager przechowuje i zabezpiecza wszystkie Twoje klucze SSH i inne poufne dane infrastruktury IT, tworząc dynamiczny dostęp programistyczny do tych danych w istniejących wbudowanych systemach bez konieczności korzystania z dodatkowego sprzętu lub oprogramowania agenta.

Jak bezpieczn jest standard SSH?

SSH to bardzo bezpieczny sposób ochrony dostępu uprzywilejowanego do najważniejszych systemów. Jednak, tak jak w przypadku każdej innej technologii zabezpieczającej, odpowiednia konfiguracja i stałe zarządzanie są niezbędne.Jeśli klucze SSH nie będą odpowiednio zarządzane, może dojść na przykład do ich naruszenia.

Zaufanie milionów użytkowników i tysięcy firm

Chcesz wypróbować Keeper?

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas