Keeper Secrets Manager

ZarząDzaj Swoją Infrastrukturą W Chmurze I Zabezpieczaj Ją, KorzystająC Z RozwiąZań Typu Zero-Trust I Zero-Knowledge

Dlaczego tysiące przedsiębiorstw korzysta z Keeper

Nowoczesne zarządzanie poufnymi danymi na dużą skalę typu zero-knowledge

Najprostsze wdrażanie

Najprostsze wdrażanie

Najprostsze zarządzanie

Najprostsze zarządzanie

Najbezpieczniejszy

Najbezpieczniejszy

Konkurencyjne ceny

Konkurencyjne ceny

Poufne poświadczenia to jedne z najcenniejszych celów cyber-przestępców

Keeper Secrets Manager jest platformą w pełni zarządzaną w chmurze z architekturą typu „zero-knowledge” do zabezpieczania takich poufnych danych, jak klucze API, bazy haseł, klucze dostępu, certyfikaty.

Obejrzyj pełną wersję demo

Zarządzaj prawami dostępu i uprawnieniami, korzystając z kontroli dostępów opartej na rolach
Zintegruj poufne dane z infrastrukturą, kontenerami i wbudowanymi systemami
Scal swoje poufne dane na jednej przejrzystej platformie

Funkcje Keeper Secrets Manager

Zabezpiecz swoje środowisko i wyeliminuj niezabezpieczone poświadczenia poprzez usunięcie zakodowanych na stałe poświadczeń z kodu źródłowego, plików konfiguracyjnych i systemów CI/CD.

 • Przechowuj wszystkie poświadczenia bezpiecznie w sejfie Keeper
 • Zarządzaj prawami dostępu i uprawnieniami, korzystając z kontroli dostępów opartej na rolach
 • Zintegruj poufne dane z infrastrukturą, kontenerami i wbudowanymi systemami
 • Scal swoje poufne dane na jednej przejrzystej platformie
 • Automatyczna rotacja poświadczeń dla kont usług i administratorów, tożsamości użytkowników, kont API opartych na REST, kont użytkowników i maszyn w całej Twojej infrastrukturze i w środowiskach wielochmurowych.
 • Zwiększ możliwości swojego menedżer haseł dla przedsiębiorstw (EPM) firmy Keeper, aby mogła obsługiwać różne przedsiębiorstwa
 • Członkowie zespołu mogą zarządzać nieograniczoną liczbą poufnych danych, aplikacji i środowisk

Bezpieczna i prosta w użyciu rotacja haseł

Keeper umożliwia organizacjom zautomatyzowanie zmiany haseł do kont uprzywilejowanych, w tym kluczy SSH, haseł do baz danych, kont użytkowników Active Directory (AD), kont AWS IAM, kont Entra ID/Azure IAM i kont użytkowników systemów Windows/Mac/Linux.

 • Automatyczna rotacja poświadczeń zgodnie z harmonogramem lub na żądanie
 • Bezpieczne udostępnianie wpisów i konfiguracji IT między użytkownikami IT
 • Rotacja poświadczeń zarówno lokalnie, jak i w chmurze
 • Otrzymywanie powiadomień o incydentach, takich jak nieoczekiwana rotacja poświadczeń
 • Realizacja operacji po rotacji, takich jak ponowne uruchamianie usług lub kontenerów.
 • VPN nie jest wymagany do rotacji poświadczeń w zdalnych lokalizacjach
 • Dostęp do historii zmian i dziennika audytu przez moduł: Zaawansowane raportowanie i ostrzeżenia
 • Rotacja poświadczeń dla wszystkich użytkowników, nie tylko dla zespołów IT
2-MINUTOWE NAGRANIE

Rotacja haseł KeeperPAM

2-MINUTOWE NAGRANIE

Bezproblemowa integracja z Twoim stosem technologicznym

Integracja z naszymi popularnymi systemami CI/CD, SDK dla wszystkich głównych języków programowania i wsparcie wszelkiego rodzaju urządzeń, aby umożliwić ochronę oprogramowania.

Bezproblemowa integracja z Twoim stosem technologicznym

Dlaczego warto wybrać Keeper a nie inne rozwiązania w zakresie zarządzania poufnymi danymi?

 • Oparty na chmurze, możliwość pełnego zarządzania, prosta obsługa przez IT

  Keeper to przyjazny dla użytkownika, oparty na chmurze menedżer wpisów tajnych. Nie jest wymagane żadne hostowane oprogramowanie, skomplikowane wymogi komunikacji równorzędnej z VPC, ani nowa infrastruktura w celu umożliwienia konfiguracji i zarządzania. Keeper NIE ma dostępu do Twojego środowiska, sprzętu ani instancji.

 • Zabezpieczenia zero-trust i zero-knowledge

  Keeper zapewnia najlepszy model szyfrowania typu zero-knowledge, stworzony w celu zapewnienia, że tylko TY będziesz mieć dostęp do swojego sejfu. Poufne dane mogą zostać odszyfrowane tylko na określonym urządzeniu zarządzanym przez Ciebie. Dowiedz się więcej o modelu szyfrowania Keeper.

 • Ochrona infrastruktury IT – nawet najbardziej złożonej

  Miliony użytkowników i tysiące przedsiębiorstw zaufało Keeper, który jest dostępny na każdym urządzeniu z dowolnego miejsca.

Keeper Secrets Manager vs. Tradycyjne rozwiązania w zakresie zarządzania poufnymi danymi

Funkcja

Keeper Secrets Manager

Tradycyjne rozwiązania w zakresie zarządzania poufnymi danymi Inne

100% w chmurze
Keeper to usługa w pełni zarządzana.
Wymaga serwerów hostingowych klienta lub w chmurze.
Zawsze włączony
Wewnętrzna baza danych sejfu Keeper jest usługą zarządzaną przez API, które jest zawsze aktywne.
Niektóre rozwiązania wymagają dodatkowych kroków, aby odblokować sejf przed użyciem.
Wbudowana wysoka niezawodność
Usługa wewnętrznej bazy danych Keeper posiada wysoką niezawodność automatycznie i nie jest wymagana konfiguracja przez klienta.
Wysoka niezawodność wymaga kilku serwerów sejfu, klastrowania, aparatu magazynu i konfiguracji.
Brak konserwacji
Keeper to usługa w pełni zarządzana z nieograniczoną możliwością skalowania.
Infrastruktura hostingowa wymaga więcej serwerów w przypadku użytkowania na większą skalę i licencje mogą wstrzymać użycie po przekroczeniu limitów.
Możliwość pracy off-line
SDK i urządzenia klienta obsługują buforowanie szyfrowanego tekstu sejfu.
Żądania są zazwyczaj przesyłane przez serwery lokalne.
Wbudowany SSL
W celu uniknięcia MITM wszystkie żądania przesyłane do sejfu Keeper są szyfrowane przy użyciu TLS i dodatkowego poziomu szyfrowania składającego się z 256-bitowego AES.
Certyfikaty SSL trzeba wdrażać samodzielnie i wymagają skomplikowanej procedury instalacyjnej.
Model szyfrowania „zero-knowledge”
Urządzenia klienta odszyfrowują poufne dane sejfu lokalnie po ich pobraniu. Keeper nie ma możliwości odszyfrowana danych przechowywanych w sejfie.
Wiele rozwiązań stosuje API REST, które jest napisane w zwykłym tekście lub odszyfrowuje dane na serwerze.
Model dostępu do poufnych danych w sejfie typu „zero-trust”
Urządzenie ma w swoim zakresie określone poufne dane i najmniejsze możliwe uprawnienia.
Wiele rozwiązań posiada tzw. opcję „break glass”, zapewniającą dostęp do konta w szczególnych sytuacjach z pominięciem ustanowionych modeli zaufania.
Oparte na chmurze raporty, powiadomienia i integracja SIEM
Oparty na chmurze silnik raportowania i audytu jest wbudowany we wszystkie platformy, konsolę administratora i sejf klienta.
Telemetria jest zazwyczaj przesyłana do SIEM, gdzie proces powiadomień i wykrywania trzeba tworzyć ręcznie.
Powiadomienia aplikacji Slack i Microsoft Teams
Możliwość połączenia zdarzeń z Microsoft Teams, Slack lub innym zewnętrznym systemem powiadomień.
Ta funkcja jest niedostępna.
Wtyczki przeglądarki
Wtyczki przeglądarki internetowej są dostępne dla wszystkich popularnych przeglądarek, np. Chrome, Safari, Firefox, Edge
Proste w użyciu rozszerzenia przeglądarki są rzadko dostępne i mają ograniczone funkcje.
Sejf internetowy użytkownika końcowego
Przyjazny użytkownikowi sejf internetowy jest dostępny z każdej lokalizacji.
Sejfy są zazwyczaj przypisywane tylko uprzywilejowanym użytkownikom, przez co konieczne jest udostępnianie plików i komunikacja między zespołami przy użyciu mniej bezpiecznych kanałów.
Natywna aplikacja klasyczna
Przyjazna użytkownikowi aplikacja klasyczna dostępna na komputery z systemem Mac, Windows i Linux.
Aplikacje na komputery stacjonarne są zazwyczaj niedostępne
Aplikacja iOS
Przyjazna użytkownikom natywna aplikacja iOS jest dostępna dla wszystkich użytkowników.
Brak aplikacji mobilnej umożliwiającej dostęp do poufnych danych w sejfie.
Aplikacja Android
Przyjazna użytkownikom aplikacja natywna na system Android jest dostępna dla wszystkich użytkowników.
Brak aplikacji mobilnej umożliwiającej dostęp do poufnych danych w sejfie.
Automatyczne uzupełnianie w aplikacjach na urządzenia mobilne
Keeper automatycznie uzupełnia dane we wszystkich aplikacjach mobilnych i natywnych.
Automatyczne uzupełnianie danych w aplikacjach mobilnych i na stronach internetowych nie jest dostępne.
Konsola administratora oparta na chmurze
Konsola administratora oparta na chmurze z funkcją wdrażania użytkowników i urządzeń oraz raportowania.
IU administratora zazwyczaj wymaga bezpośredniego dostępu do lokalnych elementów.
Automatyczne uzupełnianie na stronach internetowych
Keeper może uzupełniać automatycznie poświadczenia na dowolnej stronie.
Brak możliwości automatycznego uzupełniania danych na stronach internetowych.
Automatyczne uzupełnianie natywnych aplikacji

KeeperFill® dla aplikacji zapewnia automatyczne uzupełnianie danych w aplikacjach natywnych na urządzeniach Mac i PC.

Brak możliwości automatycznego uzupełniania danych w natywnych aplikacjach użytkowników końcowych.
Wersja MSP dla wielu użytkowników
Wersja Keeper MSP dla wielu użytkowników i konfiguracja odsprzedażowa
Rozwiązania dla wielu użytkowników są ograniczone w porównaniu z Keeper.
Monitorowanie dark web
BreachWatch jest wbudowany w sejf menedżera poufnych danych, aby zapewniać monitorowanie dark web.
Brak możliwości monitorowania dark web w poszukiwaniu naruszonych poufnych danych.
Osobiste sejfy dla członków rodziny
Keeper zapewnia darmową licencję konsumencką planu rodzinnego dla wszystkich klientów biznesowych.
Nie oferują sejfów dla klientów lub użytkowników końcowych.

Podstawowy cennik KSM w warstwie 1 obejmuje 50 000 wywołań API miesięcznie i jest rozliczany rocznie. Dostępne są wyższe poziomy z dodatkowymi wywołaniami API.

Główne funkcje

 • Poufne dane w sejfie są przekazywane do urządzeń przez intuicyjny interfejs użytkownika i interfejs wiersza polecenia
 • Każdy autoryzowany użytkownik otrzymuje prywatny szyfrowany sejf do przechowywania haseł, poświadczeń, plików i udostępnianych poufnych danych oraz do ich zarządzania
 • Pakiety SDK są dostarczane w popularnych jeżykach programowania i umożliwiają dostęp i aktualizację poufnych danych w zaledwie kilku linijkach kodu
 • Wtyczki i integracje są dostarczane na popularnej platformie CI/CD i we wbudowanych narzędziach
 • Scentralizowana konsola administratora ułatwia opartą na rolach kontrolę dostępów, wdrażanie, raportowanie, audyt i zarządzanie użytkownikami
 • Szczegółowe raportowanie zdarzeń i funkcje powiadomień z integracją z SIEM

Najczęściej zadawane pytania dotyczące menedżera wpisów tajnych

Czym są „wpisy tajne jako usługa”?

Wpisy tajne jako usługa, znane również jako zarządzanie wpisami tajnymi, jest platformą oprogramowania, która zarządza wpisami tajnymi oddzielnie od aplikacji, do których zapewniają dostęp. Zamiast kodowania wpisów tajnych lub zapisywania ich w plikach konfiguracyjnych, są one przechowywane na platformie zarządzania wpisami tajnymi i z niej pobierane.

Czym są narzędzia do zarządzania wpisami tajnymi?

Narzędzia do zarządzania wpisami tajnymi to platformy oprogramowania, które umożliwiają firmom przechowywanie, przesyłanie i administrowanie cyfrowymi poświadczeniami uwierzytelniania, takimi jak hasła, klucze SSH, klucze API, certyfikaty TLS/SSL, tokeny, klucze szyfrowania, uprzywilejowane poświadczenia i inne wpisy tajne.

Narzędzia do zarządzania wpisami tajnymi zapewniają scentralizowaną widoczność, nadzór i zarządzanie danymi uwierzytelniającymi, kluczami i wpisami tajnymi w całym środowisku danych organizacji, zmniejszając ryzyko niewłaściwego wykorzystania lub narażenia tych wpisów.

Czy zarządzanie wpisami tajnymi DevOps jest ważne?

Zarządzanie wpisami tajnymi jest niezwykle ważne w środowiskach DevOps, gdzie popularne narzędzia potoków CI/CD, takie jak Jenkins, Ansible, Github Actions i Azure DevOps, używają wpisów tajnych, aby uzyskać dostęp do baz danych, serwerów SSH, usług HTTPS i innych wrażliwych systemów. Wpisy tajne są przechowywane w pliku konfiguracyjnym systemu wdrożeniowego lub w jednym z kilkunastu różnych sejfów, z których wszystkie zapewniają znacząco różne możliwości w zależności od produktu. W scenariuszu, w którym administratorzy nie przechowują poświadczeń w plikach konfiguracyjnych lub systemach, są one prawdopodobnie przechowywane w ich środowiskach DevOps, a administratorzy mogą mieć możliwości audytu lub alarmowania o użyciu tych wpisów tajnych bądź nie mieć takich możliwości.

Wygodne rozwiązanie ciesząca się zaufaniem milionów użytkowników

Chroń swoją architekturę IT przed cyber-przestępcami już dziś.

close
Keeper Secrets Manager

Tradycyjne rozwiązania w zakresie zarządzania poufnymi danymi

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas