Czym jest Bezpieczeństwo jako usługa?

Bezpieczeństwo jako usługa to model biznesowy, w którym firma zajmująca się bezpieczeństwem zapewnia organizacjom oparty na chmurze dostęp na zasadzie subskrypcji do rozwiązań i usług z zakresu cyberbezpieczeństwa, takich jak systemy zarządzania tożsamością i dostępem (IAM), zapory i sieci Virtual Private Network (VPN).

Jak działa bezpieczeństwo jako usługa

Dostawcy bezpieczeństwa jako usługi (SECaaS) wykorzystują model przetwarzania w chmurze, aby zapewnić organizacjom dostęp przez Internet do rozwiązań i usług z zakresu bezpieczeństwa. Rozwiązania SECaaS są hostowane przez usługodawcę zewnętrznego, a klient uzyskuje do nich dostęp za pośrednictwem bezpiecznego interfejsu internetowego, aplikacji mobilnej lub obu tych metod.

Jeśli przypomina to model oprogramowania jako usługi (SaaS), to rzeczywiście tak jest. SECaaS to po prostu model SaaS zastosowany do usług bezpieczeństwa informacji. Z tego powodu rozwiązania SECaaS można traktować jako szczególny rodzaj produktu SaaS.

Chociaż szczegóły dotyczące implementacji i wdrożenia różnią się w zależności od oferowanego produktu SECaaS, proces ten obejmuje zazwyczaj następujące kroki:

 1. Ocena: Dostawca SECaaS przeprowadza ocenę potrzeb biznesowych klienta, środowiska danych i zagrożeń bezpieczeństwa, aby określić jego specyficzne wymagania i dopasować do nich odpowiedni pakiet.

 2. Konfiguracja i instalacja: Na podstawie wyników oceny usługodawca konfiguruje usługę SECaaS w celu zaspokojenia potrzeb klienta, instaluje usługę na platformie w chmurze i zapewnia klientowi dostęp do platformy. Jeśli rozwiązanie zabezpieczające zostało zaprojektowane do działania natychmiast po zainstalowaniu, tak jak w przypadku oprogramowania antywirusowego i platform do zabezpieczenia haseł, klient może samodzielnie skonfigurować i zainstalować oprogramowanie.

 3. Monitorowanie: W stosownych przypadkach dostawca SECaaS monitoruje rozwiązanie zabezpieczające w celu reagowania na wszelkie zagrożenia lub incydenty bezpieczeństwa. Monitorowanie przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, jest częstą opcją, gdy oferowany produkt jest rozwiązaniem do zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM).

 4. Raportowanie: Firma SECaaS dostarcza klientowi regularne raporty na temat jego stanu bezpieczeństwa, w tym wszelkich incydentów lub alarmów w okresie raportowania, oraz przedstawia zalecenia dotyczące poprawy.

 5. Ciągła obsługa: Podobnie jak w przypadku innych produktów SaaS, dostawca SECaaS zajmuje się wszystkimi poprawkami, aktualizacjami i innymi działaniami związanymi z utrzymaniem rozwiązania bezpieczeństwa.

Jakie są zalety rozwiązania bezpieczeństwa jako usługi?

Rozwiązania bezpieczeństwa jako usługi pozwalają organizacjom wykorzystać wszystkie zalety chmury, takie jak:

Dostęp do najnowocześniejszych technologii i wiedzy: Rozwiązania SECaaS umożliwiają organizacjom wykorzystanie najnowszych technologii bezpieczeństwa, zaprojektowanych i utrzymywanych przez specjalistów ds. bezpieczeństwa, posiadających umiejętności, doświadczenie i zasoby, których większość firm nie posiada we własnym zakresie. Poprawia to bezpieczeństwo oraz pomaga zapobiegać naruszeniom danych, atakom ransomware i innym cyberatakom.

Oszczędność kosztów: Podobnie jak inne rozwiązania SaaS, produkty SECaaS zazwyczaj nie wymagają od organizacji znacznych inwestycji kapitałowych w sprzęt. Nie muszą również opłacać personelu wewnętrznego, który zajmowałby się poprawkami, rozwojem funkcji i utrzymaniem produktu SECaaS, co zmniejsza koszty administracyjne. Ponadto produkty SECaaS są sprzedawane na zasadzie subskrypcji według określonych wskaźników, takich jak liczba użytkowników, przepustowość i/lub różne funkcje, więc organizacje płacą tylko za to, czego potrzebują.

Skalowalność i elastyczność: Ponieważ rozwiązania SECaaS działają w chmurze, są wysoce skalowalne i elastyczne. Subskrypcje można dostosować do zmian w wielkości organizacji, środowiska danych lub innych potrzeb. Dzięki temu produkty SECaaS są idealne dla organizacji o dowolnej wielkości.

Oszczędność czasu: Dzięki outsourcingowi swoich potrzeb w zakresie bezpieczeństwa do dostawcy SECaaS organizacje mogą oszczędzać czas i skupić się na swoich podstawowych kompetencjach. Zamiast zarządzać infrastrukturą bezpieczeństwa, wewnętrzny personel IT może pracować nad wewnętrznymi projektami, które rozwijają działalność.

Zgodność z przepisami: Usługi SECaaS mogą pomóc organizacjom w spełnieniu wymagań dotyczących zgodności z przepisami i wymogami branżowymi.

Jakie są różne typy rozwiązań bezpieczeństwa jako usługi?

Wiele różnych rodzajów usług bezpieczeństwa jest dostępnych jako rozwiązania SECaaS, jak na przykład:

 • Platformy zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM). Rozwiązania SIEM typu SECaaS oferują zdalny dostęp do usług SIEM, które są wykorzystywane do zbierania i analizowania danych związanych z bezpieczeństwem generowanych przez aplikacje i sprzęt sieciowy. Rozwiązania SIEM są często sprzedawane z usługami monitorowania i reagowania przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

 • Zapory. Rozwiązanie SECaaS tego typu zapewnia organizacjom zdalny dostęp do usług zapory, które służą do kontroli dostępu do sieci i blokowania złośliwego ruchu.

 • Systemy wykrywania włamań i zapobiegania włamianiom (IPS/IDS). Systemy IPS/IDS służą do wykrywania naruszeń zasad i złośliwej aktywności sieciowej oraz zapobiegania takim zdarzeniom.

 • Sieci Virtual Private Network (VPN). Organizacje wykorzystują sieci VPN do zapewnienia bezpiecznych połączeń między użytkownikami zdalnymi i ich urządzeniami a siecią organizacji.

 • Oprogramowanie antywirusowe i chroniące przed złośliwym oprogramowaniem Jako jedne z najbardziej rozpowszechnionych produktów SECaaS, oprogramowanie antywirusowe i chroniące przed złośliwym oprogramowaniem wykrywa i usuwa złośliwe oprogramowanie ze stacji roboczych i sieci.

 • Zarządzanie tożsamością i dostępem do danych w przedsiębiorstwie. Organizacje wykorzystują produkty IAM SECaaS, które czasami nazywane są IAMaaS, do kontroli dostępu do swoich sieci i danych oraz do zarządzania tym dostępem. Menedżery haseł i rozwiązania SSO to typowe przykłady produktów IAMaaS.

 • Zapobieganie utracie danych. Czasami nazywany DLPaaS, ten typ produktu SECaaS zapewnia organizacjom dostęp do usług zapobiegania utracie danych, które są wykorzystywane do ochrony wrażliwych danych przed celowym lub niezamierzonym wyciekiem albo utratą.

Rozwiązania oprogramowania jako usługi oferują elastyczny, skalowalny i opłacalny sposób zwiększenia bezpieczeństwa organizacji. Zamiast inwestować w drogi sprzęt lub zatrudniać wyspecjalizowanych informatyków i pracowników działu bezpieczeństwa do tworzenia i utrzymywania własnego oprogramowania zabezpieczającego, organizacje mogą subskrybować potrzebne im usługi zabezpieczające na zasadzie płatności za użycie, co sprawia, że światowej klasy zabezpieczenia są łatwo dostępne dla organizacji o dowolnej wielkości.

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas