Czym jest zarządzanie wpisami tajnymi?

Zarządzanie wpisami tajnymi to proces organizowania i zabezpieczania wpisów tajnych infrastruktury IT oraz zarządzania nimi. Menedżer wpisów tajnych to bezpieczny system przechowywania i pojedyncze źródło prawdy dla uprzywilejowanych danych uwierzytelniających, kluczy API i innych wysoce wrażliwych informacji używanych w infrastrukturze IT.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu wpisami tajnymi i o tym, co możesz zrobić, aby chronić środowisko danych swojej firmy.

Co to jest wpis tajny?

W środowisku danych IT, wpisy tajne to uprzywilejowane dane uwierzytelniające, używane nie przez ludzi, ale najczęściej przez systemy i aplikacje do uwierzytelniania lub jako dane wejściowe do algorytmu kryptograficznego. Wpisy tajne odblokowują aplikacje, usługi i zasoby IT zawierające wysoce wrażliwe informacje i uprzywilejowane systemy.

Do popularnych rodzajów wpisów tajnych należą:

  • Poświadczenia logowania użytkowników niebędących ludźmi
  • Ciągi połączenia z bazami danych
  • Klucze kryptograficzne
  • Poświadczenia dostępu do usług chmurowych
  • Klucze interfejsów programistycznych aplikacji (API)
  • Tokeny dostępu
  • Klucze SSH (Secure Shell)

Dlaczego zarządzanie wpisami tajnymi jest ważne?

Zarządzanie wpisami tajnymi to najlepsza praktyka w zakresie cyberbezpieczeństwa, której celem jest konsekwentne egzekwowanie zasad bezpieczeństwa dotyczących poświadczeń uwierzytelniających użytkowników niebędących ludźmi, zapewniając, że tylko uwierzytelnione i upoważnione podmioty mogą uzyskać dostęp do zasobów.

W miarę rozwoju organizacji zespoły IT i DevOps napotykają problem zwany rozproszeniem wpisów tajnych, w przypadku którego wpisy tajne infrastruktury są rozproszone w wielu lokalizacjach, a różne działy, zespoły, a nawet członkowie zespołów niezależnie zarządzają kontrolowanymi przez siebie wpisami tajnymi. Tymczasem administratorom IT brakuje wglądu, możliwości audytu i otrzymywania alertów o wykorzystaniu tych wpisów tajnych.

Najlepsze praktyki w zakresie zarządzania wpisami tajnymi

Ponieważ liczba wpisów tajnych jest tak ogromna – same klucze SSH mogą liczyć się w tysiącach – niezbędne jest użycie rozwiązania do zarządzania wpisami tajnymi, takiego jak Keeper Secrets Manager. Zgodnie z badaniem 2021 Global Encryption Trends Study przeprowadzonym przez Ponemon Institute, 28% organizacji wykorzystuje rozwiązania do zarządzania wpisami tajnymi w celu ich ochrony, a 33% planuje wdrożyć wykorzystanie rozwiązania do zarządzania wpisami tajnymi w ciągu najbliższego roku.

Jednak narzędzie techniczne jest ograniczone! Połącz użycie narzędzia do zarządzania wpisami tajnymi z następującymi najlepszymi praktykami:

Ustanowienie właściwej kontroli dostępu

Po scentralizowaniu i zabezpieczeniu wpisów tajnych za pomocą rozwiązania do zarządzania nimi, kolejnym krokiem jest zapewnienie, że tylko uprawnione osoby i systemy mają do nich dostęp. Jest to osiągane poprzez kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC) w połączeniu z zarządzaniem dostępem uprzywilejowanym (PAM) i dostępem o najniższym poziomie uprawnień.

Rotacja wpisów tajnych i wykorzystanie dostępu „just-in-time”

Wiele wpisów tajnych, na przykład klucze i certyfikaty, wymaga okresowej rotacji, zwykle co 30–90 dni. Można zautomatyzować ten proces za pomocą narzędzia, takiego jak Keeper Secrets Manager.

Oprócz rotacji wpisów tajnych należy w miarę możliwości stosować dostęp typu „just-in-time”. Umożliwia to użytkownikom i aplikacjom dostęp do systemów uprzywilejowanych na zasadzie „należy wiedzieć” przez określony czas. Jest to zabezpieczenie przed naruszeniem uprzywilejowanych poświadczeń.

Rozróżnienie między wpisami tajnymi a identyfikatorami

Identyfikator to sposób, w jaki system zarządzania tożsamościami lub inny podmiot odnosi się do tożsamości cyfrowej. Nazwy użytkowników i adresy e-mail są typowymi przykładami identyfikatorów. Identyfikatory są często swobodnie udostępniane w obrębie organizacji, a nawet poza nią.

Z kolei wpisy tajne są wysoce poufne. Jeśli wpis tajny zostanie naruszony, hakerzy lub osoby atakujące mogą wykorzystać ją do uzyskania dostępu do wysoce uprzywilejowanych systemów, a organizacja może ponieść poważne lub nawet katastrofalne straty.

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas