Czym jest tożsamość jako usługa?

Tożsamość jako usługa (IDaaS) to rozwiązanie oparte na chmurze, które organizacje wykorzystują do celów zarządzania tożsamością i dostępem (IAM).

Wcześniej organizacje używały rozwiązań lokalnych dla IAM. Rozwiązania IDaaS to produkty typu Oprogramowanie jako usługa (SaaS), które pomagają organizacjom zmniejszyć ryzyko związane z IAM, oferując jednocześnie elastyczność, skalowalność i opłacalność modelu wdrożenia w chmurze.

Przykłady IDaaS

Rozwiązania IDaaS mogą pełnić funkcje od bardzo specyficznych, takich jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA), do bardzo szerokich, takich jak połączone pojedyncze logowanie (SSO) i katalog w chmurze. Oto kilka popularnych przykładów IDaaS:

 • Rozwiązania pojedynczego logowania (SSO) umożliwiają pracownikom dostęp do wszystkich aplikacji SaaS poprzez jednokrotne zalogowanie się do jednego scentralizowanego portalu, do którego dostęp odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Analogicznie, organizacje mogą zarządzać dostępem pracowników do aplikacji SaaS za pomocą centralnego pulpitu nawigacyjnego.
 • MFA wymaga od użytkowników przedstawienia co najmniej dwóch składników uwierzytelniających w celu zalogowania się do witryny lub aplikacji, takich jak hasło i kod jednorazowy. Adaptacyjne rozwiązanie MFA idzie o krok dalej, wykorzystując informacje kontekstowe (takie jak lokalizacja użytkownika, adres IP lub typ urządzenia), aby dynamicznie przyznawać dostęp w oparciu o ryzyko, jakie prezentuje użytkownik. Na przykład, użytkownicy mogą mieć zakaz dostępu do niektórych systemów, jeśli nie korzystają z połączenia internetowego organizacji.
 • Usługi katalogowe w chmurze umożliwiają organizacjom zastąpienie lub rozszerzenie lokalnych katalogów użytkowników opcją opartą na chmurze. Na przykład organizacja może korzystać z usługi Active Directory dla cyfrowych tożsamości swoich pracowników oraz z opartego na chmurze katalogu dla klientów lub partnerów.
 • Narzędzia do wdrażania użytkowników i zarządzania cyklem życia pozwalają organizacjom w łatwy sposób udostępniać nowym pracownikom aplikacje, które są im potrzebne do rozpoczęcia pracy, odbierać dostęp odchodzącym pracownikom oraz zarządzać poziomami dostępu pracowników przez cały okres zatrudnienia.

Co oferują dostawcy usług typu Tożsamość jako usługa?

Dostawcy IDaaS umożliwiają organizacjom skorzystanie z wielu zalet przetwarzania w chmurze, takich jak:

 • Obniżone koszty. Organizacje, które przechodzą z lokalnego oprogramowania do obsługi tożsamości na rozwiązanie IDaaS w chmurze, nie muszą już kupować i utrzymywać specjalistycznego, drogiego sprzętu ani płacić swoim pracownikom IT i programistom za utrzymanie systemu lokalnego.

 • Większa produktywność. Obsługa lokalnego rozwiązania tożsamości, w tym projektowanie i stosowanie poprawek bezpieczeństwa oraz dostosowywanie ich do potrzeb organizacji w czasie, jest żmudna i czasochłonna. Gdy dostawca IDaaS zajmuje się aktualizacją i utrzymaniem oprogramowania zaplecza, wewnętrzni programiści i pracownicy IT mogą skupić się na projektach, które wspierają misję i cele organizacji.

 • Łatwa skalowalność. Podobnie jak inne rozwiązania SaaS, platformy IDaaS szybko i łatwo skalują się w górę lub w dół, gdy zmieniają się potrzeby organizacji.

 • Zwiększone bezpieczeństwo Ponieważ bezpieczeństwo tożsamości jest główną kompetencją dostawcy IDaaS, platformy IDaaS są zazwyczaj lepiej utrzymywane niż lokalne rozwiązania do obsługi tożsamości, co zmniejsza ryzyko naruszenia danych ze względu na przejęcie poświadczeń.

Dlaczego warto używać rozwiązania tożsamości jako usługi?

Zarządzanie tożsamościami cyfrowymi w dzisiejszych środowiskach danych opartych na chmurze stanowi wyzwanie, a lokalnym rozwiązaniom do obsługi tożsamości brakuje funkcjonalności, których potrzebują współczesne przedsiębiorstwa cyfrowe. Oto kilka z wielu korzyści wynikających z korzystania z platformy IDaaS:

 • Uproszczenie IAM dla rozproszonych pracowników. W pełni zdalna i hybrydowa praca to nowa norma, a rozwiązania IDaaS ułatwiają zapewnienie wszystkim użytkownikom bezpiecznego dostępu do zasobów cyfrowych, których potrzebują do wykonywania swojej pracy.

 • Zarządzanie tożsamościami dla użytkowników zewnętrznych. W większości przypadków pracownicy nie są jedynymi osobami, które muszą mieć dostęp do zasobów sieci organizacji. Klienci, dostawcy i partnerzy biznesowi również muszą się łączyć, a rozwiązania IDaaS zapewniają organizacjom niezbędną elastyczność, aby stosować różne zasady IAM do różnych klas użytkowników.

 • Szybsze logowanie i rzadsza konieczność resetowania haseł. SSO umożliwia użytkownikom logowanie się do wielu aplikacji za pomocą jednego zestawu poświadczeń. Dzięki temu użytkownicy końcowi nie tylko pracują wydajniej, ale także działy pomocy technicznej IT nie są zalewane żądaniami resetowania haseł.

 • Redukcja wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa. Rozwiązania IDaaS podnoszą bezpieczeństwo haseł, minimalizują podatności i powierzchnie ataku, a także umożliwiają pracownikom działu bezpieczeństwa szybką identyfikację potencjalnych zagrożeń, takich jak nieodpowiedni dostęp i naruszenia zasad.

 • Lepsze wrażenia użytkowników. Rozwiązania IDaaS eliminują tzw. zmęczenie hasłami i pozwalają użytkownikom na łatwy dostęp do wszystkich swoich aplikacji z portalu internetowego, do którego mogą się zalogować z dowolnej przeglądarki internetowej, za pomocą dowolnego urządzenia i z dowolnej lokalizacji.

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas