Czym jest fraza hasłowa?

Fraza hasłowa to ciąg słów używany jako hasło do logowania się do konta lub aplikacji online. Ponieważ frazy hasłowe składają się z kombinacji losowych słów, są one zazwyczaj dłuższe niż tradycyjne hasła. Silne frazy hasłowe składają się z co najmniej 16 znaków, ale mogą mieć nawet 100 znaków, dzięki czemu są zarówno łatwe do zapamiętania, jak i trudne do złamania lub odgadnięcia.

Fraza hasłowa a hasło: czym się różnią?

Najważniejsze różnice między frazami hasłowymi a hasłami to sposób ich tworzenia, łatwość zapamiętywania i to, które z nich jest uważane za bezpieczniejsze.

Tworzenie

Frazy hasłowe składają się z wielu połączonych ze sobą słów. Im więcej słów składa się na frazę hasłową, tym jest ono dłuższa i tym trudniejsza do złamania dla cyberprzestępców. Z drugiej strony, hasła składają się z losowego ciągu znaków. Zaleca się, aby miały co najmniej 16 znaków i zawierały losową kombinację liter, cyfr i symboli. Chociaż zarówno frazy hasłowe, jak i hasła mogą być tworzone przez użytkowników, istnieją również darmowe generatory haseł i fraz hasłowych dostępne online.

Zapamiętywalność

Ponieważ frazy hasłowe składają się z wielu słów, są one często łatwiejsze do zapamiętania dla użytkowników niż hasła. Zapamiętanie silnych haseł jest prawie niemożliwe, ponieważ składają się one z losowych liter, cyfr i symboli, których użytkownicy nie byliby w stanie zapamiętać samodzielnie.

Bezpieczeństwo

Jeśli chodzi o to, co jest bezpieczniejsze, zarówno frazy hasłowe, jak i hasła mogą być bezpieczne. Ponieważ jednak wiele osób próbuje samodzielnie zapamiętać tradycyjne hasła, są one często słabe lub wielokrotnie wykorzystywane na wielu kontach. Zwiększa to prawdopodobieństwo złamania lub łatwego odgadnięcia tych haseł przez cyberprzestępców. Z drugiej strony, frazy hasłowe są zazwyczaj bezpieczniejsze, ponieważ są dłuższe, zawierają spacje lub separatory, wielkie i małe litery oraz symbole.

Rodzaje fraz hasłowych

Istnieje wiele różnych rodzajów fraz hasłowych, ale poniżej przedstawiamy dwa najczęściej stosowane.

Losowe frazy hasłowe: Losowa fraza hasłowa jest taka, jak sama nazwa wskazuje – losowe – co oznacza, że zawiera całkowicie przypadkowe słowa. Takie frazy można tworzyć samodzielnie lub przy użyciu narzędzia do generowania fraz hasłowych online.

Mnemoniczne frazy hasłowe: Mnemoniczna fraza hasłowa to fraza, które składa się z losowych słów, ale jest łatwa do zapamiętania przez osobę, która ją tworzy. Takie frazy hasłowe są tworzone poprzez skojarzenie z czymś, co użytkownik łatwo zapamięta, na przykład ze wspomnieniem.

Jak utworzyć silną frazę hasłową

Zanim przejdziemy do tego, jak utworzyć silną frazę hasłową, musisz najpierw wiedzieć, czego nie należy zawierać we frazie. Nigdy nie umieszczaj następujących elementów we frazie hasłowej:

  • Informacje osobiste
  • Popularne powiedzenia lub zwroty
  • Teksty piosenek

Teraz, gdy wiesz już, czego nie należy umieszczać we frazie hasłowej, oto, co powinno ona zawierać:

  • Co najmniej 16 znaków – oznacza to co najmniej cztery czteroliterowe słowa
  • Symbole
  • Wielkie i małe litery
  • Losowe słowa

Pamiętaj, że frazy hasłowe nie muszą tworzyć poprawnych zdań ani być poprawne gramatycznie. Im bardziej losowe słowa, tym lepiej. Jeśli planujesz używać fraz hasłowych dla każdego ze swoich kont online, upewnij się, że każde z nich ma własną, unikatową frazę.

Przykłady silnych fraz hasłowych

Oto kilka przykładów silnych fraz hasłowych:

  • zapacH stopy! wymazanie zabawa odporne
  • apetyt-korporacyjny-pap@ja-dedukcja-nabycie
  • statystykakombinezonros!inaarmatagwiazdadeSka

Zalety używania frazy hasłowej

Oto kilka korzyści płynących z używania fraz hasłowych w porównaniu z tradycyjnymi hasłami.

Łatwiejsze do zapamiętania niż tradycyjne hasła: większość osób uważa, że zapamiętanie czterech lub więcej losowych słów jest łatwiejsze niż złożonego hasła składającego się z losowych znaków.

Bezpieczniejsze niż tradycyjne hasła: ponieważ frazy hasłowe mogą składać się z ponad 100 znaków, są one uważane za bezpieczniejsze niż tradycyjne hasła, które nie są zgodne z najlepszymi praktykami dotyczącymi długości haseł.

Trudniejsze do złamania niż tradycyjne hasła: hasła są często tworzone bez przestrzegania najlepszych praktyk dotyczących haseł, co oznacza, że są krótkie i nieskomplikowane. Podczas gdy cyberprzestępcy mają kilka rodzajów metod łamania haseł, złamanie długiej frazy hasłowej zajęłoby cyberprzestępcy więcej czasu niż krótkiego, słabego hasła.

Wady używania frazy hasłowej

Główną wadą używania fraz hasłowych jest to, że są one dłuższe niż większość tradycyjnych haseł, więc niektóre witryny i aplikacje mogą mieć ograniczenia dotyczące liczby znaków, które można uwzględnić w hasłach. W przypadku tego typu witryn i aplikacji będzie konieczne wyboru wybrać między krótszą frazą hasłową, która jest mniej bezpieczna, a silnym hasłem, którego nie będziesz w stanie zapamiętać. Niektóre witryny nie zezwalają również na spacje w hasłach, więc może być konieczne połączenie wszystkich słów razem lub użycie separatorów we frazie hasłowej.

Łatwe zapamiętywanie danych logowania za pomocą fraz hasłowych

Przy tak wielu kontach korzystanie z fraz hasłowych może znacznie ułatwić użytkownikom zapamiętywanie haseł bez narażania ich bezpieczeństwa. Jeśli tylko użytkownik przestrzega najlepszych praktyk dotyczących fraz hasłowych, a także włącza uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA), jego konta będą zabezpieczone przed próbami złamania hasła.

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas