Czym jest fraza hasłowa?

Fraza hasłowa oznacza hasło, które jest tworzone przy użyciu ciągu słów, a nie losowych znaków, jak w przypadku hasła. Chociaż frazy hasłowe mogą być łatwiejsze do zapamiętania niż złożone hasła, ważne jest, aby rozważyć ryzyko związane z używaniem takich fraz.

Fraza hasłowa a hasło

W przeciwieństwie do haseł, frazy hasłowe nie są tak złożone, ponieważ używają popularnych słów ze słownika, które są łączone w celu utworzenia hasła. Hasła powinny być jednak tworzone przy użyciu najlepszych praktyk dotyczących haseł, czego wiele osób nie robi. Jedną z najlepszych praktyk tworzenia haseł jest upewnienie się, że nie są używane słowa słownikowe. Najlepszym sposobem tworzenia silnego hasła jest użycie generatora haseł losowych, aby hasło było unikatowe, a cybeprzestępca nie mógłby go łatwo złamać.

Przykłady fraz hasłowych

Frazy hasłowe używają frazy, która zazwyczaj oznacza coś dla tego, kto ją stworzył. Na przykład, jeśli ktoś kocha lody, może stworzyć frazę opartą na zdaniu „Ja tak bardzo kocham lody!”. Jak widać, używanie takiego hasła do swojego konta może być ryzykowne, ponieważ używa typowych słów słownikowych.

Innym przykładem frazy hasłowej byłoby użycie losowych słów, takich jak „Zupa Schron Lato Prawda Drut 9”. Taka fraza również wykorzystuje popularne słowa słownikowe. Jeśli takie hasło zostałoby użyte, naraża ono konto na ryzyko złamania w wyniku ataku słownikowego.

Zalety używania frazy hasłowej

Używanie frazy hasłowej jako hasła ma jedną zaletę, ale poza nią nie ma wielu innych korzyści.

Łatwiejsza do zapamiętania niż hasło

Ponieważ frazy hasłowe używają ciągu słów, inna osoba może je łatwiej zapamiętać. Dzieje się tak dlatego, że ludzie często używają haseł, które oznaczają dla nich coś ważnego. Jednak jest to również sprzeczne z najlepszymi praktykami dotyczącymi haseł, które podkreślają, że hasła nie powinny zawierać informacji osobistych. Dołączenie informacji osobistych ułatwia cyberprzestępcom przejęcie konta, ponieważ mogą oni sprawdzić Twój cyfrowy odcisk w celu próby odgadnięcia hasła.

Wady używania frazy hasłowej

Poniżej przedstawiono kilka wad używania frazy hasłowej jako hasła.

Nie można zapamiętać fraz hasłowych do WSZYSTKICH swoich kont

O ile frazy hasłowe mogą ułatwić Ci zapamiętanie haseł, o tyle zapamiętanie różnych haseł do każdego z Twoich kont będzie niemożliwe. Dziś mamy konta w każdym serwisie, z którego korzystamy, więc zapamiętanie loginów do wszystkich z nich bez ponownego użycia haseł byłoby niemożliwe.

Może prowadzić do ponownego użycia na wielu kontach

Gdy ludzie nie są w stanie zapamiętać swoich fraz hasłowych, często decydują się na ich ponowne użycie do wielu kont. Gdyby jedno z tych kont zostałoby skompromitowane, narażone zostałyby wszystkie inne konta.

Podatność na ataki słownikowe

Atak słownikowy to atak na hasła z wykorzystaniem listy słów. Lista ta zawiera słowa i frazy słownikowe, a także popularne hasła, które zostały ujawnione w wyniku naruszenia danych. Gdy cyberprzestępca zgromadzi listę słów, wprowadza ją do programu, który będzie próbował odgadnąć hasła do konta użytkownika, podając je kolejno. Program przyspiesza proces dla cyberprzestępcy i ułatwia mu łamanie haseł, szczególnie w przypadku haseł zawierających słowa słownikowe.

Trzymaj się silnych, unikatowych haseł, a nie fraz hasłowych

Używanie fraz hasłowych jako haseł może ułatwić ich zapamiętanie, ale należy pamiętać, że ułatwiają one cyberprzestępcom naruszenie bezpieczeństwa kont.

Najlepszym sposobem zabezpieczenia kont jest użycie silnego, unikatowego hasła do każdego z nich, a menedżer haseł upraszcza ten proces. Menedżer haseł to narzędzie, które pomaga w generowaniu i bezpiecznym przechowywaniu haseł oraz zarządzaniu nimi w jednym zaszyfrowanym sejfie, który jest dostępny tylko przy użyciu Twojego hasła głównego.

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas