Czym jest hasło główne?

Hasło główne to pojedyncze hasło lub fraza, używane jako „klucz główny” w celu uzyskania dostępu do wielu kont lub systemów. Hasła główne są zwykle powiązane z rozwiązaniami do zarządzania hasłami.

Do czego służą hasła główne?

W kontekście menedżerów haseł, hasło główne służy do szyfrowania i ochrony bazy danych lub sejfu, który przechowuje wszystkie inne hasła, klucze dostępu i dane użytkownika. Zamiast zapamiętywać wiele skomplikowanych haseł do różnych kont, użytkownik musi jedynie zapamiętać swoje hasło główne, aby uzyskać dostęp do wszystkich przechowywanych haseł.

Hasła główne mogą być również używane do szyfrowania i ochrony poufnych danych przechowywanych w zaszyfrowanej pamięci masowej, takich jak zaszyfrowane woluminy dyskowe, archiwa lub zaszyfrowane pliki. Uzyskując dostęp do zaszyfrowanych danych, użytkownik musi podać prawidłowe hasło główne, aby odszyfrować i odblokować zawartość. Gwarantuje to, że dane pozostaną bezpieczne, nawet jeśli wpadną w niepowołane ręce.

W obu przypadkach hasło główne służy jako środek uwierzytelniania i klucz szyfrowania w celu ochrony dostępu do poufnych informacji. Ważne jest, aby użytkownicy końcowi wybrali silne i unikatowe, ale łatwe do zapamiętania hasło główne, oraz podjęli odpowiednie środki w celu jego ochrony.

Jakie jest dobre hasło główne?

Oto kilka wskazówek dotyczących tworzenia dobrego hasła głównego:

Długość: hasło główne powinno mieć co najmniej 16 znaków, a najlepiej więcej. Im dłuższe hasło, tym bardziej jest ono odporne na złamanie.

Unikatowość: nigdy nie należy używać ponownie żadnych haseł, zwłaszcza hasła głównego. Kiedy atakujące osoby przejmą działające hasło, spróbują użyć go wszędzie: na stronach sklepów, w portalach kont bankowych, na stronach z grami itp.

Złożoność: aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, należy używać kombinacji wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych (takich jak !, @, # itp.). Im bardziej złożone hasło, tym trudniej je złamać.

Brak informacji osobistych: nie należy używać danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, imię zwierzaka, data urodzenia współmałżonka lub odniesienia do hobby. Atakujące osoby pobierają tego rodzaju dane z profili w mediach społecznościowych, aby uzyskać pomoc w odgadnięciu hasła.

Unikanie słów słownikowych: hasła wykorzystujące słowa słownikowe, w przeciwieństwie do losowych ciągów znaków, są znacznie łatwiejsze do złamania przez cyberprzestępców.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA): jeśli tylko to możliwe, należy włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe , aby dodać kolejną warstwę zabezpieczeń do swoich kont. W ten sposób, nawet jeśli komuś uda się złamać hasło główne, nie będzie mógł go użyć bez drugiego składnika uwierzytelniającego.

Jak utworzyć hasło główne

Jeśli korzystasz z menedżera haseł, hasło główne jest jedynym hasłem, które kiedykolwiek będzie trzeba zapamiętać. Jednak, jak wspomniano powyżej, ważne jest, aby hasło było długie, unikatowe, złożone i łatwe do zapamiętania.

Najlepszym sposobem na utworzenie hasła, które spełnia wszystkie te trzy wymagania, jest skomponowanie zdania, które zapamiętasz, a następnie utworzenie hasła wykorzystującego pierwszą literę każdego słowa, wraz z dowolnymi cyframi i znakami specjalnymi w zdaniu. Najlepiej zilustruje to poniższy przykład:

  1. Utwórz zdanie, które łatwo zapamiętasz, np. „W 2008 roku mieszkałem na ulicy Woronicza pod numerem 30 w Warszawie 00-950".

  2. Wykorzystaj pierwszą literę każdego słowa i każdą liczbę ze zdania: „W 2008 roku mieszkałem na ulicy Woronicza pod nnumerem 30 w Warszawie 00-950.”

  3. W ten sposób uzyskaliśmy hasło „W2008rmnuWpn30wW00-950”, które jest bardzo silne, a zarazem łatwe do zapamiętania i prawie niemożliwe do odgadnięcia przez inne osoby.

Dopóki hasło główne jest silne i unikatowe, nie ma powodu, aby je zmieniać, chyba że masz powody, by sądzić, że zostało złamane. Nigdy nie udostępniaj nikomu swojego hasła głównego, nawet członkom rodziny.

Zamiast tego skorzystaj z menedżera haseł, takiego jak Keeper, który ma funkcję Dostęp alarmowy, która daje zaufanym kontaktom dostęp do Twojego sejfu Keeper w nagłych przypadkach – bez narażania na szwank Twojego hasła głównego. Możesz wyznaczyć do pięciu kontaktów awaryjnych i zdecydować, ile czasu powinno upłynąć przed przyznaniem im dostępu.

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas