CHIP Testsieger

Keeper hat den Passwort-Manager CHIP Test gewonnen.

Mehr erfahren

Rozwiązanie nowej generacji typu „zero-trust” i „zero-knowledge” w zakresie zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM).

Rozwiązanie KeeperPAM powstało, aby w pełni chronić środowiska bez granic i wielochmurowe przy użyciu funkcji, których potrzebujesz.

Most Promising Enterprise Security 2021 G2 Leader Enterprise Winter 2023 Global Infosec Award Winner Cyber Defense Magazine 2022
82% naruszeń wiąże się z czynnikiem ludzkim – w większości przypadków przyczyną są skradzione lub słabe hasła, poświadczenia i wpisy tajne.

82% naruszeń wiąże się z czynnikiem ludzkim – w większości przypadków przyczyną są skradzione lub słabe hasła, poświadczenia i wpisy tajne.

Raport dotyczący naruszeń danych firmy Verizon z 2022 roku

Uproszczone zarządzanie uprawnieniami dla każdego użytkownika na każdym urządzeniu z dowolnej lokalizacji

Każda organizacja musi zabezpieczyć swoje hasła, poświadczenia, wpisy tajne i połączenia, aby zmniejszyć ryzyko cyberataków i bronić się przed wewnętrznymi i zewnętrznymi wektorami zagrożeń.

Rozwiązanie Keeper Security nowej generacji do zarządzania dostępem uprzywilejowanym zapewnia funkcje klasy korporacyjnej do zarządzania hasłami, wpisami tajnymi i uprzywilejowanymi połączeniami przy użyciu jednej zunifikowanej platformy.

82% naruszeń wiąże się z czynnikiem ludzkim – w większości przypadków przyczyną są skradzione lub słabe hasła, poświadczenia i wpisy tajne.

Raport dotyczący naruszeń danych firmy Verizon z 2022 roku
Bez agentów i klientów

Bez agentów i klientów

Szybkie i łatwe wdrożenie

Szybkie i łatwe wdrożenie

Prosty cennik

Prosty cennik

Brak opłat za wdrożenie

Brak opłat za wdrożenie

Obniżone koszty operacyjne

Obniżone koszty operacyjne

Ponad 50 integracji

Ponad 50 integracji

Redukcja obszaru podatnego na atak, aby chronić pracowników i urządzenia

Keeper zapewnia najbardziej krytyczne komponenty zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM) bez złożoności tradycyjnych rozwiązań PAM.

  • Zarządzanie kontami i sesjami uprzywilejowanymi (PASM)
  • Zarządzanie tajnymi
  • Integracja pojedynczego logowania (SSO)
  • Zarządzanie poświadczeniami kont uprzywilejowanych
  • Zapisywanie poświadczeń w sejfie i kontrola dostępu
  • Zarządzanie sesjami, monitorowanie i rejestrowanie
  • Privileged Elevation and Delegation Management (PEDM)
Redukcja obszaru podatnego na atak, aby chronić pracowników i urządzenia
Keeper zapewnia najbardziej krytyczne komponenty zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM) bez złożoności tradycyjnych rozwiązań PAM.
Konsolidacja rozproszonych narzędzi PAM na zunifikowanej platformie

Konsolidacja rozproszonych narzędzi PAM na zunifikowanej platformie

Opatentowane rozwiązanie PAM firmy Keeper umożliwia organizacjom osiągnięcie pełnej widoczności, bezpieczeństwa, kontroli i raportowania dla każdego uprzywilejowanego użytkownika na każdym urządzeniu w organizacji. Platforma zapewnia bezpieczeństwo typu zero-trust i zero-knowledge oraz zgodność poprzez unifikację trzech integralnych produktów na jednej platformie SaaS z ograniczonymi wymaganiami dotyczącymi personelu IT.

Enterprise Password Manager

Enterprise Password Manager
(EPM)

Umożliwia organizacjom bezpieczne zarządzanie, ochronę, odkrywanie, udostępnianie i rotację haseł z pełną kontrolą i widocznością w celu uproszczenia audytów i zgodności.

Dowiedz się więcej

Keeper Secrets Manager

Keeper Secrets Manager
(KSM)

Dostarcza w pełni zarządzane, oparte na chmurze rozwiązanie do zabezpieczania wpisów tajnych infrastruktury, takich jak klucze API, poświadczenia baz danych, klucze dostępu i certyfikaty.

Dowiedz się więcej

Keeper Connection Manager

Keeper Connection Manager
(KCM)

Zapewnia bramę pulpitu zdalnego bez agentów do natychmiastowego zarządzania uprzywilejowanymi sesjami, zdalnego dostępu do infrastruktury i bezpiecznego zdalnego dostępu do bazy danych dla RDP, kluczy SSH, baz danych i punktów końcowych Kubernetes – VPN nie jest wymagany.

Dowiedz się więcej

Integruje się z dowolną infrastrukturą i stosem zarządzania tożsamością i dostępem (IAM)

KeeperPAM szybko i bezproblemowo integruje się z istniejącą technologią i stosem IAM, aby zapewnić zasięg i widoczność w całym przedsiębiorstwie.

Integruje się z dowolną infrastrukturą i stosem zarządzania tożsamością i dostępem (IAM)

Certyfikaty Keeper Security

Spełnij wymagania dotyczące zgodności z przepisami dzięki światowej klasy zabezpieczeniom Keeper.

ISO 27001

ISO 27001

SOC 2

SOC 2

FedRAMP

FedRAMP

StateRAMP

StateRAMP

HIPAA

HIPAA

GDPR

GDPR

PCI DSS Level 1

PCI DSS Level 1

TRUSTe

TRUSTe

Level 1

Level 1

FIPS-140-2

FIPS-140-2

EU-US Privacy Shield

EU-US Privacy Shield

Chcesz zobaczyć więcej?

Często zadawane pytania (FAQ)

Czym jest rozwiązanie PAM?

Rozwiązania PAM służą do zarządzania dostępem uprzywilejowanym i są używane przez osoby lub komputery, które administrują infrastrukturą IT lub ją konfigurują. Narzędzia PAM służą do ograniczania i monitorowania dostępu do najlepiej zabezpieczonych kont organizacji, które mają uprawnienia dostępu do wrażliwych systemów i danych.

Czy PAM to oprogramowanie?

Tak, PAM jest rozwiązaniem programowym. Zapewnia szczegółowe uprawnienia i kontrolę dostępu opartą na rolach, aby zapobiec nadużywaniu poświadczeń i obsługiwać standardy zgodności.

Do czego używane jest rozwiązanie PAM?

Rozwiązane PAM jest używane do zarządzania tym, kto ma dostęp do określonych systemów i danych. Rozwiązanie PAM działa poprzez ścisłe monitorowanie dostępu i aktywności na kontach uprzywilejowanych, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów regulacyjnych i zgodności branżowej. Obejmuje to uwierzytelnianie użytkowników ze szczegółowym uwierzytelnianiem, automatyzacją i autoryzacją, rejestrowaniem sesji i dostępem „just-in-time”.

Użytkownicy uprzywilejowani to zazwyczaj administratorzy IT i bezpieczeństwa, specjaliści HR, członkowie zarządu lub inne osoby, które potrzebują dostępu do systemów uprzywilejowanych. Rozwiązanie PAM zapobiega również nadużywaniu dostępu przez użytkowników uprzywilejowanych, co redukuje cyberzagrożenia.

Czy rozwiązanie PAM jest łatwe do wdrożenia?

Podczas gdy większość rozwiązań PAM może być skomplikowana i kosztowna, wdrożenie rozwiązania Keeper do zarządzania dostępem uprzywilejowanym jest łatwe i szybkie, a koszt w przeliczeniu na użytkownika lub organizację jest niższy. Nasze rozwiązanie PAM jest dostarczane automatycznie poprzez architekturę chmury bez agentów, co oznacza, że można szybko wdrożyć funkcje uprzywilejowanego dostępu.

Czy Keeper oferuje funkcje PEDM?

Tak, Keeper oferuje funkcje zarządzania podnoszeniem uprawnień i delegowaniem (ang. Privilege Elevation and Delegation Management, PEDM), aby przyznawać użytkownikom dostęp na szczegółowym poziomie. Keeper wykorzystuje delegowaną administrację, węzły, kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC) i zasady egzekwowania, które mogą konkretnie przypisywać prawa dostępu i użytkowania dla jednostek macierzystych, filii, oddziałów, działów, użytkowników, zespołów i ról.  Administrację i kontrolę na szczegółowym poziomie można również przypisać na poziomie folderów i rekordów w sejfie każdego użytkownika. Dowiedz się więcej na temat funkcji PEDM w rozwiązaniu Keeper.

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas