Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Keeper Security, Inc. ("Keeper Security") biedt, verhandelt en verkoopt Keeper®, een beveiligingsprogramma voor mobiel en desktop, aan individuen, gemeenten, onderwijsinstellingen, financiële instellingen en algemene bedrijven. Met Keeper kunnen gebruikers vertrouwelijke en gevoelige "microgegevens" en "bestanden" invoeren, opslaan, beveiligen, delen, herstellen en er back-ups van maken op computers en mobiele apparaten. Het doel hiervan is om deze gegevens te beschermen tegen openbaarmaking. Microgegevens is een term die wordt gebruikt voor korte tekenreeksen die essentieel zijn voor eindgebruikers (zoals gebruikersnamen voor websites, wachtwoorden, burgerservicenummers, bankrekeningnummers, toegangscodes, pincodes en privénotities). Bestanden zijn onder andere privédocumenten, persoonlijke foto's en video's. Keeper gebruikt een sterke versleutelingsmethode met een 256-bits cijfer en is goedgekeurd door de U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security onder licentienummer #5D992. In deze voorwaarden wordt naar Keeper verwezen met "Keeper", "Systeem" of "Software".

De Keeper Desktop App en KeeperFill zijn door TRUSTe gecertificeerd als “Trusted Download-toepassing”. Dit houdt in dan de Keeper Desktop App en KeeperFill zijn getest door TRUSTe op de naleving van het TDP-vereistenprogramma van TRUSTe. Hieronder vallen transparantie, verantwoordelijkheid, en keuzemogelijkheden bij de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens. De missie van TRUSTe is om wereldwijd het vertrouwen tussen klanten en organisaties te bevorderen door haar leidende vertrouwensmerk en innovatieve vertrouwensoplossingen. Als u klachten hebt over de Keeper Desktop App en KeeperFill, kunt u contact met ons opnemen via Keeper Security Inc, 333 N Green St., Suite 811, Chicago IL 60607, Verenigde Staten. U kunt ons ook een e-mail sturen via support@keepersecurity.com of bellen naar +1 312.971.5702. Als u niet tevreden bent met onze reactie, kunt u via deze link contact opnemen met TRUSTe. Het Trusted Download-programma van TRUSTe is niet van toepassing op Windows XP, Windows 8 en Windows 10 Store, de Safari-browseruitbreiding op Windows, de IE-uitbreiding op Windows, onze MSI-installers en Linux.

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door. Dit zijn de gebruiksvoorwaarden voor uw abonnement op Keeper en het gebruik van de Software. Door software van Keeper te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. U kunt deze gebruiksvoorwaarden niet overdragen op een ander.

Informatie over copyright, patenten en handelsmerken

Keeper en de informatie die het programma bevat zijn eigendom van Keeper Security en zijn beschermd tegen onbevoegd kopiëren en verspreiden door de auteursrechtwetgeving in de Verenigde Staten, handelsmerkwetgeving, internationale afspraken en andere wetten rondom intellectuele eigendom. Bij wijze van voorbeeld en niet als beperking geldt dat "Keeper", "Password Keeper", "Keeper DNA", "KeeperChat", "BreachWatch", "Cybersecurity starts here" en de logo's van Keeper geregistreerde handelsmerken zijn van Keeper Security onder de geldende wetgeving in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Apple, het logo van Apple Mac zijn handelsmerken van Apple Inc. Deze zijn geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. Amazon Web Services en het logo "Powered by Amazon Web Services" zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar filialen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere namen of logo's van software of services die in de Software voorkomen, zijn ofwel handelsmerken, ofwel geregistreerde handelsmerken van Keeper Security en of de respectieve eigenaars. Als de naam of het logo van een software of service niet voorkomt in deze lijst, houdt dit niet in dat Keeper Security afstand doet van haar handelsmerkrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten op de betreffende naam of het betreffende logo.

Keeper wordt beschermd door Amerikaanse patentnummers 8.656.504, 9.294.476, 9.465.786, 8.868.932, 8.738.934, 10.356.079, 10,708,237, en 11,363,009. Aanvullende patenten zijn in aanvraag.Verantwoordelijkheden & beperkingen

De software van Keeper wordt wereldwijd gebruikt door miljoenen mensen om hun wachtwoorden en persoonlijke gegevens op te slaan en te beschermen. De Software mag alleen worden gebruikt voor wettelijk toegestane doeleinden. U gaat er dan ook mee akkoord om geen misbruik te maken van Keeper. U gaat met de volgende zaken akkoord bij het gebruik van de Software:

U uploadt, plaatst, e-mailt of verzendt geen materiaal dat softwarevirussen, Trojaanse paarden, wormen of bestanden of programma's die op een andere manier zijn bedoeld om het gebruik van, de toegang tot of de functies van de Software te verstoren, vernietigen, schenden of beperken.

U uploadt, plaatst, e-mailt of verzendt geen materiaal dat illegaal, pornografisch, beledigend of aanstootgevend is.

U uploadt, plaatst, e-mailt of verzendt geen materiaal dat de rechten van anderen op het gebied van privacy of intellectuele eigendom schendt.

U wijzigt, bewerkt, hackt, vertaalt, kopieert, verspreidt, verpandt, verzendt, exploiteert, belast of kraakt geen enkel deel van de Software. U "bouwt de Software evenmin opnieuw", staat deze niet af, maakt er geen afgeleide versies van.

Tenzij u een gemachtigde Wederverkoper bent, is het niet toegestaan om de Software, een deel ervan, documenten die zijn geleverd in in verband met de Software of andere inhoud, waaronder nieuwsbrieven over de Software die u hebt verkregen via Keeper Security weer te geven, te reproduceren, te licentiëren of te verspreiden.

Keeper Security kan inhoud naar eigen goeddunken verwijderen en gebruikers te toegang ontzeggen tot inhoud die illegaal, bedreigend, pornografisch, beledigend of aanstootgevend wordt geacht, of die inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van derden.

Uw hoofdwachtwoord

U geeft hierbij aan dat u begrijpt dat u bij gebruik van de Software een "hoofdwachtwoord" moet maken. Het hoofdwachtwoord wordt alleen door u gebruikt.

U bent verantwoordelijk om uw hoofdwachtwoord en Keeper-records die u tijdens het gebruik van de Software hebt ingevoerd, geïmporteerd en geëxporteerd te beveiligen. Keeper Security weet niet wat uw hoofdwachtwoord is, zal hier niet om vragen en heeft ook geen toestemming om naar uw hoofdwachtwoord te vragen. Keeper Security heeft in geen geval toegang tot uw hoofdwachtwoord of de records die in Keeper zijn opgeslagen.

U gaat ermee akkoord uw hoofdwachtwoord niet bekend te maken aan derden. Daarnaast deelt u uw hoofdwachtwoord in geen geval met een klantenservicemedewerker van Keeper Security indien u contact opneemt met Keeper Security voor ondersteuning bij het gebruik van de Software. U gaat er in algemenere zin mee akkoord uw hoofdwachtwoord nooit te delen met een medewerker, agent, ambtenaar of directeur van Security. Keeper Security is niet verantwoordelijk voor de acties van individuen die misbruik maken van uw Keeper-informatie of andere gegevens, of deze stelen, als zij hierbij uw hoofdwachtwoord of de informatie die in Keeper is opgeslagen gebruiken.

Zorg ervoor dat u uw hoofdwachtwoord onthoudt. Als u uw hoofdwachtwoord vergeet of kwijtraakt, kan Keeper Security u niet helpen weer toegang te krijgen tot uw records. Dit omdat Keeper Security geen toegang heeft tot uw hoofdwachtwoord en dit niet bij ons bekend is. Nogmaals, het is essentieel dat u uw hoofdwachtwoord onthoudt, omdat het vereist is om toegang te krijgen tot de records die u in Keeper hebt opgeslagen.

Behoud van uw Keeper-records

Microgegevens en bestanden die worden opgeslagen in uw Kepper-account worden “Keeper-records” genoemd. Keeper Security bewaart een versleuteld binair bestand van uw Keeper-records op Keeper Security's Cloud Security Vault™, op voorwaarde dat u een betaald abonnement op de Software hebt. Het binaire bestand wordt gemaakt wanneer u een back-up van uw records maakt en wordt opgeslagen voor het geval u uw gegevens wilt herstellen in verband met een crash van uw lokale systeem, of schade, verlies of pogingen tot hacken die ertoe hebben geleid dat uw records zichzelf hebben vernietigd.

Als uw abonnement is verlopen en u ervoor kiest om het niet binnen 90 dagen te verlengen, behoudt Keeper zich het recht voor om eventuele Keeper-records in uw account die bestanden bevatten (zoals documenten, foto's, video's, enz.) te verwijderen. U ontvangt voor de verwijdering een melding via het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Keeper-account. Verlopen gebruikersaccounts worden omgezet in Gratis gebruikersaccounts.

Een gratis gebruiker van de software mag Keeper op één mobiel apparaat gebruiken zonder de mogelijkheid om de records te back-uppen, herstellen, delen of opslaan buiten één mobiel apparaat. Als het apparaat of de gegevens kwijtraken of worden gestolen, kan een gratis gebruiker de records niet herstellen.

Free-gebruikersaccounts kunnen tien (10) records maken en opslaan in hun Keeper-kluis. Na deze recordlimiet moet een Free-gebruiker een betaald Keeper-abonnement afsluiten (zoals Unlimited, Family, Business of Enterprise).

Free-gebruikersaccounts kunnen twee (2) kluisrecords maken met Two-Factor TOTP (Time-Based One-Time Passcodes)-codes. Als een Free-gebruiker meer Two-Factor-codes wil gebruiken binnen kluisrecords, moet deze een betaald Keeper-abonnement afsluiten (zoals Unlimited, Family, Business of Enterprise).

Gratis gebruikersaccounts mogen vijf (5) bestanden opslaan in de Keeper-kluis, onderhevig aan een maximale opslag van 100 MB. Na deze bestandslimiet is een gratis gebruiker verplicht om een betaalabonnement aan te schaffen.

Als u een gratis gebruiker bent die de software niet binnen 12 maanden gebruikt, behoudt Keeper Security zich het recht voor om uw account te beëindigen of verwijderen. Er wordt voorafgaand aan de beëindiging een bericht gestuurd naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Keeper-account.

Alle gebruikers van de software moeten het privacybeleid accepteren en naleven, wat van tijd tot tijd kan worden aangepast door Keeper Security.

Een schending van deze verantwoordelijkheden en beperkingen resulteert mogelijk in de beëindiging van deze overeenkomst.

Software en ondersteuning

Voor het gebruik van Keeper op Mac, Windows Phone en andere cloudgebaseerde softwareplatformen is een internetverbinding vereist. De gegevens die u in Keeper maakt, worden overgedragen naar Keeper's Cloud Security Vault via een versleutelde 256-bits SSL/https-verbinding (Secure Socket Layer). Uw informatie wordt veilig versleuteld met 256-bits AES-cijfers. Werknemers van Keeper hebben geen toegang tot uw records. We kunnen u niet helpen met het herstellen van uw records als u uw hoofdwachtwoord vergeet. Informatie zoals uw IP-adres en inloggegevens worden gebruikt voor uw beveiliging en bescherming.

De geboden Software is onderworpen aan deze Overeenkomst, eventuele wijzigingen die Keeper Security Inc. erin aanbrengt, en eventuele andere richtlijnen die, regels die of uitvoeringsbeleid dat Keeper Security Inc. van tijd tot tijd plaatst (deze "Overeenkomst" is inclusief het Privacybeleid van Keeper Security Inc., waarnaar wordt gelinkt in alle e-mails van Keeper Security Inc. of die u op een andere manier worden geleverd (het "Beleid" (tenzij anders aangegeven zijn alle verwijzingen naar de Overeenkomst inclusief het Beleid).

Keeper Security biedt ondersteuning aan via de website op https://keepersecurity.com/support.html. Gebruikers met een gratis individueel abonnement op Keeper hebben geen recht op live ondersteuning.

Gebruiksleeftijd

De Software is alleen beschikbaar voor diegenen die volgens de geldende wetgeving een wettelijk bindend contract kunnen aangaan. Zonder het bovenstaande te beperken is de Software niet beschikbaar voor personen onder de 18. Door de Software te gebruiken, bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent. Als dit niet het geval is, hebt u geen toestemming om de Software te gebruiken. Als u Keeper gebruikt in de hoedanigheid van werknemer binnen een beheerd programma, moet u gemachtigd zijn de Software te gebruiken door uw beheerder.

Eens in de zoveel tijd mag u de klantenservicemedewerkers van Keeper toegang op afstand bieden tot uw computerscherm om u te helpen met het oplossen van problemen die zich voordoen bij uw gebruik van de Software. Keeper Security heeft echter geen toegang tot uw hoofdwachtwoord of gegevens. U doet hierbij afstand van elke claim in verband met schade die kan voortkomen door deze toegang, waaronder verstoringen of schade veroorzaakt door Keeper Security of haar personeel.

Abonnementskosten, betalingstermijnen en terugbetalingsbeleid

Abonnementskosten

Er wordt naar de kosten die door Keeper Security in rekening worden gebracht verwezen met de term Abonnementskosten. Er worden jaarlijkse Abonnementskosten in rekening gebracht voor het gebruik van de Software op meer dan één mobiel apparaat of computer, of om toegang te krijgen tot verbeterde functies, waaronder: Records importeren/exporteren, records synchroniseren op meerdere apparaten of computers, records en bestandsopslag herstellen of er back-ups van maken.

Wanneer u zich registreert bij Keeper, kunt u alle premium functies, zoals beveiligde cloudopslag, synchroniseren, back-ups maken en delen 30 dagen lang gratis gebruiken. Na deze 30 dagen kunt u gebruik blijven maken van deze premium functies als u een jaarabonnement afsluit. Wanneer u de gratis versie van Keeper upgradet of een betaalde versie van Keeper met uitgebreide functies en voordelen koopt, worden er jaarlijkse Abonnementskosten in rekening gebracht, in overeenstemming met het Kostenoverzicht op onze website. U moet deze jaarlijkse betaling voor de Software vooruitbetalen. De toegang tot de betaalde versie van Keeper wordt geblokkeerd totdat de betaling is ontvangen. De Abonnementskosten worden van tevoren in rekening gebracht en geïnd op basis van uw abonnement. Externe App Stores bieden mogelijk maandelijkse abonnementen voor de Software. Bij deze optie is een proefabonnement van 7 dagen inbegrepen. Na deze 7 dagen kunt u gebruik blijven maken van de premium functies als u een maandabonnement afsluit.

Kanaalpartners, Mobiele providers & Wederverkopers

Het is uw verantwoordelijkheid om het Kostenoverzicht van tijd tot tijd te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van de tarieven die Keeper Security hanteert. Keeper Security kan het Kostenoverzicht, waaronder het aantal abonnementen en de tarieven, naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment wijzigen. Keeper Security spant zich in om u via e-mail te informeren voordat het Kostenoverzicht wordt gewijzigd. Als u speciale kortingen ontvangt via een Kanaalpartner of Wederverkoper van de Software, zijn deze kortingen mogelijk niet meer beschikbaar wanneer u niet langer klant bent van de Kanaalpartner of Wederverkoper. In dit geval is het standaardtarief voor abonnementen van Keeper Security van toepassing. Keeper Security maakt mogelijk gebruik van informatie van de betreffende Kanaalpartner of Wederverkoper over de status van uw account.

Betaling

Voor uw gebruik van Keeper is een betaling aan ons vereist. De Betaling voor de Software wordt voldaan met een geldige creditcard, betaalpas of klantenkaart (hierna "Klantenkaart") die door Keeper Security wordt geaccepteerd en met voldoende saldo om de Abonnementskosten die op u van toepassing zijn te betalen. Betaalmethoden zoals cheques, bankoverschrijvingen of andere betaalmiddelen moeten rechtstreeks met Keeper Security worden besproken en door ons worden goedgekeurd. Keeper behoudt zich het recht voor om terugkerende Abonnementskosten automatisch in rekening te brengen en af te schrijven. U bent verantwoordelijk voor de betaling van de Abonnementskosten die Keeper Security in rekening brengt op uw Klantenkaart. Zakelijke klanten die Keeper gebruiken, kunnen de betaling ook voldoen via overschrijving, ACH of andere betaalmiddelen bij bedragen die hoger zijn dan USD 10.000.

Ongeldige of geannuleerde betalingen

Als u uw Klantenkaart annuleert of deze op een andere manier wordt beëindigd, moet u ons direct een nieuw, geldig Klantenkaartnummer sturen. U machtigt ons om van tijd tot tijd stappen te nemen om te bepalen of het Klantenkaarnummer dat u ons heeft gegeven geldig is. Indien u ons geen geldig Klantenkaartnummer geeft met voldoende saldo tijdens de looptijd van deze Overeenkomst, schendt u deze en beëindigen wij deze Overeenkomst met u. Indien u ons een betaalpasnummer geeft in plaats van een creditcardnummer, machtigt u ons om alle kosten die in deze Overeenkomst worden omschreven van uw bankrekening af te schrijven. Indien de jaarlijkse betaalmethode is geselecteerd of indien u uw Klantenkaart in het verleden al hebt opgegeven voor betalingen, machtigt u Keeper Security hierbij om deze Klantenkaart te gebruiken om u maandelijks of jaarlijks kosten in rekening te brengen aan het begin van elke factureringscyclus. Als Keeper Security om welke reden dan ook niet in staat is om automatische betalingen van uw Klantenkaart af te schrijven, probeert Keeper Security u via e-mail een melding te sturen en wordt uw account uitgeschakeld tot de betaling is ontvangen.

Upgrades

U kunt uw account op elk gewenst moment upgraden. Als u uw abonnement upgradet, wordt alleen het resterende deel van het jaarlijks abonnement in rekening gebracht. Het volledige bedrag van het nieuwe abonnement wordt daarna automatisch afgeschreven. U gaat ermee akkoord om alle kosten, belastingen en bedragen te betalen die u in verband met uw Keeper-abonnement maakt, tegen het geldende tarief op het moment dat de kosten zijn gemaakt. Een standaardfactureringscyclus duurt 365 dagen.

Prijswijzigingen

Keeper kan de prijzen van haar producten op elk moment wijzigen. Prijswijzigingen worden op de website van Keeper of in App Stores van derden gepubliceerd. Alle kosten die u maakt met uw gebruikersnaam en wachtwoord worden in rekening gebracht via de betaalmethode die u hebt opgegeven tijdens het registratieproces. U bent verantwoordelijk voor kosten die u maakt voor toegang tot de website van Keeper via een internetprovider of service van derden.

Restitutie

U mag uw account te allen tijde opzeggen. Aangezien de software in zijn geheel wordt geleverd op het moment van aankoop, kunnen we deze niet verwijderen van uw apparaat/apparaten, en krijgt u geen geld terug.

Recht om toegang uit te schakelen

Keeper Security kan, naar eigen goeddunken, onmiddellijk uw toegang tot de software ongedaan maken, zonder restitutie of vergoeding als de overtuiging er is dat u enige beleidsregels zoals hierboven of elders in deze overeenkomst hebt geschonden.

Instructies voor verwijdering

Indien u Keeper van uw apparaat wilt verwijderen, kunt u onze pagina met Veelgestelde vragen raadplegen (https://docs.keeper.io/user-guides/uninstall-keeper).

Naleving van wetten, controle

U mag de Software alleen in overeenstemming met deze Overeenkomst gebruiken. U gaat ermee akkoord deze Software niet te gebruiken op een manier die lokale, regionale of landelijke wetten in de Verenigde Staten of het land waarin u de Software gebruikt overtreedt of met het doel dit te doen.

Schadeloosstelling

U gaat er hierbij akkoord dat u Keeper Security, zijn zakelijke partners, externe leveranciers, providers, licentieverstrekkers, vertegenwoordigers, leidinggevenden, medewerkers en distributeurs verdedigt en vrijwaart, tegen eventuele schade, verlies, aansprakelijkheid, schikkingen en kosten (waaronder zonder beperking kosten en redelijke advocaattarieven) in relatie tot enige claim of actie die (i) voortvloeit uit enige vermoedelijke schending van deze overeenkomst, (ii) voortkomt uit de inhoud of effecten van enige berichten die u verspreidt via de software of (iii) anderszins voortkomt of betrekking heeft tot uw gebruik van de software. Daarnaast erkent u en gaat u ermee akkoord dat Keeper Security het recht heeft op schadevergoeding als u de software gebruikt voor enige onwettelijke doeleinden, op een onwettelijke manier, en/of op een manier die niet strookt met de voorwaarden van deze overeenkomst, en dat dergelijke schade mogelijk, zonder beperking, directe, indirecte, speciale, incidentele, dekkende, van toepassing zijnde en/of gevolgschade is.

Intellectueel eigendomsrechten in uw content

U gaat ermee akkoord dat u de software niet gebruikt om contactlijsten, communicatie of content te uploaden of verzenden die een schending vormen van de rechten van een partij, of die ongepast zijn. Door ideeën, concepten, uitvindingen of content in te zenden voor deze website, of door deze te gebruiken in relatie tot de software, gaat u ermee akkoord dat een dergelijke inzending niet-vertrouwelijk is voor alle doeleinden. Als u overgaat tot een dergelijke inzending, gaat u ermee akkoord dat u met de software geen communicatie of content die inbreuk maakt op of de rechten van een partij schendt aan Keeper Security of een derde partij verzendt. Als u bedrijfsinformatie, ideeën, concepten of uitvindingen of content naar Keeper Security per e-mail verzendt, gaat u ermee akkoord dat een dergelijke verzending niet-vertrouwelijk is voor alle doeleinden. Als u een inzending verstuurt naar Keeper Security of als u enig(e) bedrijfsinformatie, idee, concept of uitnodiging verzendt naar Keeper Security via e-mail, verleent u of garandeert u automatisch dat de eigenaar van dergelijke content of intellectueel eigendom uitdrukkelijk aan Keeper Security een niet-exclusieve, royaltyvrije, doorlopende, onherroepbare, wereldwijde licentie verstrekt om dergelijke content te reproduceren, er afgeleide werken van te maken, aan te passen, publiceren, vertalen, uit te voeren en tentoon te stellen, op welke manier dan ook.

Beveiligingsmelding & beleid voor openbaarmaking

Keeper Security treft uitgebreide maatregelen om de interne infrastructuur, software, het intellectueel eigendom, de belanghebbenden en klanten te beschermen en veilig te stellen.

Bij gebruik van de software dient u mogelijk informatie over uzelf of uw werkgever (zoals de naam, contactgegevens of andere registratiegegevens) te verstrekken aan Keeper Security. Keeper Security mag deze informatie en eventuele technische informatie over uw gebruik van de software gebruiken om de presentaties op u af te stemmen, om uw navigatie door de software te vereenvoudigen of om afzonderlijk met u te communiceren. Keeper Security verstrekt uw contactgegevens niet aan bedrijven die u daartoe niet hebt geautoriseerd, tenzij verplicht bij wet.

Lees ons privacybeleid. Als u een beveiligingsonderzoeker of beveiligingsexpert bent, onthoud dan dat enige meldingen die bij Keeper worden gedaan door u betreffende een beveiligingsrisico van onze software en/of infrastructuur, wordt onderzocht en dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen om dit probleem te verhelpen. Keeper wil graag samenwerken met beveiligingsonderzoekers aan potentiële mogelijkheden van verantwoorde openbaarmaking. Neem contact met ons op via security@keepersecurity.com.

Keeper verwelkomt input en feedback over de software en systemen van beveiligingsonderzoekers. De ongeautoriseerde toegang tot Keeper Security's systemen, software en/of een gebruikersapparaat waarop Keeper wordt uitgevoerd, is onwettelijk. Daarnaast beschouwen we elke dreiging van het op kwaadwillende manier openbaarmaken van een risico of zwakke plek, beveiligingslek of de degradatie van onze software of systemen (die het eigendom zijn van Keeper Security) als een lek en ongeautoriseerde toegang tot de systemen van Keeper.

Verklaring van afstand en garantie

U gaat ermee akkoord om Keeper op eigen risico te gebruiken. Keeper Security geeft geen garanties op ononderbroken of foutloos gebruik van Keeper. Er worden ook geen garanties gegeven ten aanzien van de resultaten die kunnen worden behaald met het gebruik van Keeper. De Software wordt "as-is" geboden en Keeper Security doet afstand van alle garanties, expliciet of impliciet, waaronder impliciete garanties op verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en afwezigheid van eventuele schendingen.

Uw enige recht op genoegdoening bij fouten in of problemen met de prestaties van de Software is dat Keeper Security commercieel redelijke pogingen zal ondernemen om de Software aan te passen of herstellen. Keeper Security maakt regelmatig oplossingen, verbeteringen en upgrades voor de Software ten behoeve van alle klanten die een betaald abonnement hebben afgesloten.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, ONDER GEEN BEDING EN ONDER GEEN ENKELE WETTELIJKE THEORIE, OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT, OF ANDERSZINS ZIJN KEEPER SECURITY OF HAAR SERVICEPROVIDERS, ZAKENPARTNERS, INFORMATIELEVERANCIERS, ACCOUNTPROVIDERS, LICENTIEGEVERS,AMBTENAREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, DISTRIBUTEURS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK VOOR GELDELIJKE SCHADE AAN U OF IEDER ANDER, ONGEACHT OF HET DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF SCHADE OM KOSTEN TE DEKEN, VERTROUWENSSCHADE OF GEVOLGSCHADE BETREFT, OOK INDIEN KEEPER SECURITY IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ONTSTAAN VAN DEZE SCHADE, OF VOOR WELKE ANDERE CLAIM VAN EEN ANDERE PARTIJ DAN OOK.

INDIEN, ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, KEEPER SECURITY AANSPRAKELIJK BLIJKT VOOR SCHADE, OM WELKE REDEN DAN OOK, ONGEACHT HET SOORT HANDELING [CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE SOFTWARE OF ANDERSZINS], IS DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN KEEPER SECURITY IN VERBAND MET DIT CONTRACT BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR DE SOFTWARE IN DE TWAALF (12) MAANDEN VOORDAT DE BETREFFENDE CLAIM IS INGEDIEND, MINUS EVENTUELE SCHADE DIE KEEPER SECURITY HEEFT BETAALD IN DEZE PERIODE VAN TWAALF (12) MAANDEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Beperkte personen, Export van software of Technische gegevens

U garandeert hierbij dat u niet op de "Zwarte lijst" staat. In het kader van deze Overeenkomst staat u op de "Zwarte lijs" als u of een ambtenaar, directeur of aandeelhouder met zeggenschap van de entiteit namens wie u de Software gebruikt (1) een staatsburger van of entiteit bestaande onder de wetten van Cuba, Iran, Soedan, Syrië of een ander land waarmee het inwoners van de VS verboden is om transacties aan te gaan, zoals van tijd tot tijd kan worden bepaald door het U.S. Treasury Department; (2) bent aangewezen als “Specially Designated National” of entiteit met directe betrokkenheid bij witwaspraktijken door het U.S. Treasury Department; (3) bent opgenomen in de Denied Persons List of Terrorists List of Entity List door het U.S. Commerce Department; (4) werkt aan de ontwikkeling van biologische, chemische of nucleaire wapens waaraan inwoners van de VS niet mogen bijdragen zonder vergunning van de Amerikaanse overheid; of (5) eigendom bent van, bestuurd wordt door of handelt namens een persoon op de Zwarte lijst. Als u op de Zwarte lijst komt te staan tijdens de looptijd van deze Overeenkomst, meldt u dit binnen vierentwintig (24) uur aan Keeper Security. Keeper Security heeft dan het recht om verdere verplichtingen jegens u per direct en zonder verdere aansprakelijkheid te beëindigen, zonder dat de verplichtingen die u jegens Keeper Security hebt, worden opgeschort.

U gaat ermee akkoord dat u de Software niet zult gebruiken om transacties uit te voeren of mogelijk te maken met personen op de Zwarte lijst, tenzij u hiervoor van tevoren uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen van de Amerikaanse overheid. U mag de Software of een deel ervan, waaronder de technische gegevens, niet verwijderen of exporteren uit de Verenigde Staten, en de export of wederexport hiervan nier mogelijk maken, als dit de beperkingen, wetten of regelgeving van de Verenigde Staten of een ander betreffend land schendt.

Koppelingen naar websites van derde partijen

Met deze Software kunnen gebruikers linken naar websites van derden die niet bij Keeper Security horen. Deze links worden u geboden voor uw gemak en Keeper Security is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites. Alle websites die niet bij Keeper Security horen en die u via deze website opent, staan los van Keeper Security. Keeper Security heeft dan ook geen controle over de inhoud van deze websites. Daarnaast houdt een link naar een website buiten Keeper Security niet in dat Keeper Security de inhoud of het gebruik van deze websites aanraadt of hier verantwoordelijkheid voor accepteert.

Geen geïmpliceerde toezeggingen

Onder geen enkele omstandigheid zal enige verwijzing naar een derde partij of software of services van derde partijen mogen worden opgevat als een goedkeuring of een erkenning door Keeper Security van die derde partij of enige software of service die wordt verstrekt door een derde partij.

Auteursrecht

Als u denkt dat materiaal dat via de website van Keeper Security toegankelijk is, inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u verzoeken dat dit materiaal van de website wordt verwijderd. Neem hiervoor contact op met de auteursrechtagent van Keeper Security en geef hem de volgende informatie:

1. Beschrijving van het materiaal waarvan u vindt dat het inbreuk maat op uw auteursrecht. Beschrijf het materiaal en stuur indien mogelijk een kopie mee van de locatie (bijv. Een URL) waarop een versie van het materiaal is te vinden dat wel is toegestaan.

2. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

3. Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het betreffende gebruik van het materiaal niet is toegestaan door de auteursrechthouder, zijn agent of de wetgeving.

4. Een verklaring dat de informatie die u hebt opgegeven juist is en een verklaring "onder ede," dat u de auteursrechthouder bent of gemachtigd bent om namens de auteursrechthouder te handelen.

5. Een handtekening of elektronische variant hiervan van de auteursrechthouder of zijn gemachtigde vertegenwoordiger.

De auteursrechtagent van Keeper Security kan als volgt worden bereikt:

Keeper Security, Inc.
Intellectual Property
Administrator
333 N Green Street
Suite 811
Chicago, IL 60607

+1 312.971.5702 Tel
info@keepersecurity.com

Keeper Security heeft het beleid om Keeper-abonnees die herhaaldelijke overtreders zijn te verwijderen om de rechten van auteursrechteigenaars te beschermen.

Privacybeleid

U vindt het Privacybeleid van Keeper Security hier: https://keepersecurity.com/nl_NL/privacypolicy.html. Door deze Software te gebruiken, gaat u akkoord met alle artikelen, bepalingen en voorwaarden van ons Privacybeleid.

Volledige overeenkomst

In het geval enige bepaling in de overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig wordt geacht, wordt die bepaling beperkt of uitgezonderd tot het minimale vereiste, zodat deze overeenkomst anderszins volledig van kracht blijft, effectief en afdwingbaar.

Verklaringen van afstand, scheidbaarheid, wijzigingen & meldingen

Keeper Security en u gaan ermee akkoord dat deze Overeenkomst de volledige en exclusieve verklaring is van de wederzijdse afspraken tussen de partijen, dat deze alle vorige geschreven en mondelinge overeenkomsten, berichten en andere afspraken over de inhoud van deze Overeenkomst vervangt en opheft, en dat alle verklaringen van afstand en wijzigingen schriftelijk moeten worden ondertekend door beide partijen, tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst. Vertragingen in of verzuim van het uitoefenen van een recht of genoegdoening in deze Overeenkomst of geldende wet of jurisprudentie door een van de partijen wordt niet gezien als een verklaring van afstand voor zulke rechten of genoegdoening. Keeper Security behoudt zich het recht voor om deze overeenkom

Geen bureau

Er worden geen bedrijven, partnerschappen, samenwerkingen of banen gemaakt door uw gebruik van Keeper. U hebt geen enkele bevoegdheid om Keeper Security op welke manier dan ook ergens toe te verplichten.

Toepasselijk recht, locatie en jurisdictie

De overeenkomst is onderhevig aan de wetten van de staat Illinois in de Verenigde Staten van Amerika. Jurisdictie voor enige gerechtelijke stappen in relatie tot de overeenkomst zal geschieden in de staat of de federale rechtbanken in Chicago, Illinois in Cook County.

Extra informatie

Als u vragen hebt over het gebruik van de Keeper-software of deze gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met ons op info@keepersecurity.com of via mail: CRM Management, Keeper Security, Inc., 333 N Green St, Suite 811, Chicago, IL 60607.

Algemeen

Keeper Security, Inc. ('Keeper Security' of 'KSI') maakt KeeperChatTM, brengt het op de markt en verkoopt het. Het is een softwareprogramma voor versleutelde berichten voor particulieren en organisaties. Met KeeperChat kunt u privé- en veilige chatberichten opslaan op uw mobiele apparaten en computers die beschermd worden voor het grote publiek. U kunt privébestanden bijvoegen aan chatberichten, waaronder documents, persoonlijke foto's en video's. KeeperChat is een privé, met een wachtwoord beschermde 'kluis' die uw chatberichten versleutelt en bewaart, evenals bestandsbijlagen. KeeperChat werkt op smartphones, tablets en computers, en werkt op alle grote besturingssystemen zoals iOS, Android, Mac en Windows. KeeperChat is een zero-knowledge beveiligingsplatform met sterke versleuteling, waarbij een 256-bits sleutellengte wordt gebruikt die is goedgekeurd voor de export door het Amerikaanse Department of Commerce Bureau of Industry and Security onder licentienummer 5D992. KeeperChat wordt hier 'KeeperChat', 'systeem' of 'software' genoemd.

Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig door. Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op uw abonnement op KeeperChat en het gebruik van de software. Door KeeperChat te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden mogen niet door iemand anders aan u worden toegewezen.

Informatie over copyright, patenten en handelsmerken

KeeperChat, en de informatie daarin, is eigendom van Keeper Security en wordt beschermd tegen ongeoorloofd kopiëren en ontleden door de auteursrechtenwetgeving van de Verenigde staten, handelsmerkwetgeving, internationale verdragen en overige intellectueel eigendomswetten. Als voorbeeld, niet bedoeld als beperking, 'KeeperChat', 'Keeper', 'Password Keeper', 'Keeper DNA', 'Cybersecurity starts here' en Keeper en de KeeperChat-logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Keeper Security onder de van toepassing zijnde wetten van de Verenigde Staten en/of andere landen. Apple, het Apple-logo en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. Amazon Web Services, en het 'Powered by Amazon Web Services'-logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of gelieerde bedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere software of servicenamen of -logo's die in de software voorkomen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Keeper Security en/of de betreffende eigenaren. De afwezigheid van een software- of servicenaam of -logo in deze lijst houdt geen verwerping van Keeper Security's handelsmerk of andere intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot die naam of dat logo in. Keeper wordt beschermd door Amerikaanse patentnummers 10,708,237.

Handelsmerken

De volgende logo's en termen worden beschermd door in de Verenigde Staten geregistreerde handelsmerken ('Keeper-merken'). Als zodanig verzoeken we u dat bij eerste gebruik de markering 'R' in superscript toe te voegen aan het woord KeeperChat®, Keeper®, Password Keeper®, KeeperFill®, Keeper DNA®, Cybersecurity starts here®, etc. @Keeper (logo) wordt beschermd door Amerikaans handelsmerkregistratienr. 3.719.919, Keeper® (het woord) wordt beschermd door Amerikaans handelsmerkregistratienr. 3.965.190, Password Keeper® (het woord) wordt beschermd door Amerikaans handelsmerkregistratienummer 3.995.241 en KeeperChat® (het woord) wordt beschermd door Amerikaans handelsmerkregistratienr 5.439.068.

Gebruiksvoorwaarden

Door Keeper Marks te gebruiken, erkent u dat de Keeper Marks en de content in deze merkgids het exclusieve eigendom zijn van Keeper Security, Inc. ('Keeper Security'). De Keeper Marks worden beschermd tegen ongeautoriseerd kopiëren en ontleding door Amerikaanse copyrightweggeving, internationale verdragen en overige intellectueel eigendomswetten. Bij wijze van voorbeeld, niet als beperking, zijn 'Keeper', 'Password Keeper', 'Keeper DNA', 'KeeperChat', 'Cybersecurity starts here', en de Keeper-logo's geregistreerde handelsmerken van Keeper Security volgens de van toepassing zijnde wetten van de Verenigde Staten en/of andere landen. Overige software of servicenamen of logo's die voorkomen in Keeper-software zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Keeper Security en/of de betreffende eigenaren.

Verantwoordelijkheden en beperkingen

KeeperChat wordt gebruikt door miljoenen mensen wereldwijd om versleutelde chatberichten te maken, verzenden en bewaren, evenals privégegevens zoals vertrouwelijke documenten, foto's en video's. De software mag uitsluitend worden gebruikt voor rechtsgeldige doeleinden en als zodanig gaat u ermee akkoord KeeperChat niet te misbruiken. Als u de software gebruikt, belooft u:

Geen materiaal te uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins over te dragen dat softwarevirussen, Trojaanse paarden en wormen bevat, bestanden of programma's die bedoeld zijn om het gebruik, de toegang tot of de functionaliteit van de software te onderbreken, vernietigen, beschadigen of beperken.

Geen materiaal te uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins over te dragen dat illegaal, pornografisch, misbruikend of obsceen is.

Geen materiaal te uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins overdragen dat een schending vormt van de privacy of intellectueel eigendomsrechten van anderen.

Geen (deel van) de software te 'reverse engineeren', wijzigen, aanpassen, hacken, vertalen, kopiëren, verspreiden, verpanden, overdragen, er afgeleide werken van te maken, exploiteren, hinderen of kraken.

Tenzij u een geautoriseerde wederverkoper van de software bent, mag u geen enkel onderdeel daarvan, geen documentatie die verstrekt wordt in relatie tot de software, of enige content, inclusief maar niet beperkt tot, nieuwsbrieven die aan u worden verspreid door Keeper Security in relatie tot de software, tentoonstellen, kopiëren, reproduceren, in licentie verstrekken of distribueren.

Keeper Security kan, volledig naar eigen goeddunken, een gebruikersaccount annuleren als het geacht wordt illegaal, bedreigend, pornografisch, misbruikend of obsceen te zijn, of een schending vormt op de intellectueel eigendomsrechten van een andere partij.

Uw hoofdwachtwoord

U begrijpt bij dezen dat u bij gebruik van de software een ‘hoofdwachtwoord’ dient samen te stellen. Het hoofdwachtwoord wordt uitsluitend door uzelf gebruikt.

U bent volledig verantwoordelijk voor de beveiliging van uw hoofdwachtwoord en chatberichten (en eventuele bestandsbijlagen) die worden ingevoerd, geïmporteerd en geëxporteerd met de software. Keeper Security kent uw hoofdwachtwoord niet en vraagt niet naar of heeft geen toestemming om te vragen naar uw hoofdwachtwoord. Keeper Security heeft onder geen enkele omstandigheid toegang tot of kennis van uw hoofdwachtwoord of de berichten (waaronder eventuele bestandsbijlagen) opgeslagen in KeeperChat.

U gaat ermee akkoord uw hoofdwachtwoord niet te verstrekken aan enige derde partijen en zult niet, onder geen enkele omstandigheid, uw hoofdwachtwoord doorgeven aan enige vertegenwoordiger van de klantenservice van Keeper Security in het geval u contact opneemt met Keeper Security voor hulp met de software. In het algemeen belooft u uw hoofdwachtwoord niet te delen met enige medewerker, vertegenwoordiger, afgevaardigde of beheerder van Keeper Security. Keeper Security is niet verantwoordelijk voor de acties van individuen die uw KeeperChat-informatie misbruiken, of enige andere materialen door gebruik te maken van uw hoofdwachtwoord of de informatie die is opgeslagen in KeeperChat.

Onthoud uw hoofdwachtwoord. Als u uw hoofdwachtwoord kwijtraakt of vergeet, kan Keeper Security u niet helpen bij het verkrijgen van toegang tot uw records. Keeper Security heeft namelijk geen toegang tot uw hoofdwachtwoord en kent dit evenmin. Nogmaals: het is uitermate belangrijk dat u uw hoofdwachtwoord niet vergeet, u hebt dit namelijk nodig voor toegang tot uw records die zijn opgeslagen in KeeperChat.

Onderhoud van uw KeeperChat-berichten en bestandsbijlagen

Keeper Security onderhoudt een versleuteld binair bestand van uw KeeperChat-berichten (waaronder enige bestandsbijlagen tot maximaal 100 MB) in Keeper Security's Cloud Security Vaultâ„¢. Het versleutelde binaire bestand wordt gebruikt om een real-time back-up van uw chatberichten te maken (inclusief eventuele bestandsbijlagen) en opgeslagen voor het geval dat u gegevens moet herstellen vanwege een lokale systeemcrash of als uw apparaat/apparaten beschadigd of kwijtraken, of worden vervangen. De versleutelde back-up is ook belangrijk in het geval van een hackpoging die uitmondt in de zelfvernietiging van uw KeeperChat-berichten. De Cloud Security Vault wordt daarnaast gebruikt om een naadloze synchronisatie van de chatberichten op uw apparaten mogelijk te maken als KeeperChat is geïnstalleerd.

Als uw abonnement verloopt en u er niet voor kiest om dit te verlengen op basis van de voorwaarden zoals hier beschreven, behoudt Keeper Security zich het recht voor om eventuele KeeperChat-berichten in uw account met bestanden (bijv. documenten, foto's, video's, ) te verwijderen. U ontvangt voor de beëindiging een bericht via het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw KeeperChat-account. Verlopen betaald of gratis gebruikersaccounts worden omgezet naar een gratis gebruikersaccount.

Als u een gratis gebruiker bent die de software niet binnen 12 maanden gebruikt, behoudt Keeper Security zich het recht voor om uw account te beëindigen en verwijderen. U ontvangt voor de beëindiging een bericht via het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw KeeperChat-account.

Alle gebruikers van de software dienen zich te houden aan het privacybeleid, dat van tijd tot tijd kan worden aangepast door Keeper Security.

Schending van deze verantwoordelijkheden en beperkingen kan tot gevolg hebben dat deze overeenkomst wordt beëindigd.

Software en ondersteuning

De gegevens die u samenstelt in KeeperChat worden overgedragen naar Keeper's Cloud Security Vault via een 256-bits versleutelde Secure Socket Layer (SSL/https)-verbinding. Uw informatie wordt veilig versleuteld met 256-bits AES-versleuteling. Keeper-medewerkers hebben geen toegang tot uw records. We kunnen uw records niet ophalen als u uw hoofdwachtwoord vergeet. Informatie zoals uw IP-adres en aanmeldingsgegevens worden gebruikt voor uw veiligheid en bescherming.

De verstrekte software is onderhevig aan deze overeenkomst en kan worden aangepast door Keeper Security Inc., evenals eventuele richtlijnen, regels of procesbeleidsregels die Keeper Security Inc. Mogelijk instelt en van tijd tot tijd plaatst (deze ‘overeenkomst’ inclusief, en zonder beperking, ons privacybeleid, zoals gekoppeld van alle e-mail die wordt gegenereerd via Keeper Security Inc. of anderszins aan u wordt verstrekt (het ‘beleid’ (tenzij anderszins vermeld zijn alle verwijzingen naar de overeenkomst inclusief het beleid).

Gebruiksleeftijd

De software is alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende contracten kunnen aangaan onder de van toepassing zijnde wetgeving. Zonder het voorgaande te beperken, is de software niet beschikbaar voor individuen jonger dan 18 jaar. Door gebruik te maken van de software, verklaart u dat u ouder bent dan 18 jaar. Als u niet gekwalificeerd bent, mag u de software niet gebruiken. Als u Keeper gebruikt in uw hoedanigheid van werknemer via een beheerd programma, moet u gemachtigd zijn door uw beheerder om de software te gebruiken.

Van tijd tot tijd biedt u de supportmedewerkers van KeeperChat externe toegang tot uw computerscherm, uitsluitend om problemen op te lossen die mogelijk zijn voortgekomen uit het gebruik van uw software. Keeper Security heeft geen toegang tot uw hoofdwachtwoord of uw gegevens. U wijst hierbij elke claim af voor schade door problemen die mogelijk voortkomen uit dergelijke toegang, waaronder zonder beperking enige onderbreking of schade die wordt veroorzaakt door Keeper Security of zijn werknemers.

Registratie, abonnementskosten, betaalvoorwaarden en restitutie

Registratie

Bij de registratie belooft u om uw e-mailadres, telefoonnummer, hoofdwachtwoord en een beveiligingsvraag- en antwoord nauwkeurig in te voeren. Deze informatie wordt gebruikt voor beveiligingsdoeleinden, voor het genereren van unieke coderingssleutels die uitsluitend door u kunnen worden gegenereerd en ontcijferd. Keeper heeft geen weet van of toegang tot deze informatie. Daarna wordt u gevraagd om het telefoonnummer van uw apparaat in te voeren, met als doel uw apparaatidentiteit en locatie te verifiëren. Zo kunnen we de veiligheid van uw account verder beschermen via Keeper DNA™, ons twee-factor-authenticatie-systeem. U gaat akkoord met de ontvangst van tekstberichten en alarmen met codes en belangrijke updates aangaande uw account.

Contactenlijst

U gaat ermee akkoord KeeperChat toegang te verlenen tot uw contacten op regelmatige basis, waardoor u nieuw gebruikers kunt uitnodigen voor KeeperChat. U bevestigt dat u de eigenaar bent van uw contactenlijst en dat u geautoriseerd bent om ons deze informatie te verstrekken.

Toegang tot apparaat

U gaat ermee akkoord om KeeperChat toegang te verlenen tot de camera van uw apparaten, microfoon en dataverbindingen om onze software te gebruiken en om productupdates te installeren.

Gratis abonnement

Na de registratie kunt u KeeperChat Plus gebruiken, inclusief alle eersteklas functies, zoals berichtterugtrekking en zelfvernietiging, 30 dagen lang op al uw apparaten. Uw mediagalerij heeft een opslaglimiet van 1 GB. Van tijd tot tijd krijgt u de mogelijkheid via bepaalde marketingacties om KeeperChat langere tijd kosteloos te gebruiken. Na afloop van de gratis proefperiode voor KeeperChat Plus, kunt u het gratis abonnement met beperkte functies gebruiken. Het gebruik van berichtterugtrekking bijvoorbeeld, evenals zelfvernietiging, is beperkt tot een totaal van vijf (5) interacties per dag en uw media-opslag is beperkt tot 1 GB.

Abonnementen upgraden

U mag uw account te allen tijde upgraden. Als u uw abonnement upgradet tijdens de huidige periode, ontvangt u een tijdverlenging voor het resterende deel van uw bestaande termijn. Het volledige bedrag van het nieuwe abonnement wordt vervolgens jaarlijks afgeschreven. U gaat ermee akkoord alle kosten, belastingen en toeslagen met betrekking tot uw KeeperChat-abonnement te betalen volgens de geldende tarieven op het moment dat de kosten werden gemaakt. De standaard jaarlijkse factureringscyclus is 365 dagen. Als u een abonnement upgradet met meer opslagruimte, wordt het huidige opslagniveau geïmplementeerd in het grotere opslagabonnement. Als u bijvoorbeeld een abonnement hebt met 20 GB en ervoor kiest om te upgraden naar 50 GB, ontvangt u bij het upgraden 30 GB extra opslag in uw account, met een totale opslaglimiet van 50 GB.

Abonnementskosten

De kosten die worden doorberekend door Keeper Security worden abonnementskosten genoemd. De software is onderhevig aan jaarlijkse abonnementskosten om de software te laten werken met de eersteklas functies zoals vermeld bij https://keepersecurity.com/nl_NL/pricing/business-and-enterprise.html. U dient jaarlijkse abonnementskosten te betalen voor de software op basis van vooruitbetaling. Toegang tot de betaalde versie van KeeperChat wordt uitgeschakeld tot de betaling is ontvangen. Abonnementskosten worden vooraf gefactureerd en geïnd op basis van uw abonnement.

Verlopen van een betaald abonnement

Vijf (5) kalenderdagen voor het verlopen van het abonnement krijgt u een bericht dat uw abonnementsperiode bijna is verlopen en zal worden verlengd. In het geval uw betaalmethode niet werkt, ontvangt u een bericht om uw betaalmethode bij te werken. Klanten waarvan het abonnement is verlopen en die hun abonnement niet hebben verlengd, ontvangen een gratieperiode van vijftien (15) dagen om alsnog hun jaarabonnement te verlengen. Daarna hebt u vijf (5) kalenderdagen om uw mediabestanden te verwijderen, downloaden of opslaan om ruimte vrij te maken in uw KeeperChat-mediagalerij volgens de bestandslimiet van het gratis abonnement. Na deze tijd heeft Keeper Security het recht om de mediabestanden die de opslaglimiet van uw abonnement overschrijden, voorgoed te verwijderen.

Betaling

Als voorwaarde voor het gebruik van KeeperChat Plus, bent u ons betaling verschuldigd. De betaling voor de software dient te worden uitgevoerd met een geldige creditcard, bankkaart of betaalkaart (gezamenlijk ‘betaalkaart’ genoemd) zoals geaccepteerd door Keeper Security en waarop voldoende saldo staat om de abonnementskosten te voldoen zoals deze aan u worden belast. Over betaalmethoden zoals cheques, overschrijving of een andere betaalmethode moet rechtstreeks met Keeper Security worden onderhandeld en deze dienen te worden goedgekeurd door Keeper Security. Keeper behoudt zich het recht voor om u automatisch te factureren voor de herhaalde abonnementskosten en deze automatisch af te schrijven. U bent verantwoordelijk voor de betaling van de bedragen die in rekening worden gebracht bij uw betaalkaart door Keeper Security voor abonnementskosten.

Ongeldige of geannuleerde betalingen

In het geval u uw betaalkaart annuleert of deze anderszins wordt beëindigd, moet u ons onmiddellijk voorzien van een nieuw, geldig, betaalkaartnummer. U autoriseert ons van tijd tot tijd om stappen te ondernemen om te bepalen of het betaalkaartnummer dat u hebt verstrekt een geldig nummer is. In het geval u ons niet voorziet van een geldig betaalkaartnummer met voldoende saldo op verzoek tijdens de effectieve periode van deze overeenkomst, schendt u deze overeenkomst en hebben wij het recht om deze overeenkomst met u te beëindigen. In het geval u ons een bankkaartnummer verstrekt in plaats van een creditcardnummer, autoriseert u ons om alle kosten zoals beschreven in deze overeenkomst ten laste te laten komen van uw bankkaartrekening. Als u de jaarlijkse betaaloptie hebt geselecteerd of als u eerder een betaalkaart voor betaling hebt doorgegeven, autoriseert u bij dezen Keeper Security om uw kaart te belasten met dergelijke bedragen op regelmatige maandelijkse of jaarlijkse basis aan het begin van elke factureringsperiode. Als Keeper Security om enige reden de automatisch betaling via uw betaalkaart niet tot uitvoering kan brengen, zal Keeper Security u via e-mail op de hoogte proberen te stellen en uw KeeperChat-account wordt uitgeschakeld tot de betaling is ontvangen.

Prijswijzigingen

KeeperChat kan de prijsstelling van de producten te allen tijde wijzigen. Prijswijzigingen worden gepubliceerd op de website van KeeperChat of in de winkels van externe apps. Alle kosten en toeslagen in relatie tot uw gebruikersnaam en wachtwoord worden gefactureerd volgens de betaalmethode zoals aangegeven tijdens het registratieproces. U bent verantwoordelijk voor eventuele kosten of toeslagen die voortkomen uit de toegang tot de KeeperChat-website via een internetprovider of een externe service.

Restitutie

U mag uw account te allen tijde opzeggen. Aangezien de software in zijn geheel wordt geleverd op het moment van aankoop, kunnen we deze niet verwijderen van uw apparaat/apparaten, en krijgt u geen geld terug.

Aankopen van externe sites of app stores

Als u een abonnement afsluit op KeeperChat via een externe site of app store, zoals Google Play of Apple iTunes, moet u dat systeem gebruiken om uw abonnement te beheren of annuleren.

Recht om toegang uit te schakelen

Keeper Security kan, naar eigen goeddunken, onmiddellijk uw toegang tot de software ongedaan maken, zonder restitutie of vergoeding als de overtuiging er is dat u enige beleidsregels zoals hierboven of elders in deze overeenkomst hebt geschonden.

Instructies voor verwijdering

In het geval u KeeperChat moet verwijderen van uw apparaat, bezoekt u de pagina met veelgestelde vragen.

Naleving van wetten en controle

U mag de Software alleen in overeenstemming met deze Overeenkomst gebruiken. U gaat ermee akkoord deze Software niet te gebruiken op een manier die lokale, regionale of landelijke wetten in de Verenigde Staten of het land waarin u de Software gebruikt overtreedt of met het doel dit te doen.

Schadeloosstelling

U gaat er hierbij akkoord dat u Keeper Security, zijn zakelijke partners, externe leveranciers, providers, licentieverstrekkers, vertegenwoordigers, leidinggevenden, medewerkers en distributeurs verdedigt en vrijwaart, tegen eventuele schade, verlies, aansprakelijkheid, schikkingen en kosten (waaronder zonder beperking kosten en redelijke advocaattarieven) in relatie tot enige claim of actie die (i) voortvloeit uit enige vermoedelijke schending van deze overeenkomst, (ii) voortkomt uit de inhoud of effecten van enige berichten die u verspreidt via de software of (iii) anderszins voortkomt of betrekking heeft tot uw gebruik van de software. Daarnaast erkent u en gaat u ermee akkoord dat Keeper Security het recht heeft op schadevergoeding als u de software gebruikt voor enige onwettelijke doeleinden, op een onwettelijke manier, en/of op een manier die niet strookt met de voorwaarden van deze overeenkomst, en dat dergelijke schade mogelijk, zonder beperking, directe, indirecte, speciale, incidentele, dekkende, van toepassing zijnde en/of gevolgschade is.

Intellectueel eigendomsrechten in uw content

U gaat ermee akkoord dat u de software niet gebruikt om contactlijsten, communicatie of content te uploaden of verzenden die een schending vormen van de rechten van een partij, of die ongepast zijn. Door ideeën, concepten, uitvindingen of content in te zenden voor deze website, of door deze te gebruiken in relatie tot de software, gaat u ermee akkoord dat een dergelijke inzending niet-vertrouwelijk is voor alle doeleinden. Als u overgaat tot een dergelijke inzending, gaat u ermee akkoord dat u met de software geen communicatie of content die inbreuk maakt op of de rechten van een partij schendt aan Keeper Security of een derde partij verzendt. Als u bedrijfsinformatie, ideeën, concepten of uitvindingen of content naar Keeper Security per e-mail verzendt, gaat u ermee akkoord dat een dergelijke verzending niet-vertrouwelijk is voor alle doeleinden. Als u een inzending verstuurt naar Keeper Security of als u enig(e) bedrijfsinformatie, idee, concept of uitnodiging verzendt naar Keeper Security via e-mail, verleent u of garandeert u automatisch dat de eigenaar van dergelijke content of intellectueel eigendom uitdrukkelijk aan Keeper Security een niet-exclusieve, royaltyvrije, doorlopende, onherroepbare, wereldwijde licentie verstrekt om dergelijke content te reproduceren, er afgeleide werken van te maken, aan te passen, publiceren, vertalen, uit te voeren en tentoon te stellen, op welke manier dan ook.

Beveiligingsmelding en ontsluitingsbeleid

Keeper Security treft uitgebreide maatregelen om de interne infrastructuur, software, het intellectueel eigendom, de belanghebbenden en klanten te beschermen en veilig te stellen.

Bij gebruik van de software dient u mogelijk informatie over uzelf of uw werkgever (zoals de naam, contactgegevens of andere registratiegegevens) te verstrekken aan Keeper Security. Keeper Security mag deze informatie en eventuele technische informatie over uw gebruik van de software gebruiken om de presentaties op u af te stemmen, om uw navigatie door de software te vereenvoudigen of om afzonderlijk met u te communiceren. Keeper Security verstrekt uw contactgegevens niet aan bedrijven die u daartoe niet hebt geautoriseerd, tenzij verplicht bij wet.

Lees ons privacybeleid. Als u een beveiligingsonderzoeker of beveiligingsexpert bent, onthoud dan dat enige meldingen die bij Keeper worden gedaan door u betreffende een beveiligingsrisico van onze software en/of infrastructuur, wordt onderzocht en dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen om dit probleem te verhelpen. Keeper wil graag samenwerken met beveiligingsonderzoekers aan potentiële mogelijkheden van verantwoorde openbaarmaking. Neem contact met ons op via security@keepersecurity.com.

Keeper verwelkomt input en feedback over de software en systemen van beveiligingsonderzoekers. De ongeautoriseerde toegang tot Keeper Security's systemen, software en/of een gebruikersapparaat waarop Keeper wordt uitgevoerd, is onwettelijk. Daarnaast beschouwen we elke dreiging van het op kwaadwillende manier openbaarmaken van een risico of zwakke plek, beveiligingslek of de degradatie van onze software of systemen (die het eigendom zijn van Keeper Security) als een lek en ongeautoriseerde toegang tot de systemen van Keeper.

Verklaring van afstand en garantie

U gaat ermee akkoord KeeperChat op eigen risico te gebruiken. Keeper Security garandeert niet dat KeeperChat ononderbroken of foutloos zal werken, en garandeert evenmin de resultaten die worden verkregen van het gebruik ervan. De software wordt verstrekt ‘zoals deze is’ en Keeper Security wijst alle garanties, hetzij uitdrukkelijk dan wel geïmpliceerd, waaronder zonder beperking, impliciete garantie op verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

Uw enige en unieke remedie voor eventueel falen of ondermaats presteren van de software, zijn commercieel redelijke inspanningen om de software aan te passen of te repareren door Keeper Security. Keeper Security verhelpt regelmatig problemen, en voert verbeteringen en upgrades door in de software ten behoeve van alle klanten met betaalde abonnementen.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL KEEPER SECURITY, NOCH EEN VAN ZIJN SERVICEPROVIDERS, ZAKENPARTNERS, INFORMATIEVERSTREKKERS, ACCOUNTPROVIDERS, LICENTIEVERSTREKKERS, OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, DISTRIBUTEURS OF VERTEGENWOORDIGERS, ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID EN VOLGENS GEEN ENKELE WETTELIJKE THEORIE, ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, VERANTWOORDELIJK ZIJN RICHTING U OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR ENIGE GELDELIJKE SCHADE, HETZIJ DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, DEKKENDE, ONDERSTEUNENDE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS ALS KEEPER SECURITY OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF VOOR ENIGE ANDERE CLAIM DOOR EEN ANDERE PARTIJ.

IN HET GEVAL DAT, NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, KEEPER SECURITY GEACHT WORDT AANSPRAKELIJK TE ZIJN RICHTING U VOOR SCHADE DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK, EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE [HETZIJ VIA CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER ONACHTZAAMHEID), SOFTWARE-AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS], IS DE MAXIMAAL GEAGGREGEERDE AANSPRAKELIJKHEID VAN KEEPER SECURITY RICHTING U, VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT IS BETAALD VOOR DE SOFTWARE IN DE DRIE (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE OPBOUW VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE CLAIM, MINUS EVENTUELE SCHADE DIE DAARVOOR IS BETAALD DOOR KEEPER AAN U GEDURENDE DIE PERIODE VAN DRIE (12) MAANDEN. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TOE, DEZE BEPERKING EN UITSLUITING ZIJN DAN OOK MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U.

Beperkte personen, Export van software of Technische gegevens

U garandeert hierbij dat u geen 'beperkte persoon' bent. Voor de doeleinden van deze overeenkomst bent u een 'beperkte persoon' als u of een functionaris, directeur of controlerende aandeelhouder van de entiteit uit naam waarvan u de software gebruikt, (1) ingezetene bent/is van of een entiteit die opereert onder de wetten van Cuba, Iran, Soedan, Syrië of een ander land waarmee Amerikaanse ingezetenen geen transacties mogen aangaan, zoals van tijd tot tijd mogelijk wordt bepaald door de Amerikaanse Treasury Department; (2) bent/is aangemerkt als een ingezetene of instituut waarvoor een witwasverdenking geldt door de Amerikaanse Treasury Department; (3) op de lijst staat met afgewezen personen of terroristenlijst of entiteitenlijst van de Amerikaanse Commerce Department; (4) betrokken bent/is bij activiteiten met kern-, raket-, chemische of biologische wapens waaraan Amerikaanse ingezetenen niet mogen bijdragen zonder een vergunning van de Amerikaanse overheid; of (5) in bezit bent/is, wordt gecontroleerd of handelt uit naam van een beperkte persoon. Als u een beperkte persoon wordt tijdens de duur van deze overeenkomst, brengt u Keeper Security daarvan binnen vierentwintig (24) uur op de hoogte, en Keeper Security behoudt zich het recht voor om alle verdere verplichtingen jegens u op te schorten, onmiddellijk en zonder verdere aansprakelijkheid jegens u, maar zonder afbreuk te doen aan uw lopende verplichtingen aan Keeper Security.

U gaat ermee akkoord dat u de software niet zult gebruiken om een transactie uit te voeren of faciliteren met een beperkte persoon, met uitzondering zoals mogelijk uitdrukkelijk schriftelijk vooraf toegestaan door de Amerikaanse overheid. U mag de software, of een directe afgeleide daarvan, inclusief technische gegevens, niet verwijderen of exporteren uit de Verenigde Staten of de export of her-export van de software toestaan, bij schending van enige beperkingen, wetten of regelgeving van de Verenigde Staten of een ander van toepassing zijnd land.

Koppelingen naar websites van derde partijen

Met deze Software kunnen gebruikers linken naar websites van derden die niet bij Keeper Security horen. Deze links worden u geboden voor uw gemak en Keeper Security is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites. Alle websites die niet bij Keeper Security horen en die u via deze website opent, staan los van Keeper Security. Keeper Security heeft dan ook geen controle over de inhoud van deze websites. Daarnaast houdt een link naar een website buiten Keeper Security niet in dat Keeper Security de inhoud of het gebruik van deze websites aanraadt of hier verantwoordelijkheid voor accepteert.

Geen geïmpliceerde toezeggingen

Onder geen enkele omstandigheid zal enige verwijzing naar een derde partij of software of services van derde partijen mogen worden opgevat als een goedkeuring of een erkenning door Keeper Security van die derde partij of enige software of service die wordt verstrekt door een derde partij.

Auteursrecht

Als u van mening bent dat enige materialen die toegankelijk zijn op of via Keeper Security's website inbreuk maken op uw copyright, kunt u verwijdering van deze materialen van de website eisen door contact op te nemen met Keeper Securty's copyrightvertegenwoordiger en de volgende informatie te verstrekken:

1. Identificatie van het gecopyrighte werk waarvan u vindt dat er inbreuk op wordt gemaakt. Beschrijf het werk en voeg waar mogelijk een kopie of de locatie (bijv. URL) toe van een geautoriseerde versie van het werk.

2. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

3. Een verklaring dat u gerede grond hebt dat het beklaagde gebruik van de materialen niet is geautoriseerd door de copyrighteigenaar, zijn vertegenwoordiger of de wet.

4. Een verklaring dat de informatie die u hebt verstrekt accuraat is en aangeeft dat ‘op straffe van meineed’ u de copyrighteigenaar bent of geautoriseerd bent om te handelen uit naam van de copyrighteigenaar.

5. Een handtekening of een elektronisch equivalent van de copyrighthouder of geautoriseerde vertegenwoordiger.

Keeper Security's vertegenwoordiger voor copyrightgerelateerde problemen met betrekking tot deze website is:

Keeper Security, Inc.
Beheerder intellectueel eigendom
333 N Green Street
Suite 811
Chicago, IL 60607

(312) 226-5544 Tel
(312) 829-2971 Fax
info@keepersecurity.com

In een poging de rechten van copyrighthouders te beschermen, hanteert Keeper Security een beleidsregel voor beëindiging van abonnementen van Keeper-abonnees die herhaaldelijk het beleid schenden.

Privacybeleid

Keeper Security's privacybeleid bevindt zich op https://keepersecurity.com/nl_NL/privacypolicy.html. Door onze software te gebruiken, accepteert u en gaat u akkoord met alle voorwaarden, voorzieningen en bepalingen van ons privacybeleid.

Volledige overeenkomst

In het geval enige bepaling in de overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig wordt geacht, wordt die bepaling beperkt of uitgezonderd tot het minimale vereiste, zodat deze overeenkomst anderszins volledig van kracht blijft, effectief en afdwingbaar.

Afstandsverklaringen, ongeldigheid, aanpassingen en kennisgevingen

Keeper Security en u komen overeen dat deze overeenkomst de volledige en exclusieve verklaring van wederzijdse overeenkomst tussen de partijen is, en dat deze alle eerdere overeenkomsten, hetzij mondeling dan wel schriftelijk, evenals communicatie en andere afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst overschrijft, en dat alle afstandsverklaringen en aanpassingen schriftelijk moeten worden ondertekend door beide partijen, tenzij hierin anders verstrekt. Geen enkele vertraging of nalatigheid door een van beide partijen betreffende enig(e) recht of remedie onder deze overeenkomst of bestaande wet zal worden beschouwd als een ontheffing van een dergelijk recht of remedie. Keeper Security behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te allen tijde te wijzigen en zal de meest actuele versie publiceren op onze website. Door uw doorlopend gebruik van de software bindt u zich aan de aangepaste en herziene gebruiksvoorwaarden. Keeper Security behoudt zich het recht voor om contact met u op te nemen via e-mail, op apparaatniveau of in de Keeper-software om u op de hoogte te stellen van belangrijke gebeurtenissen of wijzigingen gerelateerd aan uw account.

Geen bureau

Er worden geen bedrijven, partnerschappen, samenwerkingen of banen gemaakt door uw gebruik van Keeper. U hebt geen enkele bevoegdheid om Keeper Security op welke manier dan ook ergens toe te verplichten.

Geschiloplossing

U gaat ermee akkoord dat u enige geschillen aangaande uw KeeperChat-account eerst probeert op te lossen via onze support op https://keeperchat.com/nl_NL/support.html. Als het geschil niet binnen 30 kalenderdagen wordt opgelost, gaat u ermee akkoord en bent u beperkt tot het indienen van een arbitrageclaim via de Amerikaanse Arbitration Association, mits een dergelijke claim binnen twaalf maanden na aanvang van het schil wordt gemaakt. Als na deze tijdsperiode een claim indient, wordt deze afgewezen. U dient alle eventuele arbitragekosten te betalen met betrekking tot uw claim.

Geen groepsrechtszaken of vorderingen

U en Keeper Security, Inc. komen overeen dat er geen groepsrechtszaken tegen de ander wordt aangespannen, en dat wij ook geen deel gaan uitmaken of deelnemen aan een groepsrechtszaak uit naam van een andere persoon of entiteit in een geschil tegen een van beide partijen. We komen overeen dat enig geschil uitsluitend wordt aangekaart en opgelost tussen u en ons.

Toepasselijk recht, locatie en jurisdictie

De overeenkomst is onderhevig aan de wetten van de staat Illinois in de Verenigde Staten van Amerika. Jurisdictie voor enige gerechtelijke stappen in relatie tot de overeenkomst zal geschieden in de staat of de federale rechtbanken in Chicago, Illinois in Cook County.

Extra informatie

Als u vragen hebt over het gebruik van de KeeperChat-software of deze gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via support@keeperchat.com of via het postadres: CRM Management, Keeper Security, Inc., 333 N Green St, Suite 811, Chicago, IL 60607.

Algemeen

Keeper Security, Inc. ('Keeper Security') verstrekt, verhandelt en verkoopt Keeper®, een mobiel en desktop beveiligingssoftwareprogramma aan particulieren, gemeenten, onderwijsinstellingen, financiële instituten en algemene bedrijven. Deze voorwaarden behelzen de Keeper Commander-softwareontwikkelingskit ('SDK') en iOS SDK (gezamenlijk de 'SDK's') die IT-beheerders en -ontwikkelaars voorziet van opdrachtregeltoegang en een app-programmeringsinterface ('AP') voor toegang tot de Keeper-account en integratie met apps van derde partijen. Lees de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Door de SDK's en API's te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, verstrekt Keeper Security u geen licentie om de SDK's of API's te gebruiken. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet toewijsbaar aan iemand anders door u. Deze voorwaarden kunnen zonder kennisgeving op elk moment worden bijgewerkt.

Open source-licentie

De SDK's worden gereleased via de MIT-licentie.

Gebruiksrechten

Keeper Security bezit SDK's en API's die in licentie aan u worden verstrekt op niet-exclusieve en niet-sublicentieerbare basis.  De SDK's en API's mogen uitsluitend worden gebruikt door een geregistreerde eigenaar van een Keeper-account. Keeper-software, de SDK's en API's worden gezamenlijk de 'software' genoemd. Keeper Security kan de SDK's of API's op elk gewenst moment bijwerken via publicatie op https://keepersecurity.com.  Beide partijen zijn gerechtigd de SDK's of API's op elk gewenst moment te gebruiken dan wel het gebruik ervan te staken. Keeper Security is gerechtigd, naar eigen goeddunken, om uw licentie op elk moment te beëindigen of als u deze voorwaarden schendt.

Gebruiksleeftijd

De software is alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende contracten kunnen aangaan onder de van toepassing zijnde wetgeving. Zonder het voorgaande te beperken, is de software niet beschikbaar voor individuen jonger dan 18 jaar. Door gebruik te maken van de software, verklaart u dat u ouder bent dan 18 jaar. Als u niet gekwalificeerd bent, mag u de software niet gebruiken. Als u Keeper gebruikt in uw hoedanigheid van werknemer via een beheerd programma, moet u gemachtigd zijn door uw beheerder om de software te gebruiken.

Van tijd tot tijd biedt u de supportmedewerkers van Keeper externe toegang tot uw computerscherm, uitsluitend om problemen op te lossen die mogelijk zijn voortgekomen uit het gebruik van uw software. Keeper Security heeft geen toegang tot uw hoofdwachtwoord of uw gegevens. U wijst hierbij elke claim af voor schade door problemen die mogelijk voortkomen uit dergelijke toegang, waaronder zonder beperking enige onderbreking of schade die wordt veroorzaakt door Keeper Security of zijn werknemers.

Verantwoordelijkheden en beperkingen

De software mag uitsluitend worden gebruikt voor rechtmatige doeleinden en als zodanig gaat u ermee akkoord deze niet te misbruiken. Bij gebruik van de software stemt u ermee in u te houden aan de algemene voorwaarden:

Materiaal dat softwarevirussen, Trojaanse paarden, wormen, bestanden of programma's die bedoeld zijn om het gebruik, de toegang of de functionaliteit van de software te onderbreken, vernietigen, schenden of beperken, niet te uploaden, plaatsen, e-mailen of overdragen.

Al het materiaal dat illegaal, pornografisch, grof of obsceen is, niet te uploaden, plaatsen, e-mailen of verzenden.

Materiaal dat het eigendom, de privacy, gebruikersvoorwaarden of intellectueel eigendomsrechten van anderen schendt niet te uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins over te dragen.

Enig deel van de software zoals uitgevoerd door de back-endsystemen van Keeper Security niet te 'reverse engineeren', wijzigen, aanpassen, hacken, vertalen, kopiëren, verspreiden, verpanden, overdragen, verzenden, er afgeleide werken van te maken, exploiteren, belemmeren of kraken.

De SDK's en API's niet te gebruiken voor enige toepassing die de essentiële gebruikerservaring of functionaliteit van de software repliceert of probeert te vervangen voor een ander product of service.

Probeer uw identiteit, de identiteit van uw service of die van uw software-app te verbergen of maskeren bij de aanvraag van autorisatie om SDK's of API's te gebruiken.

Tenzij u een gemachtigde wederverkoper bent, is het niet toegestaan om de Software, een deel ervan, documenten die zijn geleverd in in verband met de Software of andere inhoud, waaronder nieuwsbrieven over de Software die u hebt verkregen via Keeper Security weer te geven, te reproduceren, te licentiëren of te verspreiden.

Keeper Security kan, naar eigen goeddunken, content verwijderen en gebruikers de toegang ontzeggen tot enige content die het illegaal, bedreigend, pornografisch, grof, obsceen of in schending van de intellectueel eigendoms- of wettelijke rechten van een andere partij acht.

Software en ondersteuning

De verstrekte software is onderhevig aan deze overeenkomst en kan worden aangepast door Keeper Security Inc., evenals de richtlijnen, regels of het uitvoeringsbeleid dat Keeper Security Inc. Mogelijk in het leven roept en van tijd tot tijd plaatst (deze voorwaarden zijn zonder beperking inclusief Keeper Security Inc.'s privacybeleid .

Informatie over copyright, patenten en handelsmerken

De Keeper-software en de informatie daarin is het eigendom van Keeper Security en wordt beschermd tegen ongeautoriseerd(e) kopiëren en ontleding door de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten, het handelsmerkenrecht, internationale conventies en andere intellectueel eigendomsrechten. Bij wijze van voorbeeld, niet als beperking, zijn 'Keeper', 'Password Keeper', 'Keeper DNA' en de Keeper-logo's geregistreerde handelsmerken van Keeper Security onder de van toepassing zijnde wetten van de Verenigde Staten en/of andere landen. Apple, het Apple-logo en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. Amazon Web Services, en het 'Powered by Amazon Web Services'-logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of gelieerde partijen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Overige software of servicenamen of logo's die worden weergegeven in de software zijn hetzij handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Keeper Security en/of de betreffende eigenaren. De afwezigheid van een software- of servicenaam of -logo in deze lijst staat niet voor het afstand nemen van Keeper Security's handelsmerk of andere intellectueel eigendomsrechten betreffende die naam of dat logo. Keeper's merkrichtlijnen en de gebruiksvoorwaarden voor Keeper's logo's en kleuren vindt u hier.

Keeper wordt beschermd door Amerikaanse patentnummers 8.656.504, 9.294.476, 9.465.786, 8.868.932, 8.738.934, 10.356.079, 10,708,237, en 11,363,009. Aanvullende patenten zijn in aanvraag.

Software en ondersteuning

Keeper Security kan, naar eigen goeddunken en zonder verplichting, u ondersteuning of aanpassingen aan de SDK's en API's bieden. Keeper Security kan dergelijke ondersteuning op elk moment aanpassen, beëindigen of stopzetten, waaronder ook het beschikbaar stellen van of de voortzetting van de SDK’s of API’s.

Kosten en betalingen

Keeper Security heeft aanzienlijke investeringen gedaan en blijft deze doen in SDK's en API's. De SDK's en API's zij gratis en open source voor geregistreerde Keeper-gebruikers. Als het gebruik van de SDK's of API's echter aanzienlijk is in volume of specifieke aanpassingen voor gebruik vereist in commerciële toepassingen voor een gebruikersaccount, behoudt Keeper Security zich het recht voor om hiervoor kosten in rekening te brengen.

Recht om toegang uit te schakelen

Keeper Security kan, naar eigen goeddunken, onmiddellijk uw toegang tot de software ongedaan maken, zonder restitutie of vergoeding als de overtuiging er is dat u enige gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.

Naleving van wetten en controle

U mag de Software alleen in overeenstemming met deze Overeenkomst gebruiken. U gaat ermee akkoord deze Software niet te gebruiken op een manier die lokale, regionale of landelijke wetten in de Verenigde Staten of het land waarin u de Software gebruikt overtreedt of met het doel dit te doen.

Schadeloosstelling

Hierbij gaat u ermee akkoord om Keeper Security, zijn zakenpartners, externe leveranciers, providers, licentiegevers, ambtenaren, directeurs, werknemers, distributeurs en agenten te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van schade, verlies, schulden, betalingen en kosten (waaronder kosten en redelijke vergoedingen voor advocaten) in verband met een claim of actie die voortkomt uit (i) een vermeende schending van deze gebruiksvoorwaarden, (ii) de inhoud of boodschap van berichten die u verstuurt met de Software of (iii) uw gebruik van de Software of hiermee te maken heeft. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat Keeper Security het recht heeft schade op u te verhalen als u de Software voor onwettige doeleinden, op een onwettige manier of op een manier die indruist tegen deze gebruiksvoorwaarden gebruikt. Deze schade kan onder andere bestaan uit directe, indirecte, speciale of incidentele schade of schade om kosten te deken, vertrouwensschade of gevolgschade.

Intellectueel eigendomsrechten in uw content

U gaat ermee akkoord dat u de software niet gebruikt om contactlijsten, communicatie of content te uploaden of verzenden die een schending vormen van de rechten van een partij, of die ongepast zijn. Door ideeën, concepten, uitvindingen of content in te zenden voor deze website, of door deze te gebruiken in relatie tot de software, gaat u ermee akkoord dat een dergelijke inzending niet-vertrouwelijk is voor alle doeleinden. Als u overgaat tot een dergelijke inzending, gaat u ermee akkoord dat u met de software geen communicatie of content die inbreuk maakt op of de rechten van een partij schendt aan Keeper Security of een derde partij verzendt. Als u bedrijfsinformatie, ideeën, concepten of uitvindingen of content naar Keeper Security per e-mail verzendt, gaat u ermee akkoord dat een dergelijke verzending niet-vertrouwelijk is voor alle doeleinden. Als u een inzending verstuurt naar Keeper Security of als u enig(e) bedrijfsinformatie, idee, concept of uitnodiging verzendt naar Keeper Security via e-mail, verleent u of garandeert u automatisch dat de eigenaar van dergelijke content of intellectueel eigendom uitdrukkelijk aan Keeper Security een niet-exclusieve, royaltyvrije, doorlopende, onherroepbare, wereldwijde licentie verstrekt om dergelijke content te reproduceren, er afgeleide werken van te maken, aan te passen, publiceren, vertalen, uit te voeren en tentoon te stellen, op welke manier dan ook. Dienovereenkomstig is het Keeper Security toegestaan om dergelijke code-inzendingen voor Keepers Github-bewaarplaats, zoals plugins of functieverbeteringen waarbij gebruik is gemaakt van SDK's of API's, te gebruiken en/of publiceren ten faveure van andere gebruikers van Keeper.

Beveiligingsmelding & beleid voor openbaarmaking

Keeper Security takes extensive measures to protect and safeguard its internal infrastructure, Software, intellectual property, stakeholders and its customers. In using the Software, you may provide information about yourself or your employer (such as name, contact information, or other registration information) to Keeper Security. Keeper Security may use this information and any technical information about your use of the Software to tailor its presentations to you, facilitate your movement through the Software or communicate separately with you. If you purchased the Software as a result of solicitation by a channel partner of Keeper Security, Keeper Security may share your information with the channel partner and the channel partner may share related information with Keeper Security. Keeper Security will not provide your contact information to companies you have not authorized for that purpose unless required by law.

Please read our Privacy Policy. If you are a security researcher or security expert, please be advised that any notifications made to Keeper Security by you, involving a purported security vulnerability of our Software and/or infrastructure will be investigated and acted upon swiftly for timely remediation. Keeper welcomes collaboration with security researchers on potential opportunities of responsible disclosure. Please contact us at security@keepersecurity.com.

Keeper welcomes input and feedback about its Software and systems from security researchers. The unauthorized access to Keeper Security's systems, Software and/or a user’s device which runs Keeper is against the law. Furthermore, the threat of maliciously disclosing or actual malicious disclosure of any purported weakness, security flaw or degradation of our Software or systems (which are proprietary and property of Keeper Security) will be treated as a breach and unauthorized access to Keeper systems.

Indien we vaststellen dat een entiteit of individu een poging heeft ondernomen om onze software, infrastructuur en/of een gebruikersapparaat te reverse engineeren, binnendringen, infiltreren of schenden (waaronder een schending van zwakke punten in een besturingssysteem dat is gemaakt door of wordt gebruikt door een van onze strategische OEM-partners), ondernemen wij snel actie. Hetzij in de vorm van een rechtszaak en/of openbaarmaking aan de lokale, provinciale en federale rechtshandhavende instanties.

Verklaring van afstand en garantie

U gaat ermee akkoord om Keeper op eigen risico te gebruiken. Keeper Security geeft geen garanties op ononderbroken of foutloos gebruik van Keeper. Er worden ook geen garanties gegeven ten aanzien van de resultaten die kunnen worden behaald met het gebruik van Keeper. De Software wordt "as-is" geboden en Keeper Security doet afstand van alle garanties, expliciet of impliciet, waaronder impliciete garanties op verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en afwezigheid van eventuele schendingen.

Uw enige en unieke remedie voor eventueel falen of ondermaats presteren van de software, zijn commercieel redelijke inspanningen om de software aan te passen of te repareren door Keeper Security. Keeper Security verhelpt regelmatig problemen, en voert verbeteringen en upgrades door in de software ten behoeve van alle klanten met betaalde abonnementen.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL KEEPER SECURITY, NOCH EEN VAN ZIJN SERVICEPROVIDERS, ZAKENPARTNERS, INFORMATIEVERSTERKKERS, ACCOUNTPROVIDERS, LICENTIEVERSTREKKERS, OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, DISTRIBUTEURS OF VERTEGENWOORDIGERS, ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID EN VOLGENS GEEN ENKELE WETTELIJKE THEORIE, ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, VERANTWOORDELIJK ZIJN RICHTING U OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR ENIGE GELDELIJKE SCHADE, HETZIJ DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, DEKKENDE, ONDERSTEUNENDE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS ALS KEEPER SECURITY OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF VOOR ENIGE ANDERE CLAIM DOOR EEN ANDERE PARTIJ.

IN HET GEVAL DAT, NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, KEEPER SECURITY GEACHT WORDT AANSPRAKELIJK TE ZIJN RICHTING U VOOR SCHADE DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK, EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE [HETZIJ VIA CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER ONACHTZAAMHEID), SOFTWARE-AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS], IS DE MAXIMAAL GEAGGREGEERDE AANSPRAKELIJKHEID VAN KEEPER SECURITY RICHTING U, VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT IS BETAALD VOOR DE SOFTWARE IN DE DRIE (3) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE OPBOUW VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE CLAIM, MINUS EVENTUELE SCHADE DIE DAARVOOR IS BETAALD DOOR KEEPER AAN U GEDURENDE DIE PERIODE VAN DRIE (3) MAANDEN. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TOE, DEZE BEPERKING EN UITSLUITING ZIJN DAN OOK MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U.

Beperkte personen, Export van software of Technische gegevens

U garandeert hierbij dat u geen 'Beperkte persoon' bent. Voor de doeleinden van deze overeenkomst bent u een 'beperkte persoon' als u of een functionaris, directeur of controlerende aandeelhouder van de entiteit uit naam waarvan u de software gebruikt, (1) ingezetene bent/is van of een entiteit die opereert onder de wetten van Cuba, Iran, Soedan, Syrië of een ander land waarmee Amerikaanse ingezetenen geen transacties mogen aangaan, zoals van tijd tot tijd mogelijk wordt bepaald door de Amerikaanse Treasury Department; (2) bent/is aangemerkt als een ingezetene of instituut waarvoor een witwasverdenking geldt door de Amerikaanse Treasury Department; (3) op de lijst staat met afgewezen personen of terroristenlijst of entiteitenlijst van de Amerikaanse Commerce Department; (4) betrokken bent/is bij activiteiten met kern-, raket-, chemische of biologische wapens waaraan Amerikaanse ingezetenen niet mogen bijdragen zonder een vergunning van de Amerikaanse overheid; of (5) in bezit bent/is, wordt gecontroleerd of handelt uit naam van een beperkte persoon. Als u een beperkte persoon wordt tijdens de duur van deze overeenkomst, brengt u Keeper Security daarvan binnen vierentwintig (24) uur op de hoogte, en Keeper Security behoudt zich het recht voor om alle verdere verplichtingen jegens u op te schorten, onmiddellijk en zonder verdere aansprakelijkheid jegens u, maar zonder afbreuk te doen aan uw lopende verplichtingen aan Keeper Security.

U gaat ermee akkoord dat u de software niet zult gebruiken om een transactie uit te voeren of faciliteren met een beperkte persoon, met uitzondering zoals mogelijk uitdrukkelijk schriftelijk vooraf toegestaan door de Amerikaanse overheid. U mag de software, of een directe afgeleide daarvan, inclusief technische gegevens, niet verwijderen of exporteren uit de Verenigde Staten of de export of her-export van de software toestaan, bij schending van enige beperkingen, wetten of regelgeving van de Verenigde Staten of een ander van toepassing zijnd land.

Koppelingen naar websites van derde partijen

Met deze Software kunnen gebruikers linken naar websites van derden die niet bij Keeper Security horen. Deze links worden u geboden voor uw gemak en Keeper Security is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites. Alle websites die niet bij Keeper Security horen en die u via deze website opent, staan los van Keeper Security. Keeper Security heeft dan ook geen controle over de inhoud van deze websites. Daarnaast houdt een link naar een website buiten Keeper Security niet in dat Keeper Security de inhoud of het gebruik van deze websites aanraadt of hier verantwoordelijkheid voor accepteert.

Geen geïmpliceerde toezeggingen

Onder geen enkele omstandigheid zal enige verwijzing naar een derde partij of software of services van derde partijen mogen worden opgevat als een goedkeuring of een erkenning door Keeper Security van die derde partij of enige software of service die wordt verstrekt door een derde partij.

Privacybeleid

Keeper Security's privacybeleid vindt u hier https://keepersecurity.com/nl_NL/privacypolicy.html. Door onze software te gebruiken, accepteert u en gaat u akkoord met alle voorwaarden, voorzieningen en bepalingen van ons privacybeleid.

Volledige overeenkomst

Als een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden niet ten uitvoer kan worden gebracht of ongeldig is, wordt deze bepaling beperkt of verwijderd in zoverre dit nodig is zodat deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven, blijven gelden en ten uitvoer kunnen worden gebracht.

Verklaringen van afstand, scheidbaarheid, wijzigingen & meldingen

Keeper Security en u komen overeen dat deze algemene voorwaarden de volledige en exclusieve verklaring van wederzijdse overeenkomst tussen de partijen is, en dat deze alle eerdere overeenkomsten, hetzij mondeling dan wel schriftelijk, evenals communicatie en andere afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze algemene voorwaarden overschrijft, en dat alle afstandsverklaringen en aanpassingen schriftelijk moeten worden ondertekend door beide partijen, tenzij hierin anders verstrekt. Geen enkele vertraging of nalatigheid door een van beide partijen betreffende enig(e) recht of remedie onder deze gebruiksvoorwaarden of bestaande wet zal worden beschouwd als een ontheffing van een dergelijk recht of remedie. Keeper Security behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en zal de meest actuele versie publiceren op onze website. Door uw doorlopend gebruik van de software bindt u zich aan de aangepaste en herziene gebruiksvoorwaarden. Keeper Security behoudt zich het recht voor om contact met u op te nemen via e-mail, op apparaatniveau of in de Keeper-software om u op de hoogte te stellen van belangrijke gebeurtenissen of wijzigingen gerelateerd aan uw account.

Geen bureau

Er worden geen bedrijven, partnerschappen, samenwerkingen of banen gemaakt door uw gebruik van Keeper. U hebt geen enkele bevoegdheid om Keeper Security op welke manier dan ook ergens toe te verplichten.

Toepasselijk recht, locatie en jurisdictie

De overeenkomst is onderhevig aan de wetten van de staat Illinois in de Verenigde Staten van Amerika. Jurisdictie voor enige gerechtelijke stappen in relatie tot de overeenkomst zal geschieden in de staat of de federale rechtbanken in Chicago, Illinois in Cook County.

Extra informatie

Als u vragen hebt over het gebruik van de Keeper-software of deze gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met ons op info@keepersecurity.com of via mail: CRM Management, Keeper Security, Inc., 333 N Green St, Suite 811, Chicago, IL 60607.

Algemeen

Keeper Security, Inc. ('Keeper Security') levert, vermarkt en verkoopt Keeper®, mobiele, cloud- en desktop-beveiligingssoftware-apps aan individuen, gemeentes, onderwijsinstellingen, financiële instellingen en algemene bedrijven. Keeper staat eindgebruikers toe om vertrouwelijke en gevoelige 'micro-data' en 'bestanden' in te voeren, op te slaan, te beveiligen, laden, beheren, back-uppen, delen en herstellen op computers en mobiele apparaten met als doel deze informatie te beschermen voor het publiek. Micro-data is een term die van toepassing is op korte reeksen gegevens die belangrijk zijn voor eindgebruikers (bijvoorbeeld website-logins, wachtwoorden, burgerservicenummers, bankrekeningnummers, toegangscodes, pincodes en privénotities). Bestanden bevatten mogelijk privédocumenten, persoonlijke foto's en video's. Keeper maakt gebruik van sterke versleuteling via een 256-bits code en is goedgekeurd voor de export door het Amerikaanse Department of Commerce Bureau of Industry and Security onder licentienummer 5D992. Keeper wordt hierin 'Keeper', 'systeem' of 'software' genoemd.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Dit zijn de voorwaarden voor gebruik voor uw abonnement op Keeper en het gebruik van de software. Door Keeper-software te gebruiken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet toewijsbaar door u aan iemand anders.

Informatie over copyright, patenten en handelsmerken

Keeper, en de informatie daarin, is het eigendom van Keeper Security en wordt beschermd tegen onbevoegd kopiëren en ontmanteling door de Verenigde Staten door copyrightwetgeving, internationale conventies en andere intellectueel eigendomsrechten. Slechts als voorbeeld, niet als beperking, zijn 'Keeper', 'Password Keeper', 'KeeperFill', 'Keeper DNA', 'KeeperChat', 'BreachWatch', 'Cybersecurity starts here' en de Keeper-logo's geregistreerde handelsmerken van Keeper Security, onder de van toepassing zijnde wetgeving van de Verenigde Staten en/of andere landen. Apple, het Apple-logo en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. Amazon Web Services en het 'Powered by Amazon Web Services'-logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of geallieerden in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere software of servicenamen of -logo's die in de software verschijnen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Keeper Security, en/of de betreffende eigenaren. De afwezigheid van een software- of servicenaam of -logo in deze lijst houdt geen afstand in van het handelsmerk van Keeper Security of andere intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot die naam of dat logo.

Keeper wordt beschermd door Amerikaanse patentnummers 8.656.504, 9.294.476, 9.465.786, 8.868.932, 8.738.934, 10.356.079, 10,708,237, en 11,363,009. Aanvullende patenten zijn in aanvraag.

Verantwoordelijkheden en beperkingen

Keeper-software wordt door miljoenen mensen en duizenden organisaties wereldwijd gebruikt om hun wachtwoorden en privé-informatie te beschermen en op te slaan. De software mag alleen worden gebruikt voor rechtmatige doeleinden en dienovereenkomstig belooft u Keeper niet te misbruiken. Als u de software gebruikt, gaat u akkoord met het volgende:

Materiaal dat softwarevirussen, Trojaanse paarden, wormen, bestanden of programma's die bedoeld zijn om het gebruik, de toegang of de functionaliteit van de software te onderbreken, vernietigen, schenden of beperken, niet te uploaden, plaatsen, e-mailen of overdragen.

Al het materiaal dat illegaal, pornografisch, grof of obsceen is, niet te uploaden, plaatsen, e-mailen of verzenden.

Al het materiaal dat de privacy of de intellectueel eigendomsrechten van anderen schendt niet te uploaden, plaatsen, e-mailen of verzenden.

Geen enkel deel van de software te 'reverse engineeren', veranderen, aanpassen, hacken, vertalen, kopiëren, verspreiden, toewijzen, overdragen, er afgeleide werken van te maken, uit te buiten, te belemmeren of een deel van de software te kraken.

Tenzij u een gemachtigde wederverkoper bent, is het niet toegestaan om de Software, een deel ervan, documenten die zijn geleverd in in verband met de Software of andere inhoud, waaronder nieuwsbrieven over de Software die u hebt verkregen via Keeper Security weer te geven, te reproduceren, te licentiëren of te verspreiden.

Derde partijen niet toe te staan de software te gebruiken in een appserviceprovider, servicebureau, of vergelijkbare capaciteit voor externe partijen, met uitzondering dat de software beschikbaar mag worden gesteld aan gelieerde partijen.

Geen toegang toe te staan tot de software aan onbevoegde externe partijen.

Keeper Security mag, volledig naar eigen goeddunken, content verwijderen en gebruikerstoegang blokkeren tot alle content die het beschouwt als illegaal, bedreigend, pornografisch, misbruik, obsceen of in strijd met het intellectueel eigendom van een andere partij.

Uw hoofdwachtwoord

U erkent hierbij dat bij gebruik van de software u verplicht bent om een 'hoofdwachtwoord' te maken. Het hoofdwachtwoord wordt uitsluitend door u zelf gebruikt.

U bent verantwoordelijk voor de waarborging van de veiligheid van uw hoofdwachtwoord en de ingevoerde, geïmporteerde en geëxporteerde Keeper-records via de software. Keeper Security kent uw hoofdwachtwoord niet en vraagt ook niet en is evenmin bevoegd om te vragen naar uw hoofdwachtwoord. Keeper Security heeft onder geen enkele omstandigheid toegang tot uw hoofdwachtwoord of de in Keeper opgeslagen records.

U belooft uw hoofdwachtwoord niet bekend te maken aan externe partijen en u zult niet, onder geen enkele omstandigheid, uw hoofdwachtwoord bekend maken aan een medewerker van de klantenservice van Keeper Security in geval u contact opneemt met Keeper Security voor hulp bij de software. Over het algemeen belooft u uw hoofdwachtwoord niet te delen met een medewerker, vertegenwoordiger, functionaris of leidinggevende van Keeper Security. Keeper Security is niet verantwoordelijk voor enige acties van individuen of misbruik of onbehoorlijk gebruik van uw Keeper-gegevens of enige van uw middelen door gebruik te maken van uw hoofdwachtwoord of de informatie die in Keeper is opgeslagen.

Zorg dat u uw hoofdwachtwoord onthoudt. Als u uw hoofdwachtwoord kwijtraakt of vergeet, kan Keeper Security u niet helpen met toegang krijgen tot uw records omdat Keeper Security geen toegang heeft tot of kennis van uw hoofdwachtwoord. Nogmaals, het is uitermate belangrijk dat u uw hoofdwachtwoord niet vergeet omdat dit vereist is om toegang te krijgen tot uw records die in Keeper zijn opgeslagen.

Behoud van uw Keeper-records

Micro-data en bestanden die zijn opgeslagen in uw Keeper-kluis worden 'Keeper-records' genoemd. Keeper Security onderhoudt een versleuteld binair bestand van uw Keeper-records in Keeper Security's Cloud Security Vault™, mits u een betaalde abonnee bent van de software. Het binaire bestand wordt gemaakt wanneer u een back-up maakt van uw records en wordt opgeslagen in geval u uw informatie moet herstellen als gevolg van een lokale systeemcrash, schade, verlies of hackpoging die uitmondt in de zelfvernietiging van uw records. De Cloud Security Vault wordt ook gebruikt om naadloze synchronisatie van uw records op uw apparaten waarop Keeper is geïnstalleerd mogelijk te maken.

Als uw abonnement verloopt en u ervoor kiest om uw abonnement niet binnen 90 dagen te verlengen, behoudt Keeper Security zich het recht voor om permanent Keeper-records te verwijderen in uw account met bestanden (dat wil zeggen documenten, foto's, video's, etc.). Er wordt een bericht naar u gestuurd voorafgaand aan de beëindiging naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Keeper-account. Verlopen gebruikersaccounts worden omgezet in een gratis gebruikersaccount.

Een gratis gebruiker van de software mag Keeper op één mobiel apparaat gebruiken zonder de mogelijkheid om de records te back-uppen, herstellen, delen of opslaan buiten één mobiel apparaat. Als het apparaat of de gegevens kwijtraken of worden gestolen, kan een gratis gebruiker de records niet herstellen.

Free-gebruikersaccounts kunnen tien (10) records maken en opslaan in hun Keeper-kluis. Na deze recordlimiet moet een Free-gebruiker een betaald Keeper-abonnement afsluiten (zoals Unlimited, Family, Business of Enterprise).

Free-gebruikersaccounts kunnen twee (2) kluisrecords maken met Two-Factor TOTP (Time-Based One-Time Passcodes)-codes. Als een Free-gebruiker meer Two-Factor-codes wil gebruiken binnen kluisrecords, moet deze een betaald Keeper-abonnement afsluiten (zoals Unlimited, Family, Business of Enterprise).

Gratis gebruikersaccounts mogen vijf (5) bestanden opslaan in de Keeper-kluis, onderhevig aan een maximale opslag van 100 MB. Na deze bestandslimiet is een gratis gebruiker verplicht om een betaalabonnement aan te schaffen.

Gratis gebruikersaccounts zijn toegestaan om tot (2) kluisrecords te hebben met twee-factor-TOTP-codes. Om meer twee-factor-codes te gebruiken binnen kluisrecords is een gratis gebruiker nodig om een betaalde Keeper-abonnementsvorm af te sluiten (zoals Unlimited, Family, Business of Enterprise).

Als u een gratis gebruiker bent die de software niet binnen 12 maanden gebruikt, behoudt Keeper Security zich het recht voor om uw account te beëindigen of verwijderen. Er wordt voorafgaand aan de beëindiging een bericht gestuurd naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Keeper-account.

Alle gebruikers van de software moeten het privacybeleid accepteren en naleven, wat van tijd tot tijd kan worden aangepast door Keeper Security.

Een schending van deze verantwoordelijkheden en beperkingen resulteert mogelijk in de beëindiging van deze overeenkomst.

Software en ondersteuning

Keeper heeft een internetverbinding nodig om te functioneren op cloud-gebaseerde softwareplatforms zoals browsers en browserextensies. Uw informatie die in Keeper wordt gemaakt wordt versleuteld met 256-bits AES-coderingen en verstuurd naar Keeper's Cloud Security Vault via een 256-bits versleutelde TLS-verbinding. Keeper-werknemers hebben geen toegang tot uw records. We kunnen u niet helpen uw records te herstellen als u uw hoofdwachtwoord vergeet. Informatie zoals uw IP-adres en aanmeldingsgegevens wordt gebruikt voor uw beveiliging en bescherming.

De verstrekte software is onderhevig aan deze overeenkomst, die mogelijk kan worden aangepast door Keeper Security Inc., net als eventuele richtlijnen, regels of gebruiksbeleidsregels die Keeper Security Inc. zou kunnen vaststellen en plaatsen van tijd tot tijd (deze 'overeenkomst', waaronder zonder beperking Keeper Security Inc.'s privacybeleid, zoals gelinkt van alle e-mails gegenereerd van Keeper Security Inc. of anderszins geleverd aan u (het 'beleid' (tenzij anders vermeld worden alle verwijzingen naar de overeenkomst inbegrepen in het beleid).

Keeper Security biedt ondersteuning aan via de website op https://keepersecurity.com/support.html. Gebruikers met een gratis individueel abonnement op Keeper hebben geen recht op live ondersteuning.

Open source-software

Open Source Software ('OSS') betekent software-onderdelen, waaronder Apache Guacamole, die zijn ingebed, gecombineerd, verpakt of anderszins gedistribueerd in of met de software, met of zonder modificaties, onder afzonderlijke licentievoorwaarden, die kunnen worden verkregen van de auteur(s) van de software-onderdelen.

Keeper Connection Manager ('KCM') geeft gebruikers direct toegang tot infrastructuur met zero-trust beveiliging. Biedt DevOps- en IT-teams directe toegang tot servers, databases, RDP, SSH, Kubernetes-infrastructuur en externe bureaubladen via een browser. KCM is een commercieel ondersteunde oplossing gebouwd boven op de Apache Guacamole-gateway, met uitgebreide mogelijkheden, geavanceerde integraties en doorlopende functie-ontwikkeling.

Gebruiksleeftijd

De software is alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende contracten kunnen aangaan onder de van toepassing zijnde wetgeving. Zonder het voorgaande te beperken, is de software niet beschikbaar voor individuen jonger dan 18 jaar. Door gebruik te maken van de software, verklaart u dat u ouder bent dan 18 jaar. Als u niet gekwalificeerd bent, mag u de software niet gebruiken. Als u Keeper gebruikt in uw hoedanigheid van werknemer via een beheerd programma, moet u gemachtigd zijn door uw beheerder om de software te gebruiken.

Van tijd tot tijd biedt u de supportmedewerkers van Keeper externe toegang tot uw computerscherm, uitsluitend om problemen op te lossen die mogelijk zijn voortgekomen uit het gebruik van uw software. Keeper Security heeft geen toegang tot uw hoofdwachtwoord of uw gegevens. U wijst hierbij elke claim af voor schade door problemen die mogelijk voortkomen uit dergelijke toegang, waaronder zonder beperking enige onderbreking of schade die wordt veroorzaakt door Keeper Security of zijn werknemers.

Abonnementskosten, betalingstermijnen en terugbetalingsbeleid

Abonnementskosten

Er wordt naar de kosten die door Keeper Security in rekening worden gebracht verwezen met de term Abonnementskosten. Er worden jaarlijkse Abonnementskosten in rekening gebracht voor het gebruik van de Software op meer dan één mobiel apparaat of computer, of om toegang te krijgen tot verbeterde functies, waaronder: Records importeren/exporteren, records synchroniseren op meerdere apparaten of computers, records en bestandsopslag herstellen of er back-ups van maken.

Als u zich aanmeldt voor Keeper, kunt u alle premium functies gebruiken zoals veilige opslag in de cloud, back-uppen en delen - gratis gedurende 30 dagen. Na 30 dagen kunt u de premium functies blijven gebruiken door een jaarabonnement af te sluiten. Wanneer u upgradet vanaf de gratis versie van Keeper of door de betaalde versie van Keeper te kopen met uitgebreide functies en voordelen, bent u onderhevig aan jaarlijkse abonnementskosten in overeenstemming met het kostenoverzicht zoals weergegeven op de website. U bent verplicht om de betaling jaarlijks vooruit te betalen voor de software. Toegang tot de betaalde versie van Keeper wordt uitgeschakeld tot de betaling is ontvangen. Abonnementskosten worden vooraf gefactureerd en geïnd op basis van uw abonnementsvorm. Appstores met externe apps kunnen mogelijk een automatisch verlengbaar maandelijks abonnement voor de software aanbieden. Deze optie bevat een gratis proef van 7 dagen. Na 7 dagen kunt u de premium functies blijven gebruiken voor een maandabonnement.

Kanaalpartners, mobiele providers en verkopers

Het is uw verantwoordelijkheid om het Kostenoverzicht van tijd tot tijd te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van de tarieven die Keeper Security hanteert. Keeper Security kan het Kostenoverzicht, waaronder het aantal abonnementen en de tarieven, naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment wijzigen. Keeper Security spant zich in om u via e-mail te informeren voordat het Kostenoverzicht wordt gewijzigd. Als u speciale kortingen ontvangt via een Kanaalpartner of Wederverkoper van de Software, zijn deze kortingen mogelijk niet meer beschikbaar wanneer u niet langer klant bent van de Kanaalpartner of Wederverkoper. In dit geval is het standaardtarief voor abonnementen van Keeper Security van toepassing. Keeper Security maakt mogelijk gebruik van informatie van de betreffende Kanaalpartner of Wederverkoper over de status van uw account.

Betaling

Als voorwaarde voor het gebruik van Keeper, moet u ons betalen. Betaling voor software geschiedt via een geldige creditcard, bankpas of betaalkaart (gezamenlijk 'betaalkaart' genoemd) zoals geaccepteerd door Keeper Security en u dient voldoende saldo te hebben voor de abonnementskosten die bij u in rekening worden gebracht.Betaalmethoden zoals cheque, overschrijving of een ander handelsplatform moeten direct met Keeper Security worden onderhandeld en erdoor worden goedgekeurd. Keeper behoudt zich het recht voor om u automatisch te factureren voor terugkerende abonnementskosten en deze in rekening te brengen. Zakelijke klanten die Keeper gebruiken kunnen de betaling ook verrichten via overschrijving, ACH of een andere manier voor bedragen die hoger zijn dan 10.000 Amerikaanse dollar.

Ongeldige of geannuleerde betalingen

Als u uw Klantenkaart annuleert of deze op een andere manier wordt beëindigd, moet u ons direct een nieuw, geldig Klantenkaartnummer sturen. U machtigt ons om van tijd tot tijd stappen te nemen om te bepalen of het Klantenkaarnummer dat u ons heeft gegeven geldig is. Indien u ons geen geldig Klantenkaartnummer geeft met voldoende saldo tijdens de looptijd van deze Overeenkomst, schendt u deze en beëindigen wij deze Overeenkomst met u. Indien u ons een betaalpasnummer geeft in plaats van een creditcardnummer, machtigt u ons om alle kosten die in deze Overeenkomst worden omschreven van uw bankrekening af te schrijven. Indien de jaarlijkse betaalmethode is geselecteerd of indien u uw Klantenkaart in het verleden al hebt opgegeven voor betalingen, machtigt u Keeper Security hierbij om deze Klantenkaart te gebruiken om u maandelijks of jaarlijks kosten in rekening te brengen aan het begin van elke factureringscyclus. Als Keeper Security om welke reden dan ook niet in staat is om automatische betalingen van uw Klantenkaart af te schrijven, probeert Keeper Security u via e-mail een melding te sturen en wordt uw account uitgeschakeld tot de betaling is ontvangen.

Upgrades

U kunt uw account op elk gewenst moment upgraden. Als u uw abonnement upgradet, wordt alleen het resterende deel van het jaarlijks abonnement in rekening gebracht. Het volledige bedrag van het nieuwe abonnement wordt daarna automatisch afgeschreven. U gaat ermee akkoord om alle kosten, belastingen en bedragen te betalen die u in verband met uw Keeper-abonnement maakt, tegen het geldende tarief op het moment dat de kosten zijn gemaakt. Een standaardfactureringscyclus duurt 365 dagen.

Prijswijzigingen

Keeper heeft het recht om de tarieven voor de producten te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen van tarieven worden gepubliceerd op de website van Keeper of in appstores van derden. Alle kosten in verband met uw gebruikersnaam en wachtwoord worden in rekening gebracht via de betaalmethode die is aangewezen tijdens het registratieproces. U bent verantwoordelijk voor alle kosten met betrekking tot de toegang tot de Keeper-website via een internetprovider of een externe service.

Restitutie

U mag uw account te allen tijde opzeggen. Aangezien de software in zijn geheel wordt geleverd op het moment van aankoop, kunnen we deze niet verwijderen van uw apparaat/apparaten, en krijgt u geen geld terug.

Recht om toegang uit te schakelen

Keeper Security kan, naar eigen goeddunken, onmiddellijk uw toegang tot de software ongedaan maken, zonder restitutie of vergoeding als de overtuiging er is dat u enige beleidsregels zoals hierboven of elders in deze overeenkomst hebt geschonden.

Instructies voor verwijdering

Indien u Keeper van uw apparaat wilt verwijderen, kunt u onze pagina met Veelgestelde vragen raadplegen (https://docs.keeper.io/user-guides/uninstall-keeper).

Naleving van wetten, controle

U mag de Software alleen in overeenstemming met deze Overeenkomst gebruiken. U gaat ermee akkoord deze Software niet te gebruiken op een manier die lokale, regionale of landelijke wetten in de Verenigde Staten of het land waarin u de Software gebruikt overtreedt of met het doel dit te doen.

Schadeloosstelling

U gaat er hierbij akkoord dat u Keeper Security, zijn zakelijke partners, externe leveranciers, providers, licentieverstrekkers, vertegenwoordigers, leidinggevenden, medewerkers en distributeurs verdedigt en vrijwaart, tegen eventuele schade, verlies, aansprakelijkheid, schikkingen en kosten (waaronder zonder beperking kosten en redelijke advocaattarieven) in relatie tot enige claim of actie die (i) voortvloeit uit enige vermoedelijke schending van deze overeenkomst, (ii) voortkomt uit de inhoud of effecten van enige berichten die u verspreidt via de software of (iii) anderszins voortkomt of betrekking heeft tot uw gebruik van de software. Daarnaast erkent u en gaat u ermee akkoord dat Keeper Security het recht heeft op schadevergoeding als u de software gebruikt voor enige onwettelijke doeleinden, op een onwettelijke manier, en/of op een manier die niet strookt met de voorwaarden van deze overeenkomst, en dat dergelijke schade mogelijk, zonder beperking, directe, indirecte, speciale, incidentele, dekkende, van toepassing zijnde en/of gevolgschade is.

Intellectueel eigendomsrechten in uw content

U gaat ermee akkoord dat u de software niet gebruikt om contactlijsten, communicatie of content te uploaden of verzenden die een schending vormen van de rechten van een partij, of die ongepast zijn. Door ideeën, concepten, uitvindingen of content in te zenden voor deze website, of door deze te gebruiken in relatie tot de software, gaat u ermee akkoord dat een dergelijke inzending niet-vertrouwelijk is voor alle doeleinden. Als u overgaat tot een dergelijke inzending, gaat u ermee akkoord dat u met de software geen communicatie of content die inbreuk maakt op of de rechten van een partij schendt aan Keeper Security of een derde partij verzendt. Als u bedrijfsinformatie, ideeën, concepten of uitvindingen of content naar Keeper Security per e-mail verzendt, gaat u ermee akkoord dat een dergelijke verzending niet-vertrouwelijk is voor alle doeleinden. Als u een inzending verstuurt naar Keeper Security of als u enig(e) bedrijfsinformatie, idee, concept of uitnodiging verzendt naar Keeper Security via e-mail, verleent u of garandeert u automatisch dat de eigenaar van dergelijke content of intellectueel eigendom uitdrukkelijk aan Keeper Security een niet-exclusieve, royaltyvrije, doorlopende, onherroepbare, wereldwijde licentie verstrekt om dergelijke content te reproduceren, er afgeleide werken van te maken, aan te passen, publiceren, vertalen, uit te voeren en tentoon te stellen, op welke manier dan ook.

Beveiligingsmelding en ontsluitingsbeleid

Keeper Security treft uitgebreide maatregelen om de interne infrastructuur, software, intellectueel eigendom, belanghebbenden en klanten te beschermen.

Door de software te gebruiken, verstrekt u mogelijk informatie over uzelf of uw werkgever (zoals naam, contactgegevens of andere registratiegegevens) aan Keeper Security. Keeper Security gebruikt deze informatie en eventuele technische informatie over uw gebruik van de software om de presentaties op u af te stemmen, uw navigatie door de software te faciliteren of afzonderlijk met u te communiceren. Als u de software hebt aangeschaft als gevolg van aantrekking door een kanaalpartner van Keeper Security, deelt Keeper Security uw informatie mogelijk met de kanaalpartner en de kanaalpartner deelt mogelijk gerelateerde informatie met Keeper Security. Keeper Security verstrekt uw contactgegevens niet aan bedrijven die u niet hebt geautoriseerd voor dat doel, tenzij vereist door de wet.

Lees ons privacybeleid. Als u een beveiligingsonderzoeker of beveiligingsexpert bent, lees dan Keeper's kwetsbaarheidsrapport en bugpremie-programma zoals gedocumenteerd op de beveiligingsopenbaarmakingspagina van onze website. Let op, alle meldingen die u bij Keeper Security doet met betrekking tot een beweerde beveiligingskwetsbaarheid van onze software en/of onze infrastructuur wordt onderzocht en we nemen snel actie om dit te verhelpen. Keeper verwelkomt samenwerking met beveiligingsonderzoekers aangaande mogelijke kansen van verantwoordelijke openbaarmaking. Neem contact met ons op via security@keepersecurity.com.

Keeper verwelkomt input en feedback over zijn software en systemen van beveiligingsonderzoekers. De onbevoegde toegang tot Keeper Security's systemen, software en/of gebruikersapparaat waarop Keeper draait is onwettig. Daarnaast worden de dreiging van kwaadwillende openbaarmaking of daadwerkelijke kwaadwillende openbaarmaking van enige beweerde zwakheid, beveiligingshiaat of degradatie van onze software of systemen (die eigendom zijn van Keeper Security) behandeld als een schending van en onbevoegde toegang tot Keeper-systemen.

Verklaring van afstand en garantie

U gaat ermee akkoord Keeper op eigen risico te gebruiken. Keeper Security garandeert niet dat Keeper ononderbroken of foutenvrij is, en garandeert evenmin de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. De software wordt geleverd 'zoals deze is' en Keeper Security wijst alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet, zonder beperkingen, geïmpliceerde garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmaking van de hand.

Uw enige en unieke remedie voor eventueel falen of ondermaats presteren van de software, zijn commercieel redelijke inspanningen om de software aan te passen of te repareren door Keeper Security. Keeper Security verhelpt regelmatig problemen, en voert verbeteringen en upgrades door in de software ten behoeve van alle klanten met betaalde abonnementen.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL KEEPER SECURITY, NOCH EEN VAN ZIJN SERVICEPROVIDERS, ZAKENPARTNERS, INFORMATIEVERSTERKKERS, ACCOUNTPROVIDERS, LICENTIEVERSTREKKERS, OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, DISTRIBUTEURS OF VERTEGENWOORDIGERS, ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID EN VOLGENS GEEN ENKELE WETTELIJKE THEORIE, ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, VERANTWOORDELIJK ZIJN RICHTING U OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR ENIGE GELDELIJKE SCHADE, HETZIJ DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, DEKKENDE, ONDERSTEUNENDE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS ALS KEEPER SECURITY OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF VOOR ENIGE ANDERE CLAIM DOOR EEN ANDERE PARTIJ.

IN HET GEVAL DAT, NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, KEEPER SECURITY AANSPRAKELIJK WORDT GEACHT VOOR SCHADE DIE U IS BEROKKEND DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK, EN ONGEACHT DE ACTIEVORM [HETZIJ VOLGENS CONTRACT, ONRECHT (WAARONDER NALATIGHEID), SOFTWARE-AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS], IS DE MAXIMAAL GEAGGREGEERDE AANSPRAKELIJKHEID VAN KEEPER SECURITY RICHTING U, VOORTKOMEND IN RELATIE TOT DEZE OVEREENKOMST, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR DE SOFTWARE IN DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE OPBOUW VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE CLAIM, MIN DE SCHADE DIE KEEPER SECURITY U EVENTUEEL EERDER HEEFT BETAALD IN DIE PERIODE VAN TWAALF (12) MAANDEN. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING OF DE BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, WAARDOOR DE BEPERKING OF UITSLUITING NIET VAN TOEPASSING KAN ZIJN OP U.

Beperkte personen, Export van software of Technische gegevens

U garandeert hierbij dat u geen 'beperkte persoon' bent. In relatie tot deze overeenkomst bent u een 'beperkte persoon' als u of een functionaris, directeur of controlerende belanghebbende van de entiteit bent uit naam waarvan u de software gebruikt (1) een inwoner van of een entiteit bent onder de wetgeving van Cuba, Iran, Soedan, Syrië of een ander land waarmee het Amerikaanse burgers verboden is om transacties mee te verrichten, zoals mogelijk van tijd tot tijd bepaald door het Amerikaanse Ministerie van Financiën; (2) bent aangemerkt als een speciaal toegewezen nationaal of instituut op verdenking van witwassen, zoals vastgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Financiën; (3) op de lijst van geweerde personen of op de terroristenlijst of entiteitenlijst van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken staat; (4) betrokken bent bij nucleaire, chemische of biologische wapenactiviteiten waar Amerikaanse personen geen bijdrage mogen leveren zonder licentie van de Amerikaanse overheid; of (5) eigendom bent van, gecontroleerd wordt door of handelt uit naam van een beperkte persoon. Als u een beperkte persoon wordt gedurende de periode van deze overeenkomst, zult u Keeper Security binnen vierentwintig (24) uur daarvan op de hoogte stellen en Keeper Security heeft het recht om eventuele verdere verplichtingen jegens u te beëindigen, met onmiddellijk ingang en zonder aansprakelijkheid richting u, maar zonder voorbehoud in relatie tot uw uitstaande verplichtingen ten opzichte van Keeper Security.

U gaat ermee akkoord dat u de software niet zult gebruiken om een transactie uit te voeren of faciliteren met een beperkte persoon, met uitzondering zoals mogelijk uitdrukkelijk schriftelijk vooraf toegestaan door de Amerikaanse overheid. U mag de software, of een directe afgeleide daarvan, inclusief technische gegevens, niet verwijderen of exporteren uit de Verenigde Staten of de export of her-export van de software toestaan, bij schending van enige beperkingen, wetten of regelgeving van de Verenigde Staten of een ander van toepassing zijnd land.

Koppelingen naar websites van derde partijen

Met deze Software kunnen gebruikers linken naar websites van derden die niet bij Keeper Security horen. Deze links worden u geboden voor uw gemak en Keeper Security is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites. Alle websites die niet bij Keeper Security horen en die u via deze website opent, staan los van Keeper Security. Keeper Security heeft dan ook geen controle over de inhoud van deze websites. Daarnaast houdt een link naar een website buiten Keeper Security niet in dat Keeper Security de inhoud of het gebruik van deze websites aanraadt of hier verantwoordelijkheid voor accepteert.

Geen geïmpliceerde toezeggingen

Onder geen enkele omstandigheid zal enige verwijzing naar een derde partij of software of services van derde partijen mogen worden opgevat als een goedkeuring of een erkenning door Keeper Security van die derde partij of enige software of service die wordt verstrekt door een derde partij.

Auteursrecht

Als u van mening bent dat enige materialen die toegankelijk zijn op of via Keeper Security's website inbreuk maken op uw copyright, kunt u verwijdering van deze materialen van de website eisen door contact op te nemen met Keeper Securty's copyrightvertegenwoordiger en de volgende informatie te verstrekken:

1. Identificatie van het gecopyrighte werk waarvan u vindt dat er inbreuk op wordt gemaakt. Beschrijf het werk en voeg waar mogelijk een kopie of de locatie (bijv. URL) toe van een geautoriseerde versie van het werk.

2. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

3. Een verklaring dat u gerede grond hebt dat het beklaagde gebruik van de materialen niet is geautoriseerd door de copyrighteigenaar, zijn vertegenwoordiger of de wet.

4. Een verklaring dat de informatie die u hebt verstrekt accuraat is en aangeeft dat ‘op straffe van meineed’ u de copyrighteigenaar bent of geautoriseerd bent om te handelen uit naam van de copyrighteigenaar.

5. Een handtekening of een elektronisch equivalent van de copyrighthouder of geautoriseerde vertegenwoordiger.

Keeper Security's vertegenwoordiger voor copyrightgerelateerde problemen met betrekking tot deze website is:

Keeper Security, Inc.
Beheerder intellectueel eigendom
333 N Green Street
Suite 811
Chicago, IL 60607

(312) 226-5544 Tel
(312) 829-2971 Fax
info@keepersecurity.com

In een poging de rechten van copyrighthouders te beschermen, hanteert Keeper Security een beleidsregel voor beëindiging van abonnementen van Keeper-abonnees die herhaaldelijk het beleid schenden.

Privacybeleid

U vindt het Privacybeleid van Keeper Security hier: https://keepersecurity.com/nl_NL/privacypolicy.html. Door deze Software te gebruiken, gaat u akkoord met alle artikelen, bepalingen en voorwaarden van ons Privacybeleid.

Volledige overeenkomst

In het geval enige bepaling in de overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig wordt geacht, wordt die bepaling beperkt of uitgezonderd tot het minimale vereiste, zodat deze overeenkomst anderszins volledig van kracht blijft, effectief en afdwingbaar.

Afstandsverklaringen, ongeldigheid, aanpassingen en kennisgevingen

Keeper Security en u komen overeen dat deze overeenkomst de volledige en exclusieve verklaring van wederzijdse overeenkomst tussen de partijen is, en dat deze alle eerdere overeenkomsten, hetzij mondeling dan wel schriftelijk, evenals communicatie en andere afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst overschrijft, en dat alle afstandsverklaringen en aanpassingen schriftelijk moeten worden ondertekend door beide partijen, tenzij hierin anders verstrekt. Geen enkele vertraging of nalatigheid door een van beide partijen betreffende enig(e) recht of remedie onder deze overeenkomst of bestaande wet zal worden beschouwd als een ontheffing van een dergelijk recht of remedie. Keeper Security behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te allen tijde te wijzigen en zal de meest actuele versie publiceren op onze website. Door uw doorlopend gebruik van de software bindt u zich aan de aangepaste en herziene gebruiksvoorwaarden. Keeper Security behoudt zich het recht voor om contact met u op te nemen via e-mail, op apparaatniveau of in de Keeper-software om u op de hoogte te stellen van belangrijke gebeurtenissen of wijzigingen gerelateerd aan uw account.

Controle

Voor de duur van uw gebruik van de software en gedurende twee (2) jaar erna, moet u nauwkeurige records bijhouden van uw gebruik van de software om naleving van deze gebruiksvoorwaarden aan te tonen. Keeper Security heeft het recht om uw gebruik van de software te controleren om naleving te waarborgen. Die controle is onderhevig aan redelijke kennisgeving door Keeper Security en zal niet onredelijk uw bedrijfsactiviteiten onderbreken. Er vindt niet meer dan één (1) controle plaats in een periode van twaalf (12) maanden, en alleen tijdens normale werkuren. U zult uw redelijke samenwerking verlenen aan Keeper Security en een eventuele externe controleer, en zult, zonder voorbehoud met betrekking tot de andere rechten van Keeper Security, alle niet-naleving die aan het licht komt tijdens de controle aanpakken.

Geen bureau

Er worden geen bedrijven, partnerschappen, samenwerkingen of banen gemaakt door uw gebruik van Keeper. U hebt geen enkele bevoegdheid om Keeper Security op welke manier dan ook ergens toe te verplichten.

Toepasselijk recht, locatie en jurisdictie

De overeenkomst is onderhevig aan de wetten van de staat Illinois in de Verenigde Staten van Amerika. Jurisdictie voor enige gerechtelijke stappen in relatie tot de overeenkomst zal geschieden in de staat of de federale rechtbanken in Chicago, Illinois in Cook County.

Extra informatie

Als u vragen hebt over het gebruik van de Keeper-software of deze gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met ons op info@keepersecurity.com of via mail: CRM Management, Keeper Security, Inc., 333 N Green St, Suite 811, Chicago, IL 60607.

close
close
Nederlands (NL) Bel ons