close

Privacybeleid

Effective Date: 2021-08-27

Algemeen

Keeper Security, Inc. ('Keeper Security') is gepassioneerd over de bescherming van uw privacy. Keeper Security heeft dit privacybeleid samengesteld om onze toewijding aan de bescherming van uw privacy te demonstreren en om onze informatie en praktijken omtrent privacy te ontsluiten voor https://keepersecurity.com/nl_NL en de betreffende services. Het beschrijft eveneens de beschikbare keuzes omtrent ons gebruik van uw persoonsgegevens en hoe u deze informatie kunt opvragen en bijwerken.

We behouden ons het recht voor om dit beleid te wijzigen en sturen u een bericht van dergelijke wijzigingen via e-mail of onze website. Als we belangrijke wijzigingen doorvoeren, stellen we u daarvan op de hoogte via e-mail of via een kennisgeving op deze site voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging. Bij vragen of opmerkingen aangaande dit privacybeleid kunt contact met ons opnemen via security@keepersecurity.com.

Zoals gebruikt in dit privacybeleid heeft 'persoonsgegevens' of 'persoonlijke informatie' de betekenis zoals verstrekt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 2018 (de 'AVG') en bevat alle informatie die, hetzij opzichzelfstaand of in combinatie met andere informatie, een individu identificeert, zoals een naam, postadres, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer. Voor wettelijk ingezetenen van de staat Californië, die onder de California Consumer Privacy Act ('CCPA') vallen, is deze definitie inclusief eventuele aanvullende elementen zoals gedefinieerd door de CCPA. Naast dat ze voldoen aan de AVG- en CCPA-nalevingsvereisten, zijn de voorwaarden van dit privacybeleid van toepassing op alle gebruikers, ongeacht de locatie.

Privacy Shield

TRUSTe

Keeper Security Inc. voldoet aan het Privacy Shield Framework van de EU en de VS, en de Privacy Shield Frameworks van Zwitserland en de VS zoals uiteengezet door het Amerikaanse Department of Commerce met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de opslag van persoonlijke informatie die wordt overgedragen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de Verenigde Staten met betrekking tot het Privacy Shield. Keeper Security Inc. heeft gecertificeerd bij het Department of Commerce dat het zich houdt aan de Privacy Shield-principes met betrekking tot dergelijke informatie. Indien er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacy Shield-principes, zijn de Privacy Shield-principes leidend. Meer informatie over het Privacy Shield-programma en om onze certificering te bekijken, gaat u naar https://www.privacyshield.gov/.

Keeper Security is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die het ontvangt onder het Privacy Shield Framework en draagt deze vervolgens over naar een derde partij in de hoedanigheid van vertegenwoordiger. Keeper Security voldoet aan de Privacy Shield-principes voor alle toekomstige overdrachten van persoonsgegevens van de EU en Zwitserland, inclusief de toekomstige overdracht van aansprakelijkheidsbepalingen.

Met betrekking tot persoonsgegevens die worden ontvangen of overgedragen in overeenstemming met de Privacy Shield Frameworks, is Keeper Security onderhevig aan de regelgevende instanties van de U.S. Federal Trade Commission. Keeper Security heeft geen toegang tot of kennis van het hoofdwachtwoord van een accounthouder, evenmin als de coderingssleutels of toegang tot zijn of haar Keeper-kluis. Evenzo is de ontsluiting van een account zoals vereist door de wet, middels een dagvaarding, beperkt tot algemene accountgegevens zoals de naam van de accounthouder en de accounttermijn.

Als u zich zorgen maakt over uw privacy of het gebruik van gegevens en we deze zorgen niet naar tevredenheid hebben kunnen wegnemen, kunt u contact opnemen met onze in Amerika gevestigde externe klachtencommissie (gratis) via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde omstandigheden, uitgebreider beschreven op de Privacy Shield-website https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kunt u bindende arbitrage aanvragen wanneer andere geschiloplossingsprocedures zijn uitgeput.

Beveiliging

Keeper Security host zijn infrastructuur bij Amazon AWS in een sterk beveiligde serveromgeving met 24x7 monitoring, surveillance en support om onbevoegde toegang te voorkomen en gegevensbeveiliging te waarborgen. Er zijn geavanceerde beveiligingsmaatregelen getroffen, inclusief firewalls, beveiligingswachters en surveillance om een doorlopende service en bescherming van uw gegevens te garanderen tegen natuurrampen, indringers en ontregelende gebeurtenissen. Meer informatie over AWS Cloud Security vindt u op https://aws.amazon.com/security/.

Gegevensversleuteling

Keeper is een zero-knowledge beveiligingsprovider. Zero-knowledge is een systeemarchitectuur die de hoogste mate van beveiliging en privacy garandeert door te voldoen aan de volgende principes:

 1. Gegevens worden versleuteld en ontcijferd op het niveau van het apparaat (niet op de server)
 2. De app slaat nooit gegevens in platte tekst (door mensen leesbaar) op
 3. De server ontvangt nooit gegevens in platte tekst
 4. Geen enkele Keeper-werknemer of derde partij kan de niet-versleutelde gegevens bekijken
 5. De sleutels om de gegevens te versleutelen en ontcijferen worden afgeleid van het hoofdwachtwoord van de gebruiker
 6. Door meerlaagse versleuteling wordt toegangscontrole mogelijk op gebruikers-, groeps- en beheerdersniveau
 7. Bij het delen van gegevens wordt Public Key Cryptography gebruikt voor veilige sleuteldistributie
 8. De gegevens worden lokaal op het apparaat van de gebruiker versleuteld voordat ze worden overgedragen en opgeslagen in Keeper's Cloud Security Vault. Wanneer de gegevens worden gesynchroniseerd met een ander apparaat, blijven de gegevens versleuteld tot deze worden ontcijferd op het andere apparaat.

Keeper-software draait op iPhone*-, iPad*-, iPod*-, Android*-, Android-tablets*, Windows-*, Mac OS*- en Linux*-besturingssystemen. (*Let op: deze handelsnamen worden beschermd door de geregistreerde handelsmerken van de betreffende eigenaren. Keeper en Password Keeper zijn in Amerika geregistreerde handelsmerken van Keeper Security, Inc.).

Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over Keeper's beveiligingsmodel: https://keepersecurity.com/nl_NL/security.

Informatie die wij verzamelen

Keeper Security heeft geen toegang tot, evenmin als de mogelijkheid om uw kluis te ontcijferen. Onze zero-knowledge versleutelingsmodel zorgt ervoor dat u uw opgeslagen informatie kunt ontcijferen.

Keeper Security verzamelt beperkte persoonsgegevens van klanten die zich registreren voor onze services, waaronder een gebruikersnaam of een e-mailadres en een telefoonnummer ter verificatie van de account en twee-factor-authenticatie. Als een klant besluit om zich te abonneren op onze service, verzamelen we mogelijk ook creditcardgegevens die we versleutelen en gebruiken voor de verwerking van de betaling, maar niet opslaan. We gebruik de klantregistratiegegevens om gebruikers te authenticeren en toegang te bieden tot services op https://keepersecurity.com/nl_NL. Zoals met alle cloudgebaseerde services verzamelen we wanneer u ons product downloadt automatisch informatie over het type apparaat dat u gebruikt, de versie van het besturingssysteem, een willekeurig gegenereerde apparaatidentificator, informatie over de systeemprestaties en een IP-adres. We gebruiken bovendien de e-mailadressen van de registratiegegevens om met onze gebruikers te communiceren. Wanneer u zich registreert voor een abonnement op Keeper-software, gaat u automatisch akkoord met de ontvangst van e-mails van ons die in overeenstemming zijn met de CAN-SPAM Act van 2003.

Eindgebruikers van Keeper Enterprise ontvangen geen marketingmails voor consumenten, maar mogelijk wel belangrijke communicatie-uitingen gerelateerd aan wijzigingen aan services, onderhoudsmeldingen en beveiligingsgerelateerde gebeurtenissen. Consumenten-eindgebruikers van Keeper ontvangen mogelijk periodiek e-mails van ons met betrekking tot wijzigingen in onze services, onderhoudsmeldingen, promotionele materialen en belangrijke beveiligingsgerelateerde gebeurtenissen. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om zich af te melden van de ontvangst van e-mails met betrekking tot marketing- en promotioneel materiaal. U vindt de afmeldingspagina hier: https://keepersecurity.com/nl_NL/unsubscribe. In geval u zich afmeldt voor de ontvangst van marketing- en promotioneel materiaal, kunnen wij, indien nodig, u een e-mail sturen in relatie tot aankoopgegevens, klantenservice-kwesties of een beveiligingsprobleem in relatie tot uw account. Keeper Security heeft nooit toegang tot uw hoofdwachtwoord of records die zijn opgeslagen in uw Keeper-kluis.

Als u ervoor kiest om andere personen toegang te bieden tot een record in uw Keeper-kluis, vragen we u om het e-mailadres van die persoon. We sturen deze persoon een eenmalige e-mail waarin we hem of haar uitnodigen de site en app te bezoeken. Als u daarnaast een deal wilt sluiten via een partnerprogramma, vragen we om de naam, het e-mailadres, telefoonnummer en de bedrijfsinformatie van uw klant. Keeper Security slaat deze informatie op om deze eenmalige e-mail te sturen.

Indien de aangewezen persoon of uw klant besluit om ervan af te zien, kan hij/zij contact met ons opnemen via support@keepersecurity.com en ons verzoeken om deze gegevens uit onze database te verwijderen.

Keeper Security verzamelt en bewaart geaggregeerde gebruikersstatistieken en websiteverkeer. Dergelijke informatie is inclusief statistieken over het verkeer op de website, datum en tijd van bezoeken, het gebruikte browsertype voor toegang tot de service, de frequentie van bezoeken en welke pagina's zijn bezocht. We gebruiken deze informatie om de services die we aan onze klanten hebben geleverd te verbeteren, om prestatieproblemen bij te houden en diagnosticeren, en om de website te beheren.

Keeper Security heeft geen toegang tot of kennis van het hoofdwachtwoord van een accounthouder, evenmin als coderingssleutels of toegang tot zijn of haar Keeper-kluis. Dientengevolge zijn alle ontsluitingen van accounts zoals vereist door de wet, volgens een dagvaarding, beperkt tot de algemene accountgegevens zoals de naam van de accounthouder en de accounttermijn. Keeper Security maakt mogelijk geaggregeerde gebruikersstatistieken bekend (bijvoorbeeld dat 50% van de Keeper Security-klanten de service dagelijks gebruiken) om onze services te beschrijven aan toekomstige partners, gelieerden en andere derde partijen voor wettelijke doeleinden. Keeper Security maakt dergelijke gegevens nooit op een individuele of identificeerbare basis bekend aan derde partijen, met uitzondering van wanneer we ons moeten houden aan wetten die de ontsluiting aan de handhavende instanties of externe vertegenwoordigers van overheidspartijen (via een dagvaarding) afdwingen, of als we in goed vertrouwen denken dat ontsluiting nodig is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid te beschermen of de veiligheid van anderen, en om fraude te onderzoeken.

Keeper Security draagt beperkt persoonsgegevens over in door leveranciers aangeleverde software, op basis van strikte vertrouwelijkheids- en beveiligingsprotocollen, om essentiële zakelijke services te leveren, inclusief klantenservice, accountbeheer, analyses, betalingsverwerking en live chats. De informatie die we delen is beperkt tot het e-mailadres en het IP-adres.

Keeper Security heeft gegevensbeschermingsovereenkomsten met zijn leveranciers die het gebruik van klantgegevens beperken tot essentiële zakelijke functies. Keeper Security zal nooit gebruikersgegevens verkopen, vermarkten of overdragen buiten de cyberbeveiligingsoperaties.

Als Keeper Security betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van de bezittingen, stellen we u op de hoogte via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze website in geval van wijziging van eigendom of gebruik van uw persoonlijke informatie, evenals de keuzes die u mogelijk hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

We bieden mogelijk bedrijven die services leveren om ons te helpen met onze bedrijfsactiviteiten zoals live chat-klantenservice of analytische hulp beperkte contact-, betaal- en gebruiksgegevens. Deze bedrijven zijn bevoegd om dergelijke informatie uitsluitend indien nodig te gebruiken om deze services aan ons te leveren.

How to Access Your Personal Data

Upon request Keeper Security will provide any users regardless of location with information about whether we hold, or process on behalf of a third party, any of your personal information. To request this information please contact us at support@keepersecurity.com. You may deactivate your Keeper Security account and delete your personally identifiable information at any time by contacting us at support@keepersecurity.com clearly indicating that you wish to deactivate and delete such information. If your personal information changes, or you seek to exercise any rights under GDPR or CCPA, please submit the request to Customer Support at support@keepersecurity.com. In your request, please make clear what personal data is concerned and the change required. We will comply with your request promptly, but in any event within 30 days of your request (45 days for requests under the CCPA). We may need to retain certain information for recordkeeping purposes or to complete transactions that you began prior to requesting such change or deletion.

We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u services te verlenen. We bewaren en gebruiken uw gegevens zoals nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie, de Children’s Online Privacy and Protection Act (COPPA) en de California Consumer Privacy Act (CCPA) verzamelt Keeper Security niet opzettelijk persoonlijk identificeerbare gegevens van en vraagt kinderen onder de achttien jaar daar ook niet om.

Naast de manieren zoals uiteengezet in dit privacybeleid, zal Keeper Security persoonsgegevens op geen enkel moment prijsgeven aan derde partijen zonder uw uitdrukkelijke, geschreven toestemming. Keeper Security verkoopt consumentengegevens niet aan derde partijen voor welk doel dan ook.

Keeper Security is bevoegd om het bedrijfslogo op zijn website weer te geven van actuele klanten met het doel om zowel de klant als Keeper Security te promoten.

Consumentenrechten Californië onder de CCPA

Consumenten in Californië hebben de volgende rechten onder de California Consumer Privacy Act (CCPA):

Recht op kennisgeving: onder de CCPA moeten bedrijven consumenten op of voorafgaand aan het moment van verzamelen informeren welke persoonsgegevens worden verzameld en de doeleinden waarvoor deze categorieën worden gebruikt.

Recht op toegang: consumenten hebben het recht om een bedrijf te vragen de categorieën van verzamelde persoonsgegevens te ontsluiten; de categorieën met bronnen waarvandaan de persoonsgegevens worden verzameld; het zakelijke of commerciële doel; de categorieën van derde partijen waarmee het bedrijf de persoonsgegevens deelt; en de specifieke persoonsgegevens die het bedrijf in bezit heeft over een consument.

Recht op afmelding: consumenten hebben het recht om — te allen tijde — bedrijven die persoonsgegevens van de consument aan derde partijen verkopen de opdracht te geven om te stoppen met deze verkoop. Dit wordt ook het recht op afmelding genoemd.

Recht op verzoeken om verwijdering: consumenten hebben eveneens het recht om te verzoeken om de verwijdering van persoonsgegevens, maar alleen in het geval de gegevens zijn verzameld van de klant.

Recht op gelijke services en prijzen: de CCPA verbiedt bedrijven om klanten te discrimineren door hen goederen of services te weigeren, een andere prijs of een ander tarief te rekenen voor goederen of services, een ander niveau of kwaliteit van goederen of services te leveren, of om te suggereren dat zij deze zaken doen op basis van de uitoefening van rechten van de CCPA door een consument.

Bezoek voor vragen aangaande de CCPA de volgende pagina: https://keepersecurity.com/nl_NL/contact.html?t=p&r=CCPA

Zo krijgt u toegang tot uw persoonsgegevens

Op verzoek verstrekt Keeper Security informatie over of wij persoonsgegevens van u in bezit hebben of verwerken uit naam van een derde partij. Neem om deze informatie op te vragen contact met ons op via support@keepersecurity.com. U hebt het recht om te allen tijde uw Keeper Security-account te deactiveren en uw persoonsgegevens te verwijderen. Doe dit door contact met ons op te nemen via support@keepersecurity.com en vermeld daarbij duidelijk dat u dergelijke gegevens wilt deactiveren en verwijderen. Als uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, of als u uw rechten wilt uitoefenen volgens de AVG of de CCPA, kunt u het verzoek daartoe indien bij de klantenservice via support@keepersecurity.com. Geef in uw verzoek duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat en welke wijziging nodig is. Wij zullen zo spoedig mogelijk voldoen aan uw verzoek, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst daarvan (45 dagen voor verzoeken voor de CCPA). Mogelijk bewaren we bepaalde informatie in onze dossiers of om transacties te voltooien die zijn ingezet voorafgaand aan het verzoek om een dergelijke wijziging of verwijdering.

We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u services te verlenen. We bewaren en gebruiken uw gegevens zoals nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie, de Children’s Online Privacy and Protection Act (COPPA) en de California Consumer Privacy Act (CCPA) verzamelt Keeper Security niet opzettelijk persoonlijk identificeerbare gegevens van en vraagt kinderen onder de achttien jaar daar ook niet om.

Naast de manieren zoals uiteengezet in dit privacybeleid, zal Keeper Security persoonsgegevens op geen enkel moment prijsgeven aan derde partijen zonder uw uitdrukkelijke, geschreven toestemming. Keeper Security verkoopt consumentengegevens niet aan derde partijen voor welk doel dan ook.

Keeper Security is bevoegd om het bedrijfslogo op zijn website weer te geven van actuele klanten met het doel om zowel de klant als Keeper Security te promoten.

KeeperFill®

Keeper Security maakt gebruik van een systeem dat KeeperFill® heet, waarmee aanmeldingsgegevens automatisch worden ingevuld in mobiele apps en browsers. Wanneer Keeper vooraf wordt geïnstalleerd op OEM-apparaten, wordt KeeperFill automatisch ingeschakeld om de toegankelijkheid van het apparaat en de services voor invoer te gebruiken om mobiele apps en websites te identificeren waarvoor aanmeldingsgegevens nodig zijn. Zoals weergegeven in het beveiligingsoverzicht op https://keepersecurity.com/nl_NL/security.html is Keeper een zero-knowledge beveiligingsplatform. Als zodanig heeft Keeper Security geen toegang tot de activiteiten van KeeperFill of uw Keeper-records, en kan deze ook niet volgen of bekijken. U kunt KeeperFill uitschakelen wanneer u wilt door naar de toegankelijkheidsinstellingen op uw apparaat te gaan.

Browserextensie

Installatie van de Keeper-browserextensie vereist expliciete toestemming om aanmeldings- en wachtwoordgegevens te lezen en schrijven in een specifiek websiteformulier voor gebruikers om veilig aanmeldingsgegevens in te vullen vanuit de Keeper-kluis van de gebruiker. Keeper houdt de surfgeschiedenis of het gebruik van webpagina's van een gebruiker niet bij.

Cookies & trackingtechnologieën

Keeper Security en onze marketingpartners, gelieerde partijen of analytische partners of serviceproviders gebruiken technologieën zoals cookies, beacons, tags en scripts om trends te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website bij te houden en om demografische informatie over onze gebruikers als geheel te verzamelen. Mogelijk ontvangen we rapporten op basis van het gebruik van deze technologieën van deze bedrijven op een individuele en geaggregeerde basis

Als de bezoeker van de website instemt met het gebruik van cookies, gebruikt Keeper Security cookies om informatie over uw gebruik van onze website op te slaan en te volgen. Cookies zijn versleutelde en niet-identificeerbare stukjes informatie die naar uw browser worden verzonden vanaf een webserver die is opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De cookies worden ingesteld telkens wanneer u zich registreert bij of aan- of afmeldt bij Keeper Security. U kunt cookies gebruiken om uw gebruikersnaam of e-mailadres op te slaan, zodat u dit niet bij elk bezoek aan https://keepersecurity.com/nl_NL hoeft in te vullenm. We gebruiken mogelijk cookies ook om geaggregeerde informatie over gebruikersgewoonten op onze website te verzamelen. Zo gebruiken we mogelijk cookies om het aantal gelijktijdige gebruikers te schatten, het totale aantal gebruikers te schatten, verkeersstatistieken te meten en om beter te begrijpen hoe onze gebruikers onze site gebruiken.

U kunt het gebruik van cookies op individueel browserniveau instellen, maar als u besluit om cookies uit te schakelen, kan dit uw gebruik van bepaalde onderdelen of functies op onze website of service beperken.

Zoals voor veel websites geldt, verzamelen we bepaalde informatie automatisch en slaan die op in logbestanden. Deze informatie bevat mogelijk Internet protocol (IP) adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende/uitgangspagina's, besturingssysteem, datum-/tijdstempel, en/of clickstreamgegevens.

We gebruiken lokale opslag, zoals HTML5 om contentgegevens en voorkeuren op te slaan. Derde partijen waarmee we een partnerschap zijn aangegaan voor de levering van bepaalde functies op onze website of om advertenties weer te geven op basis van uw surfactiviteiten, gebruiken ook HTML5 om informatie te verzamelen en op te slaan. Verschillende browsers bieden mogelijk eigen beheertools aan om HTML5 te verwijderen.

We werken samen met een derde partij om onze advertenties van Keeper-producten op andere websites te beheren. Deze externe partner gebruikt mogelijk technologieën zoals cookies om informatie te verzamelen over uw activiteiten op andere websites om u advertenties aan te bieden op basis van uw surfactiviteiten en interesses. Als gevolg ontvangt u mogelijk advertenties voor Keeper-producten op andere websites van derden op basis van uw surfactiviteiten op onze website. Als u zich wilt afmelden van op interesse gebaseerde advertenties, gaat u naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, https://optout.aboutads.info/, en https://optout.networkadvertising.org/ [of als u zich in de Europese Unie bevindt, gaat u naar https://www.youronlinechoices.eu/]. Omwille van de veiligheid en privacy neemt Keeper Security geen advertenties van derden op in zijn app.

Hoofdwachtwoord

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn of haar Keeper-hoofdwachtwoord te beveiligen. Toegang tot de Keeper Security-services is beschermd met een unieke gebruikersnaam/e-mailadres en u bent de enige die het hoofdwachtwoord weet. Keeper Security heeft interne beveiligingsprocessen ontworpen die klantwachtwoorden versleutelen om te voorkomen dat anderen dan u er toegang tot hebben. Keeper Security-werknemers noch contractanten kunnen toegang krijgen tot uw wachtwoord of het in handen krijgen. Keeper Security-werknemers noch enige contractanten vragen u om uw wachtwoord via de post, e-mail of telefoon, evenmin als via een andere ongevraagde manier.

Blogs

Ons blog wordt beheerd door een externe toepassing waarvoor u zich mogelijk moet registreren voordat u een reactie kunt plaatsen. We hebben geen toegang tot of controle over de informatie die via het blog wordt geplaatst. U moet contact opnemen met of zich aanmelden bij de externe toepassing als u de persoonlijke informatie die is geplaatst in het reactiegedeelte wilt verwijderen. Om te ontdekken hoe de externe toepassing uw informatie gebruikt, bekijkt u het betreffende privacybeleid.

Koppelingen naar externe partijen

Wanneer klanten en gebruikers Keeper Security openen en gebruiken, zien ze mogelijk links naar websites en services van derden. Keeper Security geeft geen verklaringen of garanties over het beleid of de services van websites van derden waarnaar via Keeper Security wordt verwezen. Keeper Security raadt u aan om het privacybeleid van deze websites van derden te lezen.

Getuigschriften

We geven persoonlijke getuigenissen van tevreden klanten weer op onze website, naast andere loftuigingen. Met uw toestemming plaatsen we uw getuigenis met vermelding van uw naam. Als u uw getuigenis wilt bijwerken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via support@keepersecurity.com.

Overige vragen

Bij overige vragen over ons privacybeleid kunt u ons een e-mail sturen via security@keepersecurity.com.

Keeper Security, Inc.
820 W. Jackson Blvd.
Suite 400
Chicago IL 60607

Algemeen

Keeper Security, Inc. ('Keeper Security') is gepassioneerd over de bescherming van uw privacy. Keeper Security heeft dit privacybeleid samengesteld om onze toewijding aan de bescherming van uw privacy te demonstreren en om onze informatie en praktijken omtrent privacy te ontsluiten voor https://keepersecurity.com/nl_NL en de betreffende services. Het beschrijft eveneens de beschikbare keuzes omtrent ons gebruik van uw persoonsgegevens en hoe u deze informatie kunt opvragen en bijwerken.

We behouden ons het recht voor om dit beleid te wijzigen en sturen u een bericht van dergelijke wijzigingen via e-mail of onze website. Als we belangrijke wijzigingen doorvoeren, stellen we u daarvan op de hoogte via e-mail of via een kennisgeving op deze site voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging. Bij vragen of opmerkingen aangaande dit privacybeleid kunt contact met ons opnemen via security@keepersecurity.com.

Zoals gebruikt in dit privacybeleid heeft 'persoonsgegevens' of 'persoonlijke informatie' de betekenis zoals verstrekt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 2018 (de 'AVG') en bevat alle informatie die, hetzij opzichzelfstaand of in combinatie met andere informatie, een individu identificeert, zoals een naam, postadres, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer. Voor wettelijk ingezetenen van de staat Californië, die onder de California Consumer Privacy Act ('CCPA') vallen, is deze definitie inclusief eventuele aanvullende elementen zoals gedefinieerd door de CCPA. Naast dat ze voldoen aan de AVG- en CCPA-nalevingsvereisten, zijn de voorwaarden van dit privacybeleid van toepassing op alle gebruikers, ongeacht de locatie.

Security

Keeper Security host zijn infrastructuur bij Amazon AWS in een sterk beveiligde serveromgeving met 24x7 monitoring, surveillance en support om onbevoegde toegang te voorkomen en gegevensbeveiliging te waarborgen. Er zijn geavanceerde beveiligingsmaatregelen getroffen, inclusief firewalls, beveiligingswachters en surveillance om een doorlopende service en bescherming van uw gegevens te garanderen tegen natuurrampen, indringers en ontregelende gebeurtenissen. Meer informatie over AWS Cloud Security vindt u op https://aws.amazon.com/security/.

Gegevensversleuteling

Keeper is een zero-knowledge beveiligingsprovider. Zero-knowledge is een systeemarchitectuur die de hoogste mate van beveiliging en privacy garandeert door te voldoen aan de volgende principes:

 1. Gegevens worden versleuteld en ontcijferd op het niveau van het apparaat (niet op de server)
 2. De app slaat nooit gegevens in platte tekst (door mensen leesbaar) op
 3. De server ontvangt nooit gegevens in platte tekst
 4. Geen enkele Keeper-werknemer of derde partij kan de niet-versleutelde gegevens bekijken
 5. De sleutels om de gegevens te versleutelen en ontcijferen worden afgeleid van het hoofdwachtwoord van de gebruiker
 6. Door meerlaagse versleuteling wordt toegangscontrole mogelijk op gebruikers-, groeps- en beheerdersniveau
 7. Bij het delen van gegevens wordt Public Key Cryptography gebruikt voor veilige sleuteldistributie
 8. De gegevens worden lokaal op het apparaat van de gebruiker versleuteld voordat ze worden overgedragen en opgeslagen in Keeper's Cloud Security Vault. Wanneer de gegevens worden gesynchroniseerd met een ander apparaat, blijven de gegevens versleuteld tot deze worden ontcijferd op het andere apparaat.

Keeper-software draait op iPhone*-, iPad*-, iPod*-, Android*-, Android-tablets*, Windows-*, Mac OS*- en Linux*-besturingssystemen. (*Let op: deze handelsnamen worden beschermd door de geregistreerde handelsmerken van de betreffende eigenaren. Keeper en Password Keeper zijn in Amerika geregistreerde handelsmerken van Keeper Security, Inc.).

Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over Keeper's beveiligingsmodel: https://keepersecurity.com/nl_NL/security.

Informatie die wij verzamelen

Keeper Security heeft geen toegang tot, evenmin als de mogelijkheid om uw kluis te ontcijferen. Onze zero-knowledge versleutelingsmodel zorgt ervoor dat u uw opgeslagen informatie kunt ontcijferen.

Keeper Security verzamelt beperkte persoonsgegevens van klanten die zich registreren voor onze services, waaronder een gebruikersnaam of een e-mailadres en een telefoonnummer ter verificatie van de account en twee-factor-authenticatie. Als een klant besluit om zich te abonneren op onze service, verzamelen we mogelijk ook creditcardgegevens die we versleutelen en gebruiken voor de verwerking van de betaling, maar niet opslaan. We gebruik de klantregistratiegegevens om gebruikers te authenticeren en toegang te bieden tot services op https://keepersecurity.com/nl_NL. Zoals met alle cloudgebaseerde services verzamelen we wanneer u ons product downloadt automatisch informatie over het type apparaat dat u gebruikt, de versie van het besturingssysteem, een willekeurig gegenereerde apparaatidentificator, informatie over de systeemprestaties en een IP-adres. We gebruiken bovendien de e-mailadressen van de registratiegegevens om met onze gebruikers te communiceren. Wanneer u zich registreert voor een abonnement op Keeper-software, gaat u automatisch akkoord met de ontvangst van e-mails van ons die in overeenstemming zijn met de CAN-SPAM Act van 2003.

Eindgebruikers van Keeper Enterprise ontvangen geen marketingmails voor consumenten, maar mogelijk wel belangrijke communicatie-uitingen gerelateerd aan wijzigingen aan services, onderhoudsmeldingen en beveiligingsgerelateerde gebeurtenissen. Consumenten-eindgebruikers van Keeper ontvangen mogelijk periodiek e-mails van ons met betrekking tot wijzigingen in onze services, onderhoudsmeldingen, promotionele materialen en belangrijke beveiligingsgerelateerde gebeurtenissen. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om zich af te melden van de ontvangst van e-mails met betrekking tot marketing- en promotioneel materiaal. U vindt de afmeldingspagina hier: https://keepersecurity.com/nl_NL/unsubscribe. In geval u zich afmeldt voor de ontvangst van marketing- en promotioneel materiaal, kunnen wij, indien nodig, u een e-mail sturen in relatie tot aankoopgegevens, klantenservice-kwesties of een beveiligingsprobleem in relatie tot uw account. Keeper Security heeft nooit toegang tot uw hoofdwachtwoord of records die zijn opgeslagen in uw Keeper-kluis.

Als u ervoor kiest om andere personen toegang te bieden tot een record in uw Keeper-kluis, vragen we u om het e-mailadres van die persoon. We sturen deze persoon een eenmalige e-mail waarin we hem of haar uitnodigen de site en app te bezoeken. Als u daarnaast een deal wilt sluiten via een partnerprogramma, vragen we om de naam, het e-mailadres, telefoonnummer en de bedrijfsinformatie van uw klant. Keeper Security slaat deze informatie op om deze eenmalige e-mail te sturen.

Indien de aangewezen persoon of uw klant besluit om ervan af te zien, kan hij/zij contact met ons opnemen via support@keepersecurity.com en ons verzoeken om deze gegevens uit onze database te verwijderen.

Keeper Security verzamelt en bewaart geaggregeerde gebruikersstatistieken en websiteverkeer. Dergelijke informatie is inclusief statistieken over het verkeer op de website, datum en tijd van bezoeken, het gebruikte browsertype voor toegang tot de service, de frequentie van bezoeken en welke pagina's zijn bezocht. We gebruiken deze informatie om de services die we aan onze klanten hebben geleverd te verbeteren, om prestatieproblemen bij te houden en diagnosticeren, en om de website te beheren.

Keeper Security heeft geen toegang tot of kennis van het hoofdwachtwoord van een accounthouder, evenmin als coderingssleutels of toegang tot zijn of haar Keeper-kluis. Dientengevolge zijn alle ontsluitingen van accounts zoals vereist door de wet, volgens een dagvaarding, beperkt tot de algemene accountgegevens zoals de naam van de accounthouder en de accounttermijn. Keeper Security maakt mogelijk geaggregeerde gebruikersstatistieken bekend (bijvoorbeeld dat 50% van de Keeper Security-klanten de service dagelijks gebruiken) om onze services te beschrijven aan toekomstige partners, gelieerden en andere derde partijen voor wettelijke doeleinden. Keeper Security maakt dergelijke gegevens nooit op een individuele of identificeerbare basis bekend aan derde partijen, met uitzondering van wanneer we ons moeten houden aan wetten die de ontsluiting aan de handhavende instanties of externe vertegenwoordigers van overheidspartijen (via een dagvaarding) afdwingen, of als we in goed vertrouwen denken dat ontsluiting nodig is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid te beschermen of de veiligheid van anderen, en om fraude te onderzoeken.

Keeper Security draagt beperkt persoonsgegevens over in door leveranciers aangeleverde software, op basis van strikte vertrouwelijkheids- en beveiligingsprotocollen, om essentiële zakelijke services te leveren, inclusief klantenservice, accountbeheer, analyses, betalingsverwerking en live chats. De informatie die we delen is beperkt tot het e-mailadres en het IP-adres.

Keeper Security heeft gegevensbeschermingsovereenkomsten met zijn leveranciers die het gebruik van klantgegevens beperken tot essentiële zakelijke functies. Keeper Security zal nooit gebruikersgegevens verkopen, vermarkten of overdragen buiten de cyberbeveiligingsoperaties.

Als Keeper Security betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van de bezittingen, stellen we u op de hoogte via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze website in geval van wijziging van eigendom of gebruik van uw persoonlijke informatie, evenals de keuzes die u mogelijk hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

We bieden mogelijk bedrijven die services leveren om ons te helpen met onze bedrijfsactiviteiten zoals live chat-klantenservice of analytische hulp beperkte contact-, betaal- en gebruiksgegevens. Deze bedrijven zijn bevoegd om dergelijke informatie uitsluitend indien nodig te gebruiken om deze services aan ons te leveren.

How to Access Your Personal Data

Upon request Keeper Security will provide any users regardless of location with information about whether we hold, or process on behalf of a third party, any of your personal information. To request this information please contact us at support@keepersecurity.com. You may deactivate your Keeper Security account and delete your personally identifiable information at any time by contacting us at support@keepersecurity.com clearly indicating that you wish to deactivate and delete such information. If your personal information changes, or you seek to exercise any rights under GDPR or CCPA, please submit the request to Customer Support at support@keepersecurity.com. In your request, please make clear what personal data is concerned and the change required. We will comply with your request promptly, but in any event within 30 days of your request (45 days for requests under the CCPA). We may need to retain certain information for recordkeeping purposes or to complete transactions that you began prior to requesting such change or deletion.

We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u services te verlenen. We bewaren en gebruiken uw gegevens zoals nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie, de Children’s Online Privacy and Protection Act (COPPA) en de California Consumer Privacy Act (CCPA) verzamelt Keeper Security niet opzettelijk persoonlijk identificeerbare gegevens van en vraagt kinderen onder de achttien jaar daar ook niet om.

Naast de manieren zoals uiteengezet in dit privacybeleid, zal Keeper Security persoonsgegevens op geen enkel moment prijsgeven aan derde partijen zonder uw uitdrukkelijke, geschreven toestemming. Keeper Security verkoopt consumentengegevens niet aan derde partijen voor welk doel dan ook.

Keeper Security is bevoegd om het bedrijfslogo op zijn website weer te geven van actuele klanten met het doel om zowel de klant als Keeper Security te promoten.

Consumentenrechten Californië onder de CCPA

Consumenten in Californië hebben de volgende rechten onder de California Consumer Privacy Act (CCPA):

Recht op kennisgeving: onder de CCPA moeten bedrijven consumenten op of voorafgaand aan het moment van verzamelen informeren welke persoonsgegevens worden verzameld en de doeleinden waarvoor deze categorieën worden gebruikt.

Recht op toegang: consumenten hebben het recht om een bedrijf te vragen de categorieën van verzamelde persoonsgegevens te ontsluiten; de categorieën met bronnen waarvandaan de persoonsgegevens worden verzameld; het zakelijke of commerciële doel; de categorieën van derde partijen waarmee het bedrijf de persoonsgegevens deelt; en de specifieke persoonsgegevens die het bedrijf in bezit heeft over een consument.

Recht op afmelding: consumenten hebben het recht om — te allen tijde — bedrijven die persoonsgegevens van de consument aan derde partijen verkopen de opdracht te geven om te stoppen met deze verkoop. Dit wordt ook het recht op afmelding genoemd.

Recht op verzoeken om verwijdering: consumenten hebben eveneens het recht om te verzoeken om de verwijdering van persoonsgegevens, maar alleen in het geval de gegevens zijn verzameld van de klant.

Recht op gelijke services en prijzen: de CCPA verbiedt bedrijven om klanten te discrimineren door hen goederen of services te weigeren, een andere prijs of een ander tarief te rekenen voor goederen of services, een ander niveau of kwaliteit van goederen of services te leveren, of om te suggereren dat zij deze zaken doen op basis van de uitoefening van rechten van de CCPA door een consument.

Bezoek voor vragen aangaande de CCPA de volgende pagina: https://keepersecurity.com/nl_NL/contact.html?t=p&r=CCPA

Zo krijgt u toegang tot uw persoonsgegevens

Op verzoek verstrekt Keeper Security informatie over of wij persoonsgegevens van u in bezit hebben of verwerken uit naam van een derde partij. Neem om deze informatie op te vragen contact met ons op via support@keepersecurity.com. U hebt het recht om te allen tijde uw Keeper Security-account te deactiveren en uw persoonsgegevens te verwijderen. Doe dit door contact met ons op te nemen via support@keepersecurity.com en vermeld daarbij duidelijk dat u dergelijke gegevens wilt deactiveren en verwijderen. Als uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, of als u uw rechten wilt uitoefenen volgens de AVG of de CCPA, kunt u het verzoek daartoe indien bij de klantenservice via support@keepersecurity.com. Geef in uw verzoek duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat en welke wijziging nodig is. Wij zullen zo spoedig mogelijk voldoen aan uw verzoek, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst daarvan (45 dagen voor verzoeken voor de CCPA). Mogelijk bewaren we bepaalde informatie in onze dossiers of om transacties te voltooien die zijn ingezet voorafgaand aan het verzoek om een dergelijke wijziging of verwijdering.

We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u services te verlenen. We bewaren en gebruiken uw gegevens zoals nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie, de Children’s Online Privacy and Protection Act (COPPA) en de California Consumer Privacy Act (CCPA) verzamelt Keeper Security niet opzettelijk persoonlijk identificeerbare gegevens van en vraagt kinderen onder de achttien jaar daar ook niet om.

Naast de manieren zoals uiteengezet in dit privacybeleid, zal Keeper Security persoonsgegevens op geen enkel moment prijsgeven aan derde partijen zonder uw uitdrukkelijke, geschreven toestemming. Keeper Security verkoopt consumentengegevens niet aan derde partijen voor welk doel dan ook.

Keeper Security is bevoegd om het bedrijfslogo op zijn website weer te geven van actuele klanten met het doel om zowel de klant als Keeper Security te promoten.

KeeperFill®

Keeper Security maakt gebruik van een systeem dat KeeperFill® heet, waarmee aanmeldingsgegevens automatisch worden ingevuld in mobiele apps en browsers. Wanneer Keeper vooraf wordt geïnstalleerd op OEM-apparaten, wordt KeeperFill automatisch ingeschakeld om de toegankelijkheid van het apparaat en de services voor invoer te gebruiken om mobiele apps en websites te identificeren waarvoor aanmeldingsgegevens nodig zijn. Zoals weergegeven in het beveiligingsoverzicht op https://keepersecurity.com/nl_NL/security.html is Keeper een zero-knowledge beveiligingsplatform. Als zodanig heeft Keeper Security geen toegang tot de activiteiten van KeeperFill of uw Keeper-records, en kan deze ook niet volgen of bekijken. U kunt KeeperFill uitschakelen wanneer u wilt door naar de toegankelijkheidsinstellingen op uw apparaat te gaan.

Browserextensie

Installatie van de Keeper-browserextensie vereist expliciete toestemming om aanmeldings- en wachtwoordgegevens te lezen en schrijven in een specifiek websiteformulier voor gebruikers om veilig aanmeldingsgegevens in te vullen vanuit de Keeper-kluis van de gebruiker. Keeper houdt de surfgeschiedenis of het gebruik van webpagina's van een gebruiker niet bij.

Cookies & trackingtechnologieën

Keeper Security en onze marketingpartners, gelieerde partijen of analytische partners of serviceproviders gebruiken technologieën zoals cookies, beacons, tags en scripts om trends te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website bij te houden en om demografische informatie over onze gebruikers als geheel te verzamelen. Mogelijk ontvangen we rapporten op basis van het gebruik van deze technologieën van deze bedrijven op een individuele en geaggregeerde basis

Als de bezoeker van de website instemt met het gebruik van cookies, gebruikt Keeper Security cookies om informatie over uw gebruik van onze website op te slaan en te volgen. Cookies zijn versleutelde en niet-identificeerbare stukjes informatie die naar uw browser worden verzonden vanaf een webserver die is opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De cookies worden ingesteld telkens wanneer u zich registreert bij of aan- of afmeldt bij Keeper Security. U kunt cookies gebruiken om uw gebruikersnaam of e-mailadres op te slaan, zodat u dit niet bij elk bezoek aan https://keepersecurity.com/nl_NL hoeft in te vullenm. We gebruiken mogelijk cookies ook om geaggregeerde informatie over gebruikersgewoonten op onze website te verzamelen. Zo gebruiken we mogelijk cookies om het aantal gelijktijdige gebruikers te schatten, het totale aantal gebruikers te schatten, verkeersstatistieken te meten en om beter te begrijpen hoe onze gebruikers onze site gebruiken.

U kunt het gebruik van cookies op individueel browserniveau instellen, maar als u besluit om cookies uit te schakelen, kan dit uw gebruik van bepaalde onderdelen of functies op onze website of service beperken.

Zoals voor veel websites geldt, verzamelen we bepaalde informatie automatisch en slaan die op in logbestanden. Deze informatie bevat mogelijk Internet protocol (IP) adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende/uitgangspagina's, besturingssysteem, datum-/tijdstempel, en/of clickstreamgegevens.

We gebruiken lokale opslag, zoals HTML5 om contentgegevens en voorkeuren op te slaan. Derde partijen waarmee we een partnerschap zijn aangegaan voor de levering van bepaalde functies op onze website of om advertenties weer te geven op basis van uw surfactiviteiten, gebruiken ook HTML5 om informatie te verzamelen en op te slaan. Verschillende browsers bieden mogelijk eigen beheertools aan om HTML5 te verwijderen.

We werken samen met een derde partij om onze advertenties van Keeper-producten op andere websites te beheren. Deze externe partner gebruikt mogelijk technologieën zoals cookies om informatie te verzamelen over uw activiteiten op andere websites om u advertenties aan te bieden op basis van uw surfactiviteiten en interesses. Als gevolg ontvangt u mogelijk advertenties voor Keeper-producten op andere websites van derden op basis van uw surfactiviteiten op onze website. Als u zich wilt afmelden van op interesse gebaseerde advertenties, bezoekt u https://keepersecurity.com/nl_NL/contact.html?t=p&r=general [als u zich in de Europese Unie bevindt, gaat u naar https://www.youronlinechoices.eu/]. Omwille van beveiligings- en privacydoeleinden voert Keeper Security geen advertenties van derden uit in zijn app.

Hoofdwachtwoord

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn of haar Keeper-hoofdwachtwoord te beveiligen. Toegang tot de Keeper Security-services is beschermd met een unieke gebruikersnaam/e-mailadres en u bent de enige die het hoofdwachtwoord weet. Keeper Security heeft interne beveiligingsprocessen ontworpen die klantwachtwoorden versleutelen om te voorkomen dat anderen dan u er toegang tot hebben. Keeper Security-werknemers noch contractanten kunnen toegang krijgen tot uw wachtwoord of het in handen krijgen. Keeper Security-werknemers noch enige contractanten vragen u om uw wachtwoord via de post, e-mail of telefoon, evenmin als via een andere ongevraagde manier.

Blogs

Ons blog wordt beheerd door een externe toepassing waarvoor u zich mogelijk moet registreren voordat u een reactie kunt plaatsen. We hebben geen toegang tot of controle over de informatie die via het blog wordt geplaatst. U moet contact opnemen met of zich aanmelden bij de externe toepassing als u de persoonlijke informatie die is geplaatst in het reactiegedeelte wilt verwijderen. Om te ontdekken hoe de externe toepassing uw informatie gebruikt, bekijkt u het betreffende privacybeleid.

Koppelingen naar externe partijen

Wanneer klanten en gebruikers Keeper Security openen en gebruiken, zien ze mogelijk links naar websites en services van derden. Keeper Security geeft geen verklaringen of garanties over het beleid of de services van websites van derden waarnaar via Keeper Security wordt verwezen. Keeper Security raadt u aan om het privacybeleid van deze websites van derden te lezen.

Getuigschriften

We geven persoonlijke getuigenissen van tevreden klanten weer op onze website, naast andere loftuigingen. Met uw toestemming plaatsen we uw getuigenis met vermelding van uw naam. Als u uw getuigenis wilt bijwerken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via support@keepersecurity.com.

Overige vragen

Bij overige vragen over ons privacybeleid kunt u ons een e-mail sturen via security@keepersecurity.com.

Keeper Security, Inc.
820 W. Jackson Blvd.
Suite 400
Chicago, IL 60607