Wat is Zero Trust Network Access (ZTNA)?

Zero Trust Network Access (ZTNA) is een netwerkbeveiligingskader dat zich richt op het hanteren van strenge toegangscontroles en authenticatiemechanismen, ongeacht of een gebruiker of apparaat zich binnen of buiten de netwerkperimeter bevindt.

Zo werkt ZTNA

Niet zo lang geleden werkten de meeste werknemers vrijwel exclusief op on-premises, in de faciliteiten van een organisatie en bevond de meeste computerhardware zich ook daar. Om deze reden vertrouwden netwerkbeveiligingsmodellen historisch gezien op perimeter-gebaseerde beveiligingsmaatregelen, waarbij ervan werd uitgegaan dat een apparaat of menselijke gebruiker die probeerde verbinding binnen de netwerk-perimeter, vertrouwd kon worden.

Maar met de toenemende implementatie van cloudservices, mobiele apparaten en thuiswerken, hebben moderne netwerken geen 'perimeters' meer. Gebruikers en apparaten hebben nu toegang tot netwerken vanaf virtueel elke plek.

ZTNA gaat ervan uit dat geen enkele gebruiker of apparaat te vertrouwen is, zelfs niet binnen het netwerk. Het werkt volgens het principe van 'nooit vertrouwen, altijd verifiëren'. Deze benadering zorgt ervoor dat elk toegangsverzoek wordt geauthenticeerd en geautoriseerd, ongeacht de locatie van de gebruiker of het netwerk dat wordt gebruikt. ZTNA verlegt de focus van beveiliging van de netwerkperimeter naar het beveiligen van individuele bronnen en gegevens.

Door ZTNA te implementeren, kunnen organisaties hun aanvalsoppervlak verkleinen, het inzicht en de toegangscontrles verbeteren, en hun algehele beveiliging uit te breiden. ZTNA zorgt ervoor dat gebruikers flexibelere en veiligere externe toegang krijgen, ondersteunt de adaptatie van cloudservices en biedt een effectiever beveiligingsmodel voor moderne cloudgebaseerde dataomgevingen.

De voordelen van ZTNA

ZTNA is een modern, robuust beveiligingskader dat is afgestemd op de hybride werkmacht en dataomgevingen, en biedt veel betere bescherming dan verouderde, op perimeters gebaseerde toegangsmodellen.

Dit zijn de belangrijkste voordelen van de implementatie ZTNA:

Verbeterde beveiliging

In plaats van verifiëren vanaf welke locatie een gebruiker verbinding maakt, verifieert ZTNA dat ze zijn wie ze beweren te zijn. Dit verkleint het risico van onbevoegde toegang en helpt laterale verplaatsing binnen het netwerk voorkomen in geval van een lek.

Verkleind aanvalsoppervlak

Met ZTNA wordt de perimeter van het netwerk minder relevant, aangezien de focus verschuift naar het beveiligen van individuele bronnen en data. Door toegangscontroles en micro-segmentatie kunnen organisaties de toegang tot specifieke bronnen beperken op basis van gebruikersidentiteit, context en andere factoren. Hiermee verkleint u het aanvalsoppervlak en maakt u het moeilijker voor aanvallers om zich lateraal binnen het netwerk te verplaatsen.

Verbeterd inzicht en controle

ZTNA-oplossingen bieden meer inzicht in de gebruikersactiviteiten en het netwerkverkeer. Toegangscontroles en beleidsregels worden afgedwongen op granulair niveau, waardoor organisaties gebruikersgedrag efficiënter kunnen monitoren en volgen. Hierdoor kunnen organisaties potentiële beveiligingsdreigingen in realtime detecteren en erop reageren.

Vereenvoudigde naleving

ZTNA-oplossingen bevatten vaak functies zoals gebruikersauthenticatie, apparaatvalidatie en auditlogs, die organisaties kunnen helpen te voldoen aan regelgevende nalevingsvereisten. Door ZTNA te implementeren, kunnen organisaties toegangscontroles afdwingen, gebruikersactiviteiten traceren en naleving makkelijker aantonen.

Flexibele en veilige externe toegang

ZTNA maakt veilige externe toegang tot bronnen mogelijk, ongeacht de locatie van de gebruiker. Werknemers kunnen veilig verbinding maken met het netwerk en toegang krijgen tot de benodigde bronnen vanaf elke locatie, met gebruikmaking van veilige toegangsbrokers of gateways die versleutelde verbindingen leveren, en de vertrouwelijkheid en integriteit van data die over het netwerk wordt verstuurd waarborgen.

Naadloze adaptatie van cloudservices

Naarmate organisaties steeds meer gebruik gaan maken van cloudservices, biedt ZTNA een veilige en schaalbare oplossing. Organisaties kunnen er gebruikers mee authenticeren en autoriseren die toegang krijgen tot cloudgebaseerde bronnen, en ervoor zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang krijgen tot vertrouwelijke gegevens en apps.

Verbeterde gebruikerservaring

ZTNA kan de gebruikerservaring verbeteren door naadloze en handige toegang te bieden tot bronnen. Met ZTNA kunnen gebruikers toegang krijgen tot de bronnen die ze nodig hebben om een hoog beveiligingsniveau te behouden zonder complexe en tijdrovende authenticatieprocessen.

ZTNA versus VPN: wat is het verschil?

ZTNA en Virtual Private Networks (VPN's) worden allebei gebruikt voor veilige externe toegang, maar hun implementatie en gebruik kunnen aanzienlijk verschillen.

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen ZTNA en VPN:

Product versus kader

Een VPN is een bepaald type product - vaak een clientapp die wordt geïnstalleerd op het apparaat van een eindgebruiker. De VPN brengt een veilige versleutelde tunnel tot stand tussen het apparaat van een gebruiker en een bedrijfsnetwerk.

ZTNA richt zich op het valideren van gebruikers- en apparaatidentiteiten, ongeacht hun locatie of het netwerk. ZTNA past toegangscontroles op granulair niveau toe, daarbij individuele bronnen en data veiligstellend in plaats van alleen maar te vertrouwen op het beveiligingsniveau van het netwerk.

Beveiligingsmodel

VPN's vertrouwen op het concept van een vertrouwde netwerkperimeter. Eenmaal verbonden met een VPN, wordt een gebruiker behandeld alsof deze deel uitmaakt van een vertrouwd netwerk.

ZTNA richt zich op het valideren van gebruikers- en apparaatidentiteiten, ongeacht hun locatie of het netwerk. ZTNA past toegangscontroles op granulair niveau toe, daarbij individuele bronnen en data veiligstellend in plaats van alleen maar te vertrouwen op het beveiligingsniveau van het netwerk.

Toegangscontrole

Een VPN geeft gebruikers over het algemeen toegang tot het volledige netwerk zodra de verbinding tot stand is gebracht. Gebruikers kunnen toegang krijgen tot alle bronnen en services die beschikbaar zijn binnen de vertrouwde netwerkperimeter.

ZTNA dwingt toegangscontroles af op basis van gebruikersidentiteit, apparaatbeveiligingscontrole en andere contextuele factoren. Het biedt meer granulaire toegangscontroles, waardoor organisaties de toegang tot bepaalde bronnen of apps kunnen beperken, het aanvalsoppervlak kunnen verkleinen en laterale beweging binnen het netwerk kunnen voorkomen.

Gebruikerservaring

Bij gebruik van een VPN wordt het apparaat van de gebruiker virtueel verbonden met het bedrijfsnetwerk, waardoor het lijkt alsof ze fysiek aanwezig zijn binnen het netwerk. Theoretisch gezien biedt dit een naadloze gebruikerservaring. Maar omdat al het verkeer via de VPN wordt gestuurd, zijn verbindingen vaak erg traag.

ZTNA biedt een meer gebruikersvriendelijke ervaring door gebruikers toe te staan rechtstreeks toegang te hebben bepaalde bronnen, zonder dat er een volledige netwerkverbinding nodig is. ZTNA-oplossingen maken vaak gebruik van Just-In-Time (JIT)-toegang, waarbij tijdelijke en beperkte toegang wordt verleend op basis van specifieke vereisten, wat resulteert in een meer gestroomlijnde en efficiënte gebruikerservaring.

Netwerkarchitectuur

Voor een VPN moeten IT-beheerders vaak een clientapp installeren rechtstreeks op het apparaat van de gebruiker, waarbij een directe verbinding tot stand wordt gebracht met het bedrijfsnetwerk. Als de gebruiker vanaf meerdere apparaten verbinding wil maken, moet de app op elk apparaat worden geïnstalleerd, wat meer werk oplevert voor drukke IT-teams. Daarnaast vinden eindgebruikers VPN-apps vaak te lomp en lastig om mee te werken.

ZTNA-oplossingen maken vaak gebruik van veilige toegangsbrokers of gateways die fungeren als 'tussenpersonen' tussen de gebruiker en de bronnen. ZTNA kan gebruikmaken van verschillende netwerkprotocollen en transportmechanismen om gebruikers veilig te verbinden met specifieke bronnen, waardoor er niet alleen maar vertrouwd hoeft te worden op het routen van al het verkeer via een centraal netwerk. Gebruikers kunnen vanaf elk apparaat verbinding maken met het netwerk, vanaf vrijwel elk besturingssysteem.

Klaar voor de cloud

VPN's werden oorspronkelijk ontworpen voor de beveiliging van relatief kortlopende verbindingen tussen externe kantoren of door externe medewerkers te verbinden met een centraal netwerk. Ze werden niet ontworpen om grote aantallen gebruikers directe toegang te geven tot cloudgebaseerde bronnen en services, en ze zijn ook niet bedoeld om actief te laten gedurende de werkdag van een werknemer.

ZTNA aan de andere kant is heel geschikt voor het tijdperk van de cloud. Het model is goed schaalbaar en kan grote aantallen gebruikers veilige toegang geven tot organisatorische cloudbronnen en -services. Met ZTNA kunnen organisaties gebruikers die toegang krijgen tot cloudgebaseerde apps authenticeren en autoriseren, en zorgen voor veilige verbinding en gegevensbescherming.

Zo implementeert u ZTNA

Omdat ZTNA een kader is en geen product, ziet de implementatie er voor elke organisatie een beetje anders uit. Hoewel de specificaties verschillen op basis van specifieke behoeften en dataomgeving van een organisatie, volgt hier een algemene schets van het proces:

Beoordeel uw omgeving

Begin met een uitgebreide beoordeling van uw bestaande netwerkinfrastructuur, inclusief netwerktopologie, apps, bronnen en gebruikerstoegangpatronen. Identificeer potentiële kwetsbare plekken en gebieden die verbetering behoeven wat betreft beveiliging.

Bepaal het toegangsbeleid

Bepaal het toegangsbeleid op basis van het principe van minimale privileges. Bepaal welke gebruikers of groepen toegang moeten hebben tot bepaalde bronnen of apps en de omstandigheden waaronder deze wordt verleend. Overweeg factoren zoals gebruikersidentiteit, apparaatbeveiligingsniveau, locatie en contextuele informatie.

Implementeer Identity and Access Management (IAM)-oplossingen

U hebt softwareoplossingen nodig die IAM-processen kunnen verwerken, zoals wachtwoordbeheer, gebruikersauthenticatie en MFA. Overweeg factoren zoals gemak van implementatie, schaalbaarheid, integratiemogelijkheden, gebruikerservaring en compatibiliteit met uw bestaande infrastructuur.

Impementeer veilige externe toegangoplossingen

ZTNA-implementaties bevatten over het algemeen veilige toegangsbrokers of externe verbindingsgateways om IT- en DevOps-personeel in staat te stellen om veilig verbinding te maken met interne machines en systemen.

Micro-segmentatie

Implementeer micro-segmentatie om uw netwerk te verdelen in kleinere segmenten en om toegangscontroles op granulair niveau af te dwingen. Zo kunt u mogelijke beveiligingslekken beperken en laterale beweging binnen het netwerk voorkomen. Segmenteer uw bronnen op basis van vertrouwelijkheid en het principe van minimale privileges.

Monitor en audit

Implementeer monitoring- en auditingmechanismen om gebruikersactiviteiten, toegangspogingen en mogelijke beveiligingsincidenten te volgen. Gebruik logs en analytische middelen om afwijkingen of verdacht gedrag te identificeren. Controleer en update toegangsbeleid regelmatig op basis van veranderende vereisten en het bedreigingslandschap.

Gebruikerseducatie en -training

Onderwijs gebruikers over de ZTNA-implementatie, de voordelen ervan en hoe ze veilig toegang kunnen krijgen tot toegangsbronnen. Bied training aan over best practices voor veilige externe toegang, wachtwoordhygiëne en het erkennen van mogelijke phishing- of social engineering-aanvallen.

Doorlopende verbetering

ZTNA is een doorlopend proces. Controleer en update uw toegangsbeleid regelmatig, monitor toegangscontroles en blijf op de hoogte van opkomende dreigingen en zwakke plekken.

close
close
Nederlands (NL) Bel ons