Eliminowanie rozproszenia wpisów tajnych poza usługi AWS dzięki rozwiązaniu Keeper

Ułatw sobie zarządzanie wpisami tajnymi i zapewnianie zgodności z przepisami, konsolidując swoje rozwiązania do zarządzania wpisami tajnymi za pomocą Keeper Secrets Manager.

Czym jest Keeper Secrets Manager?

Keeper Secrets Manager (KSM) to wielochmurowa platforma typu zero-trust i zero-knowledge, stworzona dla zespołów DevOps i technicznych. Została ona zaprojektowana do zabezpieczania wpisów tajnych infrastruktury, w tym kluczy dostępu, tajnych poświadczeń, haseł do baz danych, kluczy API, certyfikatów i innych uprzywilejowanych poświadczeń – nawet tych przechowywanych w innych narzędziach do zarządzania wpisami tajnymi, takich jak AWS Secrets Manager.

Dzięki rozwiązaniu Keeper Secrets Manager wszystkie komputery, potoki CI/CD, środowiska programistyczne i kod źródłowy pobierają wpisy tajne z bezpiecznego i szyfrowanego punktu końcowego API. Keeper Secrets Manager stosuje kilka warstw 256-bitowego szyfrowania AES, a dane są zawsze szyfrowane lub odszyfrowywane na urządzeniu użytkownika, co oznacza, że tylko autoryzowani użytkownicy i komputery mogą przeglądać i odszyfrowywać przechowywane dane. Keeper Secrets Manager zapewnia wszystkim członkom zespołu DevOps bezpieczny sejf do zarządzania wpisami tajnymi, przypisywania wpisów tajnych do aplikacji i tworzenia raportów. Integracja z rozwiązaniami SIEM zapewnia administratorom możliwość audytowalnego raportowania i otrzymywania alertów.

Czym jest Keeper Secrets Manager?
Czym jest AWS Secrets Manager?

Czym jest AWS Secrets Manager?

AWS Secrets Manager to usługa zarządzania wpisami tajnymi, która jest specyficzna dla środowiska Amazon AWS. Chroni ona wpisy tajne wykorzystywane przez aplikacje i usługi działające w chmurze AWS. Usługa umożliwia użytkownikom rotowanie i pobieranie poświadczeń, haseł do kont usług, haseł do baz danych i kluczy API, wraz z innymi wpisami tajnymi, oraz zarządzanie nimi przez cały cykl ich życia. Doskonale nadaje się do obsługi wpisów tajnych używanych w ramach infrastruktury w środowisku AWS, ale nie jest idealny do zarządzania wpisami tajnymi z innych środowisk. AWS Secrets Manager nie ma żadnego interfejsu frontonu do zarządzania dla użytkowników końcowych poza użyciem konsoli AWS lub interfejsu CLI AWS.

Jak Keeper integruje się z usługą AWS Secrets Manager?

Keeper skupia się na zapobieganiu naruszeniom wpisów tajnym i nieudanym audytom. Większość organizacji nie zapewnia wszystkim pracownikom dostępu do konsoli AWS, a mnóstwo organizacji korzysta z wielu środowisk chmurowych – nie tylko AWS. W rezultacie wpisy tajne mogą zostać łatwo rozproszone na wielu platformach i w różnych rozwiązaniach. Rozproszenie wpisów tajnych może występować w usługach Azure i Google Cloud, na platformach CI/CD, w lokalnej pamięci masowej, aplikacjach innych firm i u innych dostawców usług w chmurze.

Od potoków CI/CD po Jenkins, Github, Terraform, a nawet stworzone samodzielnie aplikacje – Keeper Secrets Manager chroni wszystkie Twoje wpisy tajne, nie tylko te przechowywane w AWS.

Użyj rozwiązania Keeper, aby kontrolować rozproszenie wpisów tajnych. Przechowuj wszystkie swoje wpisy tajne w sejfie Keeper, niezależnie od tego, gdzie ich używasz.

Keeper Secrets Manager to coś więcej niż tylko jeden dostawca – to sposób na skuteczne zaliczenie audytu i ochronę wszystkich Twoich wpisów tajnych, niezależnie od ich pochodzenia. KSM zapewnia kontrolę nad Twoimi wpisami tajnymi, integruje się z wieloma rozwiązaniami, umożliwia rotowanie w celu uproszczenia zgodności i procesu zwalniania pracowników oraz zwiększa ogólny poziom bezpieczeństwa Twojej organizacji.

Keeper Secrets Manager's user interface showing devices connected to different applications.

Keeper a AWS: bezpośrednie porównanie

Keeper Secrets Manager AWS Secrets Manager
Funkcje

Keeper obsługuje środowiska wielochmurowe i hybrydowe.

Oparty na chmurze mechanizm audytu i raportowania Keeper jest wielochmurowy, natywny dla wszystkich platform, a alerty mogą być przesyłane do usługi Microsoft Teams, Slack lub dowolnego innego systemu alertów innych firm.

Keeper jest dostępny za pośrednictwem aplikacji mobilnych dla systemów iOS i Android, natywnych aplikacji komputerowych dla systemów Mac, Windows i Linux, internetowej konsoli administratora, interfejsu CLI Keeper Commander oraz wtyczek do przeglądarek Chrome, Safari, Firefox i Edge.

Keeper obsługuje wdrażanie użytkowników z wielu różnych źródeł:

  • Ręczne wdrażanie za pośrednictwem konsoli administratora
  • Uwierzytelnianie i wdrażanie za pomocą pojedynczego logowania (SAML 2.0) z Keeper SSO Connect
  • Wdrażanie Active Directory / LDAP przy użyciu AD Bridge
  • Wdrażanie Okta, Azure AD, Google Workspace, Ping, OneLogin przy użyciu SCIM
  • Wdrażanie API przy użyciu SCIM
  • Autoryzacja automatyczna przy użyciu adresu e-mail
  • Wdrażanie CLI przy użyciu Commander SDK

Kontrola dostępu oparta na rolach umożliwia korzystanie z funkcji Keeper Secrets Manager określonym pracownikom.

AWS Secrets Manager obsługuje tylko usługę AWS.

Alerty AWS Secrets Manager wymagają skonfigurowania innych usług.

AWS Secrets Manager jest dostępny tylko za pośrednictwem konsoli AWS lub interfejsu CLI AWS.

AWS Secrets Manager wymaga IAM AWS do zarządzania użytkownikami i kontroli dostępu.

Bezpieczeństwo

Keeper działa natywnie na zasadach zero trust i zero knowledge.

Każdy wpis Keeper jest szyfrowany za pomocą indywidualnego klucza danych.

Narzędzie Keeper BreachWatch® zapewnia monitorowanie dark webu i jest wbudowane w Keeper Secrets Manager.

Rotowanie wpisów tajnych Keeper odbywa się na żądanie na poziomie wpisu, obsługuje wiele chmur i obejmuje skrypty po rotacji.

Zdolność rozwiązania Keeper do wykonywania dodatkowych zadań po rotacji, takich jak ponowne uruchomienie usługi, gwarantuje, że rotowanie przebiega pomyślnie, a systemy są bezpieczne.

AWS Secrets Manager używa jednego klucza danych dla wielu wpisów.

AWS Secrets Manager jest oparty tylko na zasadzie zero trust.

AWS Secrets Manager nie oferuje monitorowania dark webu pod kątem naruszonych wpisów tajnych.

Rotowanie wpisów tajnych AWS Secrets Manager wymaga użycia funkcji AWS Lambda i wiąże się z dodatkowym kosztem.

Wdrożenie i konfiguracja

Keeper Secrets Manager jest natywnie wbudowany w konsolę administratora dla użytkowników biznesowych, zapewniając użytkownikom takie same doświadczenia, do jakich przywykli w rozwiązaniu Keeper.

Konfiguracja Keeper Secrets Manager jest wyjątkowo prosta i wymaga tylko włączenia narzędzia i utworzenia wpisów tajnych.

AWS Secrets Manager wymaga posiadania innej usługi AWS do zarządzania.

AWS Secrets Manager jest dostępny tylko w wierszu poleceń, więc tworzenie i przechowywanie wpisów tajnych jest skomplikowane i może prowadzić do błędów i duplikacji, zmniejszając bezpieczeństwo i podnosząc ogólne wydatki.

Konfiguracja Keeper Secrets Manager jest wyjątkowo prosta i wymaga tylko włączenia narzędzia i utworzenia wpisów tajnych.

Czy Keeper Secrets Manager jest tego wart?

Keeper Secrets Manager to najlepszy wybór, ponieważ możesz zarządzać prawami dostępu i uprawnieniami za pomocą kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC). Automatyzuje rotowanie haseł, kluczy dostępu i certyfikatów oraz pozwala członkom zespołu zarządzać nieograniczoną liczbą wpisów tajnych, aplikacji i środowisk. KSM zapewnia również pełny wgląd w to, kiedy wpisy są modyfikowane, kto je zmodyfikował i jakie zmiany zostały wprowadzone, zapewniając organizacjom kompleksowy audyt przy jednoczesnym zagwarantowaniu zgodności.

Potencjalnie nadal możesz potrzebować korzystać z usługi AWS Secrets Manager, ale zastosowanie KSM jako wielochmurowego rozwiązania skoncentrowanego na zgodności i zapewnieniu bezpieczeństwa wpisów tajnych poza AWS podniesie ogólny stan bezpieczeństwa i wyeliminuje rozpraszanie wpisów tajnych.

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas