Prostsze zachowywanie zgodności z ustawą Sarbanes-Oxley (SOX) dzięki Keeper Enterprise

Keeper pomaga organizacjom sprostać wymaganiom nałożonym przez ustawę SOX poprzez wprowadzenie wewnętrznych kontroli i gwarancji bezpieczeństwa w celu zabezpieczania danych finansowych i aktywów cyfrowych.

Czym jest ustawa Sarbanes-Oxley?

Ustawa Sarbanes-Oxley Act (SOX) została uchwalona w 2002 r. w odpowiedzi na serię dużych skandali związanych z księgowością korporacyjną.

Aby zapobiec podobnym skandalom w przyszłości, ustawa SOX wprowadziła obowiązkowe kontrole w celu zapewnienia dokładności i przejrzystości informacji korporacyjnych, oraz ochrony udziałowców i społeczeństwa przed błędami księgowymi i nieuczciwymi praktykami.

Kto podlega przepisom ustawy SOX?

Przepisy ustawy SOX są wiążące dla spółek publicznych, spółek zależnych i spółek zagranicznych w obrocie publicznym i prowadzących działalność w Stanach Zjednoczonych oraz firm księgowych przeprowadzających audyty pod kątem zgodności z SOX.

Firmy, które rozważają złożenie pierwszej oferty publicznej (IPO) powinny zapewnić zgodność z ustawą SOX przed złożeniem IPO.

Wymogi SOX

SOX nakłada na spółki notowane w obrocie publicznym w Stanach Zjednoczonych obowiązek przedstawienia dowodu na stosowanie systemu zaawansowanych kontroli obejmujących kluczowe elementy.

  • Środowisko kontrolne
  • Ocena ryzyka
  • Monitorowanie
  • Informacje i komunikacja
  • Działania kontrolne

Dodatkowo, zgodnie z ustawą, kadra zarządzająca i pracownicy organizacji muszą stosować się do zasad uczciwości poprzez wdrożenie kontroli wewnętrznych i raportowania finansowego.

W jaki sposób Keeper upraszcza zachowanie zgodności z SOX

Keeper Enterprise to platforma zapewniająca cyber-bezpieczeństwo, która dostarcza organizacjom funkcje niezbędne do zarządzania dostępami do systemów finansowych, monitorowania i zabezpieczania tych dostępów, a także zabezpieczania danych oraz plików przechowywanych w systemie dzięki architekturze bezpieczeństwa „zero-knowledge” oraz szyfrowaniu na całej drodze przesyłu.

Wdrożenie Keeper Enterprise dla wszystkich pracowników na wszystkich urządzeniach w całej organizacji zapewnia ochronę danych organizacji oraz zabezpieczenie i monitorowanie dostępu do systemów finansowych. A to umożliwia lepsze sprostanie wymogom SOX.

Keeper pomaga organizacjom sprostać wymogom kontroli SOX

Wprowadzenie używania silnych haseł

Po wdrożeniu Keeper Enterprise dla wszystkich użytkowników w organizacji konsola administratora Keeper zapewnia administratorom pulpit z informacjami dot. stosowania haseł przez pracowników.

Wprowadzenie używania silnych haseł

Oparte na rolach egzekwowanie zasad

Stosowane przez Keeper polityki dot. dostępu opartego na rolach zapewniają Administratorowi możliwość wprowadzenia wielu zasad, w tym:

  • Polityki określające stopień trudności haseł w zależności od rodzaju strony
  • Kontrola dostępów
  • Stopień trudności hasła głównego
  • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
  • Ograniczenia udostępniania
Oparte na rolach egzekwowanie zasad

Raporty audytowe SOX

Na poziomie administratora i indywidualnych użytkowników Keeper zapewnia informacje dot. bezpieczeństwa oraz raporty dot. zdarzeń, które zawierają streszczenie danych oraz szczegółowe informacje dla audytorów.

Raporty audytowe SOX

Raporty transakcyjne SOX

Keeper Commander zapewnia Administratorowi Keeper i wybranym użytkownikom możliwość pobrania różnych raportów w celu sprostania wymogom pod względem zachowania zgodności z SOX.

Raporty transakcyjne SOX

Pokażemy Ci, w jaki sposób Keeper upraszcza zachowanie zgodności z SOX.

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas