Zwróć uwagę na luki w zabezpieczeniach SSO.

Poproś o wersję demo

Dlaczego warto używać jednokrotnego logowania (SSO)?

Ludzie są kiepscy w pilnowaniu haseł. Pozostawieni sami sobie pracownicy często stosują słabe hasła, używają tych samych haseł do wielu kont i przechowują swoje hasła w niezabezpieczony sposób, np. na karteczkach samoprzylepnych. Pracownicy często gubią lub zapominają swoje hasła, co powoduje, że działy pomocy IT są zalewane zgłoszeniami dotyczącymi resetowania haseł. Wszystkie te problemy negatywnie wpływają na wydajność, prowadzą do marnowania pieniędzy, komplikują zarządzanie tożsamością i dostępem oraz obniżają poziom bezpieczeństwa w całej organizacji.

Organizacje wdrażają rozwiązania pojedynczego logowania (SSO) ponieważ zmniejszają one zmęczenie hasłami i minimalizują liczbę zgłoszeń do działu pomocy technicznej dotyczących zagubionych haseł, zwiększając efektywność działu IT i nie tylko. SSO upraszcza również raportowanie zgodności i obsługuje modele bezpieczeństwa oparte na zasadzie „zero-trust”.

Chociaż SSO oferuje wiele korzyści, ma również poważne luki w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Jak na ironię, luki te dotyczą głównego problemu, który skłania organizacje do wdrażania SSO: haseł.

Dlaczego warto używać jednokrotnego logowania (SSO)?

Pojedynczy punkt awarii

Jedną z najbardziej oczywistych wad SSO jest to, że stanowi ono pojedynczy punkt awarii. Jeśli użytkownik zapomni swojego hasła, zostaje zablokowany w wielu witrynach i aplikacjach, a nie tylko w jednej. Z drugiej strony, jeśli hasło użytkownika zostanie złamane, zagrożenie może wykorzystać je do złamania nie tylko jednej witryny lub aplikacji, ale wszystkich witryn i aplikacji „chronionych” przez SSO.

Pojedynczy punkt awarii

Nie zapomniano o żadnym haśle? Nie do końca

W teorii SSO eliminuje konieczność zapamiętywania przez pracowników haseł innych niż te, których używają do logowania się do systemu SSO. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna.

Typowa organizacja używa od kilkuset do kilku tysięcy aplikacji w chmurze. Oprócz aplikacji biznesowych, z których korzystają wszyscy pracownicy firmy, poszczególne działy i zespoły korzystają z własnych podzbiorów aplikacji przeznaczonych do wykonywania konkretnych zadań. Często obejmują one starsze aplikacje specyficzne dla określonej linii biznesowej, które są zbyt stare, aby obsługiwać SSO, ale zawierają istotne dane lub wykonują krytyczne funkcje biznesowe, a ich refaktoryzacja lub wymiana są niemożliwe.

Ponadto nie wszystkie nowoczesne aplikacje i usługi obsługują SSO, ale nadal są one niezbędne w biznesie.

Nawet jeśli aplikacja obsługuje SSO, może nie korzystać z tego samego protokołu co dostawca tożsamości organizacji. Na przykład, dostawca tożsamości może używać protokołu SAML, ale niektóre aplikacje, do których pracownicy muszą mieć dostęp, używają protokołu OAuth.

Pozostawieni sami sobie w kwestii tworzenia i śledzenia haseł do kont nieobjętych SSO, indywidualni użytkownicy i zespoły powracają do złych nawyków związanych z bezpieczeństwem haseł: stosowania słabych haseł, wielokrotnego używania haseł do różnych kont, przechowywania haseł w plikach tekstowych, arkuszach kalkulacyjnych lub zapisywania ich na karteczkach samoprzylepnych. Mogą również udostępniać hasła bez upoważnienia i nie chronić swoich kont za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA). Tymczasem administratorzy nie mają wglądu ani kontroli nad stosowaniem haseł w tych częściach środowiska danych.

W rezultacie, mimo zainwestowania we wdrożenie SSO, organizacje są narażone na naruszenia danych związanych z hasłami.

Eliminacja luk w zabezpieczeniach SSO w chmurze i lokalnie

Keeper SSO Connect® to w pełni zarządzana usługa SAML 2.0, która bezproblemowo integruje się z istniejącym wdrożeniem SSO, ulepszając i rozszerzając je o zarządzanie hasłami i szyfrowanie typu „zero-trust” i „zero-knowledge”.

Eliminacja luk w zabezpieczeniach SSO w chmurze i lokalnie

Łatwa integracja z dowolnym środowiskiem danych. Tak, nawet z Twoim

Dzisiejsze środowiska danych są bardzo złożone, zazwyczaj składają się z różnych chmur publicznych i prywatnych oraz zarówno nowoczesnych, jak i starszych aplikacji. Keeper SSO Connect umożliwia łatwe wdrożenie we wszystkich z nich!

Użyj Keeper SSO Connect do zabezpieczenia dowolnej instancji lub w dowolnym środowisku Windows, Mac OS lub Linux, w chmurze lub lokalnie. Łatwo i bezproblemowo integruje się ze wszystkimi popularnymi platformami dostawców tożsamości SSO, w tym Microsoft 365, Azure, ADFS, Okta, Ping, JumpCloud, Centrify, OneLogin i F5 BIG-IP APM.

Ponieważ Keeper SSO Connect jest w pełni oparty na chmurze, nie ma potrzeby kupowania dodatkowego sprzętu ani oprogramowania. Wystarczy skonfigurować KeeperSSO Connect w konsoli administracyjnej Keeper, włączyć i skonfigurować aplikację Keeper w ramach dostawcy tożsamości, a następnie rozpocząć korzystanie!

Łatwa integracja z dowolnym środowiskiem danych. Tak, nawet z Twoim

Bezpieczne i uproszczone zatwierdzanie urządzeń zapewnia dostęp do sieci typu „zero-trust”

Autoryzacja urządzeń jest kluczowym elementem dostępu do sieci typu „zero-trust”. Dzięki Keeper SSO Connect każde zatwierdzone urządzenie użytkownika ma lokalny, prywatny klucz ECC (kryptografia krzywymi eliptycznymi).

Zaawansowany model szyfrowania Keeper typu „zero-knowledge” gwarantuje, że nigdy nie przechowujemy kluczy prywatnych naszych użytkowników. Klucze szyfrujące są wymieniane między urządzeniami użytkowników lub za pośrednictwem zatwierdzeń administratora Keeper, co usprawnia zatwierdzanie urządzeń przy jednoczesnym zachowaniu szyfrowania typu „zero-knowledge”.

Bezpieczne i uproszczone zatwierdzanie urządzeń zapewnia dostęp do sieci typu „zero-trust”

Zabezpieczenia haseł typu „zero-trust” i „zero-knowledge” dla całego środowiska danych

Niektóre menedżery haseł albo w ogóle nie obsługują SSO, albo współpracują tylko z niektórymi dostawcami tożsamości, przez co użytkownik musi korzystać z jednego dostawcy.

Keeper SSO Connect jest naturalnym rozszerzeniem najwyższej klasy systemu zarządzanie hasłami dla przedsiębiorstw (EPM) typu „zero-trust” i „zero-knowledge”, który zapewnia zaawansowane funkcje zarządzania hasłami, udostępniania i bezpieczeństwa w całej organizacji – nawet w starszych systemach i aplikacjach specyficznych dla określonej linii biznesowej!

Keeper zapewnia administratorom IT pełną widoczność i kontrolę nad praktykami dotyczącymi haseł użytkowników w całym środowisku danych, w tym:

  • Własnościowy model bezpieczeństwa typu „zero-knowledge”; wszystkie zapisane oraz przesyłane dane są szyfrowane; dane nie mogą zostać wyświetlone przez pracowników Keeper Security ani żaden podmiot zewnętrzny.
  • Szybkie wdrożenie na wszystkich urządzeniach bez dodatkowego sprzętu i kosztów instalacji.
  • Spersonalizowane wdrażanie i wsparcie 24/7 oraz szkolenie przeprowadzone przez dedykowanego specjalistę ds. wsparcia.
  • Obsługa RBAC, 2FA, funkcje audytu i raportów na temat zdarzeń, zapewnienie zgodności z różnymi standardami, w tym HIPAA, DPA, FINRA i GDPR.
  • Autoryzacja bezpiecznego udostępniania folderów, podfolderów i haseł dla zespołów.
  • Wdrażanie użytkowników przez SSO lub hasło główne
  • Włącz dostęp off-line do sejfu w przypadku niedostępności logowania SSO
  • Dynamiczne wdrażanie sejfów za pośrednictwem SCIM.
  • Konfiguruj, aby uzyskać wysoką dostępność.

Wiodące na rynku polityki i infrastruktura w zakresie bezpieczeństwa

Keeper posiada certyfikat SOC2 i ISO 27001 najdłużej w swojej branży. Ponadto stosuje najlepsze w swojej klasie rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, w tym strukturę „zero-trust” i architekturę bezpieczeństwa „zero-knowledge”, które zabezpieczają dane klientów kilkoma warstwami kluczy szyfrujących na poziomie sejfów, udostępnianych folderów i wpisów.

Wiodące na rynku polityki i infrastruktura w zakresie bezpieczeństwa

Zaufanie milionów użytkowników i tysięcy firm

Wzmocnij SSO dzięki kompleksowemu zabezpieczeniu haseł.

Poproś o wersję demo Wypróbuj za darmo
Chat
close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas