close

Zarejestruj się na prezentację KeeperMSP na żywo

Zarejestruj się teraz

Keeper MSP

Zwiększ przychody i bezpieczeństwo, dodając zarządzanie hasłami do swoich usług

Dzięki KeeperMSP – najbezpieczniejszej platformie w zakresie cyber-bezpieczeństwa do zapobiegania naruszeniom danych i cyber-atakom związanym z hasłami, która została stworzona specjalnie dla dostawców usług zarządzanych i ich klientów – możesz generować rosnące przychody, oferując swoim klientom wiodące w branży rozwiązanie do zabezpieczania haseł.

Rozwijaj swoją firmę i chroń swoich klientów dzięki partnerstwu z Keeper

KeeperMSP zapewnia zaawansowaną, ale prostą w użyciu platformę, która umożliwi zarówno Tobie, jak i Twoim klientom zabezpieczanie haseł i poufnych danych w zaszyfrowanych sejfach. Centralna konsola administratora umożliwia autoryzację i kontrolę wszystkich Twoich klientów i zarządzanie nimi, przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznej polityki w zakresie prywatności i bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich użytkowników.

Obejrzyj film

Firmy z sektora ŚMB są głównym celem ataków cyber-przestępców.

0 %

firm z sektora ŚMB stało się celem ataku cyber-przestępców w 2018 r.

0%

naruszeń danych wynika
z niskiego poziomu bezpieczeństwa haseł

$0M

to średni koszt
naruszenia danych

Niezbędny produkt dla małych i średnich firm

Zabezpieczaj hasła, poświadczenia i metadane

Przechowuj hasła, poświadczenia, pliki i poufne dane zarówno swoje, jak i swoich klientów oraz zarządzaj nimi.

Generuj nowe dochody

Zarabiaj dzięki oferowaniu usług w zakresie zarządzania i monitorowania bezpieczeństwa haseł oraz usług dodatkowych.

Zwiększ zadowolenie swoich klientów

Wzmocnij relacje ze swoimi klientami, dodając do swoich usług MSP dodatkowe usługi na najwyższym poziomie.

Łatwiejsze raportowanie i zachowanie zgodności

Stań się zaufanym doradcą w zakresie cyber-bezpieczeństwa, zwiększając przejrzystość w zakresie zabezpieczania haseł klientów i wprowadzając odpowiednie polityki.

Produkt niezbędny dla Twoich klientów

Zmniejsza ryzyko naruszeń danych

KeeperMSP tworzy losowe, silne hasła dla wszystkich stron internetowych i aplikacji Twoich klientów, a następnie przechowuje je w bezpiecznym sejfie na wszystkich urządzeniach pracowników Twoich klientów.

Zwiększa bezpieczeństwo i prywatność

Każdy z pracowników Twoich klientów otrzymuje prywatny zaszyfrowany sejf do przechowywania swoich haseł, poświadczeń, plików i poufnych danych oraz zarządzania nimi.

Zwiększa produktywność pracowników

Gwarantuje pracownikom Twoich klientów oszczędność czasu, oszczędź im frustracji i wyeliminuj potrzebę resetowania, ponownego używania i zapamiętywania haseł.

Zwiększa przestrzeganie standardów w zakresie zgodności

Oferuje kontrolę dostępu opartą na rolach, delegowanie obowiązków administratora, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, raportowanie wydarzeń SIEM oraz zgodność z HIPAA, DPA, FINRA, RODO i innymi przepisami.

Najlepsze w swojej klasie funkcje chroniące Twoją firmę i firmy Twoich klientów

Prywatny sejf dla każdego użytkownika

Każdy otrzymuje swój prywatny sejf do przechowywania swoich haseł, plików i prywatnych danych i zarządzania nimi na wszystkich rodzajach urządzeń.

Generator haseł

KeeperMSP generuje silne, unikatowe hasła i wypełnia je automatycznie w aplikacjach i na stronach internetowych Twoich pracowników.

Foldery udostępnione, podfoldery i hasła

Twórz i udostępniaj pojedyncze wpisy i zaszyfrowane foldery zespołom i indywidualnym użytkownikom i zarządzaj nimi.

Bezpieczne miejsce na pliki

Chroni poufne pliki, dokumenty, zdjęcia i nagrania na nieograniczonej liczbie urządzeń.

Konsola administratora

Zarządzanie i monitorowanie KeeperMSP w całej organizacji i wprowadzanie rozwiązań w zakresie zabezpieczania haseł, uwierzytelniania dwuskładnikowego i innych polityk dot. bezpieczeństwa danych.

Dostęp oparty na rolach

Pozwolenia użytkowników można w pełni dostosować do potrzeb organizacji dzięki szczegółowej kontroli dostępu opartej na rolach i obowiązkach członków zespołu.

Kontrola wersji i historia wpisów

Użytkownicy mogą zobaczyć w dowolnej chwili pełną historię swoich wpisów, w tym ich poprzednie wersje oraz wszelkie zmiany i wpisy przywrócone.

Audytowa ocena bezpieczeństwa i raportowanie

KeeperMSP zapewnia przejrzystości pod względem bezpieczeństwa Twoich haseł dzięki niezawodnym narzędziom do raportowania i audytu, ułatwiając wewnętrzne kontrole i zachowanie standardów zgodności.

Najlepsze w swojej klasie możliwości usługowe w zakresie zarządzanie hasłami

Integracja z wiodącymi zdalnymi platformami do monitorowania i zarządzaniami, w tym z ConnectWise

Automatyczne uzupełnianie haseł z sejfu KeeperMSP do zdalnych systemów połączonych przez ConnectWise Control oraz dodatkowe integracje w zakresie zdalnego monitorowania i zarządzania już w 2020 r.

Izolowanie i autoryzacja klientów

Izolowanie klientów umożliwia indywidualną autoryzację, zarządzanie i monitorowanie wielu klientów przy zachowaniu zgodności, raportowania i kontroli.

Wybór niestandardowego logo

Możliwość obsługi sejfów z niestandardowym logo oraz niestandardowych zaproszeń e-mail.

Rozliczanie odpowiednie dla Twoich potrzeb

Elastyczność dzięki zakupom hurtowym, pakietom wyselekcjonowanych produktów i rozliczeniom miesięcznym – aby zwiększyć Twoje przychody.

Dołącz do Programu Partnerskiego MSP firmy Keeper

Partnerzy KeeperMSP cieszą się różnorodnymi korzyściami, w tym dostępem on-line, zdalnym szkoleniem dla inżynierów i użytkowników końcowych, aktualizacjami o nowe funkcje, objęciem programem beta KeeperMSP, wsparciem w zakresie sprzedaży i materiałami na potrzeby wspólnych inicjatyw marketingowych. Korzyści wynikające z programu partnerskiego mogą się różnić w zależności od wielkości konta i wolumenu rocznego.

Zarejestruj się

Plany

Pracownicy MSP

dla twoich użytkowników wewnętrznych

*Przejdź do kasy, aby zobaczyć ceny i zniżki

Obejmuje:

 • Zaszyfrowany sejf dla każdego użytkownika
 • Foldery i podfoldery
 • Udostępnione foldery zespołu
 • Dostęp z nieograniczonej liczby urządzeń
 • Wprowadzanie i egzekwowanie polityk
 • Audyt bezpieczeństwa
 • Raportowanie aktywności
 • Zarządzanie zespołem
 • Podstawowe uwierzytelnianie dwuskładnikowe
  (SMS, TOTP, smartwatch i FIDO U2F)
 • Moduł zaawansowanego raportowania i ostrzeżeń
 • BreachWatch do monitorowania dark web
 • 1 TB bezpiecznego miejsca na pliki

Keeper Business

dla rozwijających się firm

*Przejdź do kasy, aby zobaczyć ceny i zniżki

Obejmuje:

 • Zaszyfrowany sejf dla każdego użytkownika
 • Foldery i podfoldery
 • Udostępnione foldery zespołu
 • Dostęp z nieograniczonej liczby urządzeń
 • Wprowadzanie i egzekwowanie polityk
 • Audyt bezpieczeństwa
 • Raportowanie aktywności
 • Zarządzanie zespołem
 • Podstawowe uwierzytelnianie dwuskładnikowe
  (SMS, TOTP, smartwatch i FIDO U2F)

Keeper Business Plus

dla rozwijających się firm dbających o bezpieczeństwo

*Przejdź do kasy, aby zobaczyć ceny i zniżki

Obejmuje:

 • Wszystkie funkcje Keeper Business plus:
 • Moduł zaawansowanego raportowania i ostrzeżeń
 • BreachWatch do monitorowania dark web
 • 1 TB bezpiecznego miejsca na pliki

Keeper Enterprise

dla dużych organizacji

*Przejdź do kasy, aby zobaczyć ceny i zniżki

Obejmuje:

 • Wszystkie funkcje Keeper Business plus:
 • Uwierzytelnianie w formie pojedynczego logowania (SAML 2.0)
 • Zautomatyzowane zarządzanie zespołem
 • Zaawansowane uwierzytelnianie dwuskładnikowe (DUO i RSA)
 • Autoryzacja SCIM i Azure AD
 • Autoryzacja automatyczna przy użyciu adresu e-mail
 • Autoryzacja przy użyciu wiersza poleceń
 • API dewelopera do rotacji haseł i integracji back-end

Keeper Enterprise Plus

dla dużych organizacji dbających o bezpieczeństwo

*Przejdź do kasy, aby zobaczyć ceny i zniżki

Obejmuje:

 • Wszystkie funkcje Keeper Enterprise plus:
 • Moduł zaawansowanego raportowania i ostrzeżeń
 • BreachWatch do monitorowania dark web
 • 1 TB bezpiecznego miejsca na pliki

Wypróbuj bezpłatną wersję próbną Skontaktuj się z działem sprzedaży

Masz pytania? Kontakt