Wat is REST API?

Een REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface), ook bekend als een RESTful API, is een webgebaseerde Application Programming Interface (API) die zwaar wordt ingezet om webservices en mobiele apps te ontwikkelen.

Wat is een API?

Voordat we in de details van RESTful API's, moeten we eerst begrijpen wat een API is.

Een API is een set protocollen en routines waardoor verschillende systemen en apps met elkaar kunnen communiceren, zonder dat ontwikkelaars of eindgebruikers hoeven te weten hoe ze worden geimplementeerd. Door gebruik te maken van API's kunnen ontwikkelaars eenvoudig en snel herbruikbare web- en software-apps creëren.

Er zijn veel verschillende API's voor verschillende gebruiken. REST API's worden wijd verbreid gebruikt om webgebaseerde API's te bouwen en vormen een belangrijk deel van moderne webontwikkeling.

Wat is REST?

REST staat voor 'Representational State Transfer'. Het is een architectuurstijl voor het bouwen van webservices die een gestandaardiseerde manier bieden aan verschillende computersystemen om met elkaar te communiceren via internet. REST is gebaseerd op een set met ontwerpprincipes, in plaats van een specifieke technologie of protocol, en wordt wijd verbreid gebruikt bij het bouwen van webgebaseerde API's.

Een van de belangrijke functies van REST is het gebruik van HTT-methoden zoals GET, POST, PUT en DELETE om verschillende handelingen die op bronnen kunnen worden uitgevoerd te representeren. Deze bronnen kunnen allerlei soorten gegevens of functionaliteiten zijn die worden weergegeven door de webservice, en zijn worden vaak gerepresenteerd via een gestandaardiseerde gegevensindeling, vaak JSON.

Een REST API is staatloos, wat betekent dat elke aanvraag van de client alle informatie bevat die nodig is om aan de aanvraag te voldoen, en de server slaat geen clientcontext op tussen aanvragen in. Hierdoor zijn REST API's flexibel, schaalbaar en makkelijk om in cache te bewaren.

Zo werken RESTful API's

Net als alle andere API's, werken RESTful API's door een gestandaardiseerde manier te bieden aan verschillende computersystemen om met elkaar te communiceren via internet. Meer specifiek: REST APi's stellen bronnen beschikbaar die externe apps en services kunnen gebruiken en manipuleren met standaard HHTP-methoden. Deze bronnen kunnen allerlei soorten gegevens of functionaliteit zijn die de API biedt, zoals gebruikersgegevens, productinformatie of zoekresultaten.

Om toegang te krijgen tot een bron in een RESTful API, stuurt een client een HTTP-aanvraag naar een specifiek eindpunt, wat een URL is die de bron identificeert. De aanvraag bevat vaak extra informatie over dergelijke parameters, koppen en berichttekst, afhankelijk van het type aanvraag.

De server verwerkt de aanvraag en als die succesvol is, wordt er een HTTP-respons teruggestuurd naar de client. De respons bevat over het algemeen een statuscode, die aangeeft of een aanvraag succesvol was of niet, en een berichttekst, met de aangevraagde bron in een gestandaardiseerde indeling.

Omdat REST API's staatloos zijn, houdt de server de clientstatus tussen aanvragen in niet bij. Elke individuele clientaanvraag bevat alle benodigde informatie om een respons te genereren.

Voordelen van REST API's

Er zijn verschillende voordelen aan het gebruik van RESTful API's om webservices en data-aangestuurde apps te bouwen:

Schaalbaar: RESTful API's worden ontworpen om schaalbaar te zijn, wat betekent dat ze grote aantallen aanvragen kunnen verwerken en pieken in verkeer aankunnen. Ze gebruiken een eenvoudige, lichtgewicht architectuur waardoor het makkelijk is om nieuwe functies of bronnen toe te voegen zonder dat het hele systeem van nieuwe architectuur moet worden voorzien.

Flexibel: RESTful API's zijn flexibel en kunnen worden gebruikt met een brede reeks programmeertalen en technologie are flexible and can be used with a wide range of programming languages and technologieën. Ze zijn niet gebonden aan een bepaald platform of specifieke taal, wat betekent dat ze kunnen worden gebruikt door clients die op verschillende besturingssystemen en op diverse apparaten draaien.

Gebruikersvriendelijk: RESTful API's zijn gebruikersvriendelijk en zijn toegankelijk via standaard HTTP-methodes, waardoor ze toegankelijk zijn voor ontwikkelaars van alle vaardigheidsniveaus. Ze bieden een gestandaardiseerde manier voor verschillende systemen om met elkaar te communiceren, wat de ontwikkelingstijd kan helpen verkorten, de productiviteit verbeteren en tijd naar de markt kan minimaliseren.

Staatloos: Het feit dat RESTful API's staatloos zijn, betekent dat ze betrouwbaarder zijn en makkelijker om in cache te plaatsen, wat vertraging kan helpen terugdringen en de prestaties helpen verbeteren.

Beveiliging: RESTful API's kunnen met verschillende technieken worden beveiligd, zoals SSL/TLS versleuteling en OAuth-authenticatie. Hierdoor zorgt u ervoor dat de API wordt beschermd tegen onbevoegde toegang en dat de clientgegevens beschermd blijven.

Best practices REST API

Hier zijn een aantal best practices voor het ontwerpen en implementeren van goedgestructureerde, robuuste RESTful API's die gebruikersvriendelijk, betrouwbaar en veilig zijn.

Gebruik HTTP-methoden op de goede manier: Gebruik de geschikte HTTP-methoden (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, etc.) om verschillende bewerkingen uit te voeren op bronnen, volgens de HTTP-specificatie. Gebruik bijvoorbeeld GET om een bron op te halen, POST om een nieuwe bron te maken, PUT om een bestaande bron bij te werken en DELETE om een bron te verwijderen.

Gebruik betekenisvolle URL's: Gebruik URL's die makkelijk leesbaar zijn en goed te begrijpen, en die een duidelijke indicatie geven van de bron die wordt benaderd. Vermijd cryptische of betekenisloze URL's die moeilijk zijn om te onthouden of identificeren.

Gebruik JSON als uw gegevensindeling: Hoewel RESTful API's API-aanvragen kunnen accepteren en beantwoorden in meerdere indelingen, is JSON wel de moderne standaard voor het verzenden en ontvangen van API-gegevens. Dit komt omdat ontcijferen en versleutelen van XLM of platte tekst echt lastig kan zijn, en sommige kaders deze indelingen niet eens meer ondersteunen.

Gebruik zelfstandige naamwoorden, geen werkwoorden, in eindpunt-URL's: Met andere woorden, gebruik https://www.example.com/posts, niet https://www.example.com/getPosts of https://www.example.com/createPost. Dit komt omdat HTTP-methoden zoals GET, POST, PUT, PATCH en DELETE al in werkwoordsvorm zijn. Een zelfstandig naamwoord gebruiken is een indicatie van wat het eindpunt daadwerkelijk genereert.

Wees niet creatief met responscodes: Gebruik standaard HTTP-responscodes om de status van een aanvraag aan te geven, zoals 200 voor succes, 404 voor niet gevonden en 500 voor serverfouten. Hierdoor is het makkelijker voor clients om de resultaten van hun aanvragen te begrijpen en passende actie te nemen.

Documenteer, documenteer en documenteer nog wat meer: Verstrek heldere en gedetailleerde documentatie voor uw API, waaronder informatie over de beschikbare bronnen, hun gegevensindelingen en de ondersteunde bewerkingen. Hierdoor is het makkelijker voor ontwikkelaars om uw API te begrijpen en gebruiken.

Implementeer versienummers: Hierdoor zorgt u ervoor dat wijzigingen aan de API bestaande apps niet verstoren door ze te dwingen te migreren naar de nieuwe versie.

Retourneer foutgegevens in de responsberichttekst: Ontwikkelaars zijn u dankbaar als uw API foutgegevens retourneert, inclusief het betreffende veld, in de JSON of de responsberichttekst. Dit helpt aanzienlijk bij het debuggen van apps.

Beveilig uw API: Implementeer beveiligingsmaatregelen, zoals SSL/TLS-versleuteling, beoordelingslimieten en client-authenticatiecontroles om ervoor te zorgen dat bedreigende factoren uw API niet kunnen manipuleren of offline kunnen brengen bij een DDoS-aanval.

close
close
Nederlands (NL) Bel ons