Amazon-cadeaubon van $100

Registreer een aanbieding en ontvang een Amazon-cadeaubon van $150*

Registreer elke kans met een waarde hoger dan $1000

Registreer een deal

* Onderhevig aan de onderstaande algemene voorwaarden

Vul onderstaand formulier in om uw deal te registreren. Deals worden automatisch geregistreerd voor 90 dagen en kunnen verlengd worden via een schriftelijke intentieverklaring tot aankoop.

Algemene voorwaarden aanmoedigingsbeloningenprogramma kanaalpartners

1. Overzicht

Keeper Security werkt samen met eersteklas kanaalpartners om cyberbeveiligingsoplossingen te leveren aan de wereldmarkt. Het aanmoedigingsbeloningenprogramma voor kanaalpartners (het 'programma) is opgezet om Keeper-kanaalpartners ('kanaalpartner') te belonen voor hun inspanningen om Keeper-oplossingen te verkopen aan klanten.

2. In aanmerking komen

Om in aanmerking te komen voor het programma moet de kanaalpartner geregistreerd worden als gecertificeerde of bevoegde partner binnen het kanaalpartnerprogramma van Keeper. Bezoek keepersecurity.com/partners om kanaalpartner te worden.

3. Zo werkt het programma

In aanmerking komende kanaalpartners kunnen kansen registreren bij keepersecurity.com/deal-registration. Keeper valideert de registratie. Voor geregistreerde kansen van meer dan $1000 Amerikaanse dollars ontvangt de kanaalpartner een Amazon-cadeaubon van $150 per e-mail ('aanmoedigingsbetaling'). Kanaalpartners zijn beperkt tot één (1) aanmoedigingsbetaling per klant.

4. Beperkingen

De kanaalpartner en de klant mogen niet dezelfde entiteit of persoon zijn. Daarnaast zijn zowel de kanaalpartner als de klant onderhevig aan Keeper's gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

5. Recht om te annuleren, aan te passen of te beëindigen

Keeper Security behoudt zich het recht voor om het programma te allen tijde en om welke reden dan ook te annuleren, aan te passen of te beëindigen. We behouden ons het recht voor om een kanaalpartner wanneer we willen te diskwalificeren voor deelname aan het programma (of om te bepalen dat een kanaalpartner niet in aanmerking komt voor een beloning) als er aannemelijk is gemaakt dat de gebruiker de algemene voorwaarden van het programma heeft geschonden.

6. Geografische beschikbaarheid

Het programma is gelimiteerd tot kanaalpartners die zijn gevestigd in de Verenigde Staten en Canada.

close
Nederlands (NL) Bel ons
Probeer het gratis uit