Automatyczna rotacja haseł KeeperPAM zwiększa bezpieczeństwo i upraszcza zachowanie zgodności z przepisami.

Poproś o wersję demo
Global Infosec Award Winner Cyber Defense Magazine 2023 G2 Leader Winter 2023 Award. Most Promising Enterprise Security Solution Provider 2021 Award. PCMag Best of The Year 2022
Dlaczego należy stosować rotację haseł?

Dlaczego należy stosować rotację haseł?

Według raportu Verizon Data Breach Investigations Report (VDBIR) z 2023 roku, 74% wszystkich naruszeń danych wiąże się z czynnikiem ludzkim, a 49% z kradzieżą poświadczeń. Ochrona haseł, poświadczeń i wpisów tajnych jest istotnym elementem każdej strategii cyberbezpieczeństwa.

W dark webie dostępne do sprzedaży są 24 miliardy haseł, ale organizacje mogą skrócić czas ważności skompromitowanych haseł poprzez ograniczenie czasu życia takich haseł za pomocą rotacji.

Włączając automatyczną rotację poświadczeń, organizacje drastycznie zmniejszają ryzyko ataków opartych na poświadczeniach, jednocześnie umożliwiając administratorom:

 • Wymuszenie stosowania silnych haseł we wszystkich systemach i i na wszystkich urządzeniach
 • Zapobieganie ponownemu użyciu haseł na wielu kontach
 • Zapewnienie ograniczonego czasu życia haseł do kont uprzywilejowanych
 • Łatwe spełnianie standardów zgodności i egzekwowanie wewnętrznych zasad dotyczących kondycji poświadczeń

KeeperPAM – rozwiązanie nowej generacji do zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM)

Zaprojektowane do ochrony środowisk wielochmurowych i bez granic, rozwiązanie KeeperPAM upraszcza zarządzanie uprawnieniami dla każdego użytkownika, na każdym urządzeniu, z każdej lokalizacji.

KeeperPAM to rozwiązanie zarządzania dostępem uprzywilejowanym klasy korporacyjnej, które obejmuje wielokrotnie nagradzane narzędzia Enterprise Password Manager (EPM), Keeper Secrets Manager (KSM) i Keeper Connection Manager (KCM). To rozwiązanie typu zero-knowledge, zero-trust pozwala organizacjom zabezpieczyć swoje najważniejsze zasoby za pomocą prostej, zunifikowanej platformy.

KeeperPAM – rozwiązanie nowej generacji do zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM)

Uproszczona rotacja haseł

Keeper rozwiązuje wszystkie problemy związane z cyklem życia poświadczeń – od ich przyznawanie po usuwanie z użytku. Dzięki KeeperPAM organizacje mogą zarządzać praktykami związanymi z hasłami i uprawnieniami, jednocześnie w prosty i bezpieczny sposób automatyzując krytyczne działania, w tym rotację haseł i wpisów tajnych.

Słabe, powtarzające się i długo stosowane poświadczenia wprowadzają ryzyko do Twojego środowiska. Właśnie dlatego rotacja poświadczeń jest zwykle wymagana przez ramy zgodności i stanowi najlepszą praktykę w celu zmniejszenia zagrożeń bezpieczeństwa związanych z wypowiedzeniami, naruszeniami, ujawnieniem w dark webie i nie tylko.

Keeper umożliwia organizacjom zautomatyzowanie zmiany haseł do kont uprzywilejowanych, w tym kont użytkowników Active Directory (AD), kluczy SSH, haseł do baz danych, kont AWS IAM, kont Entra ID (Azure) IAM i kont użytkowników systemów Windows/Mac/Linux.

Funkcje rotacji haseł KeeperPAM umożliwiają administratorom:

 • Automatyczne rotowanie poświadczeń zgodnie z ustalonym harmonogramem lub na żądanie
 • Bezpieczne udostępnianie wpisów i konfiguracji IT między użytkownikami IT
 • Rotowanie poświadczeń niezależnie od tego, gdzie się znajdują – lokalnie czy w chmurze
 • Wykonywanie działań po rotacji, takich jak ponowne uruchomienie usług
 • Otrzymywanie powiadomień o incydentach, takich jak nieoczekiwana rotacja poświadczeń
 • Rotowanie poświadczeń w zdalnych lokalizacjach bez konieczności użycia sieci VPN
 • Uzyskiwanie dostępu do dziennika audytu i historii zmian za pośrednictwem modułu zaawansowanego raportowania i ostrzeżeń (ARAM)
 • Umożliwianie rotacji poświadczeń użytkownikom uprzywilejowanym i nieuprzywilejowanym, a nie tylko zespołom IT

Dlaczego warto używać rozwiązania KeeperPAM?

 • Zwiększenie bezpieczeństwa poświadczeń dzięki zasadom egzekwowania i ścieżkom audytu
 • Łatwe zachowywanie i potwierdzanie zgodności podczas audytu
 • Proste wdrożenie bez konieczności instalowania agentów na każdym urządzeniu
 • Brama nie wymaga certyfikatów SSL ani otwartych portów zewnętrznych
 • Wykorzystuje wbudowane narzędzia systemu operacyjnego do rotacji, więc nie jest wymagane żadne niestandardowe oprogramowanie
 • Bezproblemowa integracja z narzędziami Keeper Secrets Manager i Keeper Connection Manager
Dlaczego warto używać rozwiązania KeeperPAM?
Rotacja haseł jest niezbędna do zapewnienia zgodności z przepisami

Rotacja haseł jest niezbędna do zapewnienia zgodności z przepisami

W przypadku wielu organizacji zasady wewnętrzne i dotyczące zgodności wymagają regularnej rotacji haseł. Aby spełnić te wymogi, organizacje muszą rotować hasła na wszystkich urządzeniach, w tym na komputerach, serwerach i urządzeniach IoT.

Dzięki rozwiązaniu KeeperPAM Twój zespół może zdefiniować najlepsze praktyki i wymagania dla użytkowników końcowych. Automatyzacja może również obsługiwać operacje po rotacji, takie jak ponowne uruchamianie usług lub kontenerów.

Jak działa rotacja haseł w rozwiązaniu KeeperPAM Password

Utworzenie bramy

Rotacja haseł Keeper wykorzystuje lekką i bezpieczną usługę bramy lokalnej, którą można zainstalować za pomocą jednego polecenia. Brama tworzy połączenie wychodzące z sejfem w chmurze Keeper, ustanawiając bezpieczny tunel do pobierania żądań rotacji.

Następnie brama wykorzystuje interfejsy API Keeper Secrets Manager (KSM) do żądania i odszyfrowywania wpisów tajnych w celu wykonania rotacji i komunikacji z urządzeniem docelowym. Rotacja haseł Keeper zapewnia bezpieczeństwo typu „zero-knowledge”, wykonując wszystkie operacje deszyfrowania lokalnie w usłudze bramy.

Konfiguracja sejfu

Rotacja poświadczeń jest konfigurowana, zarządzana i utrzymywana w całości za pośrednictwem sejfu internetowego Keeper lub aplikacji komputerowej. Harmonogramy i ustawienia rotacji poświadczeń są przechowywane jako zaszyfrowane wpisy w sejfie w chmurze Keeper.

Automatyczna rotacja haseł Keeper jest łatwa do wdrożenia i zarządzania. Użytkownicy mogą szybko udostępniać dostęp do wpisów i zarządzać tym, które wpisy tajne są widoczne dla bramy za pomocą folderów udostępnianych.

Jak działa rotacja haseł w rozwiązaniu KeeperPAM Password

Integracja z Twoim stosem IT

KeeperPAM płynnie integruje się z szeroką gamą rozwiązań w chmurze i lokalnych. Integracje te obejmują AWS, Entra ID (Azure), Active Directory, SIEM, bazy danych, systemy CI/CD i ponad 50 innych.

Integruje się z dowolną infrastrukturą i stosem zarządzania tożsamością i dostępem (IAM)

Uprość rotację haseł, kluczy i wpisów tajnych dzięki rozwiązaniu KeeperPAM.

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas