Keeper Commander

Bereik gedetailleerde controle over uw Keeper Enterprise-omgeving met een krachtige interface met opdrachtregels.

Keeper-ervaring van een hoger niveau

Opdrachtregeltools

Opdrachtregeltools

Scriptbare taken

Scriptbare taken

Geautomatiseerde toevoeging

Geautomatiseerde toevoeging

Bulkoperaties

Bulkoperaties

Interactieve CLI voor uw power-users

Commander's interface met opdrachtregels en interactieve schil is een handige manier om toegang tot krijgen tot uw Keeper-kluis en om die te beheren, en om essentiële administratieve handelingen uit te voeren.

Scherm met opdrachtregels Keeper
Code met opdrachtregels Keeper
UI-platform Keeper Commander

Voer efficiënt scripts en batchbewerkingen uit vanuit een Linux-, Mac- of Windows-omgeving

Keeper Commander wordt aangestuurd door een open-source Python SDK die essentiële kluis- en administratieve functies kan vervullen binnen het Keeper-systeem. Commander kan worden gebruikt voor toegang tot en het beheer van uw Keeper-kluis, om administratieve functies uit te voeren, externe sessies te starten, wachtwoorden te rouleren, hard-coded wachtwoorden te verwijderen en meer.

Commander-functies

 • Toegang op opdrachtregelniveau tot uw Keeper-kluis
 • Wachtwoorden, mappen en gedeelde mappen importeren
 • Wachtwoorden genereren
 • Records en mappen delen met gebruikers en teams
 • Rapporten en audits uitvoeren
 • Beheerde bedrijven beheren
 • BreachWatch®-scans uitvoeren
 • Taken automatiseren en inplannen
 • Verbindingen geheimenbeheerder maken
 • Doelbewuste wachtwoordrouleringen uitvoeren
 • Servers verbinden via SSH en RDP
 • Gebruikers, rollen en teams toevoegen
 • Recordtypen beheren
 • Apparaten van eindgebruikers goedkeuren en rollenbeleid beheren
close
close
Nederlands (NL) Bel ons