Klucze dostępu to metoda uwierzytelniania bezhasłowego, która umożliwia logowanie się do kont bez konieczności wprowadzania hasła przez użytkownika. Zamiast tego uwierzytelniasz w ten sam sposób, w jaki logujesz