Aplikacja uwierzytelniająca to metoda uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA), która dodaje dodatkową warstwę zabezpieczeń do kont w Internecie. Zamiast aplikacji Google Authenticator można wykorzystać rozwiązanie Keep...