De afgelopen jaren is de externe toegang tot bedrijfsbronnen via webbrowsers exponentieel toegenomen. Met die groei neemt het risico toe dat gevoelige informatie en kritieke systemen