close

Wytyczne dotyczące marki

Doceniamy Twoje zainteresowanie aplikacją Keeper. Jeśli chcesz użyć naszych logo, czcionek, zrzutów ekranu i kolorów w swoich materiałach prasowych, skorzystaj z poniższych zasobów marki.

Logo

Plik ZIP z logotypami zawiera ich pełne wersje kolorystyczne oraz wersje w odwróconym schemacie kolorów.

 • Keeper Logo
 • Keeper Logo with Tagline
 • KeeperChat Logo
 • BreachWatch Logo
 • KeeperFill Logo
 • Keeper DNA
 • Keeper Commander
 • Keeper SSO

Wcześniejsze znaki

Te wcześniej stosowane znaki stanowią zarejestrowane znaki towarowe i własność intelektualną firmy Keeper Security, Inc.

 • Keeper
 • KeeperChat
 • KeeperFill
 • BreachWatch
 • SSO Connect
 • Keeper Commander
 • Keeper DNA

Typografia

Overpass to oficjalna czcionka Keeper. W składzie tekstu lub nazwie „Keeper” litera „K” jest zawsze wielką literą.

 • Aa
  Light
 • Aa
  Regular
 • Aa
  Semibold
 • Aa
  Bold

Kolory marki

Prosimy używać oficjalnych kolorów marki Keeper, które przedstawiono poniżej.

 • Black
  #000000
 • Gold
  #FFC700
 • White
  #FFFFFF
 • Yale
  #054B91
 • Navy
  #092438

Znaki handlowe

Następujące loga i nazwy są chronionymi znakami handlowymi w świetle prawa Stanów Zjednoczonych („Keeper Marks”). Prosimy zatem, aby przy pierwszym użyciu danego określenia w tekście oznaczano je literą „R” w indeksie górnym, na przykład KeeperChat®, Keeper®, Password Keeper®, KeeperFill®, Keeper DNA®, BreachWatch® itp. @Keeper (logo) jest zarejestrowanym znakiem handlowym (Stany Zjednoczone) nr 3,719,919 Keeper® (nazwa) jest zarejestrowanym znakiem handlowym (Stany Zjednoczone) nr 3,965,190 Password Keeper® (nazwa) jest zarejestrowanym znakiem handlowym (Stany Zjednoczone) o nr 3,995,241, KeeperChat® (nazwa) jest zarejestrowanym znakiem handlowym (Stany Zjednoczone) o nr 5,439,068, a BreachWatch® (nazwa) jest zarejestrowanym znakiem handlowym (Stany Zjednoczone) o nr 5,743,954. oraz KeeperFill® (nazwa) jest zarejestrowanym znakiem handlowym (Stany Zjednoczone) nr 5,030,529. Fraza Cybersecurity starts here® jest chroniona amerykańskim znakiem towarowym o numerze 5,998,374.

Warunki użytkowania

Korzystając z marek Keeper, zaświadczasz, że marki Keeper oraz treść niniejszych wytycznych dot. marek są wyłączną własnością firmy Keeper Security, Inc. ("Keeper Security"). Marki Keeper są chronione przed nieautoryzowanym kopiowaniem i rozpowszechnianiem przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych, prawo handlowe, umowy międzynarodowe i inne prawa dotyczące własności intelektualnej. Przykładowo, ale nie ograniczając się do wymienionych, nazwy „Keeper”, „Password Keeper”, „Keeper DNA”, „KeeperChat”, „BreachWatch”, „KeeperFill”, „Cybersecurity starts here”, oraz loga aplikacji Keeper są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Keeper Security w świetle prawa Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Inne nazwy Oprogramowania lub usług oraz loga wykorzystane w Oprogramowaniu są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Keeper Security lub ich właścicieli. Niewymienienie nazwy Oprogramowania lub usługi albo loga w tej adnotacji nie oznacza, że firma Keeper Security zrzeka się praw do znaku towarowego bądź innych praw dotyczących własności intelektualnej obejmujących daną nazwę lub logo. Ponadto marki Keeper są publikowane w aktualnej postaci i mogą od czasu do czasu ulegać uaktualnieniom bądź zmianom wedle uznania firmy Keeper Security. Firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do anulowania i/lub zmiany warunków korzystania z dowolnych elementów marki Keeper i związanych z nią treści, przedłożonych w niniejszych wytycznych, w dowolnej chwili. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z marki Keeper bądź wytycznych dot. marki, skontaktuj się z nami.