close

Merkrichtlijnen

We zijn blij met uw interesse in Keeper. Als u gebruik wilt maken van onze logo's, lettertypen, screenshots en kleuren als deel van uw persexemplaar of content, kunt u de volgende merkmiddelen gebruiken.

Logomarkeringen

Het meegeleverde logo-zipbestand bevat kleurenlogo's en logo's in omgekeerde kleuren.

 • Keeper Logo
 • Keeper Logo with Tagline
 • KeeperChat Logo
 • BreachWatch Logo
 • KeeperFill Logo
 • Keeper DNA
 • Keeper Commander
 • Keeper SSO

Verouderde logo's

Deze verouderde logo's bestaan uit geregistreerde handelsmerken en intellectueel eigendom van Keeper Security, Inc.

 • Keeper
 • KeeperChat
 • KeeperFill
 • BreachWatch
 • SSO Connect
 • Keeper Commander
 • Keeper DNA

Typografie

Overpass is de originele lettertypefamilie van Keeper. Wanneer u Keeper uitschrijft of zet, is de 'K' altijd een hoofdletter.

 • Aa
  Light
 • Aa
  Regular
 • Aa
  Semibold
 • Aa
  Bold

Merkkleuren

Gebruik de hieronder beschikbare officiële merkkleuren voor Keeper.

 • Black
  #000000
 • Gold
  #FFC700
 • White
  #FFFFFF
 • Yale
  #054B91
 • Navy
  #092438

Handelsmerken

De volgende logo's en termen worden beschermd door Amerikaanse geregistreerde handelsmerken ('Keeper-merken'). Als zodanig verzoeken we u bij het eerste gebruik ervan het 'R'-superscript te gebruiken met de woorden KeeperChat®, Keeper®, Password Keeper®, KeeperFill®, Keeper DNA®, BreachWatch®, etc. @Keeper (logo) wordt beschermd door Amerikaanse handelsmerkregistratienr. 3,719,919 Keeper® (het woord zelf) wordt beschermd door Amerikaanse handelsmerkregistratienr. 3,965,190 Password Keeper® (het woord) wordt beschermd door het Amerikaanse handelsregistratienummer 3,995,241, KeeperChat® (het woord) wordt beschermd door het Amerikaanse handelsregistratienyummer 5,439,068 en BreachWatch® (het woord) wordt beschermd door het Amerikaanse handelsregistratienummer 5,743,954. Keeper® (het woord zelf) wordt beschermd door Amerikaanse handelsmerkregistratienr. 3,965,190 Cybersecurity starts here® (de zin) wordt beschermd door het Amerikaanse handelsmerkregistratienummer 5,998,374.

Gebruiksvoorwaarden

Door de Keeper Marks te gebruiken, erkent u dat de Keeper Marks en de inhoud in deze merkgids het exclusieve eigendom zijn van Keeper Security, Inc. ('Keeper Security'). De Keeper Marks worden beschermd tegen ongeautoriseerd(e) kopiëren en ontleding door de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten, het handelsmerkenrecht, internationale conventies en andere intellectueel eigendomsrechten. Bij wijze van voorbeeld, niet als beperking, zijn 'Keeper', 'Password Keeper', 'Keeper DNA', 'KeeperChat', 'BreachWatch', 'KeeperFill', 'Cybersecurity starts here', en de Keeper-logo's geregistreerde handelsmerken van Keeper Security onder de van toepassing zijnde wetten van de Verenigde Staten en/of andere landen. Overige software of servicenamen of logo's die worden weergegeven in de Keeper-software zijn hetzij handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Keeper Security en/of de betreffende eigenaren. De afwezigheid van een product, software of servicenaam of logo in deze lijst staat niet voor het afstand nemen van Keeper Security's handelsmerk of andere intellectueel eigendomsrechten betreffende die naam of dat logo. Verder worden de Keeper Marks gepresenteerd op een 'zoals ze zijn'-basis en zijn mogelijk onderhevig aan updates of herzieningen door Keeper Security van tijd tot tijd, volledig naar eigen goeddunken. Keeper Security behoudt zich het recht voor om het gebruik van enige Keeper Marks en gerelateerde inhoud in deze merkgids te allen tijde te beëindigen en/of aanpassen. Als u vragen hebt betreffende het gebruik van de Keeper Marks of deze merkgids, kunt u contact met ons opnemen.